Volvo-aktien endast för trading


Med sin höga andel fasta kostnader har Volvo-koncernen historiskt alltid tenderat att gå väldigt bra i högkonjunktur och väldigt dåligt i lågkonjunktur. Det har varit svårt att utifrån uppskatta kraften i rörelserna och Volvo har i goda tider tenderat att prestera långt bättre än väntat och i sämre tider överraska kraftigt negativt.

De senaste åren har bolaget jobbat hårt för att göra verksamheten mer flexibel och mindre volymkänslig. Det arbetet har sammanfallit med en rejäl högkonjunktur för lastbilar och på sistone även för anläggningsmaskiner. De kraftiga lönsamhetsförbättringar som skett de senaste åren är därför lite svåra att bena ut vad som kommer från högre volymer och vad som är strukturella förbättringar.

Volvo har fortfarande en tendens att prestera bättre än väntat i goda tider. Samtliga av årets tre kvartalsrapporter har i varierande grad bjudit på högre resultat än väntat.

För andra rapporten i rad presenterade Volvo även i det tredje kvartalet tvåsiffrig rörelsemarginal. Nu är den även tvåsiffrig för niomånadersperioden. Att nå över tio procents rörelsemarginal har varit en viktig milstolpe för Volvo. Kombinationen av en stark underliggande marknad och interna effektiviseringar har lyft lönsamheten till nivåer där tidigare bara lokalkonkurrenten Scania låg.

De starka resultaten i Volvo har dock inte gett mycket avtryck i aktien som fullständigt saknat lyftkraft det senaste året. Anledningen är en utbredd oro för att lastbilskonjunkturen nått sin topp och att tillväxten snart kommer att bromsa in. Tidpunkten för toppen har dock fått flyttas fram flera gånger i takt med att ordersiffrorna fortsatt att rulla in urstarka. Tidigare förväntades toppen ha nåtts redan i somras. Nu räknar de flesta med att det sker någon gång nästa år.

Givet detta, och givet att affärsområdet Lastbilar står för nära 60 procent av rörelseresultatet i koncernen, är intresset extra stort för ordersiffrorna på lastbilar i Volvos rapporter. Bilden av att toppen ännu inte är nådd underströks i Volvos färska rapport av en orderingång som ökade med hela 26 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Snittprognosen inför rapporten var en uppgång på 13 procent.

Volvo presenterade i rapporten även sina marknadsprognoser för 2019. Bolaget höjde sin prognos för Europamarknaden 2018 ännu ett snäpp men räknar med att marknaden i regionen sedan backar knappt 5 procent nästa år. I Nordamerika räknar Volvo med att marknaden fortsätter uppåt även nästa år. Prognosen är en ökning med drygt 3 procent.

Även marknaderna i Brasilien och Indien väntas öka medan Kina väntas backa något.

Kina är ingen jättemarknad för Volvo Lastbilar men den är desto viktigare för Anläggningsmaskiner. Efter en rejäl svacka för några år sedan har den kinesiska marknaden varit urstark på sistone. Orderingången i Kina var fortsatt stark i tredje kvartalet och ökade med 34 procent. Totalt rapporterade Anläggningsmaskiner en orderingång som var 22 procent högre än för ett år sedan.

Nästa år räknar Volvo med att den kinesiska marknaden för anläggningsmaskiner är oförändrad till ned 10 procent. Prognosen för Europa är plus minus 5 procent medan Nordamerika väntas öka någonstans mellan 0 och 10 procent.

Samtliga affärsområden i Volvo-koncernen rapporterade kraftiga resultatförbättringar i det tredje kvartalet. De båda tungviktarna Lastbilar och Anläggningsmaskiner förbättrade sina justerade rörelseresultat med 61 respektive 28 procent. Sammantaget för koncernen blev ökningen 48 procent.

Vd Martin Lundstedt konstaterar i rapporten att detta var Volvos bästa tredje kvartal någonsin. Han anser dock att bolaget ännu inte nått sin fulla potential vad gäller lönsamhet och kassaflöde. Ett nyckelområde enligt vd:n för att nå fortsatta förbättringar är serviceområdet. Det är ett område som Martin Lundstedt satsat på ända sedan han tillträdde i slutet av 2015.

