Analytiker: Blankarläge i svagt presterande Apple – botten inte nådd

Annons

Apple är till dags dato den sämst presterande komponenten på Dow Jones de senaste tre månaderna och går mot sitt sämsta kvartal sedan finanskrisåren. Men Todd Gordon, teknisk analytiker på Tradinganalysis.com pekar på en indikator som tyder på att botten inte är nådd: 200-veckors glidande medelvärde.

Ändå sedan början av seklet har 200-veckors glidande medelvärde historiskt tjänat som vändpunkt för Apples kurs. För närvarande ligger värdet på cirka 150 dollar, vilket alltså skulle innebära en nedsida på knappa 13 procent från dagens kurs.

”Om marknaden som helhet kommer att fortsätta fall tror jag att Apple kommer att utmana den där 150-dollarsnivån”, säger Todd Gordon till CNBC. 

https://www.di.se/live/analytiker-blankarlage-i-svagpresterande-apple-botten-inte-nadd/