Hissbolag går till andra chansen


Hisstillverkaren Alimak levererade för andra kvartalet i rad siffror som var klart sämre än väntat när bolaget på fredagsmorgonen rapporterade utfallet i sitt fjärde kvartal. Sammantaget blev det justerade rörelseresultatet i kvartalet 11 procent lägre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser.

Organiskt rapporterade Alimak en omsättningstillväxt på 4 procent. Den underliggande orderingången föll dock 11 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan.

Alimak är en världsledande tillverkare av hissar och plattformar till industri- och byggsektorerna. Produkterna säljs över hela världen och intäkterna är relativt jämnt fördelade mellan Europa, Asien och Nordamerika.

Verksamheten delas in i fyra affärsområden: Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales och Rental.

Av dessa är After Sales den tydliga vinstmotorn inom Alimak. Efter fjolårets två stora förvärv har koncernen en installerad bas på cirka 66 000 hissar och plattformar över hela världen. Livslängden på dessa bedöms vara runt 25-30 år och tre fjärdedelar av livslängdskostnaden består av service.

Service och underhåll behövs oavsett konjunkturläge så eftermarknadsaffären stabiliserar verksamheten. Dessutom är lönsamheten som regel rätt bra på service och marginalerna inom After Sales ligger långt över övriga områden inom Alimak. After Sales svarade under 2017 för nära 60 procent av koncernens justerade rörelseresultat.

After Sales hade en relativt stabil utveckling under fjärde kvartalet. Intäkterna ökade organiskt med 7 procent och orderingången steg 28 procent. Alla områden utom vindkraftverk visade en bra efterfrågan. Det justerade rörelseresultatet för After Sales låg dock en bit under förväntan.

Affärsområdet Construction svarade för en rejäl miss redan i det tredje kvartalet. Den underliggande tillväxten var den gången negativ men bolaget utlovade en uppryckning i det fjärde kvartalet. Så blev också fallet. Organiskt ökade intäkterna med 11 procent tack vare bra efterfrågan i Europa och Mellanöstern. Ökade volymer förbättrade också resultatet kraftigt i kvartalet.

Orderingången för Construction dök dock hela 40 procent i fjärde kvartalet. Orderingången tidigare under 2017 har varit stark och utfallet för helåret blev ändå en uppgång på 8 procent. Vd Tormod Gunleiksrud konstaterar i rapporten att beslutsprocesserna blivit mer utdragna i vissa projekt. Med undantag av Sydostasien beskriver dock Alimak byggmarknaderna som fortsatt starka.

Redan i höstas underströk Alimak att ordermönstret i byggbranschen kan vara rätt ryckigt mellan kvartalen beroende på om några större projekt tas hem eller inte. Tormod Gunleiksrud uttryckte i samband med rapporten optimism om en bra utveckling för Construction under 2018.

Efter ett par stora förvärv i början av 2017 har affärsområdet Industrial Equipment blivit det omsättningsmässigt klart största i Alimak. Lönsamheten är dock svag och området svarade bara för 13 procent av rörelseresultatet under året.

Det fjärde kvartalet var ingen höjdare för Industrial Equipment. Organiskt backade intäkterna med 14 procent samtidigt som även orderingången föll med 18 procent. Alimak förklarar kräftgången med olycklig tajming i projekt mellan kvartalen.

Förvärvet av danska Avanti Wind Systems har gjord vindkraftindustin till en stor kund hos Alimak. Där har en tydlig nedgång noterats under andra halvåret 2017. Enligt Tormod Gunleiksrud kunde dock en viss förbättring i efterfrågan noteras under de sista veckorna av fjolåret. Han är därför fortsatt optimistisk om marknadsförutsättningarna inom vindkraft under 2018.

Även inom olje- och gasindustrin börjar det röra på sig. Oljeplattformar är en viktig kundkategori för Industrial Equipment och där har ett lågt oljepris hållit tillbaka investeringarna de senaste åren. Nu hoppas Tormod Gunleiksrud på en gradvis återhämtning under 2018.

