Ericssonrallyt lyfter börsen


Ericsson rusar 18 procent medan övriga svenska storbolagsaktier utvecklas mer blandat.

Indexet OMXS30 var vid 14.15-tiden upp 1,0 procent till 1.573. Omsättningen på Stockholmbörsen nådde 12,0 miljarder kronor.

Ericssons rapport innebar en lättnad då bruttomarginalen för ovanlighetens skull gladde. Telia höjde prognos och bjöd på ett saftigt återköpsprogram medan stålbolaget SSAB däremot backade efter att resultatet tyngts av driftsstörningar.

Ericssons underliggande bruttomarginal på 36 procent var klart högre än väntade 32 procent enligt SME Direkt. Dessutom blev det oväntat en underliggande rörelsevinst på närmare 1 miljard kronor mot en väntad förlust på 0,6 miljarder. Aktien steg 18 procent och sektorkollegan Nokia var upp 3,3 procent.

Telias underliggande ebitda-resultat var något över förväntan, men det som förmodligen främst stod bakom kursuppgången i aktien var att teleoperatörsjätten inför att återköpsprogram på totalt 15 miljarder kronor. Dessutom höjdes kassaflödesprognosen. Telia-aktien avancerade 7,9 procent till 41:01 kronor.

SSAB:s rörelseresultat var klart lägre än väntat. Framför allt tyngdes affärsområdet Europa, där bolaget hänvisar till problem med tågtransporter av stålämnen. Vidare tyngdes ”Special Steel” av produktionsstörningar i form av ett stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund. B-aktien backade 2,2 procent.

”Marknaden är bra, priserna stiger, volymerna är på väg upp och marginalerna är högre. Tyvärr var kvartalet stökigt för oss på produktionssidan, men vi kan inte skylla på någon annan än oss själva”, sade vd Martin Lindqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

Billerud Korsnäs spår fortsatt stark efterfrågan i alla affärsområden under det andra kvartalet. Kvartalssiffrorna var visserligen något i underkant, men aktien steg 4 procent.

Investor steg 1,5 procent efter rapport medan Atrium Ljungberg var ned 0,3 procent efter sin.

Bland andra bolag som rapporterat på fredagen märktes Qliro, upp cirka 12 procent, och Byggmax, upp 9 procent, vilka båda tidigare har vinstvarnat.

Odd Molly vinstvarnade på torsdagskvällen efter en svag start på året och ett lägre resultat. Aktien sjönk 8,8 procent.

Evolution Gaming som steg kraftigt på torsdagen sjönk tillbaka 6 procent. Handelsbanken Fonder, som nyligen flaggade upp för 5 procents innehav, har sålt aktier och gått under flaggningsgränsen igen. ABG har upprepat sitt ”säljcase” i aktien och banken har en skeptisk inställning till den lönsamhetsprognos för hela 2018 som bolaget hade med i torsdagens rapport.

Nordea har höjt ABB till köp från behåll efter torsdagens rapport som var över förväntan. ABB fortsatte upp 0,5 procent efter att ha stigit drygt 4 procent på torsdagen.

C Security tappade 16 procent på Aktietorget efter sin delårsrapport. Hittills under veckan är aktien dock fortfarande upp 58 procent.

Industrigruppen Infrea gjorde sin första dag på Nasdaq First North och handlades kring 19:50 kronor, lägre än teckningskursen på 22 kronor.

Graf: OMXS30 hittills under fredagen.

image

Källa: Infront.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/ericssonrallyt-lyfter-borsen.html

Köpvärd aktie med hög risk


Byggmax flaggade redan för några veckor sedan för att försäljningen i bolagets första kvartal varit svag. Den kalla våren höll nere intresset för utomhusprojekt och trädgårdsprodukter. Vd Mattias Ankarberg konstaterar i rapporten att det varit den senaste säsongsstarten för utomhusprojekt på åtminstone ett årtionde.

Jämfört med samma kvartal i fjol föll omsättningen med 15 procent. Som vanligt var det Skånska Byggvaror som hade den svagaste utvecklingen. De tappade 36 procent i omsättning medan Byggmax-kedjans försäljning backade drygt 11 procent.

Skånska Byggvaror har varit ett sorgebarn inom Byggmax ända sedan bolaget köptes för drygt två år sedan. Försäljningen har varit svag och förlusterna har samlats på hög. En omstrukturering av verksamheten har pågått en längre tid men tecknen på förbättringar är hittills små.

