Camurus vd: ”Redo för lansering”

Camurus har tidigare under hösten fått ett godkännande för sin långtidsverkande depotprodukt, Buvidal mot opioidberoende i EU och Australien. Bolaget är nu redo för en lansering.

Det sade vd Fredrik Tiberg i samband med en kapitalmarknadsdag på tisdagen.

Totalt sett finns det 1,3 miljoner högriskopioidberoende patienter i Europa och 150.000 i Australien. Den adresserade marknaden uppgår till 740.000 patienter i EU och Australien framkom det vidare.

”Av den adresserade marknaden utgör en tredjedel en intressant grupp” sade Richard Jameson, marknadschef på Camurus.

85 procent av patienterna finns i de fem största EU-länderna, Norden och Australien. Lanseringen väntas ske med början av det första kvartalet i olika steg på de olika marknaderna. I det första steget är det tänkt att en lansering ska ske i Tyskland, Storbritannien och Norden. En marknad med 310.000 patienter och som utgör 45 procent av den adresserbara marknaden i EU och Australien.

I steg två räknar Camurus med att lansera i Spanien, Frankrike och Israel en marknad på 299.000 patienter. I steg tre ska lansering i övriga länder ske, en marknad med 86.000 patienter framkom det även på kapitalmarknadsdagen.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/camurus-vd-redo-for-lansering-6942197

Autoliv i topp efter tulloptimism

Stockholmsbörsen klättrade under tisdagsförmiddagen stadigt uppåt med stöd av en ökad optimism kring de amerikansk-kinesiska handelssamtalen och positiva makrodata från Tyskland.

Uppgången leddes av Autoliv, Altas Copco och Skanska, medan mer defensiva namn som Essity och Astra Zeneca steg mindre än index.

Vid 13-tiden var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 2,1 procent till 1.466. Aktier för 4,7 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike steg motsvarande index cirka 1,9 procent.

Förra veckans oro på finansmarknaderna dämpades något efter uppgifter om att Kinas vice premiärminister diskuterat tidtabellen för handelssamtal med USA:s finansminister, trots konflikten rörande gripandet av Huaweis finanschef. Kina avser vidare att gå USA till mötes gällande sänkta biltullar, enligt Bloomberg News, vilket gav fordonsrelaterade aktier en extra skjuts uppåt.

De amerikanska börsterminerna pekade vid lunchtid omkring 0,8-1 procent upp.

Ytterligare goda nyheter för börserna kom i form av att det tyska ZEW-indexet, som mäter investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, steg till -17,5 i december, klart över väntade -25.

”Stämningen förefaller äntligen ha vänt. Den starka ZEW-siffran bådar gott för en återhämtning för euroländerna i det fjärde kvartalet”, kommenterar analysfirman Oxford Economics utfallet, som dock varnar för att en ”no-deal” brexit, oroligheterna i Frankrike och den italienska budgetdiskussionen snabbt kan ändra bilden.

Den svenska börsuppgången var bred, med samtliga aktier i OMXS30-indexet stabilt på plus. I topp låg bilsäkerhetsbolaget Autoliv, som steg 4,3 procent, och Atlas Copco, plus 4 procent.

Autoliv har fått rekommendationen övervikt av amerikanska Keybanc och accelererade uppgången efter de kinesiska uppgifterna om sänkta biltullar, medan Atlas Copco har fått höjd rekommendation till köp av UBS.

De för dagen i relativa termer svagaste aktierna bland storbolagen var Essity, Swedish Match och Astra Zeneca – som steg knappt 1 procent.

Bland telekomleverantörerna var Nokia starkast med en uppgång på knappt 3 procent sedan Bank of America Merrill Lynch har lagt bolaget till sin lista över bankens bästa idéer. Ericsson steg knappt 1,8 procent.

Även för råvarubolagen var utvecklingen klart positiv. Massa- och pappersjätten Stora Enso steg 3 procent, oljebolaget Lundin Petroleum 3,4 procent och gruvbolagen Boliden och Lundin Mining båda kring 3 procent.

Utanför storbolagsindexet rusade industridistributören Ahlsell 30 procent till knappt 54 kronor sedan riskkapitalbolaget CVC har lagt ett kontantbud om 55 kronor per aktie.

