Bimobject minskar förlusten

Koncernens rörelseresultat uppgick till -15 miljoner kronor (-17).

”Under kvartalet fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75 procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent”, skriver vd Stefan Larsson i delårsrapporten.

Under kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med extra marknadskostnader, uppger bolaget.

Totalt anställdes 47 nya medarbetare under det andrakvartalet, i första hand säljare och utvecklare.

”Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras för 2018”, skriver Stefan Larsson om den väntade framtida utvecklingen.

https://www.di.se/nyheter/bimobject-minskar-forlusten/

Köpvärt mini-ÅF

ANALYS Teknikkonsultnykomlingen Projektengagemang är mer likt ett mini-ÅF än storleksklassens Semcon och Rejlers.

KÖP Nollräntan har följts av högtryck hos Sveriges ingenjörstäta teknikkonsulter. Det byggs och planeras mer inom fastigheter och infrastruktur än på länge. Därtill har faktureringen av timmar inom hållbarhet och digitalisering gått från nisch till stora viktiga kärnområden. Börsens breda, eller multidisciplinära, konsultjättar Sweco och ÅF har de senaste fem åren totalavkastat mer än tre gånger respektive dubbelt upp mot Stockholmsbörsen. Mot denna heta bakgrund tog uppstickaren Projektengagemang (PE) inför sommaren beslutet att notera sig.

PE är ett förvärvsdrivet multidisciplinärt teknikkonsulthus. Med nu runt 1 000 årsanställda hamnar PE storleksmässigt i nivå med de mer nischade börskollegorna Semcon och Rejlers, som på senare år saknat den höga och stadigt växande lönsamhet som börsen premierar. Samtidigt är jättarna Sweco och ÅF 15 respektive 10 gånger större. Än så länge är bolaget tydligt renodlat mot Sverige, med 99 procent av omsättningen.

Divisionen Bygg & Anläggning (21 procent intäktsandel) har starkast vinsttrend. Installation (30 procent) innefattar el-, tele- och säkerhetssystem, brandskydd och vvs (värme, ventilation, sanitet) och har höjt sin lönsamhet snabbt genom större andel av förvärven. Tillika byggberoende Arkitektur & Management (31 procent) har ett mellanår medan Industri & Energi (18 procent) omstruktureras efter mer djupgående lönsamhetsproblem. Det enda som står ut är ett obetydligt litet dotterbolag i Indien.

PE är redan uppe i 39 mindre förvärv, inräknat två i andra kvartalet. Det ger kostnads- och intäktssynergier från kapade centrala kostnader och från att bli en del av större multidisciplinära uppdrag, med bättre lönsamhet än små. Förvärvspriserna har varit låga, i snitt ev/ebitda om 5–6 sedan år 2015. Förvärvsstrategin förklarar omsättningsökningen på i snitt höga 25 procent sedan år 2012. Men även rensat för förvärv så har den organiska tillväxten varit klart godkänd: 8,1 procent 2015, 2,4 procent 2016 och 4,1 procent 2017.

Noteringens teckningskurs var 47 kronor per aktie. Bolagets grundare och personalen sålde aktier för 170 miljoner kronor. Det nyemitterades för 329 miljoner, vilket efter kostnader bör ha vänt nettoskulden till en liten nettokassa på uppskattningsvis 25 miljoner. Två tredjedelar av pengarna ska gå till förvärv.

Affärsvärlden spår 4 procents organisk tillväxt de tre närmaste tre åren, plus ett litet bidrag 2018–2019 på runt 2 procentenheter från andra kvartalets förvärv. Det innebär organiska tillväxtförväntningar i linje med Factsets analytikerkonsensus för Sweco och ÅF. På lönsamheten ser Affärsvärlden 8-procentig ebita-marginal, motsvarande nära 10 procents ebitda, borträknat noteringskostnader. Det motsvarar ÅF-klass, och strax under Sweco-klass, och bygger på att PE prioriterar lönsamhet för att komma in i underkant mot det egna målet om över 8 procents ebita-snitt över konjunkturcykeln.

Värderingen justerat för nettokassa ger ev/ebita runt 11 för 2018, som faller nedåt 9 till 2020. Swecos och ÅF:s ev/ebita 2020 är 14 respektive 13. Här blir småbolagsrabatten omotiverat stor på PE, såväl ur relativa som absoluta värderingsglasögon. Därtill ger högst sannolika förvärv stor potential. Tillväxtmålet på i snitt 15 procent årligen förutsätter förvärv, och kombinerat med lönsamhetsmålet så bör ledningen vara selektiv.

Huvudriskerna innefattar konkurrensbilden. Dels att timpriser mot kund slutar matcha löneökningarna. Dels att nyckelpersoner rekryteras bort, eller i värsta fall startar egna konkurrerande lådor. En ofrånkomlig risk är nästa lågkonjunktur, där PE har icke obetydlig exponering mot såväl nybyggnation av bostäder, runt 5–10 procent, som övrigt privat byggande som cyklisk industri. Affärsvärlden tror dock att konsolideringsstrategin kan ställas om mot besparingar. Dessutom står den offentliga sektorns stadigt växande konsultkaka redan för 35 procent av omsättningen.

Projektengagemangs potential ställd mot riskerna motiverar ett köpråd. Ettårig riktkurs sätts till 60 kronor, motsvarande 14 gånger årets ebita-resultat.

