Politisk toppkraft ny kommunikationschef för Facebook

Den amerikanska sociala medier-jätten har under senare tid haft att hantera ett allt hårdare politiskt tryck, då företeelser som falska nyheter (fake news) och bristande datasäkerhet kommit att sammankopplas med varumärket. Hårdnande statlig reglering på skilda marknader är reella hot som Facebook nu söker bemästra genom att anlita en politisk toppkraft, rapporterar brittiska tidningen The Guardian.

Inte minst kan Cleggs erfarenheter från sin tid som EU-parlamentariker komma väl till pass, då starka krafter i Bryssel vill se att Facebook hålls i stramare tyglar.

Nick Clegg, som tidigare var partiledare för Liberaldemokraterna, kommer att i januari lämna Storbritannien för ny hemvist i Silicon Valley i USA-delstaten Kalifornien, nära Facebooks högkvarter. Men redan kommande måndag följer hans första arbetsdag för nya arbetsgivaren, på Facebooks kontor i London.

The Guardian uppger att rykten har cirkulerat under ett antal veckor om att Facebook-chefen Mark Zuckerberg stod i begrepp att knyta till sig en högt ansedd tidigare politiker från Storbritannien.

Läs mer:

Martin Jönsson: Facebook går inte att lita på längre

Tunga aktieägare i Facebook: Avgå Zuckerberg

Kommunikatören fick nog: Hej då, Facebook

https://www.dn.se/ekonomi/politisk-toppkraft-ny-kommunikationschef-for-facebook/

Flera storbolag sänkte börsen

När börsen stängde hade OMXS-index sjunkit 1,1 procent.

Allra värst var det för byggjätten Skanska som i torsdags kväll meddelade nedskrivningar om totalt 1,3 miljarder kronor. Aktien rasade 10,6 procent och är nere på den lägsta nivån sedan hösten 2014.

Även för rapporterande bolag var det tungt. Atlas Copco föll 7,4 procent efter att bolaget ser stor osäkerhet i den globala ekonomin vilket i sin tur ger lägre kundefterfrågan.

Telias rapport var bättre än väntat med ett rörelseresultat på 6 977 miljoner kronor men aktien tappade 4,0 procent. En del av raset kan härledas till att aktien handlas utan rätt till utdelning.

Fordonstillverkaren Volvo som presenterade en stark kvartalsrapport sjönk 2,2 procent.

Bland övriga rapporterande bolag märks Husqvarna som föll 7,6 procent medan låsjätten Assa Abloy gick mot strömmen med en uppgång på 3,1 procent.

Bland de få vinnarna fanns Ericsson som lyfte 2,6 procent efter torsdagens rapport. Banksektorn gick också bra med uppgångar för alla fyra storbankerna.

På de ledande Europabörserna var det mest nedåt. Londonbörsens FTSE-index var oförändrat, DAX-index i Frankfurt sjönk 0,3 procent och Parisbörsens CAC-index backade 0,6 procent.

https://www.dn.se/ekonomi/flera-storbolag-sankte-borsen/

Ojämlik familjebildning hindrar kvinnliga chefer från toppen

Trots en uppåtpekande kurva fylls endast 8,5 procent av börsbolagens vd-poster av kvinnor, enligt en nyligen publicerad rapport av stiftelsen Allbright.

Nu visar en studie från Institutet för näringslivsforskning att svaret på varför kvinnorna på toppen är färre och sämre betalda än männen verkar ligga i de fem första åren efter familjebildning.

– Män och kvinnors karriärer såg väldigt lika ut innan de skaffar sitt första barn. Skillnaderna uppkommer när man bildar familj, säger en av studiens författare, Joacim Tåg, ekonomie doktor och programchef vid institutet för Näringslivsforskning, till DN.

Studien involverar 24.000 svenska schefer, 11.000 företag och data från Statistiska centralbyrån och Riksarkivet.
Resultatet visar hur männens karriärer fortsätter i oförändrad takt efter att de fått sitt första barn, samtidigt kvinnliga blivande chefer bromsas – oavsett vems karriär som hade störst potential.

– Kvinnorna tar ut mer föräldraledighet och är borta längre från jobbet istället för att gå ned i arbetstid, även om männens karriärer visar sämre potential, säger Joacim Tåg.

Under de fem följande åren efter det första barnet sökte sig kvinnliga blivande chefer även mer sällan vidare i karriären och till nya jobb, vilket också bromsar det fortsatta arbetslivet.

