Nordeas smallcap-favoriter


I premiärutgåvan riktar banken fokus på Intrum, Kambi, NCC, Nobia och Saab – som anses ha störst potential i dagsläget. Bra säljkandidater utgörs av Avanza, Clas Ohlson och Nibe, uppger banken i ett morgonbrev.

”Rekommendationerna i vår småbolagslista är case-drivna och baserar sig främst på kortsiktiga triggers och värderingspotential både i relativa såväl som absoluta tal”, skriver Nordea, som också påpekar att Small Cap Stock Picker inte ska ses som en portfölj, utan som bankens bästa småbolagsidéer utifrån ett ”stand alone”-scenario.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/nordeas-smallcap-favoriter.html

Storbankerna är underskattade


De svenska storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank har inte rosat aktiemarknaderna på senare tid. Kursutvecklingen för gruppen som helhet har varit i snitt -9 procent det senaste året, med Handelsbanken som sämst presterande aktie (-11 procent) och Swedbank som bäst presterande (-4 procent). Detta trots robusta vinster och låga kreditförluster i sin helhet.

Men orosfaktorer saknas inte. Som bekant så handlar man aktier på förväntningar och ganska lite på vad historiken visar. Och oron i bostadssektorn i Sverige har medfört att investerare varit oroliga för stigande kreditförluster när priserna på bostäder slutat öka eller rent av fallit (från höga nivåer). Detta tror man (uppenbarligen) kommer att leda till högre kreditförluster för storbankerna som samtliga har betydande andelar av sin utlåning mot svenska bolån.

En annan viktig faktor till nedgången som varit är den allt tuffare konkurrensen om nya kunder, där nischaktörer som är betydligt mindre (och därmed mer snabbfotade) kunnat roffa åt sig lite marknad de senaste åren. Det har ställt krav på storbankerna att även dem bli mer snabbfotade och öka digitaliseringstakten i sina affärer. Nya nischbanker med några år på nacken är uppbyggda på ett modernt sätt, med en hög grad av automation och digitalisering i sina verksamheter.

Storbankerna, med väldigt lång historia bakom sig och där traditionell ”retailverksamhet”, dvs lokalkontor varit kärnan i affärerna, har sett sig bli omsprungna av moderna bolag som exempelvis Avanza, Collector, Resurs Bank samt ett par av de nya uppstickarna som är inriktade på billiga bolån. Allt detta har medfört att storbankerna varit tvungna att öka investeringarna inom IT och uppgradera och modernisera hela kärnaffären.

För fem år sedan låg det totala antalet anställda hos de fyra storbankerna på totalt 71 200 personer enligt årsredovisningarna för 2013. Vid utgången av Q2 i år så är motsvarande siffra drygt 70 500 personer. Det är en minskning med 700 tjänster. Det är dyrt att anställa banktjänstemän och därför har bankerna i allt högre utsträckning strävat efter att automatisera så mycket som det går. Man stänger ner lokalkontor ute i landsbygden och fokuserar verksamheterna till storstäder. Tjänster som kontanthantering är i princip borta.

Allt detta som en konsekvens i jakten på att minska antalet fysiska medarbetare. Centralisering är det nya modeordet och det är inte förvånande att det är Handelsbanken, med sin traditionella decentraliserade modell, som uppvisat störst ökning av K/I-talet (kostnader i relation till intäkter). Den siffran har för banken stigit från 45 procent till årets förväntade siffra på 47,1 procent. Nordea förväntas ligga på drygt 51 procent i år men kommer från väldigt höga nivåer. Ifjol låg man på 54 procent. Det kan jämföras med Swedbanks 38,5 procent. SEB väntas minska den siffran från 48,1 till 47,8 procent i år.  

Den senaste Q2-rapporten var intressant läsning vad gäller utvecklingen inom sektorn. Nordea, som länge uppvisat operativ ineffektivitet och en väsentligt högre K/I-tal jämfört med de tre mindre konkurrenterna kunde som enda storbank uppvisa rejäla kostnadsnedskärningar enligt Bloomberg. Vid utgången av Q2 så hade 11 procent av kostnaderna kapats jämfört med för ett år sedan. I Swedbanks fall så ökade faktiskt kostnaderna med 7 procent, i SEB:s fall med +1 procent och i Handelsbankens fall med +8 procent.