Sammantaget för 2017 rapporterade Alimak pro forma en underliggande tillväxt på 5 procent. Det är en  uppryckning efter 2016 års organiska svaga tillväxt på 1 procent. Den rapporterade försäljningen steg hela 95 procent efter förvärven i början av året.

Integrationen av de båda storförvärven är viktig för lönsamhetsutvecklingen framöver. De båda förvärven späder ut marginalerna, bland annat inom After Market, och det ligger i förväntningarna framöver att Alimak kan få ut tänkta synergier ur eftermarknadsaffären men även på inköp och administration.

De analytiker som bevakar Alimak räknar enligt SME Direkt med stigande lönsamhet under de kommande åren. Från 2017 års justerade rörelsemarginal på 12,8 procent väntas marginalen nå 14,7 procent år 2019. Det bidrar till en stark vinsttillväxt de kommande åren. Den väntas snitta på drygt 23 procent om året under 2018 och 2019.

På översta raden spås en tillväxt på 13 procent i år och dryga 5 procent nästa år. Snittprognoserna för vinst per aktie ger i dagsläget p/e-tal på 19,3 respektive 15,4.

För 2017 föreslås en utdelning på 2,30 kronor per aktie. Det innebär en direktavkastning på 1,8 procent. För de kommande två åren väntas direktavkastningar på 3,0 procent respektive 3,6 procent.

Alimak-aktien hade en stark period från mitten av 2016 till mitten av 2017. Sedan dess har två klena kvartalsrapporter bidragit till att trycka tillbaka aktien. Kursen är ned 18 procent från toppnivåerna från 2017.

Vd Tormod Gunleiksrud är optimistisk inför 2018. Det första halvåret i fjol var väldigt starkt så jämförelsetalen under inledningen av 2018 är tuffa. Därefter lättar det under andra halvåret.

Kortsiktigt ser det lite motigt ut för Alimak. Efter två missar i rad lär oron inför nästa rapport vara hög på aktiemarknaden och aktien riskerar att förbli skakig ett tag. Långsiktigt tycker vi dock fortfarande att Alimak är ett intressant bolag. I ljuset av den rådande trenden är det lite av en chansning, men vi behåller vår köprekommendation.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/hiissbolag-gar-till-andra-chansen.html

Börsen på plus, Volvo backar


Efter Riksbanksprotokollet sjönk både kronan och räntorna.

Vid 13.40-tiden var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,2 procent vid nivån 1.577. Omsättningen uppgick då till 5,6 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Även ute i Europa har handeln varit relativt lugn. Tyska DAX-index handlades upp 0,2 procent. De amerikanska börserna tappade fart efter större uppgångar i slutet av torsdagens handel för att stänga något upp. USA-terminerna var 0,4 till 0,5 procent högre på fredagsförmiddagen.

För storbolagen i OMXS30 var rörelserna överlag begränsade. SCA presterade bäst med nära 4 procents uppgång sedan Nordea höjt aktien till köp.

Volvo tyngde mest bland storbolagen med en nedgång på 1,1 procent. Enligt uppgifter till Dagens Industri lär de båda storägarna i Geely, genom ordförande Li Shufu och Fredrik Lundberg från Industrivärden, hålla ett möte under fredagen kring hur bolaget ska styras och utvecklas framöver.

Kinesiska Geely är numera största ägare sett till kapital i Volvo efter att ha köpt Cevian Capitals aktiepost medan Industrivärden är störst sett till röster.

Bland förlorarna på Stockholmsbörsen fanns några bolag som tidigare rapporterat under fredagen. Ett av dessa var bygghissbolaget Alimak som föll närmare 7 procent i spåren av att ett resultat som inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Utsikterna för 2018 var generellt positiva om än med lutning åt det andra halvåret.