Studien visar även att det saknas stöd för att kvinnor skulle vara mindre kvalificerade än män till chefsposterna. Kvinnliga chefer tenderar tvärtom att vara högre utbildade än sina manliga motsvarigheter och har oftare studerat ekonomi.

– De verkar vara bättre kvalificerade till toppjobben än männen. Väger vi in det är skillnaderna i lön och position ännu större, säger Joacim Tåg.

Eftersom skillnaderna i de kvinnliga och manliga chefernas karriärer uppkommer tidigt har åtgärder som syftar till att jämna ut olikheter i ett senare skede begränsad effekt, enligt studiens författare.

– Studier från Norge tyder på att kvotering höjer existerande chefers löner men inte får in fler kvinnor. Då tycks fler pappamånader, som uppmuntrar till att avlasta kvinnan ha större effekt, säger Joacim Tåg.

Läs även: Vd blev gravid – och ifrågasatt

https://www.dn.se/ekonomi/ojamlik-familjebildning-hindrar-kvinnliga-chefer-fran-toppen/

Atlas Copco rasar på börsen efter rapport

Bolaget redovisar en vinst före skatt på 5.168 miljoner kronor för tredje kvartalet 2018, vilket kan jämföras med en vinst på 4.780 miljoner kronor motsvarande period 2017.

Analytiker hade dock i genomsnitt räknat med en vinst på 5.312 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

”Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service försvagades jämfört med tidigare höga nivåer. Vissa kunder sköt upp sina investeringsbeslut på grund av osäkerhet i utsikten för den allmänna ekonomiska utvecklingen”, skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen uppgick till 26.675 miljoner kronor, jämfört med 21.033 miljoner kronor ett år tidigare.

https://www.dn.se/ekonomi/atlas-copco-rasar-pa-borsen/

Tränade hundar jagar vägglöss

De senaste tre åren har saneringar av vägglöss ökat med 45 procent i Sverige, enligt Anticimex. Skadedjuren följer oftast med hem efter semester utomlands.

Marie Hedin är en av de som utbildar hundar att upptäcka vägglöss. Nu i december examineras tolv hundar efter att ha gått i utbildning hos henne under ett års tid. Efter utbildningen får hunden en certifiering i att den kan leta fram skadedjuren. Enligt henne är det 95 procents träffsäkerhet att huset är fritt från vägglöss efter att hundarna har varit på besök. 

Vad är en certifierad vägglushund för något?

Genom den internationella organisationen Bedbugfoundation kan hundägare få en certifiering. Organisationen finns i hela Europa och i dag är två svenska hundskolor certifierade av dem, varav vi är en av dem. För att få certifieringen krävs det att hundarna kan hitta vägglöss och äggen. Sedan är det viktigt att hundarna inte markerar på redan döda vägglöss. 

Hur gör hunden för att hitta vägglöss?

Med hjälp av sin nos luktar den till sig skadedjuren. Vägglöss doftar samma doft som löptikar avger, därför är doften behaglig att identifiera. När hunden har hittat vägglusen gör hunden en frysmarkering, med andra ord lägger den sig ner och pekar med nosen vart vägglusen är. Där slutar vårt jobb eftersom det sedan är upp till kunden vad de vill göra med den vetskapen. 

Vilka hundar kan tränas för att hitta vägglöss?

Rasen är helt ointressant och inte ett dugg viktig. Ifall någon kommer in med en chihuahua som är arbetsvillig gör det mig ingenting. Det är snarare personligheten som är viktig, exempelvis att hunden är arbetsvillig och vill vara till lags för sin ägare. 

Hur går själva utbildningen till?

Vi använder oss av vägglöss i små rör. I början är det upp till 10 eller 20 stycken i ett rör, senare i utbildningen får de leta efter rör som endast har en vägglus. Likaså tränar vi upp ett sökmönster, exempelvis vilket rum hunden börjar med eller om den går till vänster eller höger när den kommer in i rummet. Då tar vi hänsyn till hundens eget beteende och vad den själv föredrar. Sedan är vi ute i olika typer av miljöer för att hunden ska lära sig att arbeta även om barn eller en katt är i bostaden. 

Vilka är det som vill använda sig av vägglushundar?

Allra främst är det privatpersoner som har rest utomlands, då vill de att hunden granskar resväskan innan de tar in den i bostaden. Sedan finns det hotell som förebygger vägglöss genom att låta hunden gå igenom rummen. Sedan arbetar vi med Anticimex som ringer oss när de behöver hundar. 

