Förlusten krymper i Bimobejct

Bimobjects rörelseresultat i det andra kvartalet uppgick till -15 miljoner kronor, en minskning från -17 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Bimobject hade en nettoomsättning under det andra kvartalet om 27,6 miljoner kronor (16,3) och faktureringen uppgick till 33 miljoner kronor (18).

”Under kvartalet fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75 procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent”, skriver vd Stefan Larsson i delårsrapporten.

Under kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med extra marknadskostnader, uppger bolaget.

Totalt anställdes 47 nya medarbetare under det andrakvartalet, i första hand säljare och utvecklare.

”Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras för 2018”, skriver Stefan Larsson om den väntade framtida utvecklingen.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/forlusten-krymper-i-bimobejct-6926066

Stor nedskrivning tynger Africa Oil

Africa Oil redovisar ett nettoresultat om -46,8 miljoner dollar (-1,3) för det andra kvartalet 2018. Vinst per aktie blev -0:10 dollar (0:00).

Operativa kostnader uppgick till 48,4 miljoner dollar (2,6). Bolaget tog en nedskrivning om 44,7 miljoner för vissa prospekteringstillgångar relaterade till Block 9 i Kenya under perioden.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/stor-nedskrivning-tynger-africa-oil-6926058

Clas Ohlsons försäljning steg i juli

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 7 procent under juli. I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta minskade med 2 procent under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning steg med 32 procent under månaden.

Jämfört med samma månad föregående år har 14 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli till 232 stycken.

I Sverige steg försäljningen i juli 3 procent.

I lokal valuta steg försäljningen i Norge med 2 procent, i Finland var den upp 1 procent och regionen Utanför Norden visade en ökning på 20 procent.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/clas-ohlsons-forsaljning-steg-i-juli-6926055

Familjen Lundin uppges vilja köpa ut Africa Oil

Familjen Lundin överväger att köpa ut Africa Oil från börsen genom en internaffär där oljebolaget IPC står som köpare. Problemet är att Africa Oils störste ägare, brittiska Helios, är tveksam till upplägget.

Det skriver Dagens Industri på tisdagskvällen med hänvisning till anonyma källor.

Enligt Di:s uppgiftslämnare har Lukas Lundin tröttnat på Africa Oils svaga börsutveckling och är redo att göra något radikalt med bolaget.

”Affären är väldigt logisk. Bolagen passar ihop eftersom Africa Oil inte har några kassaflöden men däremot stora reserver. IPC har starka växande kassaflöden från sin befintliga produktion men skulle behöva större långsiktiga reserver”, säger en av tidningens källor.

Familjen Lundin äger dock bara cirka 8 procent av Africa Oil och övriga ägare kan vara tveksamma till att kliva ur bolaget till låga kursnivåer. En större ägare är Helios Investment Partners, som kontrollerar drygt 12 procent av aktierna i bolaget och har investerat motsvarande 900 miljoner kronor. I dagsläget har aktien rasat närmare 50 procent sedan investeringen genomfördes, skriver Dagens Industri.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/familjen-lundin-uppges-vilja-kopa-ut-africa-oil-6926054

Förlusten växer i Concordia

”Som förväntat var tankmarknaden fortsatt svag under andra kvartalet 2018”, skriver rederiets vd Kim Ullman i kvartalsrapporten.

Den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, låg under det andra kvartalet på 12.400 dollar per dag (13.200). För fartygen sysselsatta på spotmarknaden uppgick den genomsnittliga intjäningen under kvartalet till 11.300 dollar (12.000).

”Som förväntat var tankmarknaden fortsatt svag under andra kvartalet 2018. Orsakerna är väl kända men tål att upprepas: Opecs minskade produktion i kombination med uttag från lager i konsumtionsländerna har resulterat i ett minskat transportbehov för både råolje och produkttankfartyg. I tillägg har det varit omfattande fartygsleveranser och detta sammantaget har medfört låga fraktrater – för oss och övriga branschen”, kommenterar vd Kim Ullman i delårsrapporten.

En ökad efterfrågan på tanktransporter i kombination med en måttlig flottillväxt gör dock att Concordia fortfarande tror på en successivt starkare marknad under slutet av året.

Concordia redovisar ett resultat efter skatt på -57,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (-43,9). Resultatet per aktie uppgick till -1:19 kronor (-0:92).

Ebitda-resultatet blev -0,3 miljoner kronor (10,0) och rörelseresultatet uppgick till -55,5 miljoner (-45,4).

Nettoomsättningen uppgick till 227 miljoner kronor (211).

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/forlusten-vaxer-i-concordia-6926000

Oljebolag och spelutvecklare tappar

Stockholmsbörsen tappade fart efter en inledande uppgång på lättnad av utebliven spridning av en turkisk valutakris.