Det första halvåret 2018 kommer att möta utmanande jämförelsetal från ett starkt första halvår 2017 – men för helåret bör tillväxten bli positiv sade vd Tormod Gunleiksrud vid dagens rapportkonferens.

Ett annat rapporterande bolag var Björn Borg. Klädbolagets underliggande nettoomsättning minskade med 7,2 procent i det fjärde kvartalet och rörelseresultatet sjönk till 17 miljoner kronor (21). Rapporten fick aktien att sjunka drygt 3 procent.

Bland förlorarna fanns även Micro Systemation. Vd Joel Bollö och styrelseledamoten Örjan Gatu har sålt aktier för cirka 33 miljoner kronor. Bolaget som gör mjukvara och hårdvara för bevissäkring ur mobiltelefoner, sjönk med drygt 8 procent.

Bränslecellsbolaget MyFC:s, noterat på First North tappade 7 procent efter att ja redovisat en ökad rörelseförlust till 39 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Under samma period förra året låg förlusten på 6,5 miljoner kronor.

Bland vinnarna fanns mobilspelbolaget G5 Entertainment. Bolaget har avtalat med AB Games, utvecklaren av Hidden City, om förlängning till åtminstone februari 2024. Aktien steg med nära 6 procent.

I spåren av torsdagens bokslut har Handelsbanken höjt rekommendationen för Sobi från minska till öka. Jefferies har i sin tur höjt riktkursen för Sobi till 154 kronor från 143 kronor samt upprepat köp. Aktien steg 1,6 procent till 133,5 kronor.

Under resterande handelsdag väntas ingen amerikansk statistik av tyngd, men en lång rad av Fed-tal fortsätter komma in. Marknadsspekulationerna om hur många Fed-räntehöjningar det kommer att bli i år fortsätter och föranleder rörelser för USA-räntor och dollarn samt i sin tur börserna.

Diagram: Intradagutveckling OMXS30

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/borsen-pa-plus-volvo-backar.html

Rite tar Corner i Doro


Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där aktieköpet registrerats via Peter Lindell som är en av delägarna till Rite.

Under 2017 seglade Rite Ventures upp som en ny storägare i Doro. I september flaggade Rite Ventures och Peter Lindell för ett Doro-innehav om drygt 2,2 miljoner aktier, motsvarande 9,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Rite Ventures har flera innehav i Finland, men gick i början av 2016 in i svenska Qliro och har även varit större ägare i mobilspelsbolaget G5 Entertainment.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/rite-tar-corner-i-doro.html

Pantat att sälja Tomra nu?


I onsdags redogjorde Tomra för räkenskapsåret 2017 och resultaten var bättre än förväntat. Marknaden svarade positivt och aktien har stigit 6-7 procent sedan rapportsläppet. Enligt Facset-konsensus värderas bolaget till p/e 29 på 2018-års väntade vinst, vilket är en högre värdering än tidigare.

Även i relation till försäljningen är prislappen magstark. Idag betalar vi 2,6-gånger årets väntade omsättning för bolaget. Direktavkastningen väntas bli 1,7 procent.

Men Tomra är ett speciellt bolag med en dominerande ställning på ocyklisk marknad – där den strukturella tillväxten långsiktigt är stark. Och värderingen är satt därefter.

Hur den höga prislappen sen bästa hanteras beror på om du är nytilltänkt eller gamla ägare i bolaget, samt vilken tidshorisont som placeringen får i just din portfölj. Mer om detta senare.

Affärsområdet Collection minskade intäkterna med 6 procent i fjärde kvartalet. Mycket på grund av en lägre aktivitet i Tyskland, vilket var väntat då ersättningscykeln där närmar sig sitt slut. Även på helåret backade intäkterna av samma anledning.

Detta har analytikerna också tagit fasta på i sina framtidsvisioner. Försäljningen väntas stärkas något under 2018, men sedan minskar intäkterna marginellt inom Collection för både 2019 och 2020.