Uppåt var det även för hotellbolaget Radisson, vars huvudägare Jin Jiang lagt ett pliktbud på 40 kronor. Aktien steg nästan 10 procent till just 40 kronor.

Smart Eye avancerade drygt 4 procent till 68:60 kronor sedan Erik Penser Bank inlett bevakning av aktien med rekommendationen köp och en riktkurs på 124 kronor.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/autoliv-i-topp-efter-tulloptimism-6942166

Här är byggtillstånden som inte används

Det finns tiotusentals byggtillstånd där det bara är att sätta spaden i marken, men där arbetet inte kommer i gång. Kommunernas färdiga detaljplaner skulle räcka till omkring 160 000 bostäder.

I debatten heter det ibland att kommunerna inte i tillräcklig utsträckning tar fram mark för att möta den skriande bostadsbristen. Den uppfattningen vill kommunernas intresseorganisation SKL ta död på med en ny rapport.

Det finns färdiga detaljplaner, slutligt godkända, som kan ge omkring 160 000 bostäder i 160 av landets kommuner. Det kan jämföras med en årstakt av färdigställda bostäder på 34 000 bostäder, enligt SCB:s statistik.

– Det skulle räcka i 4,5 år, säger Gunilla Glasare, chef för SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad.

– Det här visar att det inte är detaljplanerna som är flaskhalsen i byggandet. Det finns gott om möjlighet att bygga, säger hon.

Uppgifterna bygger på en enkät som cirka 240 av landets 290 kommuner har svarat på.

I huvudsak finns de färdiga byggplanerna också där bostadsbehovet är som störst, enligt Gunilla Glasare.

– De flesta av de här planerna finns i pendlarkommuner, säger hon.

Det finns också många färdiga detaljplaner i kommuner som är mindre attraktiva ur byggföretagens synvinkel. Om de planerna ska bli verklighet behövs statlig medfinansiering, enligt Glasare.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/har-ar-byggtillstanden-som-inte-anvands-6942084

Analytiker ser 75 procents uppsida i AI-bolaget

Erik Penser Bank har inlett bevakningen av Smart Eye med rekommendationen köp och en riktkurs på 124 kronor.

Det framgår av en analys daterad på tisdagen.

Vid 9.40-tiden handlades Smart Eye till 69:20 kronor, en uppgång med 5,2 procent för dagen.

Eyetrackingbolaget Smart Eye väntas under det närmsta året ta steget från premiumsegmentet till massmarknaden inom bilindustrin, heter det i analysen.

Smart Eye är med sina 29 design wins marknadsledande i framtidsbranschen självkörande bilar och bolaget deltar i upphandlingar av ett värde om 10 miljarder kronor.

Erik Penser framhåller också att bolaget har säkrat finansieringen fram till lönsamhet.

”Marknaden skiftar nu fokus från sinande kassa till design wins och marknadspotential”, skriver banken.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/analytiker-ser-75-procents-uppsida-i-ai-bolaget-6942080

Bygghandelsbolag faller efter vinstvarning

Det tyska bygghandelsbolaget Hornbach faller på Frankfurtbörsen i spåren av en vinstvarning.

Bolagets justerade rörelseresultat för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (september till november) var just under 20 miljoner euro, eller 31 procent lägre än fjolårets 28,8 miljoner.

”Högre inköpspriser har, på grund av konkurrenssituationen, inte kunnat kompenseras med högre priser”, heter det från bolaget som därutöver framhåller att november varit svagt ur vinstperspektiv.

För de nio första månaderna i räkenskapsåret har justerat rörelseresultat varit runt 181 miljoner euro, eller 11 procent lägre än fjolårets 203 miljoner.

”Det förefaller osannolikt att vinsttappet kan utjämnas i det fjärde kvartalet. Snarare kan justerat rörelseresultat minska med mer än 10 procent jämfört med fjolåret”, skriver bolaget som tidigare räknat med ett nära oförändrat resultat.

Bedömningen om en försäljningstillväxt på medelhöga ensiffriga tal behålls. Under de nio första månaderna har denna tillväxt varit 4,8 procent till 3.475 miljoner euro.