Läs även: Ökad risk för vägglöss efter semestern

https://www.dn.se/ekonomi/tranade-hundar-jagar-vaggloss/

Fuskare med högskoleprovet kan få hårdare straff

Under flera års tid har flera myndigheter fört en kamp mot fuskarna. Totalt har ett hundratal personer avslöjats som fuskare under de senaste åren och i våras sprängde polisen en liga som sålt rätta svar till högskoleprovet för miljontals kronor. Bara år 2016 avslöjades 50 personer som fuskare.

Hittills har ett tiotal fuskare dömts för osann försäkran enligt normalgraden, ett brott som ger högst sex månaders fängelse.

Nu anser flera åklagare att brottet är systemhotande och därför bör betraktas som grovt då det i praktiken innebär att fuskarna myglar till sig utbildningsplatser på bekostnad av ärliga sökande.

– Hela grejen med högskoleprovet är ju att man ska ha andra möjligheter att komma in på universitetet. Om det här i förlängningen får fortgå får det ju stora konsekvenser för om vi över huvudtaget kan ha högskoleprov. Det är ju en samhällsfunktion som påverkas, säger åklagaren Zilla Hirsch till P3 Nyheter.

Skärpta regler

Efter en skärpning av reglerna är det inte riskfritt att fuska på högskoleprovet. Universitets- och högskolerådet (UHR) kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel i upp till två år. Alla former av fusk är straffbart.

För polisanmälan krävs att provdeltagaren har skrivit under ”på heder och samvete” att inte använda otillåtna hjälpmedel under provet.

Dessutom ska iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning utgöra underlag för en bedömning om provdeltagaren har använt otillåtna hjälpmedel.

Brottsrubriceringen blir ”osann försäkran”. Möjlig straffpåföljd är i normalfallet böter eller upp till sex månaders fängelse.

Tidigare i år fälldes en man i 20-årsåldern av Svea hovrätt för att ha fuskat på högskoleprovet. Brottsrubriceringen löd osann försäkran och straffet blev dagsböter motsvarande 5.000 kronor. I samband med att mannen ertappades uppdagades även ett antal andra misstänkta fuskfall.

Källa: www.studera.nu

https://www.dn.se/ekonomi/hogskolefuskare-kan-fa-hardare-straff/

Skanska faller på börsen efter vinstvarning

I torsdags meddelade Skanska att bolaget gör nedskrivningar i USA på totalt 1,3 miljarder kronor. Under en telefonkonferens klargjorde Skanskas vd Anders Danielsson och finanschef Magnus Persson att nedskrivningarna beror på lägre produktionstakt i samband med två pågående projekt i USA. Projekten är så kallade OPS-projekt, det vill säga en upphandlingsform med avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör.

– Vi tror att vi kommer att ha arbetat av orderstocken år 2021, säger Skanskas finansdirektör Magnus Persson.

För att öka lönsamheten i USA planerar Skanska att genomföra en rad åtgärder, bland annat avstå från framtida så kallade mega design-build OPS-projekt. Även så kallade EPC-projekt, det vill säga investeringar i enerigieffektiviserande åtgärder ska undvikas i USA då riskerna för den typen av projekt är för stora.

Koncernen väljer även att stänga ned projektutvecklingsfunktionen inom infrastrukturutveckling och att undersöka möjligheterna till försäljning av energiverksamheten i USA.

Avskrivningarna gör att rörelseresultat för tredje kvartalet blir cirka 0,5 miljarder kronor, jämfört med vinsten på 1,5 miljarder kronor som redovisades samma period förra året och väntas bli en besvikelse för marknaden.

Det är andra kvartalet i rad som Skanska överraskar med sjunkande vinst på grund av stora nedskrivningar i USA. Förra gången handlade det om en halv miljard, den här gången är siffran högre.

I torsdags meddelade Skanska också att chefen för den amerikanska anläggningsverksamheten Richard Cavallaro byts ut. Han ersätts av Don Fusco, som har arbetat 16 år för Skanska i USA, de senaste tre åren som chef för anläggningsverksamheten i västra USA.

Skanska släpper sin delårsrapport den 8 november.

https://www.dn.se/ekonomi/skanska-faller-pa-borsen-efter-vinstvarning/

Jacques Wallner: Därför går Volvo så bra just nu

Det är en urstark rapport från Volvokoncernen som lämnades nu på morgonen. Varför går det så bra?