Nordeas vd Casper von Koskull är också kanske den som stuckit ut hakan mest vad gäller uttalanden om att robotar kommer ersätta banktjänstemän i framtiden. Han har i olika uttalanden sagt att så många som hälften av de bankanställda i Norden sannolikt kommer förlora jobbet inom ett decennium.

Casper von Koskull

Nordea har själva gått ut med att man kommer kapa personalstyrkan med 6000 anställda inom närtid och det är över hela linjen, allt från kundtjänst till kapitalförvaltning. Antal anställda har redan minskat med 8 procent det senaste året och man har nu den lägsta siffran när man ser till de senaste fem åren.

Det hjälpte till att öka Nordeas rörelsevinst med hela 31 procent i lokala valutor under andra kvartalet jämfört med 2017. Även det med råge bäst utveckling jämfört med kollegorna. Swedbank hade näst bäst utveckling (+23 procent), följt av Handelsbanken (+18) och SEB (+9 procent).  

Nordeas positiva utveckling under det senaste kvartalet har triggat igång de övriga bankerna att öka digitaliseringen och satsningarna inom området. SEB:s Johan Torgeby vill öka takten och till och med konservativa Handelsbanken pratar om att man måste öka digitaliseringen inom banken och det har ryktats om att banken kommer göra sig av med 2000 anställda, även om vd Anders Bouvin gått ut och sagt att man inte planerar sparka personal utan att det kommer att ske med naturliga avgångar.

Sannolikt är detta början på en allt högre digitaliseringstakt för de fyra storbankerna och med de starka finansiella musklerna i ryggen så skulle jag inte bli förvånad över att marknaden underskattat bankernas förmåga att anpassa sig hyggligt snabbt till den nya tuffare konkurrensen på marknaden. De försiktiga värderingarna och höga direktavkastningarna tyder på att skepsisen är fortsatt stor. De svaga kursutvecklingarna i sig ger nog ett bra tillfälle att köpa högkvalitativa banker till reapris till sparportföljen.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 33 den 13 augusti. Läs mer om Börsveckan.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/14/underskattade-storbanker.html

Precise: Minus 4,1 Mkr efter skatt


Intäkter från licenser och tjänster ökade medan royaltyintäkterna minskade.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 82,8 procent (95,0). Under kvartalet har en förändrad bedömning gjorts av avskrivningstiden för aktiverade utvecklingsutgifter vilket medfört en ökad avskrivning på 0,5 miljoner kronor och en nedskrivning av ett projekt med 0,9 miljoner. Den förändrade bedömningen påverkade bruttomarginalen med 7,5 procentenheter. Dessutom tyngs bruttomarginalen av lägre försäljning och högre avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter.

De totala av- och nedskrivningarna på aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 2,4 miljoner kronor (0,5) och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar uppgår till 0,2 miljoner (0,2).

Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 18,8 miljoner kronor (18,7).

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -3,3 miljoner kronor (0,5) till följd av främst lägre försäljning och den förändrade avskrivningstiden av aktiverade utvecklingsutgifter.

Ebitda-resultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor (1,2).

Periodens resultat uppgick till -4,1 miljoner kronor (0,2) och resultat per aktie var -0:01 kronor (0:00).

Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 93,6 miljoner kronor (115).

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/precise-minus-41-mkr-efter-skatt.html

Nedåt i Japan och Kina


På valutamarknaden steg dollarn vidare, samtidigt som basmetallpriserna fortsatte ned och oljan tappade mark.

Vid 7.15-tiden var Tokyos Nikkei 225-index ned 0,9 procent och i Hongkong backade Hangseng 1,6 procent med teknikjätten Tencent ned nästan 4 procent inför bolagets kvartalsrapport.

I Fastlandskina föll de ledande indexen för fjärde dagen i följd. Shanghai- och Shenzhenbörserna var båda omkring 1,6 procent lägre för dagen. I Seoul steg Kospi 0,5 procent.

Bland förlorarna märktes råvarubolag inom kol och olja, men även gruvbolagen hade en svag dag. Tekniksektorn och fordonsbolagen gick samma väg, med bland japanska Softbank och Hongkonglistade Sunny Optical ned närmare 2,5 procent.

