Nyheterna för din privatekonomi 2019

Det finns flera frågetecken kring hur vår privatekonomi kommer att påverkas under nästa år, eftersom det till stor del beror på vilken budget som kommer att röstas igenom, och vilken regering vi kommer att få. Men här är några av de förändringar som kan påverka dig.

Basbelopp

Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige medan prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Varje år fastställer regeringen vilka basbelopp som ska gälla för det nya året, som sedan träder i kraft den 1 januari.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet, blir nästa år 2019, 46 500 kronor, vilket är en höjning med 1000 kronor jämfört med 2018, eller 2,2 procent. Det är den största höjningen sedan 2012.

Höjningen kommer att leda till mer pengar i plånboken för många. Bland annat blir skatten lägre för löntagare med lite högre löner, eftersom den statliga skatten på 20 procent från och med nästa år tas ut först vid en månadslön kring 40 600 kronor, jämfört med 39 000 kronor 2018.

Detta påverkar också värnskatten, som är de sista fem procenten av den statliga inkomstskatten och som tas ut av dem som tjänar över 58 600 kronor i månaden. Det kan jämföras med 57 900 kronor 2018.

Prisbasbeloppet leder även till att garantipensionen och andra socialförsäkringar höjs. En ogift garantipensionär med hel garantipension, får omkring 180 kronor mer i pension per månad från och med nästa år.

Vidare får landets studenter mer pengar över då bidrags- och lånedelen av studiestödet höjs med 72 respektive 160 kronor per fyraveckorsperiod.

Det höjda prisbasbeloppet gör också att värdet av bilförmån, gränsen för lyxbilstillägg och golvet för mer än sex år gamla förmånsbilar höjs.

Förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet, som används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för de som får pension enligt äldre regler, blir nästa år 47 400 kronor.

Inkomstbasbeloppet

2019 blir inkomstbasbeloppet 64 400 kronor. Inkomstbasbeloppet är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten och används bland annat för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension.

Taket ligger på årsinkomster som motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga 519 708 kronor nästa år, vilket motsvarar 43 309 kronor i månadsinkomst. (64 400*8,07=519 708 kronor).

Allt som du tjänar in utöver detta räknas alltså inte in i den allmänna pensionen.

Även den nya tv- och radioavgiften beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Läs mer om den nya avgiften lite längre ned.

Elcykelbidraget

Elcykelbidraget som har kunnat sökas hos Naturvårdsverket sedan 1 januari i år, tog slut i höstas. Bidraget gav rätt att få tillbaka 25 procent av priset, max 10 000 kronor, på elcykel, elmoped, och andra elfordon, till exempel lådcykel och lastcykel.  Segway och elasstisterade sparkcyklar omfattades inte.

Det går dock fortfarande att ansöka om premien, men den kan inte behandlas, och inga pengar kan betalas ut förrän en ny budget är satt för 2019. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka några pengar. Om Moderaternas och Kristdemokraternas budget går igenom kommer elcykelpremien med största sannolikhet att skrotas.

Jämkning

En nyhet från och med 2019 är att du behöver ansöka om en ny jämkning inför varje år, istället för att som tidigare få ett förslag inför nästkommande år.

Jämkning innebär att skatten justeras under inkomståret i stället för i inkomstdeklarationen året efter. Den preliminära skatten stämmer då bättre överens med den slutliga skatten, och risken för att behöva betala kvarskatt året efter minskar.

Att du får kvarskatt kan ha flera orsaker:

Din arbetsgivare kan ha dragit för lite skatt under året vilket leder till att du får kvarskatt. Det är framförallt vanligt när du har flera olika arbetsgivare eller om du får en större engångsersättning.

Just pensionärer får ofta pension från olika utbetalare. Du som är pensionär kanske även jobbar och får lön. Det här är vanliga exempel på när du riskerar kvarskatt. Det bästa sättet att undvika kvarskatt om du har flera inkomster är att göra en jämkning där du anger dina inkomster och utgifter, till exempel ränteutgifter.

Du äger en fastighet och ska betala fastighetsavgift eller har ett bostadsuppskov, det vill säga att du har skjutit upp beskattningen av en kapitalvinst på tidigare bostadsförsäljning.

Du har fått utdelning på aktier, gjort kapitalvinster på värdepapper eller har ett investeringssparkonto som du ska betala skatt för (beräknas genom en schablonintäkt).

Vill du att jämkningsbeslutet ska gälla från och med januari så behöver du göra ansökan så snart som möjligt. Den gäller då från och med det att Skatteverket fattar beslut om den.

Från och med februari 2019 kommer du att kunna se vad din arbetsgivare har redovisat för lön och annan ersättning till Skatteverket varje månad. Det finns flera fördelar med detta.

Dels så får du bättre koll på din privatekonomi, och tack vare att du kan följa utbetalningarna månad för månad kan du snabbare än tidigare se om du riskerar att betala för lite skatt under året och därmed om du vill, ansöka om jämkning.

Betala skatt med Swish

Numer har du möjlighet att betala in skatt till Skatteverket genom Swish. Maxbeloppet är 15 000 kronor, eftersom det inte är möjligt att betala in mer än så per dygn genom Swish, men det går att dela upp betalningen i flera under en period.

Fördelen med att betala exempelvis kvarskatt genom Swish är, förutom att det är enkelt och går snabbt, att risken för fel minimeras eftersom du bara behöver ange beloppet du ska betala och ditt eget telefonnummer.

Ny tv-avgift

Den första januari 2019 ersätts radio-och tv-avgiften med en individuell public service-avgift. Du kommer inte längre att betala in till radio-och tv-avgiften med faktura, utan den kommer att dras direkt på skatten.

Public service-avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

Public service-avgift betalas med en procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten (underlaget). Underlaget ska högst uppgå till 2,092 procent av inkomstbasbeloppet.

Inkomstbasbeloppet 2019 är 64 400 kr. Maximalt underlag är 64 400 x 2,092 procent = 13 472 kr. En procent av underlaget är 1 347 kr vilket är den maximala avgiften för 2019.

Den nya avgiften kan jämföra med den nuvarande som ligger på 2 340 kronor per hushåll och år. För en familj med två vuxna och medelinkomst så ökar avgiften med omkring tio procent. Och för ett enpersonshushåll med medelinkomst så minskar avgiften med drygt en tusenlapp per år.