Verksamheten inom Skånska Byggvaror har snävats in mot uterum och växthus. Andra områden lämnas successivt vilket bidragit till den svaga säljutvecklingen under inledningen av året. Byggmax skriver i rapporten att bruttomarginalen inom Skånska Byggvaror är tillbaka på historiska nivåer och att de kostnadsbesparingar som genomförts kommer att börja ge effekt under andra kvartalet i år. 2018 beskrivs dock som ett omställningsår för Skånska Byggvaror.

Även inom Byggmax-kedjan stärktes bruttomarginalen i kvartalet. Förbättrade inköpsrutiner bidrog till detta. Den minskade försäljningen innebar ändå att kedjan rapporterade en förlust för perioden. Den svaga försäljningen tillskrivs helt och hållet vädret. Byggmax konstaterar att försäljningen av inomhusprodukter varit fortsatt bra i perioden. Det tar man som intäkt för att gör-det-själv marknaden fortfarande är stark.

Byggmax-kedjan laddar för ökad tillväxt i år och siktar på att öppna 20 nya butiker. Det är nära på en dubblering av det historiska tempot. Fem av butikerna kommer att vara av ett mindre format som bolaget tagit fram för att kunna etablera sig även på mindre orter. Byggmax kommer även att fortsätta utrullningen av trädgårdsprodukter i tio butiker till.

Sedan Mattias Ankarberg tog över som vd för Byggmax i slutet av 2016 har han påbörjat en viss upprensning av verksamheterna i kedjan. Icke-kärnverksamheter har lagts på is och olönsamma butiker har lagts ned, bland annat i Finland. Fokus har även lagts på att förbättra lönsamheten inom e-handelsverksamheten.

Byggmax var tidiga med att satsa på e-handel och den kompletterar idag butikerna med ett långt större utbud. Butikerna håller i genomsnitt cirka 3 000 artiklar vilket kan jämföras med de cirka 30 000 som finns på Byggmax hemsida. Hemsidan innehåller också mycket information om exempelvis hur man genomför olika projekt vilket även det kompletterar butikerna som har låg bemanning.

Försäljningen av det e-handelsspecifika sortimentet var stark i det första kvartalet och ökade med 20 procent.

Sammantaget förbättrade Byggmax-koncernen bruttomarginalen med 1,7 procentenheter till 32 procent i det första kvartalet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar försämrades dock till -57,5 Mkr från -23,5 Mkr för ett år sedan.

Det första kvartalet är det svagaste på året för Byggmax. De senaste fem åren har perioden i snitt svarat för bara 14 procent av årsomsättningen. Den tröga försäljningen i framför allt mars behöver inte vara förlorad utan förskjuts sannolikt till stor del till det andra kvartalet. Mattias Ankarberg understryker också i sitt vd-ord att Byggmax till skillnad från exempelvis klädhandeln inte tvingas till reor efter en svag säljperiod.

De analytiker som bevakar Byggmax räknar enligt databasen Factset med att bolaget i år rapporterar en marginellt lägre omsättning än i fjol. Vinsten per aktie spås landa på 3,08 kronor, knappt 4 procent lägre än i fjol.

För 2019 är prognosen drygt 3 procent högre omsättning och en liten förbättring av lönsamheten. Vinsten per aktie ökar då till 3,66 kronor.

De prognoserna innebär med dagens aktiekurs p/e-tal på 13,9 respektive 12,7 för de närmaste åren. Utdelningen för 2017 dras 11 maj och innebär en direktavkastning på 5,9 procent. För de kommande åren väntas direktavkastningar på 5,2 respektive 4,9 procent.

Byggmax-aktien reagerade kraftigt positivt på rapporten för det första kvartalet. Utfallet var inte fullt så illa som många hade befarat. Nyhetsflödet från bolaget har varit negativt en tid och en rätt mörk framtid har prisats in i aktien. Vinstprognoserna har justerats ned i snabb takt och förväntningarna är i dagsläget lågt ställda.

Mycket hänger på hur förlusterna i Skånska Byggvaror utvecklas framöver. Bolagets uttalande om att kostnadsbesparingar ska börja märkas under andra kvartalet väcker förhoppningar om vi kanske går mot ett slut på eländet.