Den amerikanska dollarn fortsatte uppåt. En euro kostande på morgonen omkring 1:1320 dollar, ned från 1:1420 ett dygn tidigare och från omkring 1:1350 på tisdagskvällen.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/nedat-i-japan-och-kina.html

Elpris, spartrend och telebråk


BILBRÄNDER. Polisen misstänker att kriminella gäng ligger bakom måndagskvällens bilbränder i Göteborg, som hämnd för att polisen gripit flera personer under sommaren. (DN)

ANDERSSON VILL MINSKA KLYFTOR. Socialdemokraterna går till val på fortsatta investeringar för att stärka den svenska modellen och minska klyftorna. Det är ekonomiskt smart, skriver finansminister Magdalena Andersson i en debattartikel. (SvD)

KLIMATET STRIDFRÅGA. I valrörelsens första partiledardebatt, anordnad av Expressen/Dagens Industri i Göteborg, blev klimatet en stridsfråga liksom vårdfrågorna. KD-ledaren Ebba Busch Thor flaggade för att hon vill behålla och bygga ut kärnkraften. (DN)

FLYGSKATT BORT. Alliansen håller fast vid att de vill avskaffa flygskatten om de tar över regeringsmakten efter valet. I stället vill de att omställningen av svensk industri skyndas på genom att stimulera investeringar i klimatsmart teknik. (DI, SvD)

S-STOPP. Socialdemokraterna dammar av sitt förslag om att stoppa privatiseringar i vården och går till val på en stopplag för privatiseringar av akutsjukhus. (DI)

MER SJUKVÅRD. Ny statistik visar att vårdvalet inte har missgynnat, utan i stället gynnat socio-ekonomiskt svaga grupper, skriver Johan Ingarö, Timbro, och Monica Renstig, ekonomijournalist, på DN Debatt. (DN)

FI-SANKTION LEDDE TILL DOM. Tingsrätten har för första gången dömt en privatperson efter Finansinspektionen lagt böter för otillåten handel. Den dömde måste nu betala 40.000 kronor. (DI)

ELPRISER STIGER YTTERLIGARE. Inom tre av fyra prisområden som Sverige är indelat i steg elpriset för tisdagsdygnet till drygt 60 öre per kilowattimme. Kursuppgången inleddes under måndagen och förklaras med en rad olika faktorer, men främst betonas den ovanligt tuffa torkan som hämmat vattenkraftsproduktionen i Sverige. (DI)

NYA SPARTRENDER. Det osäkra marknadsläget i världen har fått svenskarna att ändra sparvanor. Statistik från Fondbolagens förening visar att sparandet i räntefonder ökade kraftigt i juli. Trots att det, sett till avkastningen de senaste åren, har varit allt annat än en god investering. (DI)

TELENORBRÅK. Enligt flera källor till NRK har Telenors koncernchef Sigve Brekke misslyckats med att avskeda bolaget Skandinavienchef Berit Svendsen. Enligt uppgifterna ska Sigve Brekke ha erbjudit Berit Svendsen en chefsposition i Telenors thailändska dotterbolag, vilket hon ska ha tackat nej till. (DI)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/elpris-spartrend-och-telebrak.html

Stigande börser i New York


Relationen mellan Turkiet och USA har dock försämrats ytterligare sedan Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotat att landet kommer bojkotta elektroniska produkter från USA.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,5 procent till 25.300, medan det bredare S&P 500 hade stigit 0,6 procent till 2.840. Det tekniktunga Nasdaq kompositindex hade ökat 0,7 till 7.870.

Samtliga sektorer var på plus, där dagligvaror presterade bäst med en uppgång på 1,0 procent, medan kraft var den sektor som gick svagast med en uppgång på 0,2 procent.

På bolagsfronten har den amerikanska byggvaruhuskedjan Home Depot redovisat ett resultat som slog analytikernas snittprognos. Aktien sjönk dock 0,5 procent. Enligt Matthew Fassier på Goldman Sachs var förväntningarna höga inför rapporten.

Snabbmatskedjan McDonald’s meddelade att bolaget och tillhörande franchiser kommer att investera närmare tre miljarder dollar för att modernisera och omdana restauranger i USA under 2018 och 2019. Aktien steg 1,6 procent.

Tinders grundare, tillsammans med en grupp nuvarande och före detta anställda på dejtingbolaget, stämmer ägarbolaget IAC på två miljarder dollar. IAC äger 80 procent av Match Group, som i sin tur äger Tinder. IAC-aktien sjönk 0,6 procent på tisdagskvällen, medan Match Group var ned 3,1 procent.

