Atrium Ljungberg säljer Stockholmsfastighet för 437 miljoner

Annons

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 34 miljoner kronor, varav 29 miljoner kronor avser realiserad värdeförändring fastighet och 5 miljoner kronor avser uppskjuten skatt. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet.

https://www.di.se/live/altrum-ljungberg-saljer-stockholmsfastighet-for-437-miljoner/