Olika typer av leasing erbjuds redan på maskinparken. Men i Australien prövar Tomra att på egen hand drifta återvinningsstationer. Tillsammans med bolaget Cleanaway sköts även bortforsling av materialet till större sorteringscenter.

Satsningen är ung och har kostat 57 miljoner norska kronor i fjärde kvartalet, och totalt 68 miljoner norska kronor under 2017. Målet är att det ska bli 280 anläggningar. Extra intressant är att 60 stycken kommer vara fullt automatiserade. Den första togs i drift 1 december 2017 och utrullningen fortsätter under kommande månader.

Hur lönsamt upplägget blir återstår att se. Kostnaderna ökar under uppstarten. Men satsningen väntas ge stabilare intäkter över tid och fler intäktsben är bra. Detta visar också att bolaget har möjlighet att bredda och växa på nya sätt inom närliggande återvinnings- och insamlingsnischer.

Runt om i världen är återvinningen långt ifrån så välutbyggd som i Sverige. Bara 2 procent av den nuvarande plastproduktionen återanvänds fullt ut – 30 procent lämnas vind för våg i naturen och 40 procent hamnar på stora skräpberg. Här finns massor att göra.

En växande medelklass konsumerar mer förpackade varor och e-handeln lämnar efter sig mycket skräp i form av papp- och plastförpackningar. Allt detta måste tas om hand och Tomra har i sin ledande ställning goda möjligheter att vinna mark.

Det andra verksamhetsbenet rymmer automatiserade sorteringsmaskiner främst för färskvaror inom livsmedelsindustrin. En mindre affär är sorteringsmaskiner till gruvindustrin. Precis som för pantmaskiner är bolaget marknadsledare globalt, om än med än lägre marknadsandel än för panten (75 procent). Av den aktuella marknad äger Tomra 25 procent.

Andelen av omsättningen har vuxit successivt och efter förvärvet av nyazeeländska Compac är intäkterna numera jämt fördelade mellan insamling och sortering.

Sorteringsverksamheten växer. Justerat för förvärvet och i lokala valutor ökade intäkterna med 12 procent under sista kvartalet. Orderingången nådde en ny rekordhögstanivå, vilket genererat en backlog på 1 147 miljoner norska kronor. Av dessa ryms 275 miljoner norska kronor inom nytillskottet Compac.

Världshandeln med färskvaror blir hela tiden mer omfattande. Med en intelligentare sortering kan onödiga transporter minimeras. Skadade livsmedel sorteras bort redan i avgångslandet, vilket minskar onödig vikt och sparar på miljön.

På årsbasis ökade Tomra intäkterna på alla redovisade geografiska marknader. Försäljningen steg till 7 432 miljoner norska kronor och resultatet per aktie blev 4,13 norska kronor. Utdelningen föreslås höjas till 2,35 norska kronor per aktie.

Som grafen visar tror analytikerkåren att omsättningstillväxten stagnerar under de närmaste åren. Men lönsamheten fortsätter utvecklas positivt. Förutsättningarna är också anledningen till att fler analytiker är mer negativa till aktien än tidigare.

Prognoserna inkluderar dock inte förvärvsmöjligheten. Bolaget har goda finansiella muskler och en nettoskulden på bara 0,6 gånger fjolårets EBITDA-resultat. Soliditeten är över 50 procent. Redan år 2020 tror analytikerna att bolaget ruvar på en nettokassa om inget oväntat sker.

Men en vinstmultipel kring 30 är i högsta laget. Därför bör nya aktiespekulanter skynda långsamt in i Tomra. Trots en hög värdering hör återvinningsbolaget hemma i en långsiktig aktieportfölj.

Rådet blir det samma som i analysen från förra våren. Köp aktien, men helst på tillfälliga dippar och dela upp inköpen över lång tid. Har aktievikten vuxit för tung i portföljen efter denna uppgången skala ner så andelen blir rimlig.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/pantat-att-salja-tomra-nu.html

DI: Toppmöte om Volvo


Det uppger källor för Dagens Industri.