På tisdagen har Teslas styrelse utnämnt en kommitté bestående av tre ledamöter som kommer att utvärdera Musks förslag att köpa ut bolaget från börsen. Elon Musk har även meddelat att riskkapitalbolaget Silver Lake och Goldman Sachs kommer att vara juridiska rådgivare till Teslas eventuella privatisering. Tesla-aktien sjönk 2,5 procent.

Electronic Arts meddelade att en av bolagets högsta chefer, svenske Patrick Söderlund, lämnar gamingjätten. Aktien steg 0,4 procent.

Den amerikanska varuhuskedjan Macy’s steg 4,5 procent inför bolagets kvartalsrapport som släpps på onsdagen.

Bland råvaror var oljepriset svagt upp efter att den första panikstyrda reaktionen från marknaden på situationen i Turkiet lagt sig, enligt Bloomberg News. Kopparpriset försvagade 1,8 procent medan ädelmetaller var svagt upp.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 1 punkt till 2,89 procent.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/stigande-borser-i-new-york.html

DI: Lundin vill köpa ut Africa Oil


Det skriver Dagens Industri på tisdagskvällen med hänvisning till anonyma källor.

Enligt Di:s uppgiftslämnare har Lukas Lundin tröttnat på Africa Oils svaga börsutveckling och är redo att göra något radikalt med bolaget.

”Affären är väldigt logisk. Bolagen passar ihop eftersom Africa Oil inte har några kassaflöden men däremot stora reserver. IPC har starka växande kassaflöden från sin befintliga produktion men skulle behöva större långsiktiga reserver”, säger en av tidningens källor.

Familjen Lundin äger dock bara cirka 8 procent av Africa Oil och övriga ägare kan vara tveksamma till att kliva ur bolaget till låga kursnivåer. En större ägare är Helios Investment Partners, som kontrollerar drygt 12 procent av aktierna i bolaget och har investerat motsvarande 900 miljoner kronor. I dagsläget har aktien rasat närmare 50 procent sedan investeringen genomfördes, skriver Dagens Industri.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/di-lundin-vill-kopa-ut-africa-oil.html

THQ: 33 Mkr efter skatt


Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (0:32).

Nettoomsättningen uppgick till 837 miljoner kronor (85,6).

Resultatet efter skatt uppgick till 33,4 miljoner kronor (23,2).

THQ Nordic ökade såväl omsättning som resultat i det andra kvartalet, inte minst tack vare det tidigare köpet av Koch Media. Men även exklusive jätteförvärvet bjöd det andra kvartalet på en förbättring och jämfört med Bloomberg News analytikersamanställning slogs förhandstipsen rejält.

Omsättningen i kvartalet steg till 837 miljoner kronor (85,6). Exklusive Koch Media var omsättning 146 miljoner, motsvarande en organisk tillväxt om 70 procent. Enligt ett snitt av fyra analytikers estimat väntades en omsättning på 736 miljoner.

Koncernens rörelseresultat (ebitda) för andra kvartalet steg till 207 miljoner (39,7). Här hade tre analytiker i snitt tippat 121 miljoner, enligt Bloomberg News.

”Vi märker ett ökande intresse för våra större kommande releaser, Darksiders 3, Metro Exodus och Biomutant. Efter kvartalets utgång utannonserade vi lanseringsdagen och öppnade för förhandsbokning av Darksiders 3. Jag förväntar mig att vår pipeline av kommande produkter i alla storlekar ska generera växande intäkter och förbättrad lönsamhet de kommande åren”, skriver vd Lars Wingefors i delårsrapporten.

Vid andra kvartalets utgång hade affärsområde Games totalt 51 spelutvecklingsprojekt, varav 17 hade utannonserats. 4 nya projekt igångsattes under perioden och 10 lanserades.

Enligt THQ kommer lanseringsaktiviteten för Partner Publishing att vara högre under andra halvåret än under det första. ”Betydande” kommande Partner Publishing-lanseringar omfattar bland annat:

F1 2018 av Codemasters

Yakuza Kiwami 2 av Sega of America

Shadow of the Tomb Raider av Square Enix

Sonic Mania Plus av Sega of Europe

Total War: Warhammer 2 av Sega of Europe

Just Cause 4 av Square Enix.