Överlag var inte Byggmax rapport för det första kvartalet någon rolig läsning. Aktien har dock fallit kraftigt det senaste halvåret och många räknar nu uppenbarligen med att vi står inför ett trendbrott och köper aktien efter rapporten.

De kommande kvartalen har relativt lätta jämförelsesiffror så positiva överraskningar är långt ifrån omöjliga. Skånska Byggvaror är som sagt en joker. Kan bolaget uppvisa någon slags förbättring lär Byggmax-aktien ha mer att ge från dagens nivåer.

Risken är hög men efter den senaste tidens kraftiga kursfall tycker vi att aktien kan vara värd en chansning inför högsäsongen. Rekommendationen blir köp.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/kopvard-aktie-med-hog-risk.html

Tillväxten finns i gränsmarknaderna


Tillväxtmarknaderna har varit ett intressant investeringstema sedan sent 1980-tal. Länderna har haft en snabb tillväxt men som sedan planat ut.

Ett exempel är de snabbväxande asiatiska tigrarna – Hongkong, Singapore, Sydkorea och Taiwan. Dessa länder genomgick en snabb industrialiseringsprocess med extremt hög tillväxt. Numera är de avancerade ekonomier med spjutspetsforskning inom flera framtida teknikområden och väl utvecklade finanscentra.

Sedan blommade BRIC-konceptet, som innehåll Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Utvecklingen har gått snabbt. Kina håller på att genomföra resan från utvecklingsland till en industrialiserad och forskningsdriven ekonomi. Numera hittar vi flera av världens mest framgångsrika och vinstdrivande bolag i Kina.

Teknikdrakarna Baidu, Alibaba och Tencent konkurrerar, och i vissa fall samarbetar, med de mest framgångsrika Silicon Valley-bolagen. Utveckling har gjort dem till några av världens mest värdefulla bolag utifrån börsvärde.

Nu är det nästa generations tillväxtmarknader som står på tur. Länder som till stor del inte fångas upp av tillväxtmarknadsfonder. De så kallade gränsmarknaderna kallas på engelska för Frontier Markets. Det är i regel mindre utvecklade länder som växer snabbt och har högre risk än traditionella tillväxtmarknader.

På 10–20 års sikt har de potential att utvecklas och göra samma resa som många av de nuvarande tillväxtländerna gjort. Grafen ovan visar Kinas BNP-utveckling de senaste 40 åren, jämfört med Vietnams de senaste 30 år.

Aktierna på tillväxtmarknaderna utgjorde 1 procent av världens samlade börsvärde för 30 år sedan. Idag motsvarar de runt 14 procent. Gränsmarknaderna väger idag mindre än en procent.

Över 30 procent av världens befolkning bor i gränsmarknadsländer och det finns en ung medelklass som växer stabilt. Det är en enorm bas för konsumtionsdriven tillväxt och den långsiktiga potentialen är enorm.

Kategorin omfatta en stor blandning av länder med väldigt olika förutsättningar. Exempelvis ingår närliggande länder som Bulgarien och Vitryssland. Tillsammans med Botswana, Kuwait och Vietnam utgör de nästa generations tillväxtmarknader.

Explosionsartad tillväxt i vissa länder blandas med missväxt i andra. Det innebär stora skillnader i kvaliteten på de noterade bolagen. Det ryms allt från välskötta marknadsledare till trötta halvstatliga bolag inom industri och råvarusektorn. Det är således viktigt att förstå varje lands och bolagens unika förutsättningar, vilket talar för en aktiv förvaltning. Stora möjligheter innebär ofta även hög risk.

Placera rekommenderar att ta rygg på Tundra Fonder som framgångsrikt placerat på gränsmarknaderna sedan 2013. Spetsfonden Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK har avkastat betydligt mer än index och fondkategorin de senaste åren.

Tundra fonder är en svensk fondspecialist med fokus på just gränsmarknadsinvesteringar. Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK förvaltas av Mattias Martinsson sedan starten. Till sin hjälp har han ett investeringsteam på totalt 10 personer. Huvudkontoret ligger i Stockholms men de har lokala kontor och personal i både Pakistan och Vietnam.

Mattias Martinsson 

Teamet ser den egna analysen som en konkurrensfördel. Endast en bråkdel av bolag på gränsmarknader har analytikertäckning från bankvärlden. Tundras investeringsprocessen är utpräglad ”bottom-up”, vilket innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index.