Electrolux steg medan Boliden och SSAB placerade sig i botten bland OMXS30-bolagen. Nyhetsflödet var tunt även om en och annan rapport trillade in under tisdagen.

Vid 13.45-tiden noterade Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 en nedgång på 0,3 procent till nivån 1.607. Omsättningen uppgick då till drygt 4,9 miljarder kronor. Övriga Europa visade små förändringar, där tyska DAX-index steg 0,1 procent och FTSE-100 i London var ned 0,3 procent.

Electrolux var upp 1,2 procent. Credit Suisse har höjt sin rekommendation till köp och framhåller att råmaterialkostnader och valutapåverkan är väl kända och att värderingen är attraktiv i sin analys. Riktkursen har satts till 250 kronor.

Råvarubolagen hade det motigt generellt. Boliden tappade 3 procent och SSAB sjönk med 2,6 procent. Basmetallerna sjönk överlag efter svaga kinesisk makrostatistik. Även Lundin Mining tappade runt 2 procent.

Bland de mest omsatta bolagen fanns återigen rederiet Viking Supply Ships. Aktien som steg kraftigt under måndagen efter sin isbrytaraffär under fredagen fortsatte upp med drygt 11 procent under tisdagen.

Spelutvecklaren Paradox tappade 23 procent efter att ha redovisat ett resultattapp på 38 procent i det andra kvartalet jämfört med samma period ifjol. Att bolagets lönsamhet även har försämrats nämner bolagets tidigare vd numera arbetande styrelseordförande, Fredrik Wester i en rapportpresentation, att det beror på investeringar.

”Men på längre sikt hoppas vi att marginalen ska upp, i alla fall från nuvarande nivåer”, sade Fredrik Wester.

Även Kabe, som tillverkar husvagnar och husbilar, rapporterade. Aktien sjönk med 2 procent. Bolaget har inte klarat att kompensera sig för en svag krona och uppkomna engångskostnader i produktionen vilket försämrat rörelsemarginalen heter det i rapporten.

Bland vinnarna fanns Aspire Global, en tjänsteleverantör på onlinespelsmarknaden. Bolaget ökade under andra kvartalet sina intäkter med 43 procent. Pareto Securities avser att höja sin ebit-prognos för bolaget med 5 till 10 procent. Aktien handlades upp drygt 20 procent.

En annan vinnare var hälsovårdsbolaget Handicare, som säjer trapphissar samt hjälpmedel inom vården. Bolaget kom med rapport och meddelade även att Staffan Ternström, tidigare vice vd på Mölnlycke Healthcare, tar över som vd. Aktien steg med 13 procent.

Bland förlorarna fanns rapporterande oljebolaget Tethys Oil. Aktien föll kraftigt med 17 procent, detta trots ökad omsättning med 6 procent under kvartal två och förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. De operativa kostnaderna för andra kvartalet var högre än vad bolaget väntat sig. Högre operativa kostnader per fat än förra året väntas under 2018 vilket bolaget tidigare guidat för.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/oljebolag-och-spelutvecklare-tappar-6925999

Byggvarukedja skruvar upp tillväxtprognos

Den amerikanska byggvaruhuskedjan Home Depot, som är en av Electrolux återförsäljare i USA, drar upp sin prognos något för försäljningstillväxten under räkenskapsåret 2018.

Bolaget räknar nu med att den totala försäljningen ska öka med 7,0 procent. Tidigare bedömning låg på 6,7 procent.

Vinst per aktie under helåret bedöms öka med cirka 29,2 procent till 9:42 dollar per aktie. I beräkningen ingår återköp av egna aktier för 6 miljarder dollar under helåret.

Home Depot redovisade under tisdagen ett resultat per aktie på 3:05 dollar för det andra kvartalet 2018. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 2:84 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Intäkterna var 30,5 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 30 miljarder dollar.

Den jämförbara försäljningen ökade 8 procent, väntat var +6,5 procent.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/byggvarukedja-skruvar-upp-tillvaxtprognos-6925983

Svenska Dagbladets vd till Ica

Svenska Dagbladets vd Gunilla Asker byter bransch. Under hösten tillträder hon som ny marknadsdirektör i Ica Sverige.

Gunilla Asker har varit vd för Svenska Dagbladet sedan 2009 och har även ingått i ledningen för Schibsted Sverige.

”Gunilla har bred och djup erfarenhet av konsumentnära produkter och varumärken och har på SvD lett en digital transformation med ett tydligt kund- och lönsamhetsperspektiv”, säger Ica Sveriges vd Anders Svensson i en kommentar.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/svenska-dagbladets-vd-till-ica-6925977

Nordea: Risk för ytterligare kronförsvagning i höst

Det svenska riksdagsvalet den 9 september kan bli en faktor för marknaden och öppna för en kronförsvagning, skriver Mats Hydén och Martin Enlund på Nordea i ett marknadsbrev på tisdagen.