THQ Nordic har förvärvat speltrilogin Timesplitters, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Timesplitters är enligt bolaget allmänt känt som en av det tidiga 2000-talets mest inflytelserika konsolspel, vars tre delar ”förtjänade en stor och hängiven krets av fans”.

Utöver Timesplitters förvärvades varumärket och immateriella rättigheter till äventyrs- och science-fictionspelet Second Sight. Både förvärven gjordes genom THQ Nordics helägda dotterbolag Koch Media GmbH.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/15/thq-33-mkr-efter-skatt.html

SEB: Indutrade för högt värderat


Det menar SEB, som på tisdagen sänkte sin rekommendation för Indutradeaktien till sälj från behåll, något Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat.

Enligt bankens analytiker kommer Indutrades ebita-tillväxt att avta under det andra halvåret, i huvudsak som en följd av det senaste årets låga förvärvstakt.

”Vi tror att det är alltför optimistiskt att räkna med att förvärvsaktiviteten ska accelerera. Detta beror på den nya oprövade ledningen, en ökad intern fokus i bolaget samt en avtagande global M&A-aktivitet under det första halvåret”, skriver SEB.

Dagens värdering tyder på att investerare implicit åsätter ett alltför högt värde på bolagets framtida förvärv.

”Den rekordhöga förvärvspremien rimmar illa med både den nuvarande svaga utvecklingen och de risker vi har lyft fram”, resonerar analytikern.

Med den nya riktkursen 195 kronor, ned från 235 kronor, värderas bolaget fortfarande till en premie jämfört med långsamväxande industribolag, men med bara halva den förvärvspremie som den tidigare aktiekursen innebär. Risken är dock fortfarande på nedsidan, varnar SEB, om det fria kassaflödet inte förbättras och/eller förvärvstakten fortsätter att vara låg.

Indutrade handlades på tisdagseftermiddagen till knappt 225 kronor, en nedgång med drygt 4 procent för dagen.

Graf: Indutrade kursutveckling 2018

image

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/14/seb-indutrade-for-hogt-varderat.html

Golfaktierna mot nya höjder


2016 slutade sportjättarna Adidas och Nike tillverka golfklubbor och golfbollar. Det har i efterhand visat sig vara ett misstag. Anledningen till att de båda giganterna drog sig ut var det ihållande låga intresset för golf i USA. Adidas och Nike säljer idag bara golfkläder och skor.

Intresset för golf har nu vänt med råge. Under de senaste två åren har antalet golfspelare börjat öka i USA som är golfens största och viktigaste marknad.

2017 började 2,6 miljoner amerikaner att spela golf. Det är fler än när golfprofilen Tiger Woods var som störst år 2000. Totalt finns det idag 24,3 miljoner golfare i USA.

Under många år pratades det om att golf var en sport på utdöende och att särskilt yngre personer inte var intresserade av att spela eftersom det tar mycket tid i anspråk och är förhållandevis dyrt. De nya siffrorna från USA visar att det är just bland personer under tjugo år som intresset för golf är störst. I hela världen finns cirka 60 miljoner aktiva golfspelare.

Vinnare på ökningen är framför allt de båda klubb- och bolltillverkarna Callaway och Acushnet Holdings. Under det senaste året är båda aktierna upp över 70 procent.

Golf är till stora delar en materialsport. Utrustningen är avgörande. Tillverkarna har svarat på efterfrågan genom att i allt större utsträckning tillverka klubbor och bollar som är mer förlåtande samtidigt som spelet förbättras.

Den här utvecklingen tog fart redan i slutet av 1980-talet när Callaway lanserade drivern Big Bertha som var gjord av metall och inte av trä. Big Bertha gjorde det enkelt för hobbygolfare att slå långt.

Under 2018 spås omsättningen för Callaway öka från 1049 miljoner dollar 2017 till 1224 miljoner. Tillväxten väntas bli särskilt hög inom järnklubbor och golfbollar. Enligt Factset sätter åtta av elva analytiker köp på aktien. Den genomsnittliga riktkursen är 23,55 dollar per aktie. Jämfört med dagens kurs på 22,30.

 Callaway

Största konkurrenten till Callaway är Acushnet Holdings. Acuschnet äger det anrika golfmärket Titleist och skomärket FootJoy. Acuschnets omsättning spås gå från 1560 miljoner dollar till 1632 miljoner dollar under 2018.