Nytt PPM-torg

Från och med nästa år kommer antalet fonder på premiepensionstorget att minska från dagens 825 fonder till betydligt färre. Exakt hur många det handlar om är dock svårt att sia om eftersom fondbolagen har fram till och med den 28 december på sig att ansöka om att vara med på det nya fondtorget.

Hittills har fem fondbolag skickat in en ansökan, däribland AMF, Catella och Lannebo. Pensionsmyndigheten räknar med att majoriteten av fondbolagen skickar in sin ansökan under nästa vecka.

Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten uppskattar att det i slutändan kommer att handla om runt 450 fonder valbara fonder på det nya PPM-torget. Det betyder att utbudet i princip halveras mot idag.

Och därmed kommer också många PPM-sparare att ha en, eller flera fonder som försvinner under nästa år. Men det finns ingen större anledning till oro försäkrar Erik Fransson.

”Ingen behöver göra någonting aktivt vilket spararna också kommer att få information om per brev. Den som inte gör ett eget val kommer att flyttas över till AP7-Såfa”.

Informationsbreven kommer att skickas ut under första halvåret 2019 i samband med att avregistreringen av fonder sker. Du kan komma att få flera brev vid olika tillfällen under halvåret, om du har flera fonder som försvinner.

Därefter, kan du om du vill, byta till en valfri fond, eller välja att ligga kvar i AP7-Såfa. Från och med i oktober i år så går det att kombinera AP7-Såfa med andra fonder, vilket inte var möjligt tidigare.

Anledningen till att antalet fonder ska minskas så drastiskt handlar främst om att det är svårt för PPM-spararna att välja fonder när det är för stort utbud.

Dessutom har det visat sig att oseriösa aktörer utnyttjat sparares okunskap genom metoder som inte hör hemma i det svenska trygghetssystemet, de senaste åren. Detta har lett till att 21 fonder har avregistrerats från fondtorget.

Och mer kommer att göras. Just nu pågår en stor utredning, ledd av Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten, om att reformera premiepensionssystemet för att öka tryggheten ytterligare, och bidra till högre pensioner. Det nya systemet ska presenteras senast 1 november nästa år och vara på plats 2020.

Vill du ha koll på vad som händer inom privatekonomi. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, och på Twitter

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/nyheterna-for-din-privatekomomi-2019.html

Nasdaqs 100 mest köprekade aktier

I fredags sjönk Nasdaq med 3 procent. Sedan senaste toppen den 3 oktober är Nasdaq nu ner 13 procent. Sammantaget finns 3221 noterade bolag på Nasdaq. Sett till marknadsvärde är det världens näst största börs efter New York Stock Exchange.

Den aktie med flest köprekande analytiker på Nasdaqbörsen är e-handelsjätten Amazon, som köprekommenderas av 41 av de 47 analytiker. Amazon värderas till runt 800 miljarder dollar. Under de senaste tre månaderna är aktien ner 16 procent. Sett till början av året är aktien dock fortfarande upp 39 procent.

Under det tredje kvartalet blev omsättningen en besvikelse. Tillväxtförväntningarna på Amazons e-handel har skruvats ner inför fjärde kvartalet. Under 2019 väntas omsättningen öka med 21 procent, enligt Marketscreener.

Störste ägare i Amazon är grundaren Jeff Bezos som säger 16,1 procent av aktierna. Näst största ägaren är fondförvaltaren Vanguard med knappt 6 procent följt av Fidelity med 3,5 procent. Den sammanlagda riktkursen ligger på 2107 dollar per aktie. Idag handlas aktien till 1629 dollar. Den potentiella uppsidan är alltså drygt 20 procent.

Näst mest köprekade aktien är biopharmabolaget Sarepta Therapeutics. Här sätter 20 av 23 analytiker köp idag enligt Factset.

Sarepta Therapeutics sysslar med att forska och utveckla precisionsmediciner för behandling av sällsynta former av neuromuskulära sjukdomar. Man fokuserar särskilt på så kallad Duchennes muskeldystrofi. Den sällsynta sjukdomen yttrar sig så att musklerna successivt bryts ner, och ersätts av fett och bindväv.

I år väntas omsättningen landa på 301 miljoner dollar och 2019 spås omsättningen bli 420 miljoner dollar. Bolaget värderas till 8,4 miljarder dollar.

Hittills i år är aktien upp 130 procent och handlas nu till 121 dollar. Den sammanvägda riktkursen bland analytikerna ligger på 195 dollar per aktie.

Tredje mest köprekade aktien på Nasdaq är naturgasaktien Golar. Samtliga nitton analytiker som bevakar bolaget sätter köp på aktien. I år är aktien ner 15 procent.

Golar är en av världens största ägare och operatörer av havsbaserad infrastruktur och transport för flytande naturgas så kallad LNG. LNG står för Liquefied Natural Gas. Gasen blir flytande när den kyls ner till minus 162 grader.

Golar väntas öka omsättningen från 384 miljoner dollar 2018 till 498 miljoner dollar under 2019. Direktavkastningen för 2019 spås bli 2,5 procent.

Den sammanvägda riktkursen är 37 dollar. Idag handlas aktien till 25 dollar. Analytikerna ser alltså en uppsida i aktien med strax över 30 procent.

Bland de mest köpvärda aktierna på Nasdaq finns också flera utländska aktier som till exempel sökmotoraktien Yandex. Yandex brukar kallas för ryska Google. Ryssland är en av de få marknader där Google inte lyckats bli marknadsledare. Yandex köprekas av tretton av de femton analytiker som bevakar aktien.

Andra utländska bolag noterade på Nasdaq som hyllas är kinesiska sociala mediebolaget Momo. Sjutton av nitton analytiker köpstämplar aktier.

Ytterligare en är franska bolaget DBV Technologies som sysslar med behandling av olika typer av allergier. Bolaget fokuserar framför allt på immunterapier för diagnoser och behandlingar av olika matallergier som till exempel olika former av nötallergier. I Europa och USA lider cirka sex miljoner människor av jordnötsallergi.