De konstaterar att de svenska valen brukar vara något av en ”icke-händelse” för såväl ränte- som valutamarknaderna. Det främsta skälet till det är att den offentliga skulden är låg och budgeten oftast visat överskott. Det finns också en bred konsensus om ramverken, med skuldankare och överskottsmål.

”Skillnaderna mellan de två traditionella blocken när det gäller grunderna i finanspolitiken är helt enkelt obetydliga för marknaderna”, skriver Nordea.

I viss utsträckning är den svenska ekonomins motståndskraft överdriven. En ohållbar ökning i hushållens skulder och i huspriserna har stöttat ekonomin och hållit statens finanser i konstlat gott skick. Förra hösten visade att en korrektion på bostadsmarknaden lätt kan leda till tveksamheter i tillväxtutsikterna och därmed försvagad krona och hög volatilitet.

Opinionsmätningar visar att inget av de traditionella blocken kommer att vara i närheten av en majoritet i riksdagen. Sverigedemokraterna kommer heller inte att få något inflytande då inget av de andra partierna vill samarbeta med dem.

”Det mest sannolika utfallet är att nästa regering kommer att behöva stöd från en ny konstellation av traditionella partier. Detta kan visa sig rätt svårt och sannolikt ta rätt lång tid, troligen månader. Smutsigt kampanjande inför valet kommer inte att göra det lättare”, skriver Nordea.

En längre period utan regering skulle göra Sverige mer exponerat för andra risker under den tiden. Den uppenbara risken är förnyad svaghet på bostadsmarknaden, men det finns en rad andra risker också andra halvåret.

Det amerikanska kongressvalet kan skapa en vändning i den börsuppgång som drivits av skattesänkningar och förväntade avregleringar, och det kan leda till ökade spänningar mellan USA och Ryssland, vilket inte skulle gynna Sverige.

Många makroekonomiska indikatorer pekar också mot en dämpad tillväxt. Feds åtstramningar kan utlösa ytterligare svaghet på tillväxtmarknaderna, den italienska obligationsmarknaden är långtifrån säkrad och så vidare.

Riskpremierna har det lättare att påverka prissättningen i kronan än statsobligationerna. Den senare är kraftigt påverkad av Riksbankens QE-program och budgetöverskotten och därmed mer av utbuds/efterfrågafaktorer än makrorisker.

Kronan är mera intressant. När man tittar på hur den utvecklats de sista 30 dagarna innan valet de senaste sex valen är det som att singla slant. Kronan tappade dock rejält när Ryssland ställde in betalningarna 1998 och då det finns klara förväntningar om problem för tillväxtmarknaderna nu kan det fortsatt finnas värde i att köpa EUR/SEK på tillfälliga nedgångar, skriver Nordea.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/nordea-risk-for-ytterligare-kronforsvagning-i-host-6925974

Huawei formellt stoppat i USA

De amerikanska misstankarna mot kinesisk mobilteknik har sedan Donald Trump undertecknat ny lagstiftning övergått till förbud. Amerikanska myndigheter och företag som har kontrakt med dessa får inte längre använda teknik från Huawei och ZTE.

De båda kinesiska bolagen utpekades redan 2012 som ett hot av amerikanska säkerhetsmyndigheter, alltså mitt under Barack Obamas tid som president. Men för Huaweis del kom den stora käftsmällen under årets teknikmässa i Las Vegas då den stora operatören AT&T kort före en gemensam presskonferens drog tillbaka planerna på att ta in Huaweis mobiler i sitt sortiment.

Den andra stora operatören Verizon har agerat på samma sätt och enligt samstämmiga medieuppgifter skedde det efter påtryckningar från amerikanska myndigheter.

I början av veckan undertecknade president Trump den nya lagstiftningen Defense Authorization Act som bland mycket annat innehåller ett förbud mot amerikanska myndigheter och bolag som har statliga kontrakt att använda ”viktiga” eller ”kritiska” komponenter från de båda kinesiska bolagen, skriver tekniksajten Verge.

Förbudet ska implementeras under de kommande två åren och flera amerikanska myndigheter får till uppgift att hjälpa amerikanska företag att byta ut teknikkomponenter, vilken kan vara en öppning för Huaweis konkurrenter som till exempel Ericsson.

När det gäller ZTE är läget mer komplicerat. Bolaget var tidigare i år en hårsmån från konkurs sedan det amerikanska handelsdepartementet bötfällt bolaget med motsvarande nära 10 miljarder kronor för olaglig handeln med Iran och Nordkorea och lagt ett 7-årigt förbud mot att köpa amerikanska komponenter, nödvändiga för ZTE:s mobiltillverkning. Det förbudet lyftes dock sedan Trump pratat med den kinesiske presidenten Xi Jinping. Hur ZTE kommer att påverkas av den nya lagstiftningen är därför oklart.