Fyra av de tio analytiker som följer bolaget sätter köp, enligt Factset. Den genomsnittliga riktkursen är 26,55 dollar.

Acuschnet

Det som ökat golfintresset i USA förutom den mycket starka amerikanska konjunkturen är de nya framgångarna för Tiger Woods. Intresset för att se livesänd golf har till exempel dubblats jämfört med förra året.

Tiger Woods karriär tog fart 1997. Hans dominans var total. Woods blev världens första idrottare att tjäna in en miljard dollar. Han öppnade upp sporten för nya grupper och gjorde golf till en bred sport i USA. Efter att Woods lämnat sporten föll intresset.

Globalt finns cirka 33 000 golfbanor i 208 länder. Tillväxten av nya golfbanor och golfspelare sker idag framför allt i Asien och särskilt hög är tillväxten i Japan och i Sydkorea. Trots det ökade intresset har den japanska golfaktien Mizunos aktie inte hängt med utan backat 8 procent senaste året.

För den som inte enbart vill investera i golfklubb- och golfbollstillverkare finns det bolag som äger driving ranges inomhus som till exempel amerikanska EPR Properties och Drive Schack. Särskilt Drive Schacks aktie har gått mycket starkt senaste året med en uppgång på hela 108 procent.

Drive Schack

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/14/golfaktierna-mot-nya-hojder.html

Electrolux vinnare, Tethys rasar


Nyhetsflödet var tunt även om en och annan rapport trillade in under tisdagen.

Vid 13.45-tiden noterade Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 en nedgång på 0,3 procent till nivån 1.607. Omsättningen uppgick då till drygt 4,9 miljarder kronor. Övriga Europa visade små förändringar, där tyska DAX-index steg 0,1 procent och FTSE-100 i London var ned 0,3 procent.

Electrolux var upp 1,2 procent. Credit Suisse har höjt sin rekommendation till köp och framhåller att råmaterialkostnader och valutapåverkan är väl kända och att värderingen är attraktiv i sin analys. Riktkursen har satts till 250 kronor.

Råvarubolagen hade det motigt generellt. Boliden tappade 3 procent och SSAB sjönk med 2,6 procent. Basmetallerna sjönk överlag efter svaga kinesisk makrostatistik. Även Lundin Mining tappade runt 2 procent.

Bland de mest omsatta bolagen fanns återigen rederiet Viking Supply Ships. Aktien som steg kraftigt under måndagen efter sin isbrytaraffär under fredagen fortsatte upp med drygt 11 procent under tisdagen.

Spelutvecklaren Paradox tappade 23 procent efter att ha redovisat ett resultattapp på 38 procent i det andra kvartalet jämfört med samma period ifjol. Att bolagets lönsamhet även har försämrats nämner bolagets tidigare vd numera arbetande styrelseordförande, Fredrik Wester i en rapportpresentation, att det beror på investeringar.

”Men på längre sikt hoppas vi att marginalen ska upp, i alla fall från nuvarande nivåer”, sade Fredrik Wester.

Även Kabe, som tillverkar husvagnar och husbilar, rapporterade. Aktien sjönk med 2 procent. Bolaget har inte klarat att kompensera sig för en svag krona och uppkomna engångskostnader i produktionen vilket försämrat rörelsemarginalen heter det i rapporten.

Bland vinnarna fanns Aspire Global, en tjänsteleverantör på onlinespelsmarknaden. Bolaget ökade under andra kvartalet sina intäkter med 43 procent. Pareto Securities avser att höja sin ebit-prognos för bolaget med 5 till 10 procent. Aktien handlades upp drygt 20 procent.

En annan vinnare var hälsovårdsbolaget Handicare, som säjer trapphissar samt hjälpmedel inom vården. Bolaget kom med rapport och meddelade även att Staffan Ternström, tidigare vice vd på Mölnlycke Healthcare, tar över som vd. Aktien steg med 13 procent.

Bland förlorarna fanns rapporterande oljebolaget Tethys Oil. Aktien föll kraftigt med 17 procent, detta trots ökad omsättning med 6 procent under kvartal två och förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. De operativa kostnaderna för andra kvartalet var högre än vad bolaget väntat sig. Högre operativa kostnader per fat än förra året väntas under 2018 vilket bolaget tidigare guidat för.