De analytiker som bevakar Volvo är att döma av snittprognoserna i databasen Factset inte lika optimistiska om potentialen till ytterligare förbättringar. Rörelsemarginalen väntas landa på 10,1 procent innevarande år för att därefter backa till 10,0 procent nästa år och till 9,7 procent år 2020.

Även tillväxten väntas bli skral: 2,1 procent upp 2019 och sedan ned en dryg procent året därpå. Vinsten per aktie väntas stiga 0,4 procent nästa år och sedan backa 1,1 procent.

Det är rejält avslagna prognoser. Estimaten har dock fått höjas successivt i takt med att Volvo presterat bättre än väntat. Samtidigt har aktien dalat och med den värderingen. I dagsläget handlas Volvo till p/e 9,6 på 2019 års estimat. Justerar vi för nettokassan värderas rörelsen till låga 6,5 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Volvo-aktien väntas vara 3,7 procent respektive 4,0 procent de närmaste åren.

Den starka orderingången, höga lönsamheten och låga värderingen gjorde inget som helst avtryck i Volvo-aktien efter bolagets rapport på fredagen. Aktien handlades tvärt om ned. Förutom en tro på att sämre tider väntar bolaget tyngs aktien även av beskedet för någon dag sedan att Volvo upptäckt att en komponent i avgasreningssystemet åldras snabbare än beräknat. Det leder till att utsläppen av kväveoxider hamnar över gränsvärdena efter en tid.

Läget är inte färdiganalyserat ännu och Volvo kan i dagsläget inte ge någon beräkning för kostnaden. Den kan dock komma att bli betydande enligt bolaget.

Världens börser har på sistone drabbats av en kraftig konjunkturoro och sentimentet kring Volvo är extremt negativt för tillfället. Aktien har rasat 17 procent på bara ett par veckor.

Volvo-aktien har dock som sagt varit trög en längre tid och oron för att marknaden toppat tycks vara här för att stanna när det gäller Volvo. Bolaget har radat upp starka rapporter men reaktionen har bara varit att tidpunkten för vändningen skjuts fram något kvartal. Förr eller senare kommer marknaden så klart att toppa, så långsiktigt kommer pessimisterna att få rätt.

Vi tror att Volvo kommer fortsätta överraska positivt ett tag till men vi tror inte att stämningen på allvar kommer att lätta kring aktien. Kortsiktigt är den översåld och kommer sannolikt att studsa tillbaka uppåt. För den som inte vill ägna sig åt trading blir dock rådet att avvakta.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/volvo-en-aktie-endast-for-trading.html

Michelin-press på Stockholmsbörsen


Byggkoncernen Skanska backade på fortsatta problem i USA. Det var även minus för ledande börser i Europa.

Storbolagsindex OMXS30 var klockan 13:30 ned med 1,5 procent till 1.520. Aktier för 11,2 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Mest omsatta aktie på fredagen var Volvo, vars aktie tappade 3,5 procent. Lastbilskoncernens rörelsevinst var 7 procent högre än genomsnittet av tolv analytikerprognoser som Infront Data hade sammanställt.

Kvartalet är det ”bästa tredje kvartalet hittills för koncernen”, men det betyder inte att bolaget har uppnått sin fulla potential, sade vd Martin Lundstedt.

Detta räckte dock inte för att lyfta aktien. Fordonsaktier hade det generellt tungt ute i Europa, påverkat av att den franska däckjätten Michelin sänkt sina utsikter framförallt på grund av en svag utveckling i Kina. I Stockholm förlorade Autoliv 3,8 procent.

Industribolaget Atlas Copco rapporterade ett ökat rörelseresultat om 5 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Det var dock något lägre än snittet som Infront Data sammanställt. Bolaget gav en sänkt prognos om framtiden, där efterfrågan förväntas vara något lägre beroende på halvledar- och fordonsindustrin. Aktien föll med över 10 procent.

I sektorn föll också bland andra Trelleborg, SKF och Sandvik med 3-4,5 procent.

Även Telia sållade sig till rapportförlorarna. Aktien föll med 4,8 procent, 2 kronor, då även en utdelning på 1:15 kronor avskildes. Nedgången kom trots att ebitda-resultat på 7 miljarder kronor före engångsposter var 3 procent högre än genomsnittet av tio analytikerprognoser enligt Infront Data.

”Det är samtidigt tydligt att Sverige inte riktigt når upp till förväntningarna”, sade vd Johan Dennelind till Nyhetsbyrån Direkt.