Mötet sker efter att Geely, genom att i slutet av 2017 köpt Cevian Capitals aktiepost om 8,2 procent av rösterna och 15,6 procent av kapitalet i AB Volvo, blivit fordonskoncernens största ägare sett till kapital. Industrivärden är fortfarande Volvos största ägare sett till röster.

Den viktigaste frågan under mötet är att reda ut att Volvos två huvudägare har samma syn på hur bolaget ska styras och utvecklas, enligt DI:s uppgifter.

Industrivärdens vd Helena Stjernholm uppges vara med på mötet och enligt uppgifterna ska även näringsminister Mikael Damberg träffa Li Shufu i Stockholm på fredagen eller lördagen.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/di-toppmote-om-volvo.html

USA-räntor skrämmer placerarna


Även om det numera är betydligt lugnare på finansmarknaden än i inledningen av februari så finns helt klart en oro för den framtida utvecklingen kvar. Det här har bland annat synts i utvecklingen för den amerikanska börsen där samma mönster nu återupprepats under flera dagar.

Handeln har sett hoppingivande ut under stora delar av dagen men när börsstängningen närmat sig har investerarna ändå tappat modet. Så när den amerikanska börsutvecklingen för veckan (torsdag – torsdag) ska summeras hamnar den ändå till slut på minus.

Bättre har det gått för börserna i Europa men så hade man inte heller riktigt samma kraftiga rekyl uppåt under förra veckan.

Volatilitetsindex (VIX) för den amerikansk börsen har visserligen sjunkit något men ligger fortfarande rejält över den nivå runt 10 som var närmast allenarådande under 2017. Även det ett tecken på bestående nervositet.

Striden i investerarkollektivet om den framtida börsutvecklingen står fortsatt mellan konjunkturoptimister och räntepessimister och det är utvecklingen i USA som närmast helt dominerar bilden. De förra räknar med att god fart i ekonomin även fortsatt ska bidra till högre vinster som i sin tur motiverar högre aktiekurser medan de senare befarar att stigande marknadsräntor slutligen ska knäcka den långvariga börsoptimismen.

Ett tecken på att räntepessimisterna för tillfället har ett litet övertag var reaktionen efter onsdagens publicering av det penningpolitiska protokollet från den amerikanska centralbankens senaste räntemöte. Protokollet genomsyrades av en påfallande optimism kring den ekonomiska utvecklingen men också en tro på att inflationen hade goda förutsättningar att stiga.

Det bidrog sammantaget till lite högre räntor och fick börserna på fall. Nu är tre ytterligare räntehöjningar under det närmaste året i princip helt inprisade samtidigt som tioårsräntan närmat sig symboliskt viktiga 3 procent.

Att det även finns andra tecken på att inflationstrycket i amerikansk ekonomi kan vara på väg att växla upp bidrar till nervositeten. Exempelvis visade veckans preliminära inköpschefsindex för februari det högsta kostnadstrycket på närmare fem år i amerikansk ekonomi.

I Sverige har räntorna rört sig åt andra hållet efter det överraskande låga inflationsutfallet i januari.

På valutasidan har den amerikanska dollarn återhämtat lite förlorad mark och till det bidrar både en tro på framtida amerikanska räntehöjningar och stigande amerikanska långräntor samt att torsdagens penningpolitiska protokoll från ECB:s senaste räntemöte tolkades åt det lite mjukare hållet. Fortsatt mycket låg inflation i EMU-området och en stark euro väntas bidra till att ECB dröjer med att signalera en mer omfattande penningpolitisk åtstramning.

Den svenska kronan har försvagats rejält och det är givetvis det låga inflationsutfallet som spökar även här.

Nu laddar finansmarknadens aktörer för en spännande amerikansk makroskörd i nästa vecka med bland annat tal av nya Fed-chefen Jerome Powell, prisindex för privat konsumtion samt löneutfallet för februari. Det troliga scenariot är att nervositeten på finansmarknaden består till dess.   