Aktie Antal köp Totalt antal % köp
Amazon.com, Inc. 41,00 47,00 87%
Sarepta Therapeutics, Inc. 20,00 23,00 87%
Golar LNG Limited 19,00 19,00 100%
Momo Inc Sponsored ADR Class A 17,00 19,00 89%
Viper Energy Partners LP 16,00 16,00 100%
SAGE Therapeutics, Inc. 15,00 16,00 94%
Lumentum Holdings, Inc. 14,00 16,00 88%
SS&C Technologies Holdings, Inc. 14,00 15,00 93%
Yandex NV Class A 13,00 15,00 87%
DBV Technologies SA Sponsored ADR 13,00 14,00 93%
Golden Ocean Group Ltd 13,00 14,00 93%
Global Blood Therapeutics Inc 12,00 14,00 86%
SINA Corp. 11,00 13,00 85%
SLM Corp 11,00 12,00 92%
argenx SE ADR 11,00 11,00 100%
BeiGene, Ltd. Sponsored ADR 11,00 11,00 100%
Heron Therapeutics Inc 11,00 11,00 100%
Aerie Pharmaceuticals, Inc. 10,00 11,00 91%
Dave & Buster’s Entertainment, Inc. 10,00 11,00 91%
Eagle Bulk Shipping Inc 10,00 10,00 100%
Intra-Cellular Therapies, Inc. 10,00 10,00 100%
Medicines Company 10,00 10,00 100%
Celyad SA Sponsored ADR 9,00 10,00 90%
Euronet Worldwide, Inc. 9,00 10,00 90%
Nexstar Media Group, Inc. Class A 9,00 10,00 90%
Quantenna Communications, Inc. 9,00 10,00 90%
Revance Therapeutics, Inc. 9,00 10,00 90%
Supernus Pharmaceuticals, Inc. 9,00 10,00 90%
Boingo Wireless, Inc. 9,00 9,00 100%
Flexion Therapeutics, Inc. 9,00 9,00 100%
GW Pharmaceuticals 9,00 9,00 100%
MyoKardia, Inc. 9,00 9,00 100%
Star Bulk Carriers Corp. 9,00 9,00 100%
U.S. Concrete, Inc. 9,00 9,00 100%
uniQure N.V. 9,00 9,00 100%
Zogenix, Inc. 9,00 9,00 100%
AnaptysBio, Inc. 8,00 9,00 89%
Asure Software, Inc. 8,00 9,00 89%
Berry Petroleum Corporation 8,00 9,00 89%
Blueprint Medicines Corp. 8,00 9,00 89%
CymaBay Therapeutics, Inc. 8,00 9,00 89%
Eldorado Resorts Inc 8,00 9,00 89%
Entegris, Inc. 8,00 9,00 89%
GDS Holdings Ltd. Sponsored 8,00 9,00 89%
Mirati Therapeutics Inc. 8,00 9,00 89%
NMI Holdings, Inc. Class A 8,00 9,00 89%
Synopsys, Inc. 8,00 9,00 89%
TPI Composites, Inc. 8,00 9,00 89%
Abeona Therapeutics, Inc. 8,00 8,00 100%
Array BioPharma Inc. 8,00 8,00 100%
Cara Therapeutics Inc 8,00 8,00 100%
Kura Oncology, Inc. 8,00 8,00 100%
Nabriva Therapeutics Plc 8,00 8,00 100%
Nightstar Therapeutics PLC Sponsored  8,00 8,00 100%
ObsEva SA 8,00 8,00 100%
Ramaco Resources, Inc. 8,00 8,00 100%
RealPage, Inc. 8,00 8,00 100%
ShotSpotter, Inc. 8,00 8,00 100%
Sundance Energy Australia 8,00 8,00 100%
Tivity Health, Inc. 8,00 8,00 100%
Virtusa Corporation 8,00 8,00 100%
Arena Pharmaceuticals, Inc. 7,00 8,00 88%
Ascendis Pharma A/S Sponsored 7,00 8,00 88%
CEVA, Inc. 7,00 8,00 88%
GenMark Diagnostics, Inc. 7,00 8,00 88%
Health Insurance Innovations 7,00 8,00 88%
Independent Bank Group, Inc. 7,00 8,00 88%
Liberty Media Corp 7,00 8,00 88%
LivePerson, Inc. 7,00 8,00 88%
MKS Instruments, Inc. 7,00 8,00 88%
NeoGenomics, Inc. 7,00 8,00 88%
Qurate Retail, Inc. Class A 7,00 8,00 88%
Sientra, Inc. 7,00 8,00 88%
Adesto Technologies Corporation 7,00 7,00 100%
Albireo Pharma, Inc. 7,00 7,00 100%
Aldeyra Therapeutics, Inc. 7,00 7,00 100%
Collegium Pharmaceutical, Inc. 7,00 7,00 100%
ERYTech Pharma SA Sponsored 7,00 7,00 100%
Immunomedics, Inc. 7,00 7,00 100%
Lonestar Resources US, Inc. Class A 7,00 7,00 100%
Malibu Boats Inc Class A 7,00 7,00 100%
Ocular Therapeutix Inc 7,00 7,00 100%
Ovid Therapeutics Inc. 7,00 7,00 100%
Primo Water Corporation 7,00 7,00 100%
ProQR Therapeutics N.V. 7,00 7,00 100%
Qurate Retail, Inc. Class B 7,00 7,00 100%
Retrophin, Inc. 7,00 7,00 100%
Rigel Pharmaceuticals, Inc. 7,00 7,00 100%
SCYNEXIS, Inc. 7,00 7,00 100%
Stemline Therapeutics, Inc. 7,00 7,00 100%
TherapeuticsMD, Inc. 7,00 7,00 100%
Viking Therapeutics, Inc. 7,00 7,00 100%
Wave Life Sciences Ltd. 7,00 7,00 100%
Zealand Pharma A/S Sponsored 7,00 7,00 100%
Abraxas Petroleum Corporation 6,00 7,00 86%
AcelRx Pharmaceuticals, Inc. 6,00 7,00 86%
AVROBIO Inc 6,00 7,00 86%
Children’s Place, Inc. 6,00 7,00 86%
Dicerna Pharmaceuticals, Inc. 6,00 7,00 86%
Eagle Bancorp, Inc. 6,00 7,00 86%
       
Källa: Factset      

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/nasdaqs-100-mest-kopvarda-aktier.html

Börsen: Telekom, läkemedel håller emot

I den svenska regeringsproblematiken skrevs ett nytt kapitel på förmiddagen, när Centerledaren Annie Lööf meddelade att hennes parti kommer att rösta nej till Socialdemokraternas Stefan Löfven som statsminister.