Även Husqvarna föll på sin rapport, nära 8 procent. Rörelseresultatet var något bättre än väntat, men grumlades av svaga utsikter för det fjärde kvartalet. Detta fortsatt på grund av det varma och torra vädret enligt uppgifter till Nyhetsbyrån Direkt från vd Kaj Wärn.

Det var ett allmänt svagt sentiment kring verkstad och stål på fredagen. Bland övriga OMXS30-bolag sågs stålproducenten SSAB tappa 4,2 procent. Även konkurrenten Outokumpu föll i samma härad i Helsingfors och på kontinenten backade bland andra Thyssen Krupp, Arcelor och Klöckner.

Skanska föll även kraftigt på fortsatta problem i USA. Marknaden oroar sig för kostnadsutvecklingen i den amerikanska verksamheten, vilket väntas påverka vinsterna negativt under de närmaste åren enligt analytiker. Aktien rasade över 9 procent.

Mot strömmen bland OMXS30-bolagen gick Ericsson vars rapport under torsdagen fick ett gott mottagande. Aktien steg med 2,2 procent. Även banker rekylerade upp något efter en svag vecka. SHB steg mest med 1,8 procent.

Låskoncernen Assa Abloy visade upp en stark organisk tillväxt i flera divisioner, enligt vd Nico Delvaux. Aktien var upp med 1,1 procent.

Bland dagens rapportvinnare sågs annars Qliro vars aktie sköt i höjden och steg med nära 12 procent. Förbättringar för marknadsplatsen CDON väntas fortsätta sade vd Marcus Lindqvist i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Fredagen innebar första dag för handel i medicinteknikbolaget Lumito på NGM Nordic MTF. Avslut gjordes kring 2:00 kronor, betydligt lägre än teckningskursen från i våras då teckningskursen uppgick till 5 kronor i en listning som då senarelades.

Graf: OMXS30 fredagen den 19 oktober

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/michelin-press-pa-stockholmsborsen.html

Pareto: Atlas-siffror påverkar fler bolag


Det framgår av en rapportkommentar.

Atlas Copco levererade enligt Pareto inte bara svagare än förväntad orderingång inom Vakuumteknik, utan även inom de mer industriproduktions- och capex-relaterade divisionerna Kompressorteknik och Industriteknik.

”Huvudbudskapet i delårsrapporten är att vi anser att svagare orderingång inom Kompressorteknik och Industriteknik är en relevant guidning för övriga industrisektorn. Vi kommer således behöva acceptera ett något svagare efterfrågescenario från fjärde kvartalet och framåt”, resonerar Pareto Securities som sedan tidigare har köprekommendation med riktkurs 300 kronor på Atlas Copco-aktien.

Atlas Copco spår i fredagens rapport att kundefterfrågan på kort sikt förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

Prognosen i förra rapporten i somras var att efterfrågan från ”de flesta kundsegmenten” förväntades ligga kvar på dåvarande höga nivå, men att efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntades vara något lägre på kort sikt.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/pareto-atlas-siffror-paverkar-andra-bolag.html

Hotell-aktier inte någon semester


Man brukar säga att hotellmarknaden följer ekonomin i stort. Inför 2018 fanns stora förhoppningar på branschen. För höga skulle det visa sig. Flera av världens ledande hotellkedjor har missat målen på den ena eller andra parametern hittills i år.

BAIRD/STR HOTEL STOCK INDEX som består av USA:s 20 största hotellkedjor har hittills i år backat 8 procent. Det ska jämföras med S&P 500 som stigit drygt 4 procent i år.

Världens största hotelloperatör är Marriott. Bolaget har över 30 varumärken och ett marknadsvärde på 41 miljarder dollar. Totalt äger man 6500 hotellfastigheter i 127 länder. Sammantaget har Marriott 1,2 miljoner rum att hyra ut. Bolaget grundades av John Willard Marriott in 1927 i Washington, D.C.

Marriott består av 30 olika varumärken. Det största av dessa är Sheraton. Det är också det mest lönsamma av Marriotts varumärken.

Hittills i år är Marriottaktien ner 13 procent. Aktien handlas till p/e 18 för nästa år och direktavkastningen ligger på 1,5 procent för 2019. PEG-talet som visar på hur den framtida tillväxten värderas ligger på 1,5. Mellan tummen och pekfingret skulle man säga att 1,5 är en normal värdering.