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/usa-rantor-skrammer-placerarna.html

Börsen kring noll, Björn Borg backar


Vid 9.40-tiden var storbolagsindexet OMXS30 oförändrat vid nivån 1.574. Omsättningen uppgick då till 1,5 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Allmänt var indexrörelserna begränsade i Europa på fredagsförmiddagen sedan USA-börserna tappat fart på torsdagskvällen och stängt svagt upp. USA-terminerna var 0,2 till 0,4 procent högre på fredagsförmiddagen.

Inom det svenska storbolagsindexet var rörelserna överlag begränsade. SCA var bäst presterande med nära 3 procents uppgång sedan Nordea höjt aktien till köp.

Verkstadsjättarna Volvo, Sandvik och Atlas Copco hämmade indexutvecklingen med 0,4 till 1,0 procents nedgång.

Utanför indexet tappade bygghissbolaget Alimak drygt 6 procent i spåren av att resultat och intäkter inte nått upp till SME-konsensusprognosen. Att intäkter endast steg organiskt med 4 procent under det fjärde kvartalet, lägre än de 11 procent som uppnåddes under januari till september, ”har en nära koppling till projekttiming”, skrev vd Tormod Gunleiksrud i bokslutsrapporten, och nämnde även ogynnsam timing som förklaring till en organiskt minskande orderingång.

Björn Borg backade 3,2 procent. Klädbolagets underliggande nettoomsättning minskade med 7,2 procent i det fjärde kvartalet och rörelseresultatet sjönk till 17 miljoner kronor (21).

Micro Systemation tappade 6,5 procent efter att vd Joel Bollö och styrelseledamoten Örjan Gatu meddelat om försäljning av aktier för drygt 6 respektive cirka 33 miljoner kronor.

Bränslecellsbolaget MyFC:s rörelseförlust ökade till 39 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-6,5). Aktien tappade 9 procent på First North. På samma lista var Heliospectra drygt 3 procent upp sedan det rapporterat om en halvering av förlusten till -7,5 miljoner kronor (-15,4).

Inom fastighetssektorn var NP3 svagt upp medan D Carnegie tappade nära 3 procent efter rapporter. Balder, som släppte siffror på torsdagen, ökade runt 3 procent. Nordea har höjt den sistnämnda fastighetsaktien till behåll.

I spåren av torsdagens bokslut har Handelsbanken höjt rekommendationen för Sobi från minska till öka. Jefferies har i sin tur höjt riktkursen för Sobi till 154 kronor (143) samt upprepat köp. Aktien steg kring 2 procent till 134 kronor.

Handel i Livihop, som erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning, har inletts på First North. Aktier bytte händer kring nivån 15:30 mot en teckningskurs i bolagets nyemission om 15 kronor per aktie.

På fredagsförmiddagen har protokollet från det senaste Riksbanksmötet publicerats. Ingen amerikansk statistik av tyngd väntas på fredagen, men kavalkaden av Fed-tal fortsätter i oförminskad omfattning. Marknadsspekulationerna om hur många Fed-räntehöjningar det blir i år fortsätter och föranleder rörelser för USA-räntor och dollarn samt i sin tur börserna.

Diagram: Intradagutveckling OMXS30

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/borsen-kring-noll-bjorn-borg-backar.html

Skuldfällan är långt borta – eller?


Antalet personer med en första skuld som betalas och avskrivs har ökat hos Kronofogden. Delvis kan det bero på slarv, enligt Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

”Det kan bero på att man missar att betala en räkning, men ibland att man är lite på marginalen. Precis då har man inte råd men sen så dyker det upp pengar och då betalar man. Bra att tänka på är att staten bara går ut med en påminnelse innan ärendet går vidare till Kronofogden, det kan handla om en felparkeringsavgift eller trängselskatt”, säger Johan Krantz.