Investeringarna görs baserade på egen fundamental analys med fokus på lokala marknadsledare.  Man letar efter Vietnams ICA eller Nigerias Handelsbanken. De föredrar att investerar i sektorer som befinner sig i strukturell tillväxt. Det innebär att bolagen kan rida på en strukturellt betingad tillväxt som normalt växer oberoende av konjunktur.

Investeringsprocessen tillämpar som namnet antyder hållbarhetsanalys. Fonden investerar inte i produktion och distribution av tobak, alkohol, vapen, pornografi eller kommersiell spelverksamhet.

Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen. Även bolag som bryter mot FN-konventionerna exkluderas, såvida de inte initierar åtgärder inom 12 månader. Fondbolaget för en aktiv dialog med bolag som brutit mot konventionerna. Fonden är även svanenmärkt.

Investeringsportföljen är koncentrerad till 67 bolag. Drygt 62 procent av kapitalet är investerat i småbolag, 32,4 procent i medelstora bolag resterande del i storbolag.

Fonden har tyngst exponering mot finansbolag, som står för drygt en tredje del av det totala fondvärdet, följt av råvaror (18,3 procent) och cykliska konsumentvaror (11,6 procent).

Genom att investera i små- och medelstora bolag får man en större exponering mot den inhemska konsumtionsdrivna ekonomin och mindre mot exportberoende bolag.

Tundra investerar på sju så kallade kärnmarknader på gränsmarknaderna. Det avviker mycket från MSCI Frontier Markets index som omfattar hela 29 länder. Fondens exponering är störst mot Egyptenbörsen (22 procent) och Vietnam (20 procent).

Förutom de sju kärnmarknaderna har fonden investeringar i Argentina (6 procent) och Kazakstan (3 procent).

Mattias Martinsson och Tundras investeringsteam har lyckats riktigt bra med investeringsprocessen och den aktiva förvaltningen. Sedan lanseringen har den avkastat mer än Morningstars fondkategori till en lägre risk. Fonden har belönats med fyra stjärnor av Morningstar. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan avviker fonden mycket från jämförelseindex.

Fonden förvaltar i dag knappt 2 miljard kronor. Den årliga avgiften är 2,5 procent vilket är lite högre än kategorisnittet. Som investerare ska man dock vara medveten om att det är dyrare att handla och förvalta aktier på mindre utvecklade finansmarknader. Vilket göra att den årliga avgiften blir betydligt högre än vid förvaltning av exempelvis en Sverigefond.

Trots den höga avgiften så rekommenderar Placera köp av Tundra Sustaineable Frontier Fund inom vår kategori Spetsfonder. Vi gillar konceptet med en aktiv förvaltare som gör egen analys och avviker från sitt jämförelseindex.

Värt att tänka på är att en gränsmarknadsfond med inriktning på små- och medelstora bolags har högre risk än en tillväxtmarknadsfond med storbolag, eller en bred tillväxtmarknadsfond.

Att investera i en fond med inriktning mot små- och medelstora bolag på gränsmarknader innebär dock en breddning av ditt totala sparande mot nästa generations marknader.

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK är ett utmärkt komplement till en billigare tillväxtmarknadsindexfond. Placera rekommenderar att anamma en lång sparhorisont på mellan 4–5 år med en liten del av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/tillvaxten-finns-i-gransmarknaderna.html

Persson ökar i H&M igen


Snittpriserna för de tre dagarna varierade mellan 136-137 kronor, vilket ger en samlad likvid om ungefär 819 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

De nya köpen kommer efter att Stefan Persson den 11-13 april köpt totalt cirka 6,7 miljoner B-aktier i H&M.

Efter förvärven kontrollerar Stefan Persson med familj nästan 509 miljoner B-aktier samt drygt 194 miljoner A-aktier i H&M.

Ägarandelen har i och med de senaste inrapporterade köpen ökat från cirka 42,1 procent till 42,5 procent kapitalmässigt, enligt ägardatabasen Holdings.

Familjen Persson kontrollerar runt 72 procent av rösterna i H&M efter köpen.