Graf: OMXS30-index 14 augusti

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/14/electrolux-vinnare-tethys-rasar.html

PPM-fonderna som går bäst


PPM har en tendens att hamna i skuggan när man pratar om pensionen eftersom premiepensionen är den minsta delen i pensionspyramiden. Varje år avsätts 2,5 procent av den årliga bruttolönen till PPM.

Det kanske inte låter som särskilt mycket nu, men faktum är att premiepensionen uppskattningsvis kommer att vara 15 – 20 procent av den totala pensionen för någon född 1990 med tjänstepension.

Hur stor premiepension du kommer att få beror dels på hur mycket som betalas in, men kanske framförallt på hur de fonder du valt utvecklats.

Majoriteten av alla PPM-sparare låter sina pengar stanna kvar i samma fonder under hela spartiden. Men historiskt så har de pensionssparare som är aktiva och byter fonder ofta fått en högre avkastning än de som inte gjort aktiva byten. Det visar statistik från Pensionsmyndigheten.

Oavsett om du väljer fonder på lång sikt eller byter fonder löpande är det bra att gå in och göra en översyn av ditt PPM-konto ett par gånger per år. Kanske har du gjort ett fondval för något, eller ett par år sedan, som inte passar lika bra idag.

Hur långt du har kvar till pensionen, och hur engagerad du vill vara bör avgöra vilken risk du ska ta.

Knappt 4 miljoner svenskar har sina pengar placerade i den så kallade PPM-soffan, AP7-Såfa, där pengarna hamnar automatiskt om du inte gör något val. Portföljen består av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond, och fördelningen mellan fonderna anpassas efter spararens ålder.

Ap7-Såfa är främst anpassad för att passa sparare som inte själva vill välja fonder. Det är inget dåligt val. Eftersom Såfan inte är en egen fond, då den anpassas efter ålder och är en fondportfölj bestående av två fonder, så finns det ingen fondutveckling för specifikt AP7-Såfa.

Men för de flesta, alla upp till 55 års ålder, är allt placerat i AP7 Aktiefond. Med hävstången kan de komma upp i 125 procent aktier.  

Hittills i år har AP7 Aktiefond gått upp 13 procent, och under de senaste fem åren drygt 19 procent i snitt. Den andra av de två byggstenarna i Såfan, AP7 Räntefond har gått upp 0,2 procent hittills i år, och 1,1 procent i snitt de senaste fem åren.

Bäst i år har dock MSINVF US Growth Fund gått, 34 procent upp. På fem år har fonden avkastat knappt 27 procent i snitt.

På andra plats hittar vi BlackRock Global Funds – Technology Fund som klättrat drygt 33 procent hittills i år och drygt 28 procent i snitt de senaste fem åren.

Sämst i år har det gått för den som valt Turkiet-fonder. Tre av de PPM-fonder som gått sämst i år är Turkiet-fonder. East Capital Turkiet hamnar allra längst ned i botten, minus 50 procent i år och minus 12 procent i snitt de senaste fem åren.

 

PPM-fonderna som gått bäst  Utv 2018 Utv 5 år i snitt
MSINVF US Growth Fund  34% 27%
BlackRock Global Funds – Technology Fund 34% 28%
Franklin U.S. Opportunities Fund 26% 21%
Öhman Global Growth 26% 27%
Swedbank Robur Technology 26% 27%
Lannebo Vision 26% 28%
UBS (Lux) Equity- Tech Opportunity (USD) 26% 26%
MSINVF US Advantage Fund  25% 24%
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth B 25% 21%
C WorldWide Medical Small & Mid Cap 25% 24%
     
PPM-fonderna som gått sämst  Utv 2018 Utv 5 år i snitt
East Capital Turkiet -50% -12%
Turkisfund Equities -39% -8%
Turkisfund Bonds -36% -12%
East Capital China Environmental -11% 7%
Danske Invest – Eastern Europe ex Russia  -10% 7%
IKC Filippinerna -10%  
East Capital Östeuropa -9% 2%
BlackRock Global Funds – World Gold Fund -9% 3%
Aviva Investors – Emerging Europe Equity -8% 6%
Pictet Emerging Europe -8% 2%
     
Källa: Pensionsmyndigheten. Fondkurser uppdaterade 9/8-18  

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/08/14/ppm-fonderna-som-gar-bast.html