Börsen väntas öppna upp

Terminerna pekar på en positiv start på 2020.