Det som tryckt ner hotellaktierna i år är i princip samma faktorer som pressar hela aktiemarknaden; nämligen högre räntor och förväntan om högre räntor, minskat tryck i ekonomin och högre volatilitet.

Resande och turism är också extra känsliga för stigande räntor. Nöjesresande är något människor snabbt kan spara in på när marginalerna minskar och världen står nu tydligt inför en period med stigande räntor.

Europas största hotelloperatör är franska Accor. Accor grundades 1967 av Paul Dubrule och Gérard Pélisson. Idag äger och driver Accor 4 500 hotell i hundra länder.

Accors största varumärket är Ibis. Ibis har totalt över 1800 hotell. I mellanklassegementet äger och driver Accor varumärkena Novotel och Mercure med 400 respektive 750 hotell över hela världen. Inom lyxsegmentet driver man bland annat varumärkena Sofitel och Fairmont.

Idag är Accor relativt högt värderat med ett p/e tal på 26 och ett PEG-tal på 2,5. Accoraktien har hittills i år backat 3 procent. Direktavkastning för nästa år väntas bli 2,5 procent.

På den nordiska hotellmarknaden är det Scandic Hotels som är störst. Scandic har 267 hotell och drygt 50 000 rum. 10 procent av dessa hotell finns i Stockholm. Scandics rapport för det fjärde kvartalet 2017 var svag eftersom man fått problem på Stockholmsmarknaden, där det rått ett överutbud av hotellrum efter många nyetableringar.

Efter det har Scandic repat sig och släppt flera rapporter som varit bra. Aktien har också återhämtat sig från det stora raset i början av året. För 2019 räknar analytikerna nu med en omsättningsökning för Scandic från 17 751 miljoner kronor till 18 366 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 3,4 procent.

Cirka 70 procent av Scandics omsättning genereras av affärsresenärer.

Hittills i år är Scandicaktien ner med 18 procent. Aktien handlas till p/e-tal 12 för 2019 och direktavkastningen väntas bli 4 procent.

Under de senaste 20 åren har hotellmarknaden genomgått stora förändringar främst när det gäller kundernas beteende och digitaliseringen. För att synas online måste hotellen betala stora marknadsföringsavgifter. Marknadsföring och distribution är de två kostnadspunkter som vuxit starkast under de senaste två decennierna.

När det gäller beläggning är det Europa som har den högsta genomsnittliga beläggningsgraden. Beläggningsgraden i Europa ligger på strax över 70 procent. I Mellanöstern är den lägst med runt 65 procent.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/hotell-aktier-ingen-semester.html

Rapporten fäller Atlas Copco


10 minter efter att rapporten publicerats, hade aktien fallit med 9 procent.

Ett genomsnitt av 17 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.456 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 procent, vilket kan jämföras med snittestimatet på 22,5 procent.

Engångsposter ingick här med -59 miljoner kronor. I snittestimatet var -2,5 miljoner väntat.

Underliggande rörelsemarginal blev då 22,5 procent.

Försäljningen uppgick till 23.675 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 24.214 miljoner kronor.

Atlas Copco spår att kundefterfrågan förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

Det skriver Atlas Copco i kvartalsrapporten under rubriken ”Marknadsutsikter på kort sikt”.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att efterfrågan från ”de flesta kundsegmenten” förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå, men att efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas vara något lägre på kort sikt.

Orderingången minskade organiskt med 1 procent i det tredje kvartalet. I det andra kvartalet var den organiska ökningen 10 procent.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/rapporten-faller-atlas-copco.html

Volvos rapport – en sammanfattning


 Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Ökat rörelseresultat. Volvos rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 10.247 miljoner kronor för tredje kvartalet. Snittet av tolv analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, låg på 9.592 miljoner. Rörelse-marginalen blev 11,1 procent. Snittestimatet var en marginal på 10,4 procent. Försäljningen uppgick till 92.282 miljoner för perioden, i linje med snittestimatet 92.195 miljoner.

Order lastbilar steg 26%. Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, var i tredje kvartalet 65.348 enheter, en uppgång med 26 procent från 51.955 fordon motsvarande period 2017. Snittestimatet, enligt Infront Data, var en orderingång på 58.839 lastbilar.

