Astra Zeneca nådde mål i fas 2-studie kring bröstcancer

Astra Zeneca och Daiichi Sankyos läkemedelskandidat trastuzumab deruxtecan (DS-8201) uppnådde sitt primära mål i en…Läs artikeln