Även om du betalar skulden kan det stå dig dyrt om ditt ärende redan gått hela vägen till Kronofogden. En månad efter den första fakturan skickades kan företaget som du är skyldig pengar börja ta ut en ränta på ditt belopp, så kallad dröjsmålsränta. Den ökar för varje dag du inte betalar din skuld.

Om du inte betalar påminnelsen kan du få ett inkassokrav med pålagd inkassoavgift. Och om inkassobolaget inte får din betalning skickar de kravet vidare till Kronofogden och du får ett betalningsföreläggande som är sista chansen att betala, eller protestera mot kravet om du skulle anse att det är felaktigt.

Förutom alla kostnader är risken överhängande att du får en betalningsanmärkning om ärendet når Kronofogden även om du betalar skulden direkt. En betalningsanmärkning kan göra det svårt för dig att få banklån, teckna olika former av abonnemang, handla på avbetalning och så vidare.

Det är lätt att fastna i ett dåligt mönster. Antalet personer som har skulder minskar men totalsumman ökar. Från drygt 72 miljarder kronor 2016 till knappt 79 miljarder kronor 2017. Medianskulden är 53 660 kronor.

Det beror på att när utgifterna börjar bli stora tar många ett nytt lån. De som redan har skulder lånar alltså mer, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan.

Många tycker att det är skamfullt att inte klara av att hantera sin ekonomi men om det börjar gå åt fel håll är det oerhört viktigt att inte stoppa huvudet i sanden. Det lönar sig att agera i ett tidigt skede.

Var aktiv och ta kontakt med dem du ska betala till. De flesta kommer att säga att det är helt okej, att du kan få dela upp betalningen eller skjuta upp den.

Det finns också skuldrådgivare på kommunerna som kan hjälpa till, även om de oftast prioriterar dem som varit skuldsatta under en längre tid.

Om det har gått riktigt långt och du är så skuldsatt att du inte kan betala av dina skulder på 10-15 år, går det att ansöka om skuldsanering en möjlighet som allt fler nyttjar. Det beror på de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft den 1 november 2016 och som gör det enklare att söka och genomgå en skuldsanering.

Bakgrunden till lagändringen är att väldigt många människor levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid.

”Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen”, säger Per-Olof Lindh enhetschef på Kronofogden.

Förra året fick Kronofogden in cirka 19 000 ansökningar om skuldsanering, jämfört med drygt 12 300 under 2016. Det motsvarar en ökning med 54 procent.

Baksidan är att ökningen bidrar till långa väntetider för de som ansöker. För närvarande tar det cirka fyra och en halv månad innan handläggningen startar.

60-65 procent av alla som ansöker får igenom skuldsanering men det finns egentligen ingen gräns för hur många som kan få hjälp. Kronofogden baserar sitt beslut på hur stor skuldstorleken är i förhållande till betalningsförmågan. Andra kriterier är hur skulderna har uppkommit, och om man under resans gång visat en vilja, eller om man har försökt hålla sig undan. Prövningarna görs dock i enskilda fall.

Om Kronofogden fattar ett beslut om skuldsanering så löper det under en femårsperiod. Beroende på vad du har för inkomster får du ett belopp fastställt som du betalar av månadsvis under fem år, sedan skrivs den totala skulden av oavsett om den är på 100 000 kronor eller tio miljoner kronor.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/22/skuldfallan-ar-langt-borta-eller.html

Micro Systemation: Så mycket sålde Bollö och Gatu


Försäljningarna gjordes till kurser om drygt 77 kronor och de var således värda 6,2 respektive 33 miljoner kronor.

Tidigare på fredagen framkom via ett pressmeddelande att duon hade sålt aktier, men där angavs inte hur mycket.

”Med ett 2017 bakom oss där både omsättning och resultat noterade en ny rekordnivå ser jag fram emot att fortsätta utveckla och växa MSAB. Jag talar för både mig och Örjan Gatu när jag säger att de aktier vi avyttrat under februari ej skall missförstås som en minskad tro på bolaget och dess framtid”, skrev Joel Bollö i pressmeddelandet.