H&M-aktien har backat med cirka 20 procent sedan årsskiftet och med nästan 57 procent de tre senaste åren.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/persson-okar-i-hm-igen.html

”Livekasinobolaget är övervärderat”


Det framgår av en uppdaterad analys efter att spelaktien rusat hela 27 procent i samband med torsdagens rapport efter att ha spått en oförändrad lönsamhetsmarginal på runt 45 procent för 2018 samtidigt som snittanalytikern räknat med sjunkande ebitda-marginal. Dessutom talade bolaget om en stark inledning på det andra kvartalet.

För helåret 2018 lämnar ABG sin intäktsprognos oförändrad medan vinstestimaten sänks då investmentbanken räknar med tilltagande kostnader.

”Ytterligare expansion i Georgien och den nya studion i New Jersey borde trycka ned marginalerna mot 40-41 procent för helåret 2018″, skriver ABG och pekar på ökande personalkostnader på grund av verksamhetsexpansionen.

”Vi är alltså fortsatt skeptiska till ledningens mål om 45 procents ebitda-marginal för 2018″, sammanfattar investmentbanken sin lönsamhetsuppfattning.

ABG upprepar även sin syn om att livekasinobolaget är fundamentalt övervärderat och på lång sikt är det mer troligt att aktiekursen närmar sig bankens pessimistiska scenario om en värdering kring 270 kronor per aktie, snarare än dess positiva värderingsscenario på 660 kronor, framgår det vidare.

ABG:s råd är sälj med riktkurs 440 kronor. På fredagsförmiddagen handlas Evolution-aktien till 578 kronor.

Graf: Livekasino-aktiens utveckling hittills i år.

image

Källa: Infront.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/livekasinobolaget-ar-overvarderat.html

”Omotiverat stor rabatt i hotellaktien”


Handelsbanken Capital Markets höjer rekommendationen från öka till köp, en uppjustering som Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare på fredagen.

Aktien handlas nu till ett p-tal på 11,2 baserat på Handelsbanken prognoser för 2018.

”Detta innebär en omotiverat stor rabatt i förhållande till jämförelsebolagen och även Stockholmsbörsen. Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är stor”, heter det i ett morgonbrev.

Handelsbanken påminner om att Scandic inte lyckades anpassa kostnaderna i det fjärde kvartalet, när utbudet av hotellrum ökade i Stockholm. Det ledde fram till vinstvarningen i januari. Men nu är det annorlunda, tror banken.

”Vi tror att Scandic har lyckats anpassa kostnaderna och bedömer att det större utbudet av rum gradvis har absorberats i marknaden. Den tidiga påsken väntas påverka resultatet i Q1 negativt, men detta, samt ett ökat utbud av rum på vissa andra marknader, borde redan reflekteras i aktiekursen”, skriver Handelsbankens analytiker som samtidigt påminner om att första kvartalet är ett säsongmässigt litet kvartal för hotellkedjan och att knappt 10 procent av årsvinsten brukar genereras under årets tre första månader.

Handelsbankens riktkurs ligger på 105 kronor. Aktien i Scandic Hotels stiger med drygt 5 procent på fredagen till 85:50 kronor, men är alltjämt ned drygt 27 procent sedan årsskiftet.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/omotiverat-stor-rabatt-i-hotellaktien.html

Profilgruppen: Starkt men stökigt


Efter ett par lugnare kvartal visade Profilgruppen i sitt första kvartal för 2018 åter stark vinsttillväxt. Rörelseresultatet förbättrades 30 procent och marginalen steg till 8,5 procent från 7,8 för ett år sedan. Enligt bolaget är det en kombination av förbättrat kapacitetsutnyttjande och genomförda effektiviseringar som lyft lönsamheten.

Profilgruppen tillverkar aluminiumprofiler som används i en lång rad verksamheter. Genom att pressa uppvärmt aluminium genom specialdesignade formar kan man skapa starka men ändå lätta konstruktioner. Fordonsindustrin är en viktig kundgrupp och Profilgruppen har även de senaste åren tecknat stora avtal inom butiksinredning.

Bolaget grundades i småländska Åseda 1981 och all tillverkning sker fortfarande i trakten. Profilgruppen har tre presslinjer och producerade under förra året knappt 30 000 ton profiler. Tillväxten har varit snabb för Profilgruppen de senaste åren. Volymerna låg för fyra år sedan på dryga 20 000 ton. Kapacitetsutnyttjandet är högt och bolaget har nu fattat beslut om en större utbyggnad.