1

Det finns en stor efterfrågan på stora och viktiga marknader för lastbilar och anläggningsfordon. 

Får vi något svar på vad problemen med avgassystemen på redan levererade fordon kommer att kosta?

2

Tyvärr. Vi får vänta på besked. Volvo ska utreda hur många fabrikat, modeller och fordon som berörs. 

Kommer de goda tiderna att fortsätta in i 2019?

3

Volvo hävdar att koncernen ännu inte ”nått sin fulla potential”, vilket får tolkas mycket positivt. Det understöds av en stark orderingång.

https://www.dn.se/ekonomi/jacques-wallner-darfor-gar-volvo-sa-bra-just-nu/

Jacques Wallner: Sju tecken på fordonsjättens styrka

Försäljningen.

1

Det tredje kvartalet brukar vara Volvokoncernens svagaste. Nu blev det nytt rekord. En nettoförsäljning om nästan 92,3 miljarder kronor. Det är nästan 16 miljarder kronor och 21 procent mer än under det tredje kvartalet i fjol. Det är en valutajusterad ökning med 13 procent. 

Geografiskt är Europa den största som svarar för nästan 36,5 miljarder kronor följt av Nordamerika med 26,5 miljarder kronor samt Asien med närmare 17,2 miljarder kronor.

Av försäljningen svarar fordon för 69 miljarder kronor och service för nästan 20 miljarder kronor medan finansiella tjänster uppgår till 3,3 miljarder kronor.

Det här är ett styrkebesked från Volvo som borde glädja inte bara anställda och aktieägare utan Sverige som fortfarande får vara hemland för en framgångsrik global jätte med över 105.000 anställda.

Resultatet.

2

Den marknadsuppfattning som rådde före rapporten hade siktet i genomsnitt inställt på ett justerat rörelseresultat om 9,6 miljarder kronor. Volvo överraskade med att visa upp 10,2 miljarder kronor. Det är 2,9 miljarder kronor bättre än det tredje kvartalet i fjol.

Efter finansiella poster uppgår resultatet för tredje kvartalet i år till nästan 9,7 miljarder kronor.

På kostnadssidan sticker växande försäljningskostnader ut. Därutöver drabbas Volvo som så många andra bolag med tillverkning av stigande råvarupriser som ger växande kostnader vilket är ett klassiskt högkonjunkturproblem. Forsknings- och utvecklingskostnader ligger på ungefär samma nivå som samma tid i fjol. 

Volvo kan ta betalt och tjänar bra pengar. Samtidigt finns en starkt fokus på att hålla i kostnaderna. Det här ser riktigt bra ut. 

Affärsområdena

3

Störst är lastbilarna. Av den totala försäljningen svarar lastbilarna för nästan 60,7 miljarder kronor. Varumärken är förutom Volvo också Mack, Renault och UD Trucks.

Försäljningsökningen var 23 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Valutajusterat var det ändå en uppgång med 15 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgår till närmare 6,8 miljarder kronor. Det var närmare 4,2 miljarder kronor kvartal tre i fjol. Den justerade rörelsemarginalen drygt 11 procent.

Världen har en långt utdragen högkonjunktur och det innebär ökade transporter. Även om gods transporteras med fartyg, tåg eller flyg så åker det i allmänhet ändå någon delsträcka med lastbil.

När stora marknader som Europa, Nordamerika, Kina, Indien, Brasilien och Japan samtidigt visar en stark efterfrågan av lastbilar klirrar det i kassan hos Volvokoncernen.

Näst störst är anläggningsmaskinerna. Dessa utgörs exempelvis av grävmaskiner, dumprar och hjullastare. Affärsområdets försäljning uppgick till nästan 18,6 miljarder kronor. De svarar för ett justerat rörelseresultat närmare 2,6 miljarder kronor. I fjol var det litet drygt 2 miljarder kronor. Den justerade rörelsemarginalen är nästan 14 procent.

När världen bygger behövs entreprenadfordonen. Här drar marknaderna i Europa och Nordamerika. Och även om takten mattas i Kina så är den fortfarande hög.

Bussar svarar för 5,8 miljarder kronor i försäljning vilket är något lägre än under det tredje kvartalet i fjol. Men det justerade rörelseresultatet steg till 254 miljoner kronor från 208 samma tidsperiod i fjol. Volvoledningen gläds åt att rörelsemarginalen steg till 4,4 procent.