Orderingång VCE +22%. Volvos nettoorderingång på anläggningsmaskiner i division VCE steg med 22 procent till 16.342 maskiner (13.421) under det tredje kvartalet. Detta drevs framför allt av ökad orderingång i Kina och Europa, skriver Volvo i rapporten. I Kina steg orderingången med 34 procent, framför allt tack vare en stark efterfrågan på hjullastare och grävmaskiner från SDLG. I Europa ökade orderingången med 53 procent med stöd av stora order på små maskiner från uthyrningsföretag.

Mer lönsamhetsförbättringar att göra. Volvos tredje kvartal är det ”bästa tredje kvartalet hittills för koncernen”, men det betyder inte att bolaget har uppnått sin fulla potential, enligt vd Martin Lundstedt.

”Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Ett nyckelområde är att öka vår serviceaffär, och vårt arbete med att öka andelen servicekontrakt, effektiviteten i verkstäderna och servicekapaciteten ger bra resultat”, skriver han.

Tillsammans med växande fordonspopulationer och högt utnyttjande av flottorna, bidrog dessa ansträngningar till att serviceförsäljningen ökade med 7 procent under kvartalet, justerat för valuta.

Begränsningar i leverantörskedjan kvar i närtid. Volvo fortsätter att tillsammans med sina underleverantörer arbeta för att svara upp mot efterfrågan, korta leveranstiderna och öka leveransprecisionen till våra kunder. Mot bakgrund av den starka efterfrågan, räknar Volvo dock med att begränsningarna särskilt i den nordamerikanska leverantörskedjan kommer att kvarstå den närmaste tiden. Trots vissa kapacitets-begränsningar levererade Volvo 14 procent fler lastbilar tredje kvartalet, jämfört samma kvartal 2017.

Förutser ”god nivå” efterfrågan även 2019. Volvo räknar med att lastbilsmarknaden 2019 uppgår till 300.000 fordon i Europa. Bolaget skruvar samtidigt upp prognosen för inneva-rande år för Europa marknaden med 5.000 fordon till 315.000. Efterfrågan på marknaden väntas vara på en god nivå även 2019. Prognosen för marknaden i Nordamerika är 310.000 fordon för 2019. Här ligger prognoser för 2018 fast på 300.000 fordon.

Spekulerar ej när info om komponentproblem kan ges. Volvo vill inte spekulera i när bolaget kan komma med ytter-ligare info kring omfattningen av det upptäckta komponentfelet och kostnaderna för att åtgärda dessa.

Det sade Volvos vd Martin Lundstedt vid fredagens webbsända presskonferens. Han påpekade att Volvo är ”angelägna” att kunna kommunicera vilken omfattning så snart det går samtidigt som han betonade att det är viktigt att göra det här på ett noggrant och korrekt sätt. Volvochefen ville inte heller kommentera om det upptäckta komponentproblemet kommer att påverka utsikterna för återföringen till aktieägarna. Han hänvisade till att utdelningen föreslås av styrelsen, efter diskussion med ledningen, till det fjärde kvartalet.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/volvos-rapport-en-sammafattning.html

Kina kan tvingas stimulera mer


Den kinesiska ekonomin växte med 6,5 procent i årstakt under årets tredje kvartal. Det ligger visserligen i linje med regeringens mål men är ändå ytterligare ett kvartal med lite svagare tillväxt än tidigare.

Det syns också tydliga tecken på att ekonomin pressas av handelskriget med USA, även om det mest märks på det finansiella planet. Från kinesiskt håll medger man också att de ”internationella spänningarna” pressar Kinas ekonomi men att tillväxten fortfarande är stabil.

Den kinesiska ledningen har dessutom redan infört stimulansåtgärder som ska hålla uppe den inhemska tillväxten. De positiva effekterna av stimulansåtgärderna är ännu så länge begränsade vilket bidrar till att flera bedömare räknar med att det snart kommer att införas nya program från den kinesiska ledningens sida.

Industriproduktionen steg i september med 5,8 procent i årstakt, vilket visserligen är hyggligt starkt i ett internationellt perspektiv men när det gäller Kina är det den lägsta ökningstakten sedan en dipp i februari 2016.