Totalt 310 Mkr ska investeras i en ny anläggning för strängpressning. Den nya anläggningen kommer även den att ligga i Åseda och den tillför ytterligare 12 500 ton per år i kapacitet. Bygget av den nya anläggningen påbörjas omedelbart och väntas kunna tas i drift kring årsskiftet 2019/20.

Inom butiksinredning har dotterbolaget PG&WIP varit framgångsrikt de senaste åren. Under 2015 och 2016 meddelades två rekordstora order. Bland annat fick PG&WIG en order från Ikea värd 350 Mkr över sex år. Den ordern föranledde en investering på 50 Mkr i en automatiserad produktionslinje som tas i bruk i sommar. Profilgruppen äger PG&WIG till 70 procent.

PG&WIG:s framgångar har även bidragit till att förbättra lönsamheten inom Profilgruppen. Dotterbolagets produkter har en hög förädlingsgrad vilket är positivt för marginalerna. Att höja förädlingsgraden i försäljningen har varit en del i det effektiviseringsarbete som pågått i Profilgruppen de senaste åren.

Förädlingen rör sig om allt från kapning och stansning till avancerad fräsning eller montering och konsumentförpackning. I det första kvartalet i år var 70 procent av de levererade profilerna förädlade.

Cirka 60 procent av Profilgruppens omsättning genereras i Sverige medan 40 procent går på export, huvudsakligen till norra Europa. Tyskland svarade i fjol för 17 procent av omsättningen och Norge är också en viktig marknad.

Inköp av aluminium är föga överraskande den största kostnadsposten för Profilgruppen. Råvaror utgjorde 45 procent av rörelsekostnaderna i fjol. Priförändringar på aluminium förs vidare till kund. Profilgruppen har dock ett lager av aluminium där prisförändringar tas över resultaträkningen. Fallande priser blir en minuspost och vice versa.

USA:s sanktioner mot Ryssland och vissa utpekade oligarker har fått aluminiumpriserna att skjuta i höjden de senaste veckorna. Orsaken är att bolaget Rusal hamnat på sanktionslistan. Rusal producerar 7 procent av världens aluminium.

Profilgruppen köper in sin aluminium från fyra leverantörer. Bolaget skriver i den senaste kvartalsrapporten att sanktionerna kan komma att orsaka problem med råvaruleveranserna från vissa av dessa. Arbetet med att hitta alternativa lösningar har intensifierats och Profilgruppens bedömning vid rapporttillfället var att den egna leveransförmågan inte skulle påverkas.

Den fulla effekten av stöket på aluminiummarknaden är svår att överblicka i dagsläget. Får Profilgruppen problem med råvaruförsörjningen blir det åtminstone kortsiktigt en kännbar negativ effekt. Priseffekten i lager lär hur som helst bli positiv för Profilgruppen och omsättningen får sig en skjuts då priserna justeras upp för att kompensera för högre råvarukostnader. Drar aluminiumpriserna iväg allt för mycket riskerar det att hålla tillbaka efterfrågan generellt.

Profilgruppens resultat har förbättrats kraftigt de senaste två åren. Volymer, omsättning och marginaler har alla stärkts. Vinsttillväxten 2017 blev dryga 50 procent och rörelsemarginalen landade på 7,5 procent. Målet är att nå över 8 procent och på rullande tolv månader är marginalen nu 7,7 procent.

Vinsten per aktie de senaste tolv månaderna summerar till 10,74 kronor vilket ger ett rullande p/e-tal på 12. Det är lågt även för ett litet konjunkturkänsligt bolag som Profilgruppen. Skuldsättningen är låg och fjolårets utdelning på 4,50 kronor skulle om den upprepades innebära en direktavkastning på 3,5 procent.

Profilgruppens produktionen närmar sig sakta kapacitetstaket. Volymerna kunde dock fortfarande öka 15 procent i första kvartalet så än finns uppenbarligen tillväxtutrymme kvar. Den underliggande marknaden växer dock inte med mer än 2-3 procent så det finns rimligtvis en gräns för hur länge Profilgruppen kan hålla den nuvarande höga tillväxttakten.

