Bekräftat: Amazon köper Net Insights strömningstjänst

Net Insight har nu slutfört försäljningen av sin strömningstjänst Sye.Läs artikeln