”Vi är överraskade av storleken på varningen”, skriver Pareto i en snabbkommentar med tillägg att tillväxten på översta raden samtidigt verkar lugnande.

”Hornbachs prisposition är stark och bolaget kanske kan föra vidare de högre inköpspriserna under kvartalen som kommer”, resonerar analyshuset.

Hornbach bedriver verksamhet runtom i Europa och har 158 butiker, varav sex i Sverige. Därutöver har bolaget 30 outlets, varav 28 i Tyskland och två i Frankrike.

Hornbach-aktien tappar 13 procent på Frankfurtbörsen.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/bygghandelsbolag-faller-efter-vinstvarning-6942073

Rekyl uppåt med bud i fokus

Stockholmsbörsen rekylerade uppåt under tisdagsförmiddagen. Även de större Europabörserna var högre, även om Stockholm steg mer.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid 9.30-tiden upp 1,2 procent till 1.452. Omsättningen nådde knappt 1 miljard kronor. Alla storbolagsaktier inom index var på plus.

Kinas vice premiärminister ska ha diskuterat tidtabellen för handelssamtal med USA:s finansminister. Nyheten dämpade oron på finansmarknaderna något, men det finns fortsatt osäkerhet kring utsikterna för en varaktig lösning av en handelsdispyt som blivit alltmer bitter de senaste månaderna.

Riskkapitalbolaget CVC har lagt ett kontantbud om 55 kronor per aktie i Ahlsell. Aktien var upp 30 procent till 54 kronor.

Radisson steg drygt 9 procent upp till 40 kronor. Kinesiska storägaren Jin Jiang bjuder 40 kronor kontant per aktie i ett budpliktsbud.

UBS har höjt sin rekommendation för Atlas Copco till köp från neutral. Riktkursen höjs till 240 från 225 kronor.

Den kortsiktiga volatiliteten inom halvledarsegmentet påverkar sannolikt inte Atlas Copcos motståndskraftiga affärsmodell. Och bolagets tillväxtpotential återspeglas inte i den nuvarande aktiekursen argumenterade UBS.

Aktien var upp 2,7 procent.

Keybanc har inlett bevakning av Autoliv med rekommendationen övervikt. Autoliv-aktien var upp runt 2 procent.

Nokia steg 1,7 procent. Bank of America Merrill Lynch har lagt till Nokia på en lista som innehåller bankens bästa idéer.

Investtech, som sysslar med teknisk analys, ser tre intressanta aktier inför årsskiftet. Leo Vegas, Nolato och Global Gaming. Aktierna var upp med mellan 1,5 procent till 3,8 procent.

Smart Eye avancerade nära 8 procent till 70:80 kronor sedan Erik Penser Bank inlett bevakning av aktien med rekommendationen köp och en riktkurs på 124 kronor.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/rekyl-uppat-med-bud-i-fokus-6942069

Danske Bank säljer svensk pensionsrörelse

Danske Bank-ägda Danica Pension säljer sin svenska pensionsverksamhet för runt 2,6 miljarder kronor.

Köpare är ett konsortium bestående av private equity-bolagen Polaris och Acathia samt de institutionella investerarna Sampension och Unigestion.

Danica Pension Sverige har omkring 60 anställda, 150.000 privatkunder och 15.000 företagskunder.

Affären kräver myndighetsgodkännanden, vilka förväntas vara på plats under det första halvåret 2019.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/danske-bank-saljer-svensk-pensionsrorelse-6942067

Jin Jiang budpliktsbudar på Radisson

Kinesiska Jin Jiang International erbjuder 40 kronor kontant per aktie i hotellbolaget Radisson.

Under hösten har Jin Jiang tagit över som majoritetsägare i Radisson genom köp av HNA:s dryga 50 procent av aktierna för 35 kronor per aktie.

Budpliktsbudet om 40 kronor motsvarar en premie om 9,6 procent jämfört med måndagens stängningskurs om 36:50 kronor.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/jin-jiang-budpliktsbudar-pa-radisson-6942066

Arctic Paper återanställer före detta vd

Arctic Paper har beslutade att utse Michal Jarczynski till vd med verkan från 1 februari 2019. Han har även tidigare, under åren 2008-2013, varit vd för Arctic Paper.