Bolagets starka momentum och den attraktiva värderingen talar för Profilgruppens aktie. Den stökiga aluminiummarknaden är dock ett mörkt orosmoln som kortsiktigt är svårt att bortse från. Prisrörelserna är väldigt stora och många nervösa köpare bygger sannolikt upp sina lagernivåer för tillfället. Risken är uppenbar att det uppstår flaskhalsar i försörjningskedjan under de kommande kvartalen. Det skulle slå mot resultaten.

Kortsiktigt tror vi den oron kommer att hålla tillbaka Profilgruppens aktie. Vi tycker därför att man kan avvakta något kvartal för att se hur situationen utvecklas. Rekommendationen stannar därför för de närmaste 3-6 månaderna vid Neutral

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/profilgruppen-starkt-men-stokigt.html

Ericsson och Telia lyfter börsen


För svenskt vidkommande drog rapportsäsongen i gång med eftertryck på fredagen med exempelvis Ericsson, Telia och SSAB bland aktörerna. Ericssons rapport innebar en lättnad då bruttomarginalen gladde för ovanligheten skull och aktien steg rejält. Telia höjde prognos och bjöd på ett saftigt återköpsprogram och aktien tog spjärn uppåt. SSAB backade på sämre resultat än väntat.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid 10.15-tiden upp 1,1 procent till 1.575. Omsättningen på Stockholmbörsen nådde 4,2 miljarder kronor och en del av kursuppgången i Stockholm förklarades alltså av kursuppgångarna för Telia och Ericsson.

Ericssons underliggande bruttomarginal var klart bättre än väntat, närmare 36 procent mot väntade drygt 32 procent enligt SME Direkt. Dessutom blev det oväntat en underliggande rörelsevinst på närmare 1 miljard kronor mot väntad förlust på 0,6 miljarder. Aktien steg hela 15 procent. Sektorkollegan Nokia var upp 3 procent.

Telias underliggande ebitda-resultat var något bättre än. Men det som förmodligen främst står bakom kursuppgången är att teleoperatörsjätten inför att återköpsprogram på totalt 15 miljarder kronor. Dessutom höjs kassaflödesprognosen. Telia-aktien avancerade nästan hela 9 procent.

SSAB:s rörelseresultat var klart lägre än väntat. Framför allt tyngdes affärsområdet Europa, där bolaget hänvisar till problem med tågtransporter av stålämnen. Vidare tyngdes ”Special Steel” av produktionsstörningar i form av ett stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund. Aktien backade runt 3 procent.

Billerud Korsnäs spår fortsatt stark efterfrågan i alla affärsområden under det andra kvartalet. Rapporten för det första kvartalet var dock något i underkant men aktien steg 4 procent.

Investor steg 1,3 procent efter rapport medan Atrium Ljungberg var upp 0,6 procent.

Bland andra bolag som rapporterat på fredagsmorgonen märks Qliro, upp cirka 4 procent, och Byggmax, upp nästan 8 procent, som båda vinstvarnat sedan tidigare.

Odd Molly vinstvarnade på torsdagskvällen och tappade runt 8 procent. En svag start på året och ett lägre resultat än föregående år, skrev bolaget i ett pressmeddelande.

First North-listade Urb-it redovisar fortsatta stora förluster i kvartalet, och har därtill fått en oren revisionsberättelse för 2017. Aktien föll 10 procent.

Industrigruppen Infrea gjorde sin första dag på Nasdaq First North och handlas kring 20 kronor, alltså lägre än teckningskursen på 22 kronor.

Nordea har höjt ABB till köp från behåll efter torsdagens rapport som var bättre än väntat. ABB fortsatte upp runt 1 procent efter att ha stigit drygt 4 procent på torsdagen.

Handelsbanken har höjt hotellkedjan Scandic till köp från öka. Hotellaktien var upp över 5 procent.

Graf: OMXS30 hittills under fredagen.

image

Källa: Infront.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/ericsson-och-telia-lyfter-borsen.html

Leovegas till SEB-portfölj


Det framgår av en uppdatering från banken.

SEB gillar Leo Vegas ledning som beskrivs som pragmatisk och inte räds nya steg, steg som hittills visat sig framgångsrika.

Om de nya målen till 2020 skulle infrias så beskrivs de av banken som klart fördelaktiga och hittills har mobilspelbolaget överträffat de allra flestas förväntningar.