Detaljhandel ökade i sin tur försäljningen med 10,7 procent och här syns väl, med lite god vilja, de positiva effekterna av stimulanserna. Noterbart är däremot att bilförsäljningen, som varit stekhet, nu visar tecken på att tappa ordentligt med fart. I september var bilförsäljningen 7,1 procent lägre än under motsvarande månad i fjol. En möjlig bidragande förklaring till att europeiska bilaktier har en tung period bakom sig.

Att handelskriget med USA ändå sätter sina spår syns tydligast på de finansiella marknaderna.

Shanghaibörsen, som hade en fin utveckling under 2017 och inledningen av 2018 har nu tappat rejält. Sedan toppen i slutet av januari summerar nedgången till 29 procent, även om den studsade upp med runt 3 procent i fredagshandeln.

Uppgången förklaras främst av att det kommit en del signaler om oro över rörelserna på finansmarknaden från officiellt håll. Både vice premiärminister Liu och centralbankschefen Yi Gang har varit ute och talat om åtgärder för att lätta på det finansiella tryck som uppstått när börsen har rasat.

Även den kinesiska yuanen har gått svagt och börjar närma sig den symboliskt viktiga nivån på 7 yuan per dollar. Det amerikanska finansdepartement undlät dock att peka ut Kina som valutamanipulatör i den nyligen genomförda screening av valutamarknaden. Däremot kommer finansdepartementet att följa upp den här valutafrågan ytterligare.

Kina-optimisterna pekar nu på att den kinesiska ledning har både probleminsikt och finansiella muskler att hantera marknadsoron och eventuellt ytterligare svaghetstecken gällande tillväxten. I det senare fallet främst genom att stimulera den inhemska ekonomin nu när hotet om en upptrappning av handelskriget är överhängande.

Pessimisterna pekar istället mot den höga kinesiska skuldsättningen, som delvis är dold i den officiella statistiken, och som måste hanteras fortlöpande för att inte bli ett akut problem, kommer att hänga över den kinesiska ekonomi under överskådlig tid.

På lite längre sikt kan man säkert räkna med en revansch för den kinesiska börsen men ekonomin i stort har växlat ner i tempo. På kort sikt hotar också mer press från USA i handelsfrågan, inte minst inför det kommande mellanårsvalet i inledningen av november.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/kina-kan-tvingas-stimulera-mer.html

Telias rapport – en sammanfattning


 På Stockholmsbörsen handlades Teliaaktien ned på fredagsmorgonen, men en del av nedgången beror på avskiljd utdelning om 1:15 kronor.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Ebitda-resultat strax över. Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 6.977 miljoner kronor för tredje kvartalet. Ebitda-marginalen uppgick till 33,7 procent. Genomsnittet av tio analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, var ett underliggande ebitda-resultat på 6.773 miljoner med en marginal på 33,5 procent. Nettoomsättningen summerades till 20.685 miljoner, snittestimatet var 20.207 miljoner.

Oförändrad organisk tillväxt. Organiskt steg Telias nettoomsättning 0,1 procent i kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på +1,3 procent förra kvartalet. För tjänste-intäkterna var den organiska tillväxten -1,9 procent. I största marknaden Sverige var organisk tillväxt minus 0,6 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -1,2 procent.

Sämre utfall för Sverige. Telia har minskat kostnader till dags dato i Sverige inom ramen för bolagets kostnadsprogram, men vd Johan Dennelind är fortfarande inte nöjd med takten i förändringen.

”Vi vet att det finns en tydlig stor potential för förbättringar under de kommande åren. Den nya vd:n i Sverige Anders Olsson har tagit markanta steg för att skapa en starkare kommersiell plan och förbättra effektiviteten”, skriver han.

Sverige hade, som väntat, sämre ebitda-utfall tredje kvartalet än föregående kvartal, delvis förklarat av förväntad svårare jämförelse, men också på grund av kostnader till följd av åskoväder och negativ valutapåverkan.

Totalt för koncernen är Telia ”helt i fas” med att minska kostnaderna om 1,1 miljarder kronor netto, som Telia har som en prioritering i år.