Michal Jarczynski kommer att ersätta nuvarande vd Per Skoglund, som lämnar sin position den 31 januari. Per Skoglund, som har varit i bolaget i 13 år, står till företagets förfogande under en övergångsperiod.

”Vi har kommit överens om att det är dags för en förändring av ledarskapet när företaget nu går in i en ny fas”, säger Per Lundeen, styrelseordförande i Arctic Paper, i en kommentar enligt pressmeddelandet.

Michal Jarczynski har haft flera ledande befattningar i polsk industri, senast som vd för Radpol, ett börsnoterat polskt teknikföretag.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/arctic-paper-ateranstaller-fore-detta-vd-6942056

Riskkapitalbolag miljardbudar på Ahlsell

Riskkapitalbolaget CVC lägger ett bud på VVS- och byggrossisten Ahlsell. CVC är villigt att betala 55 kronor per aktie eller totalt 18 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Priset på aktierna motsvarar en budpremie på 32,5 procent jämfört med måndagens stängningskurs på Stockholmsbörsen.

CVC är sedan tidigare via bolag huvudägare i Ahlsell med 25 procent av aktierna.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/riskkapitalbolag-miljardbudar-pa-ahlsell-6942055

Rekonstruktören: ”God potential i Starbreeze”

”Starbreeze olika projekt bedöms ha en god potential att i framtiden generera positiva kassaflöden”, står det i rekronstruktörens cirkulärskrivelse.

Som en del i rekonstruktionsprocessen för gamingbolaget Starbreeze har rekonstruktör Lars Söderqvist skickat bolagens borgenärer en så kallad cirkulärskrivelse som nu också har lagts upp på Starbreeze hemsida.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Till skrivelsen bifogas icke avstämda, icke konsoliderade balansräkningar för respektive rekonstruktionsbolag, samt en preliminär översikt över tillgångar och skulder.

Inför och i samband med årsbokslutet genomförs en analys av Starbreeze olika tillgångar och kassaflöden, i syfte att klarlägga eventuella nedskrivningsbehov och i så fall till vilka värden.

”Koncernens olika projekt bedöms ha en god potential att i framtiden generera positiva kassaflöden. Detta kräver dock ytterligare extern finansiering, och enligt koncernledningens och rekonstruktörens samstämmiga bedömning bedöms även operativa och organisatoriska förändringar av koncernen vara nödvändiga för att sådan tillkommande extern finansiering ska kunna erhållas”, står det att läsa i cirkulärskrivelsen.

Inom ramen för rekonstruktionen prioriteras i första hand att säkerställa finansieringen av verksamheten på kort sikt, i syfte att hålla verksamheten i gång under den tid som behövs för att slutföra behövliga åtgärder för att säkerställa finansiering på längre sikt, och även att hantera tid och sätt för betalning av Starbreeze oprioriterade skulder.

”Inom ramen för rekonstruktionen kommer det även att göras en översyn av möjligheterna att renodla den av koncernen bedrivna verksamheten”, heter det vidare.

Mer information om rekonstruktionsarbetet kommer att lämnas på det så kallade borgenärssammanträdet som ska äga rum den 21 december och i den rekonstruktionsplan som kommer att tas fram.

Starbreeze meddelade den 3 december att bolaget, inklusive vissa dotterbolag, har inträtt i rekonstruktion.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/rekonstruktoren-god-potential-i-starbreeze-6942042

Tusk: EU kommer inte omförhandla brexit

EU kommer inte att omförhandla den brexit-uppgörelse som har nåtts med Storbritanniens regering.

Däremot kan EU vid veckans redan inplanerade toppmöte undersöka sätt för att hjälpa Storbritannien ratificera avtalet.

Det sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk efter beskedet att den brittiska regeringen senarelägger den planerade omröstningen i det brittiska parlamentet kring brexit-avtalet, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Vidare sade Donald Tusk att tiden är på väg att ta slut och att man vid toppmötet kommer att diskutera beredskapen för att scenario där Storbritannien lämnar EU utan ett avtal.

Europeiska rådet har planerat att träffas på torsdag och fredag.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/tusk-eu-kommer-inte-omforhandla-brexit-6942039