Trots att Huawei i praktiken är utestängd från den amerikanska mobilmarknaden lyckades bolaget under andra kvartalet i år globalt passera Apple i antal sålda mobiler och är nu tvåa efter Samsung.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/huawei-formellt-stoppat-i-usa-6925888

Electrolux lyfter på höjd rekommendation

Stockholmsbörsen var lätt upp på tisdagen.

Turkietkrisen är i fortsatt fokus efter att USA på måndagen klargjort att det inte finns något mer att förhandla om förrän Turkiet släpper den amerikanske pastorn Andrew Brunson.

Det mest ”naturliga draget” skulle vara att genomföra ”beslutsamma” räntehöjningar för att hantera den rådande ekonomiska krisen i Turkiet, men de har blivit svåra att genomföra då landets president Recep Tayyip Erdogan har varit kritisk mot det alternativet, enligt en analys från SEB som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Vid 10.20-tiden klättrade Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30-indexet försiktigt och var upp 0,2 procent, till nivån 1.615. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick då till drygt 0,9 miljarder kronor. I andra delar av Europa var börserna i Frankfurt och Paris upp 0,5 respektive 0,4 procent. Londonbörsen stärktes med 0,3 procent.

Electrolux var upp 2 procent efter en höjd rekommendation från Credit Suisse till outperform, från neutral, med en riktkurs på 250 kronor.

Spelutvecklaren Paradox föll hårt efter att ha redovisat ett resultat för det andra kvartalet på 77,9 miljoner, ned från 126 miljoner motsvarande period i fjol. Aktien föll 13,5 procent.

Noterbart var att det fanns en viss press på den svenska spelsektorn, där Starbreeze och THQ Nordic backade 0,6 respektive 1,7 procent.

Det var fortsatt livlig handel med papper i fartygsbolaget Viking Supply, vars aktie var upp 12,6 procent. Aktien handelsstoppades på torsdagen för att därefter återuppta handeln under samma dag och på fredagen gick Viking ut med att det ska sälja tre isbrytare, vars försäljning ger en nettovinst på omkring 2,5 miljarder svenska kronor.

Aspire Global, tjänsteleverantör på onlinespelsmarknaden, ökade under andra kvartalet intäkter med 43 procent och även rörelseresultatet steg. Pareto Securities förväntar sig att höja sin ebit-prognos för bolaget med 5 till 10 procent. Aktien handlades upp 24 procent.

Oljebolaget Tethys Oil redovisade ett ökat rörelseresultat i det andra kvartalet, som var lite mer än 3 miljoner högre än under motsvarande period i fjol. Marknaden verkade dock inte tycka att ökningen var tillräcklig eftersom aktien handlades ned 13,2 procent.

Hälsovårdsbolaget Handicares organiska tillväxt uppgick till drygt 7 procent under det andra kvartalet medan rörelseresultatet minskade något. Bolaget har även gått ut med att Staffan Ternström axlar rollen som ny vd, efter sin tidigare roll som vice vd på Mölnlycke Healthcare. Marknaden verkade nöjd med beskeden då aktien var upp nästan 13 procent.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/electrolux-lyfter-pa-hojd-rekommendation-6925887

Sektorras efter rapportchock

Teknikaktier föll på bred front i Hongkong på tisdagen, med Sunny Optical i täten.

Sunny Optical, som är verksamt inom optik och bland annat säljer linser, mobilkameramoduler och instrument för mikroskopiska undersökningar, föll hela 24 procent i Hongkong.

Sunny Optical har varit en av årets bästa aktier på Hongkongbörsen och skälet till tisdagens fall var en oväntat svag rapport.

”Sunny Opticals resultat är en stor chock för investerare. Inte ens den ledande aktören inom mobilkomponenter kan bibehålla sin vinstmarginal”, säger Steven Liu, analytiker vid China Securities i Hongkong, till Bloomberg News.

First Shanghais strateg Linus Yip framhåller att den svaga rapporten får spridningseffekter i sektorn.

”Sunny Opticals svaga resultat har påverkat sentimentet för hela techsektorn, särskilt tillverkare av mobilkomponenter som AAC Tech och Q Tech. /…/ Sunny har rapporterat en svag bruttomarginal, vilket visar att konkurrensen inom sektorn blir allt tuffare”, säger han till Bloomberg News.

Tisdagens fall fick Sunny Opticals börsvärde att krympa med motsvarande 37 miljarder kronor.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/sektorras-efter-rapportchock-6925880