Strax före klockan 13 hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat 0,4 procent till 1.449. Aktier för 4,5 miljarder kronor hade bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Bland förlorarna inom OMXS30 låg Autoliv i botten med ett kursfall på 4,5 procent. Electrolux, SKF, Kinnevik och Sandvik sjönk samtidigt med mellan 1,4 och 2 procent.

På den oroliga börsen låg Astra Zeneca med i toppen inom OMXS30 med en uppgång på 2,1 procent. Astra Zeneca har bland europeiska läkemedelsbolag valts som favorit, top pick, 2019 av Deutsche Bank enligt en färsk sektoranalys.

Bland övriga storbolag på plus fanns Tele 2, Telia och Swedish Match samt Getinge, där bolagets tidigare vd Johan Malmquist förelås överta ordförandeklubban efter Carl Bennet i styrelsen.

På nyhetsfronten lade ÅF ett rekommenderat kontantbud värt 10:20 euro per aktie på den finska konsultfirman Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att i en riktad nyemission bli aktieägare i det sammanslagna bolaget. ÅF-aktien reagerade med att tappa 5,5 procent medan Pöyry i Helsingfors lyfte nära 46 procent till 10:20 euro.

Energisektorn hade en tung baksmälla efter fredagens kursrally, som skapades av överenskommelsen mellan Opec och en rad andra producentländer om produktionsneddragningar. Lundin Petroleum handlades 5,4 procent lägre.

Deutsche Bank har höjt Sobi till köp från tidigare behåll och dragit upp riktkursen till 245 kronor mot tidigare 200 kronor. Specialistläkemedelsaktien steg 1,4 procent till 189:50 kronor.

Spelutvecklaren Starbreeze, som i förra veckan kom med rekonstruktionsbesked, föll nära 4 procent. På måndagsmorgonen rapporterades att två ledamöter i bolagsstyrelsen hoppar av, vilket innebär att Starbreeze inte har någon beslutsför styrelse tills stämman valt nya ledamöter.

Bioteknikbolaget Neurovive rasade 40 procent till 1:46 kronor efter beskedet om en nyemission på 124 miljoner kronor, som ska ske till kursen 1:35 kronor.

Solenergiföretaget Azelio gjorde debut på First North och handlades till 15:20 kronor, en bra bit under nyemissionens teckningskurs som var 22 kronor per aktie.

Bland måndagens rekommendationer fick Dagens Industris köpråd för fastighetsbolaget Heba aktien att stärkas drygt 8 procent. Bland Börsveckans köpråd handlades Ferronordic 2,5 procent.

Under eftermiddagen håller bioteknikbolaget Bioinvent kapitalmarknadsdag. Från USA kommer klockan 16 bland annat statistik om lediga platser i oktober.

Diagram: OMXS30 måndagen den 10 december

image

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/borsen-telekom-lakemedel-haller-emot.html

Därför tror de på vattenaktier

Att rent vatten är en förutsättning för allt liv är odiskutabelt. Men i en värld med sannolika klimatförändringar, snabb befolkningstillväxt, ökad industriproduktion, stigande efterfrågan på bevattning till matprodukter och en ökad levnadsstandard ser efterfrågan ut att bli större än utbudet.

En annan viktig faktor är en allt mer åldrande global vatteninfrastruktur, som i vissa fall har 100 år på nacken, gör att investeringsbehovet av färskt vatten de närmaste åren är mycket stort.

Det var budskapet när jag träffade de två förvaltarna Alina Donets och Andreas Fruschki. De förvaltar den tematiska fonden Allianz Global Waters, en fond som investerar efter vatten-temat i bolag som aktivt fokuserar på lösningar och förbättringar för rent vatten.

Alina Donets och Andreas Fruschki

Hur ser efterfrågan ut på rent vatten?

”Det finns många faktorer som driver efterfrågan på rent vatten. Befolkningstillväxten och urbaniseringen skapar problem och obalanser för vattentillgången. Men bara åtta procent av vattenefterfrågan är lokal. Vatten är gratis men det är dyrt att transportera, vilket gör att vatten är en lokal företeelse och det är lätt att överexploatera”, säger Alina Donets.

”Industrin konsumerar 22 procent av allt vatten. Här är vatten en förutsättning i industriproduktionen. Det går åt motsvarande 148 000 liter vatten för att producera en bil. För att skapas en hamburgare krävs det över 1 700 liter vatten, till bröd, kött samt sallad. Vatten behövs även för att skapa el till industrin.”

”Den absolut största efterfrågan på vatten står jordbruket för, den är på hela 77 procent. Det är en kombination av att befolkningen växer snabbt och ökar efterfrågan på mat. En annan faktor är att världen har en växande medelklass som ökar sin levnadsstandard. För att producera ett halvt kilo nötkött krävs det i genomsnitt 7 000 liter rent vatten. Ställ det i jämförelse med att producera motsvarande kycklingkött som kräver 1 700 liter. Den förändrade konsumtionsefterfrågan på viss mat som rött kött som är mer vattenintensiv, driver på efterfrågan på rent vatten.” säger Alina Donets.

Utöver en stigande efterfrågan på rent vatten, så säger ni att infrastrukturen globalt är gammal. Vilka möjligheter skapar det?

”Utöver investeringar i ny vatteninfrastruktur när de stora städerna växer genom urbanisering så ser behoven för ersättning av gammal vatteninfrastruktur mycket stor ut. I USA är bara 5 procent av vatteninfrastrukturen i privat ägo. Det är en stor skillnad mot exempelvis Frankrike där man privatiserade vatteninfrastruktur och vattenoperatörer tidigt. Men nu öppnas vattenmarknaden upp i USA, det är något av den sista statsägda industrin som nu kommer att privatiseras. Det skapar unika möjligheter när marknaden ska konsolideras” sluka för mycket kapital så måste vi hitta bolag som är innovativa och skapar effektiviseringar inom vattensektorn”, säger Andreas Fruschki.