Enligt de nya målen planerar Leo Vegas ha intäkter om minst 600 miljoner euro år 2020 och uppnå minst 100 miljoner euro i ebitda-resultat samma år, vilket var högre än vad konsensus hade räknat med, skriver SEB.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/leovegas-till-seb-portfolj.html

Telia i sammanfattning


Börsens aktörer svarade med att ta upp aktien rejält i fredagshandelns inledning.

Här följer en punktvis sammanfattning:

Vinst lite över estimat. Telias rörelseresultat för det första kvartalet blev på 6.495 miljoner kronor på ebitda-nivå före engångsposter. Det var 3 procent starkare än analytikernas förväntningar, enligt SME Direkt. Koncernens nettoomsättning på 19.852 miljoner kronor var 2 procent högre än väntat.

Även marginal högre. Motsvarande marginal uppgick till 32,7 procent, vilket var högre än förväntade 32,5 procent. Marginalen överraskade positivt i Sverige och Finland, men var under förväntan i Norge och Danmark.

Höjer kassaflödesprognosen. Telia höjer sin prognos för det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, och spår nu att det under 2018 kommer att bli högre än 2017 när det var 9,7 miljarder kronor.

Telias tidigare bedömning var att kassaflödet skulle ligga på ”ungefär samma nivå” som 2017.

Upprepar resultatbedömning. Telia upprepar samtidigt att det justerade ebitda-resultatet i kvarvarande verksamhet kommer att vara i linje med eller något högre än nivån för 2017 på 25,4 miljarder kronor.

Enligt SME Direkt låg analytikernas snittförväntningar inför rapporten på ett ebitda-resultat, exklusive extraordinära poster, på 26,3 miljarder kronor 2018.

Aviserar återköpsprogram. Tidigare på fredagen aviserade Telia ett återköpsprogram med en ambition om att återköpa egna aktier för totalt 15 miljarder kronor under de tre kommande åren. Skälen är enligt teleoperatören att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur.

Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen på 2:30 kronor per aktie uppgår totalavkastningen pro forma per år till 3:45 kronor per aktie, uppger Telia.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/telia-i-sammfattning.html

Ericsson i sammanfattning


På börsen blev det i rally i aktien på fredagsförmiddagen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Justerad rörelsevinst i stället för förlust. Ericssons justerade rörelseresultat blev 0,9 miljarder kronor för det första kvartalet 2018. Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat på -0,59 miljarder, enligt SME Direkt. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 2,0 procent, mot väntade -1,4 procent. Rapporterat rörelseresultatet, inklusive engångsposter, blev -0,3 miljarder kronor, mot konsensus på -2,41 miljarder.

Lägre försäljning, högre bruttomarginal. Försäljningen uppgick till 43,4 miljarder kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 43,3 miljarder kronor. Försäljning för jämförbara enheter, justerat för valutaeffekter, minskade 2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. Sekventiellt sjönk den jämförbara försäljningen med 24 procent. För Networks minskade den jämförbara försäljningen jämfört med motsvarande kvartal i fjol med 2 procent och den rapporterade föll 10 procent.

Underliggande bruttomarginal slog förväntningar. Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 35,9 procent. Analytikerna hade räknat med 32,1 procent, enligt SME Direkt. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 förbättrades därmed den justerade bruttomarginalen, från 25,1 procent. Bruttomarginalen steg också jämfört med nivån på 18,7 procent första kvartalet i fjol.

Upprepar prognos RAN-marknad. Ericsson står fast vid sin bedömning om att marknaden för mobilsystem inom Radio Access Network (RAN), minskar med 2 procent helåret 2018. För perioden 2018-2022 bedömer Ericsson att RAN-marknaden visar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 2 procent.

”Under 2018 förväntas marknaden i Kina minska på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika”, skriver bolaget i kvartalsrapporten.

Upprepar om omstrukturering. Ericsson upprepar vidare sin bedömning om att omstruktureringskostnaderna under 2018 uppgår till 5-7 miljarder kronor. Bolaget skriver i fredagens rapport samtidigt att omstruktureringskostnaderna kommer att vara ”något högre” andra kvartalet än det första.

Planen står fast om att genomföra kostnadsbesparingar om minst 10 miljarder kronor på årsbasis till mitten av 2018, jämfört med årsbasis andra kvartalet 2017.

Läs även:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/04/20/ericsson-i-sammanfattning.html