Örjan Gatu ägde cirka 530.000 aktier per den 3 februari, enligt ägardatatjänsten Holdings. Det motsvarade 2,8 procent av kapitalet. Joel Bollö ägde cirka 184.000 aktier den 31 december 2017, enligt Holdings.

”Vi äger bägge två fortfarande betydande aktieposter i bolaget och framför allt har jag ett oförminskat engagemang i MSAB:s mycket spännande tillväxtresa. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta leda, utveckla och växa MSAB”, fortsatte bolagets vd.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/micro-systemation-sa-mycket-salde-bollo-och-gatu.html

Börsen idag: Blå öppning


De amerikanska börserna avancerade snabbt under inledande handel, stödd av positiv konjunkturstatistik. Börserna retarderade senare och började backa till dess att den goda starten nästan överskuggades. Marknaden har varit volatil på senaste i samband med att investerare under februari månad tagit fasta på höga värderingar på aktiemarknaden samt ökad inflationsrisk. Vid stängning var Dow Jones upp 0,7 procent medan S&P avancerat 0,1 procent. Nasdaq stängde 0,1 procent lägre.

Tillgångsslagen på råvarumarknaden har utvecklats varierande. Oljepriserna steg överlag. WTI-oljan och Brent handlades upp 1,0 respektive 0,9 dollar och landade på 62,7 respektive 66,3 dollar per fat.

Basmetallerna ser tillbaka på en mer negativ dag. Samtliga, utom koppar som avancerade 0,6 procent, backade. Sämst gick det för aluminium som tappade 0,7 procent. Indexrörelserna var alltså relativt mjuka. Ädelmetallerna presterade dock väl, guldet steg 6,8 dollar och landade på 1331,3 dollar per uns.

Bland enskilda amerikanska bolag stack bland annat Chesapeake, energibolaget, ut efter att ha släppt en rapport över förväntan. Bolaget, vars balansräkning varit problematisk, konstaterade att de kommer sänka skulderna framöver. Aktien steg hela 22 procent. Avis Budget Group, biluthyraren, hade även dem en starkare rapport än väntat. Marknadens förväntningar var låga sedan Goldman Sachs påpekat att biluthyrare står inför stora utmaningar framöver. Aktien lyckades ändå stiga 13 procent. Konkurrenten Hertz steg 14 procent.

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan handlades ned 2 punkter till 2,92 procent.

De asiatiska börserna har under morgonen rekylerat uppåt från gårdagens nedgångar. Nikkei har stigit under morgonen i samband med att rädslorna för en aggressiv amerikansk räntepolitik minskat. Detta ökade i sin tur sentimentet. Hang Seng har stigit 1,1 procent, Nikkei handlas 0,7 procent högre och Shanghai Composite är upp 0,4 procent.

På hemmaplan fortsätter vi roa oss med rapporter. Bolag från Stockholmsbörsen som rapporterar är Catella (kl 7.00), D Carnegie (kl 7.00), Besqab (kl 7.30), Björn Borg (kl 7.30), Alimak (kl 8.00), Balco (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Sportamore (kl 8.00), Episurf Medical (kl 8.30), Lundin Gold (efter Torontobörsens stängning) och Medcap.

Värt att notera är att Marine Harvest handlas exklusive utdelning.

Makroekonomiskt går vi en lugnare dag tillmötes. Dagen inleds dock med en högintressant siffra, tysklands BNP för Q4 (kl 08.00). Enligt prognoser kommer BNP ha ökat med 0,6 procent, en lika stor ökning som under föregående kvartal. Dagen fortsätter med KPI från Österrike (kl 09.00) och från EMU (kl 11.00), båda för januari månad. Dagen avslutas med att Kanada redovisar sitt KPI, januari (kl 14.30).

placera.se i samarbete med:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/02/23/boumlrsen-idag-bla-oppning.html