Volvo Penta tillverkar och säljer industri- och marinmotorer. Den försäljningen uppgick till 3,2 miljarder kronor. En justerad uppgång med 12 procent. Det justerade rörelseresultatet växte kraftigt till 630 miljoner kronor. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till nästan 20 procent.

När det säljs fler fordon hänger Volvos finansiella tjänster med en rekordstår ökning av utlåningen; det vill säga finansieringen av fordonen. Rörelseresultatet steg till 621 miljoner kronor. Avkastningen på eget kapital var goda 15 procent.

Leverantörerna.

4

Volvo dras fortfarande med leverantörsproblem som gör att produktionen inte är optimal. Det kostar pengar. Och inga löften gavs om när detta ska vara åtgärdat. Står på att göra listan… men det är svårt i en dånande högkonjunktur.

Framtiden

5

När koncernchefen Martin Lundstedt skriftligen kommenterar kvartalsrapporten står det så här: ”… så betyder det inte att vi uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet.”

Längre ned om lastbilsmarknaden: ”Efterfrågan på marknaden förväntas vara på en god nivå även under 2019.”

Den som tittar i orderböckerna för både lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar samt industri- och marinmotorer ser att orderstockarna växer. Det lovar gott inför 2019. Volvo har en optimistisk bedömning av totalmarknadernas utveckling.

Men när analytiker undrar hur väl Volvo kan ta en nedgång på viktiga marknader fick de höra koncernchefen Martin Lundstedt och vice vd tillika finanschefen Jan Gurander samstämmigt lova:

– Vi är förberedda. 

Avgasproblemen

6

När Volvo i början av veckan rapporterade att det fanns problem med en komponent som åldras för snabbt i de avancerade avgassystemen som krävs för att klara utsläppsnormen Euro 6 blev aktiemarknaden skrämd. ”Betydande kostnader” utlovades. Men ingen information om antal berörda fordon.

Volvo försäkrar bara att de undersöker omfattningen och har en lösning men utan att säga något om kostnader. De har också kontakt med myndigheter för att försäkra om att det inte finns fordon som far runt med för höga utsläpp. Den dåliga komponenten var tänkt att hålla fordonets livstid. Nu funderar Volvo på varför den inte gör det och försöker förstå vad det är som utlöser felet. Det här gör sammantaget att marknaden är mycket misstänksam och förväntar sig en rejäl kostnadssmäll.

Det behövs siffror att räkna på för att lugna ned.

Yttre hot

7

När politiker i olika länder höjer tonläget och inför tullar ska små exportberoende länder som  Sverige bäva. Ett eskalerande handelskrig är inte bra för någon. Inte heller för globala fordonstillverkare. Det här är svårt att räkna på. Lika litet som något annat krig.

En krasch för britternas Brexitförhandling är inte heller något som muntrar upp. Stabila förutsägbara processer är vad företag, handel och kunder vill ha.

Det här är därför kanske det som är mest svårbedömt.

https://www.dn.se/ekonomi/jacques-wallner-sju-tecken-pa-fordonsjattens-styrka/

Volvo bättre än förväntningarna

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 9 197 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 92,3 miljarder kronor, jämfört med 76,4 miljarder kronor ett år tidigare.

Nettoorderingången när det gäller antal lastbilar lyfte samtidigt till totalt 65.348 stycken jämfört med 51.955 under tredje kvartalet. Samma siffror för anläggningsmaskiner låg på 16.342 stycken

Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt tror att bolaget har mycket mer att ge.

”Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Ett nyckelområde är att öka vår serviceaffär”, skriver han i rapporten.

https://www.dn.se/ekonomi/volvo-battre-an-forvantningarna/

Telia dubblar vinsten

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 3.381 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 20.685 miljoner kronor, jämfört med 19.614 miljoner kronor ett år tidigare.

Rörelseresultatet (ebitda) exklusive engångsposter för årets tredje kvartal blev 6.977 miljoner kronor. Det var bättre än väntat.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att detta vinstmått, som många bedömare ser som det viktigaste, skulle landa på 6.773 miljoner kronor.

Telia slutförde tidigare i veckan köpet av de norska operatörerna Get och TDC Norge för 21 miljarder norska kronor. Förvärven gör Telia till nummer två på den norska mobilmarknaden.

