Arbetslösheten stiger – för femte månaden i rad

Totalt var 364.000 personer, 7,2 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets…. http://www.pressen.se/10854485.html