Höjer resultatprognos. Telia höjer sin prognos för justerat ebitda-resultat i kvarvarande verksamhet 2018 och det väntas nu vara ”något högre” 2018 än 2017. Tidigare bedömning var i linje med eller något högre än nivån för 2017 på 25,4 miljarder kronor. Snittestimatet, enligt Infront Data inför rapporten, låg på 26,5 miljarder kronor 2018. Telia upprepar prognosen att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2018 kommer att bli högre än 2017 då det var 9,7 miljarder kronor. Liksom tidigare uppger Telia att detta kassaflöde, tillsammans med utdelningar från intresse-bolag, bör täcka en utdelning för 2018 som ligger omkring nivån för 2017.

Svåra jämförelsetal fjärde kvartalet. Telia flaggar också för att fjärde kvartalet kommer att innehålla fortsatta svåra jämförelsetal, speciellt i Sverige.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/telias-rapport-en-sammanfattning.html

Rapportras på en svag börs


Volvo förmådde inte stiga trots morgonens starka rapport, men det gjorde låsbolaget Assa Abloy efter sin. Skanska föll efter problem på den viktiga USA-marknaden.

Storbolagsindex OMXS30 var klockan 9.45 ned 0,6 procent till 1.535. Aktier för 2,6 miljarder kronor bytte ägare.

Volvo var mest omsatt och sjönk 1,4 procent. Lastbilskoncernens rörelsevinst på 10.247 miljoner kronor exklusive omstruktureringskostnader i kvartalet var 7 procent högre än genomsnittet av tolv analytikerprognoser som Infront Data hade sammanställt. Kvartalet är det ”bästa tredje kvartalet hittills för koncernen”, men det betyder inte att bolaget har uppnått sin fulla potential, sade vd Martin Lundstedt. Fordonsaktier tyngs generellt av att den franska däckjätten Michelin sett försvagad försäljning i främst Europa och Kina.

Telias ebitda-resultat på 7 miljarder kronor före engångsposter var 3 procent högre än genomsnittet av tio analytikerprognoser enligt Infront Data. Det är samtidigt tydligt att Sverige inte riktigt når upp till förväntningarna, sade vd Johan Dennelind till Nyhetsbyrån Direkt. Aktien, som på fredagen handlas exklusive halvårsutdelning på 1:15 kronor, sjönk 2:30 kronor eller 5,5 procent.

Skanska meddelade sjönk 6 procent efter att ha meddelat nedskrivningar om totalt 1,3 miljarder kronor i USA. Byggkoncernen ser framför sig att ha ”döda intäkter”, det vill säga intäkter med nollmarginal, på omkring 0,8 miljarder dollar i USA-byggverksamheten under 2019.

Låsbolaget Assa Abloy presterade ett rörelseresultat ungefär i linje med genomsnittet av 17 analytikers estimat enligt Infront Data, medan försäljningen var över snittestimatet. Den organiska tillväxten var ”mycket stark” i flera divisioner, enligt vd Nico Delvaux. Aktien steg 0,7 procent.

Bland dagens delårsrapportvinnare återfanns även Qliro och Mantex. Svagare gick det för delårsrapporterande Husqvarna, JLT och Diadrom.

Vid lunchtid inleds verkstadssektorns rapportsäsong på allvar när Atlas Copco delårsrapporterar. Aktien är ned 1,6 procent hittills på fredagen.

Torsdagens rapportvinnare Ericsson fortsatte upp med 2 procent. Det gjorde även Tele2 och Avanza, samt Byggmax som har fått höjd rekommendation av SEB Equities till köp från sälj efter torsdagens rapport.

Fredagen innebär första dag för aktiehandel i medicinteknikbolaget Lumito på NGM Nordic MTF och avslut gjordes kring 2:50 kronor, ungefär hälften av kursen vid en nyemission i våras inför den listning som senarelades.

Graf: OMXS30 fredagen den 19 oktober

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/rapportras-pa-en-svag-bors.html

Michelin faller tungt efter prel-rapport


Bolaget hänvisar till försvagad försäljning i främst Europa och Kina.

”Givet de betydande nedgångarna på personbilssidan och lätta lastbilar och lastbilsdäcksmarknaden mot slutet av det tredje kvartalet och ytterligare väntade försvagningar i det fjärde kvartalet har koncernen ändrat sitt marknadsscenario för 2018”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den italienska däckkonkurrenten Pirelli distanserade sig förvisso från sin franska kollega och pratade om att efterfrågan för kvalitetsdäck i Kina var fortsatt stark.

Pirelli tappade dock runt 2 procent i Milano.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/10/19/michelin-faller-tungt-efter-rapport.html