Den svenska telejätten, som till 37,3 procent ägs av staten, lade i somras även ett politiskt omstritt bud värt drygt nio miljarder på TV4-ägaren Bonnier Broadcasting. Denna affär konkurrensprövas fortfarande av EU.

https://www.dn.se/ekonomi/telia-dubblar-vinsten/

Carl Johan von Seth: Så skakar skumrasket de nordiska bankjättarna

För tjänstemännen på Danske Banks kontor i Estland liknade det en vanlig affärskalkyl. I ena våg­skålen låg frestande avkastning. I den andra: risken för upptäckt, ­liten. Det är ekobrottslingens balansgång. I interna handlingar från 2013 som Financial Times har återgett står bankens kyliga bedömning svart på vitt. Sammantaget var det ”väldigt attraktivt” att rulla ut röda mattan för de ryska klienterna. Beloppen i härvan är svindlande. Från 2007 och framåt genomförde Danske Banks utländska kunder transaktioner för ett par hundra miljarder euro – belopp långt större än Estlands bnp.

Men vad kan det kosta att bli avslöjad?

Danske Bank

Myndigheterna i Danmark och Estland har bara hunnit inleda utredningar om brott i Danske Bank. Ingen har dömts, men de ekonomiska skadorna har redan börjat ta form.

Sedan årsskiftet har bankens värde på Köpenhamnsbörsen halverats. Vd Thomas Borgen tvingades förra månaden att avgå. Den risk som marknaden nu spekulerar i gäller framför allt böterna. Summan kan bli mer än småpotatis.

Nederländernas största bank ING dömdes nyligen att betala 775 miljoner euro i böter för försummelser kring penningtvätt.

Danske-skandalen är större. Konkurrenten Jyske Bank räknar enligt Financial Times med att bötes­beloppet kan landa mellan 40 och 50 miljarder danska kronor. Det skulle bli ett hårt ekonomiskt slag. Dödsstöten vore dock något annat. USA:s finansdepartement har makt att frysa ut utländska aktörer från den amerikanska finansmarknaden och strypa tillgången till dollarlån om en bank bedöms som oförbätterlig.

Tidigare har USA använt vapnet mot exotiska institutioner. Ett exempel är banken FBME, med bas i Tanzania och Cypern, som har utretts för både terrorfinansiering och rysk penningtvätt. Ett annat är lettiska ABLV. Den banken gick omkull tidigare i år efter att ha brännmärkts som rysk tvättstuga av amerikanska myndigheter.

Att Danske Bank skulle möta detta öde är mindre sannolikt. Farhågan räcker för att skapa ­osäkerhet om bankens framtid.

Nordea

I ett nytt dokument med adress till svenska myndigheter har hedgefonden Hermitage Capital och dess aktivistiske ägare Bill Browder ringat in bedrägliga betalningar från Danske Bank till konton hos Nordea. Totalt ska det handla om penningtvätt för omkring 1,5 miljarder kronor.

Även Nordeas aktie har sjunkit de senaste dagarna.

Och i Sverige granskar nu Ekobrottsmyndigheten uppgifterna kring miljardtransaktionerna till bankens konton.

Nordea har bötfällts förut. Efter ­Finansinspektionens granskning 2015 betalade banken 50 miljoner för sina försummelser kring penningtvättreglerna. Men sedan dess har det maximala bötes­beloppet höjts. Sanktionerna beräknas numera på bankens omsättning. Åtminstone i teorin kan notan bli högre.

SEB

TT och SVT var på torsdagen med och avslöjade ett avancerat investeringsupplägg som har mjölkat europeiska skattebetalare på miljardbelopp. Genom luckor i EU-ländernas olika lagar har investerare lyckats få stora summor i skatteåterbäring som de inte haft rätt till. Det är inte vanlig skatteflykt. Snarare rent svindleri.

Enligt granskningen ska SEB ha hjälpt till att lura tyska myndigheter på en miljard kronor genom lån till bedragarna.

Alla dessa historier ligger några år tillbaka i tiden. Regler har hunnit skärpas, och i fallet med skatte­svindleriet har hålen täppts till. Den nya penningtvättlag som infördes förra året är vassare.

Men det som saknas är en tillsyn med ordentliga tänder. Inom Sverige är myndigheternas ansvar splittrat, och på EU-nivå är problemet ännu värre. Den gemensamma europeiska finansinspektionen är anorektisk. En konsekvens av skandalerna borde bli mer samordning.

Läs mer: Åklagare granskar Nordea-dokument 

Läs mer: SEB pekas ut i enorm skattesvindel 

https://www.dn.se/ekonomi/carl-johan-von-seth-sa-skakar-skumrasket-de-nordiska-bankjattarna/