I USA gjorde man stora infrastrukturinvesteringar i vatten under Nixon-perioden, samtidigt som man byggde mycket vägar. Vatteninfrastruktur är underinvesterat under många år. På global basis genomfördes många vatteninfrastrukturinvesteringar på 1920- och 30-talet. Det är snart 100 år sedan, så det kan mycket väl bli så att det kommande 10-årsperioden blir en ny höginvesteringsperiod för vatteninfrastruktur. Det kommer att krävs mycket kapital för att fixa och ersätta dagens gamla vatteninfrastruktur, vilket skulle vara en bra katalysator och värdedrivare för hela vattensektorn. Och för att det inte ska sluka för mycket kapital så måste vi hitta bolag som är innovativa och skapar effektiviseringar inom vattensektorn”, säger han.

Vilken typ av bolag letar ni efter?

”Vi letar efter bolag som är aktiva, innovativa och hjälper till att förbättra ett hållbart utbud av de globala vattenresurserna. Det kan vara bolag som håller på med vatteneffektivisering som pumptillverkare. Vatten är tungt och den största kostnaden på vattenräkningen är för el till vattenpumpar som tar vatten från A till B. Här finns det mycket kapital att spara när företag kommer på ny teknologi som är betydligt bättre på att spara el”, säger Andreas Fruschi.

”Vattenkvalité är ett stort område inom vatten. Här letar vi bolag som har innovativ vattenrening och jobbar med övervakning. Att rena vatten är en viktig och växande del. Vi letar gärna bolag som har idéer hur man bygger nya som vatteninfrastruktur på ett effektivt sett, så man inte behöver stänga ner det befintliga vatteninfrastrukturen.”

”Digitalisering påverkar även vattenbranschen. Genom digitalisering och ny teknik kan man lättare övervaka se hur alla pumpar och rör mår”, säger Andreas Fruschi.

Hur många sektorer investerar ni i, vatten är ju ett förhållandevis smalt tema?

”Idag är vi investerade i fyra olika branscher och flera av bolagen har defensiva egenskaper. Den största sektorn vi är investerade i är industrisektorn, som är drygt halva portföljen. Allmännyttiga bolag står för runt 30 procent, 10 procent hör till hälsovårdssektorn och den minsta sektorn är teknikbolag på knappt 7 procent. Att vi har investerat i hälsovårdsbolag har att göra med att det handlar om att det finns bolag inom sektorn som tillhand håller vattenrening, och olika mätmetoder som utvecklas av hälsovårdsbolag. Det största landet vi har investerat i är USA med drygt 56 procent, följt av Europa exklusive Storbritannien med 27 procent”, säger Alina Donets.

”Många investerare uppfattar just vattenbolag som extremt tråkiga. Samtidigt som många klassiska infrastrukturinvesteringar inom energi håller på att bli utkonkurrerade av nya energikällor som vind och vatten. Med det som är riktigt intressant med att investera i bolag inom vattensektorn är det är som inte går att ersätta då rent vatten är unikt och livsnödvändigt”, säger Andreas Fruschi.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/darfor-tror-de-pa-vattenaktier.html

Investera i onoterade aktier – så undviker du fällorna

Att investera i onoterade tillväxtbolag, dvs företag som ännu inte introducerats på börsen, har historiskt sett stått för den högsta tillväxten i ekonomin och genererat den bästa avkastningen över tid. Men de kan också gå omkull – onoterade aktier är en nisch med stor potential men också högre risker än traditionell aktiehandel. Frågan är då vad man kan göra för att minska risken?

– Jag skulle säga att det vanligaste misstaget när det gäller investeringar är att du blir kär i ett bolag och därför lägger för stor andel av dina pengar just där, säger Carl Johan Högbom, tidigare chef för Stockholmsbörsen som förutom uppdraget hos Pepins också sitter i NasdaqStockholms och Swedsecs Disciplinnämnder, Aktiemarknadsnämnden och är vice ordförande i Aktiespararnas Riksförbund.

Sprid dina risker och investera i minst 10, gärna 20 bolag

Precis som vid investeringar i noterade aktier är det viktigt att du sprider dina risker och investerar i minst 10, gärna 20 olika bolag. Det kan vara svårt att pricka rätt, även för en professionell investerare.

Investera långsiktigt och över tid

Investera långsiktigt, minst fem år kan vara en lämplig investeringshorisont.

– Även om vi erbjuder regelbunden handel med aktierna i de bolag som har gjort emissioner via oss så är det här inget du köper på förmiddagen och säljer efter lunch. Det här är inga snabba cash utan långsiktiga investeringar, investeringshorisonten bör snarare ligga på flera år än på några timmar.

Det kan också vara bra att inte göra alla investeringar samtidigt utan istället sprida ut sina köp över tid.

– Om du köper regelbundet några gånger per år så kommer du över tid att träffa genomsnittsutvecklingen, precis som vid ett månadssparande på börsen. Dessutom kommer du hela tiden att ha aktier som är några år gamla och redo att säljas vidare.

Granska personerna bakom, investera i bolag och entreprenörer du tror på

Extra viktigt vid onoterade bolag blir också att granska personerna bakom och se så att det är personer man har förtroende för.

– I ett ungt företag har grundaren en större personlig påverkan än i en stor noterad koncern, därför är det viktigt att du har förtroende för de som leder bolaget. Du investerar i bolaget, men också i teamet. Vi genomlyser alla bolag men jag tycker att du ska läsa de dokument vi tagit fram om bolaget innan du bestämmer vilka företag du ska bli delägare i. Sedan blir det både roligare och lättare att sätta sig in i fakta om bolaget och branschen om du gillar produkten eller tjänsten, säger Carl Johan Högbom.

Här hittar du onoterade tillväxtbolag med stor potential

Sprid dina investeringar i fler tillgångsklasser

En klok strategi vad gäller investeringar i allmänhet och i onoterade aktier i synnerhet, är att inte lägga allt sitt kapital i samma tillgångsklass. Du bör inte lägga mer än tio, max tjugo procent av ditt investerbara kapital i onoterade aktier – att sprida riskerna innebär med andra ord att du bör spara inom flera typer av tillgångar, t ex noterade och onoterade aktier och dessutom i flera olika aktier i respektive tillgång.

Låt dig inte avskräckas av risken

Den vanligaste fällan när det gäller investeringar i onoterade aktier är förmodligen att låta sig avskräckas av risken så att man inte vågar placera några pengar alls. Vilket är synd, eftersom det just är i den här typen av bolag som den största potentialen finns.

