Arbetslösheten tar ett rejält kliv uppåt

Arbetslösheten var 6,8 procent i november, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Läs artikeln