– Många tycker att det låter för läskigt, för riskabelt och för farligt, och visst finns det historiskt sett fog för det. Det finns många misslyckade projekt som har gått omkull, men det finns också de som har klarat sig bra och har gett riktigt bra avkastning till sina ägare. Om du är noga med att sprida dina risker och investera långsiktigt i minst 10, gärna 20 bolag kan du få en mycket god avkastning även om ett par av bolagen skulle utvecklas sämre. Framför allt eftersom det är i början av ett företags resa som de riktigt stora värdena skapas, säger Carl Johan Högbom på crowdfundingbolaget Pepins.

Pepins leder den svenska utvecklingen inom aktiebaserad crowdfunding och är ensamma i Sverige om att stå under Finansinspektionens tillsyn. På Pepins kan privatpersoner investera och bli delägare i tillväxtföretag från 500 kronor och uppåt – på samma villkor som proffsen. Medlemmarna kan också köpa och sälja sina crowdfundade aktier vid specifika handelstillfällen, vilket är unikt på den svenska marknaden.

Här hittar du onoterade tillväxtbolag med stor potential

Fakta:

Onoterad aktie – En aktie från ett bolag som inte handlas på börsen. Dessa har en kapitalinkomstskatt på 25% och inte 30% som annars gäller för noterade aktier.

Nyemission – När ett aktiebolag ger ut nya aktier. Syftet är få in nya pengar i företaget, till exempel för att finansiera en expansion.

Aktiehandel – Handel i befintliga aktier mellan köpare säljare (=befintliga ägare). Pengarna kommer alltså inte bolaget tillgodo utan aktier och pengar byter ägare.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/investera-i-onoterade-aktier-sa-undviker-du-fallorna.html

Carnegie: Få tecken på H&M-vändning

Enligt Carnegie handlas H&M med en premie till sina branschkollegor som antyder att bolagets jämförbara butiksförsäljning ska vända till plus samtidigt som marginalen förbättras med minst 4 procentenheter, ett scenario som investmentbanken ser som högst osannolikt.

Carnegie pekar på att H&M stigit med 30 procent sedan mitten av augusti och menar att den senaste tidens omvärdering av aktien är högst överdriven.

”Vi medger att förbättrad försäljning, en viss resultatåterhämtning, täckta korta positioner och insiderköp kan fortsätta att ge stöd i det korta perspektivet. Vi tycker ändå att aktien är rejält överköpt”, skriver Carnegie.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/carnegie-fa-tecken-pa-hm-vandning.html

Svag börsöppning, ÅF förvärvsfaller

En stund efter klockan 10 hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat 1 procent till nivån 1.439. Aktier för 1,7 miljarder kronor hade bytt ägare. På kontinenten var tyska DAX ned 0,9 procent och Parisbörsens CAC40-index med 0,7 procent.

På den nordiska nyhetsfronten har märkts att ÅF lägger ett rekommenderat kontant bud, 10:20 euro per aktie, på den finländska konsultfirman Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att i en riktad nyemission bli aktieägare i det sammanslagna ingenjörs- och konsultbolaget. ÅF-aktien sjönk 4,7 procent på Stockholmsbörsen och i Helsingfors var Pöyry-aktien upp 44 procent till drygt 10 euro.

I den oroliga börsomgivningen placerade sig läkemedelsaktien Astra Zeneca i toppen av storbolagsindex med plus 1,1 procent. Astra Zeneca har i en genomgång av de europeiska läkemedelsbolagen valts ut till favorit, top pick, 2019 av Deutsche Bank enligt en färsk sektoranalys. Bland få bolag på plus, om än bara lite, inom OMXS30 fanns också andra mer defensiva placeringar som Swedish Match och Telia

Även ABB höll också emot i nedgången, aktien var upp 0,1 procent. HSBC har höjt sin rekommendation för ABB till köp från behåll.

Bland förlorarna inom storbolagsindex fanns aktier som Autoliv, Sandvik, Hexagon och Electrolux, som sjönk mellan 2 och 3,6 procent.

Solenergiföretaget Azelio gör på måndagen debut på First North. Aktien noterades vid 10-tiden på 17:90 kronor, vilket är lägre än nyemissionens teckningskurs på 22 kronor per aktie.

Krisdrabbade spelutvecklaren Starbreeze, som i förra veckan kom med rekonstruktionsbesked, var ned över 5 procent. På måndagsmorgonen meddelades att två ledamöter i Starbreeze styrelse lämnas, vilket innebär att Starbreeze inte har någon beslutsför styrelse tills bolagsstämman valt nya ledamöter.

Bioteknikbolaget Neurovive sjönk 39 procent efter nyemissionsbesked. Bioteknikbolaget vill ta in 124 miljoner kronor i en företrädesemission till kursen 1:35 kronor. Fredagens stängningskurs låg på 2:43 kronor.

Bland andra mindre bolag handlades First North-listade 2Curex upp 12,5 procent. Bolaget ser möjlighet att lansera cancerpreparateat Inditreat tidigare än initialt beräknat och förlansering och potentiellt tidigare marknadslansering kommer inte att kräva ytterligare kapital mot vad som tidigare har kommunicerats, skrev bolaget i ett pressmeddelande.

Deutsche Bank har höjt Sobi till köp från tidigare behåll och dragit upp riktkursen till 245 kronor mot tidigare 200 kronor. Specialistläkemedelsaktien steg 2,5 procent till 191:45.

Bland morgonens rekommendationer fick också Dagens Industris köpråd för fastighetsbolaget Heba genomslag. Akten avancerade drygt 8 procent.

Av Börsveckans färska köpråd handlades Sintercast upp drygt 4 procent och Ferronordic med 2 procent.

Bioteknikbolaget Bioinvent arrangerar kapitalmarknadsdag i eftermiddag.

På måndagens fortsatta makroagenda finns industriproduktions- och BNP-siffror för Storbritannien klockan 10.30 och från USA kommer JOLTS-data och lediga platser i eftermiddag.

Diagram: OMXS30 måndagen den 10 december

image

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/svag-borsoppning-af-forvarvsfaller.html

”Dags för lag på tjänstepension”

”Nu är det dags att göra tjänstepensionen obligatorisk”, säger Bo Könberg, den tidigare politikern och ministern, som brukar gå under namnet ”det svenska pensionssystemets huvudarkitekt”.

Bo Könberg

Bo Könberg var med och ledde arbetet med det nya pensionssystemet som infördes 1994, då bland annat livsinkomstprincipen infördes, och fröet till PPM såddes. 

”PPM är en mycket viktig del av det nya pensionssystemet. Trots en del fonders vanskötsel under senare år har den genomsnittliga avkastningen sedan starten 1995 varit mycket god”, säger han.

”Medan löneindexet stigit med runt två procent per år så har PPM:s avkastning varit omkring sex procent per år. Efter ett yrkesliv på ca 45 år blir pensionen vid pensioneringen avsevärt högre än om premiepensionen också varit inkomstpension”.

Livsinkomstprincipen, hörnstenen i det nya pensionssystemet, innebär att pensionsrätter avsätts för inkomster under hela arbetslivet, till skillnad från tidigare, då bara de 15 bästa av 30 årsinkomster räknades, och samtidigt infördes en ny nivå på pensionsavsättningarna. Den landade på 18,5 procent av lönen.

”När de fem partierna, som representerande cirka 85 procent av riksdagen 1994, gjorde upp om pensionsreformen, visste de förstås om att runt 90 procent av löntagarna då hade en tjänstepension som kostade ca 3 – 4 procent av lönen”, säger han.

”Hade den inte funnits hade de fem partierna med största sannolikhet valt en högre nivå än de 18,5 procenten av lönen minus egenavgiften (=17,2 procent av hela lönen), som man stannade vid”.

Hans förslag är att de arbetsgivare som inte har kollektivavtal med tjänstepension istället får betala in fyra procent av lönen till pensionsmyndigheten för sina anställda, enligt lag.
Löntagaren skulle sedan själv få välja hur denna del av pensionen skulle fördelas mellan inkomstpension och premiepension.

”Därmed skulle alla löntagare få tjänstepension ovanpå den vanliga pensionen och fördelas rättvist mellan dem med inkomster under och över taket.”

Bo Könberg är medveten om att förslaget skulle kunna leda till en lönekostnadsökning för arbetsgivare utan kollektivavtal.

”Jag är övertygad om att både fackföreningar och arbetsgivare skulle vara mycket negativa till en sådan lösning. Men jag anser det vara ett mycket bra alternativ och föreslår att förändringen bör göras i flera steg”.

Han tar upp Norge som ett bra exempel där detta visat sig fungera väl.

”När Norge i mitten av 00-talet beslutade att införa den svenska pensionsmodellen, förutom PPM, så hade bara ungefär hälften av deras löntagare tjänstepension. Då gjorde man tjänstepensionen obligatorisk”.

Alla löntagare i Norge får idag minst två procent i lagstadgad tjänstepension, och i våras beslutades att höja miniminivån till 5,7 procent för offentliganställda.

Läs också ”Så får vi pensionen att räcka till.

Vill du ha koll på vad som händer inom privatekonomi. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, och på Twitter

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/dags-for-lag-pa-tjanstepension.html

Astra Zeneca: Favorit hos Deutsche

Astra Zeneca har vänt till tillväxt och väntas växa snabbast bland de större läkemedelsbolagen menar banken.

Bolagets läkemedelsportfölj har lägre risk än tidigare och bedöms bidra med hög ensiffrig försäljningstillväxt. Påverkan från generika väntas avta och marginalförbättringen väntas bli betydande 2019.

Portföljens struktur är nu på plats med läkemedel som Fasenra, Imfinzi, Tagrisso, Lynparza och Lokelm vilket väntas bidra till försäljning med höga marginaler.

Detta, i kombination med tagna marknadsföringskostnader, kommer leda till väsentligt förbättrad marginal och vinst under 2019. Deutsche Bank väntar sig en aggregerad årlig vinsttillväxt på cirka 18 procent mellan perioden 2018 och 2022. Denna hävstång lär bli temat för aktien heter det.

Även om det saknas stora katalysatorer, som under 2018, väntas nyhetsflödet under 2019 för portföljen fortsatt driva aktien. Främst väntas nyheter avseende blockbusterkandidaten roxadustat mot blodbrist och nya indikationer för cancerläkemedel som Imfinzi, Lynparza samt Calquence.

Deutche Bank har en köprekommendation på aktien med riktkursen 6,800 pence vilket motsvarar drygt 780 svenska kronor.

Astra Zeneca-aktien hade på måndagsförmiddagen stigit 1,3 procent till 701 kronor. Hittills i år har aktien stigit 23 procent på Stockholmsbörsen.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/astra-zeneca-sektorfavorit-hos-deutsche.html

Ökad oro, blytung makrovecka

Återigen har det varit en tung vecka på världens finansmarknader med breda börsfall i princip rakt över. Den svenska börsen sjönk under veckan med 3,7 procent och i USA backade S&P500 med 4,6 procent. Och eftersom asiatiska börser fortsatt att försvagas under måndagen och amerikanska börsterminer pekar nedåt talar det mesta för en svag inledningen även på den här börsveckan.

Noterbart är att oljepriset tog ett litet skutt uppåt efter att OPEC+Ryssland kom överens om högre produktionsneddragningar än väntat. Dessutom har guldpriset stigit i finansturbulensen spår och handlas nu kring 1 248 dollar per uns.

Amerikanska marknadsräntor har dessutom fortsatt att sjunka och 10-årsräntan ligger nu kring 2,85 procent.

Att det är fortsatt oroligt på finansmarknaden beror, liksom tidigare, på riskerna för ett eskalerande handelskrig, oro kring global tillväxt och att allt mer tycks peka mot att det blir ett nej när det brittiska parlamentet på tisdag ska rösta om Brexit-avtalet.

När det gäller handelskonflikten så tog den en lite oväntad vändning när kanadensiska myndigheter anhöll Huaweis finanschef och nu mullras det rejält från kinesiskt håll.

När det gäller Brexit-omröstningen finns väl fortfarande viss chans för Theresa May att vända på steken, även om det onekligen ser mörkt ut, eller så kan hon möjligen välja att skjuta fram omröstningen.

konjunktursidan blir fredagens preliminära inköpschefsindex för december en viktig värdemätare på tillståndet.

Som om inte detta vore nog så lämnar ECB räntebesked på torsdag och även om ingen ränteförändring är att vänta blir signalerna från det mötet högintressanta för finansmarknaden. På det penningpolitiska spåret blir också onsdagens amerikanska inflationssiffror viktiga inför nästa veckas Fed-möte, där en räntehöjning hittills varit närmast given. Nu börjar dock både marknaden och Federal Reserve vackla en aning.

hemmaplan är också makroagendan fullmatad. Onsdagen är i fokus med både inflationssiffror och omröstning kring ny regering och budget. Hur det här utfaller kan få stor betydelse för kronan som faktiskt gått lite starkare mot slutet. 

Hur den här högintressanta makroveckan slutligen landar lär betyda en hel del för årets börsavslutning. 

Måndag

De svenska hushållen väntas ha varit fortsatt försiktiga i oktober vilket inte bådar särskilt gått för shoppingviljan mot slutet av året. Investerarförtroendet i EMU-området väntas ha dämpats ytterligare i december. Fortsatt svag BNP-utveckling i Storbritannien kanske kan få en och annan parlamentsledamot att tänka om inför tisdagens Brexit-omröstning.

Tisdag

Fullt fokus på den planerade Breit-omröstningen i det brittiska parlamentet. I väntan på denna får vi siffror över humöret bland analytiker och institutionella investerar i Tyskland samt över humöret bland amerikanska småföretagare.

Onsdag

Planerad omröstning av ny regering och budgetdebatt i Sverige. Risk att det blir lite stökigt politiskt, vilket på marginalen kan pressa kronan. Den svenska inflationen väntas samtidigt ha dämpats något i november och därmed växer frågetecknen kring Riksbankens räntehöjning, vilket kan spä på kronnedgången ytterligare. I USA väntas något högre kärninflation.

Torsdag

Både Norges bank och ECB lämnar räntebesked. Båda centralbankerna lär vila på hanen och mest intresse riktas därför mot vad bankens företrädare säger om den framtida räntesättningen. I ECB:s fall också stort fokus på vad Mario Draghi säger om Brexit, finansiell turbulens och svaghetstecken kring tillväxten i EMU-området. EU-toppmöte inleds som kommer att behandla frågor som Brexit, EU:s långtidsbudget och externa relationer i stort.

Fredag

De preliminära inköpschefsindexen för december rullas ut på bred front. Stabila index jämfört med novembermätningen väntas. Kanske kan utfall i linje med förväntningarna ge investerarna lite råg i ryggen men mycket beror förstås på hur veckan i övrigt utvecklats. Rysslands centralbank lämnar räntebesked. Håll också koll på siffror över den svenska boprisutvecklingen i november.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/okad-oro-blytung-makrovecka.html

Börsen idag: Nedgång ligger i korten

De amerikanska börserna tog riktning söderut under fredagen sedan fortsatt handelsoro överskuggat den milda jobbrapporten. Sent på fredagen kom uppgifter om att Huaweis finanschef, som tidigare anhållits, blivit anklagad för bedrägeri i Kanada. Sektorsvis blev fallet störst för teknikaktier som drog med sig främst Nasdaq, men även det bredare S&P 500. Vid stängning handlades indexen 3,1 respektive 2,3 procent lägre. Dow Jones sjönk 2,2 procent.

På råvarumarknaden noterades uppgångar för de flesta tillgångsslag. Oljan, som under veckan fått ta mycket stryk, rekylerade upp något efter att Opec, och en handfull andra oljeproducerande länder, enats om att begränsa oljeproduktionen med 1,2 miljoner fat per dag. För länder i Opec uppgår minskningen med 0,8 miljoner fat per dag medan länderna utanför Opec gått med på att minska de resterande 0,4 miljoner faten. Vid 21-tiden på fredagen hade priset för Nordsjöoljan stigit 2,5 procent medan WTI-oljan avancerat 1,8 procent.

Basmetallerna hade även de en tjuraktig dag på börsen. Koppar steg drygt 1 procent efter att dollarn noterat sin största veckovisa nedgång på två månader, vilket lockade tillbaka köparna efter torsdagens negativa prisutveckling. Zink slutade 0,2 procent ned efter att tidigare under dagen tangerat den högsta prisnivån sedan oktober. Guldet handlades klockan 13.40 3,2 dollar högre till 1 240,9 dollar per uns.

Bland de amerikanska bolagen handlades Apple 3,6 procent lägre. Nedgången kom i spåren av en sänkt analytikerrekommendation från Morgan Stanley, där banken sänkte riktkursen från 253 till 236 dollar, i kombination med den sura börssentimentet. Andra teknikbolag som tappade var Amazon, ned 4,1 procent, och Netflix, ned 6,2 procent. En något mildare nedgång hade Tesla, vars aktie endast tappade 1,4 procent. Analyshuset Jeffreys höjde rekommendationen från behåll till köp samtidigt som Elon Musk, under en intervju med CBS, uppgav att Tesla kan komma att köpa några av de fem GM-fabriker som planeras att stänga igen nästa år.

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan handlades ned 4 punkter vid 2,85 procent.

De asiatiska börserna följde under morgonen övriga börser ned och föll på bred front. Även här oroades marknaden över handelslåsningar mellan Kina och USA. Japanska Nikkei index var klockan 08.00 2,1 procent lägre. Hang Seng index i Hongkong hade vid samma tidpunkt backat 1,3 procent medan Shanghai Composite var ned 0,8 procent.

På hemmaplan publicerar Ica månadsförsäljning i Sverige för november. Bioinvent håller kapitalmarknadsdag från 14.00-16.00 medan Phase Holographic rapporterar på Spotlight.

Under morgonen har Morgan Stanley höjt riktkursen för Getinge från 75 till 90 kronor. Rekommendationen undervikt upprepas. Det framgår av Bloomberg.

Veckan börjar med en relativt odramatisk dag vad gäller makrohändelser. SEB uppdaterar nu på morgonen (kl. 08.30) sin månatliga rapport om svenska hushålls inställning till bostadspriserna. Något senare redovisar SCB hushållskonsumtionen för oktober. Den senaste tiden har denna varit svag, vilket bidrog till att sänka BNP under det tredje kvartalet. Dock beror detta på tillfälliga faktorer som en minskad bilförsäljning till följd av det nya skattesystemet samt den varma sommaren.

placera.se i samarbete med:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/10/boumlrsen-idag-nedgang-ligger-i-korten.html