Ovanstående aktieråd från nästa nummer av magasinet Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt för Affärsvärlden Analys+ läsare.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: [email protected]

https://www.affarsvarlden.se/analysplus/kopvart-mini-af-6926061

Löfvens svar i regeringsfrågan

Efterspelet i valet i september riskerar att bli rörigt. Åker Kristdemokraterna ur har allianspartierna svårt att skapa egen majoritet. Samtidigt visar mätningar på ökat stöd för Sverigedemokraterna.

Men inget av partierna under kvällens debatt vill se något samarbete med Jimmie Åkesson och hans parti.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson var däremot tydlig med att han är beredd att leda landet tillsammans med övriga Allianspartier.

”Alliansen är den största gemensam politisk kraften. Vi kan regera i minoritet om inte rödgröna bildar regering med SD emot oss”, säger Ulf Kristersson. 

Stefan Löfven nämnde varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet som kommande regeringsförhandlare. Men var tydlig med att säga att han aldrig kommer att samarbeta med SD och uppmanade även övriga partier att vara lika tydliga.

https://www.di.se/nyheter/lofvens-svar-i-regeringsfragan/

Stefan Löfven: ”Nu är det på allvar”

Stefan Löfven, S:

Vad är ditt viktigaste budskap i kväll?

”Nu är det på allvar. Det är på riktigt. Nu ska vi välja om vi ska fortsätta investera i välfärden. Det vi påbörjat nu: vi har hittills investerat 35 miljarder i svensk välfärd, och vill investera ytterligare minst 30 miljarder. I skolan, vården, äldreomsorgen, förbättra pensionerna. Vi har massor att göra, och då går det inte att gå tillbaka till stora skattesänkningar. Man klan inte få en socialdemokratisk välfärdspolitik med en moderat skattesänkarpolitik. Det är vägvalet nu.”

Vad är det som står på spel det här valet?

”Det är den svenska modellen: Ska vi fortsätta utveckla den svenska modellen eller ska vi låta högern avveckla den? Har man mindre pengar till välfärden och försämrar människors anställningstrygghet och fortsätter låta skatteintäkter rinna ut i vinster och vill man ha lägre löner: Då har man inte den svenska modellen kvar.”

Ulf Kristersson, M:

Vad är ditt viktigaste budskap i kväll?

”Att Sverige har stora problem som vi måste ta tag i. Nu. Och så har vi också fantastiska möjligheter och de ska vi se på med tillförsikt. Men vi måste lösa problemen först om människor också ska bry sig om att utveckla alla våra möjligheter.”

Vad är det som står på spel det här valet?

”Tilltron till politikens förmåga att ta tag i problem. Det tror jag gäller i många länder. Att politiken måste bevisa att vi är kapabla att samarbeta när det behövs, men också fatta beslut och åstadkomma resultat. Det här är inget spel, det är allvar. Det är viktiga frågor.”

Jimmie Åkesson, SD:

Vad blir ditt viktigaste budskap i kväll?

”Att Sverige måste hålla ihop. Och det handlar om både välfärd, integration och trygghet inte minst.” 

Vad är det som står på i det här valet?

”Det är den långsiktiga sammanhållningen, menar jag. Vi har inte råd med fyra år till med den här socialdemokratiska regeringen och vad jag har sett av de borgerliga partierna under den här mandatperioden är inte heller så imponerande. De har inte uträttat särskilt mycket, utan tvärt om satt sig på läktaren och låtit Stefan Löfven regera i fyra år.”

Isabella Lövin, MP:

Vad blir ditt viktigaste budskap i kväll?

”Att det är skiljelinje i svensk politik när det handlar om klimatpolitiken. Den går mellan oss som vill satsa på ännu mer miljö- och klimatpolitik och de som drar ned och sparar på pengarna och istället gör skattesänkningar.”

Vad är det som står på i det här valet?

”Det är mycket som står på spel, jag skulle säga att Sverige är ett ledande land i världen när det handlar om klimatpolitiken och om vi tappar det ledarskapet med en ny regering förlorar världen också en viktig röst.”

Jan Björklund, L:

Vad blir ditt viktigaste budskap i kväll?

”Sveriges viktigaste framtidsfråga är skolan. Det är så många ungdomar som går ut ur skolan utan att vara godkända, de kommer inte in på gymnasiet och får inga jobb. Det skapar en stor social problematik och kanhända har vi sett en del av det i förorterna i Göteborg i dag.”

Vad är det som står på i det här valet?

”Dels så ska vi byta regering, den här regeringen som sitter nu har misslyckats på område efter område. Det enda de har lyckats med är att höja skatterna. Sedan har vi en större ideologisk värderingskamp också där vi har nationalistiska krafter på frammarsch, som vill sluta Sverige, att Sverige ska gå ur EU och samarbeta mindre med omvärlden, och det vore en mycket olycklig väg att gå.”

Jonas Sjöstedt, V:

Vad blir ditt viktigaste budskap ikväll?

”Jag kommer att prata om jämlikhet. Oavsett om jag pratar om sjukvården eller om jag pratar om den ekonomiska fördelningen, så kommer det att handla om de enorma klyftor vi har fått i Sverige och vad vi tänker göra åt det.”

Vad står på spel i det här valet?

”Det är mer än i tidigare val eftersom det finns en uppenbar risk att vi får en moderat regering som är helt beroende av Sverigedemokraterna i varje fråga. Att den typen av parti ska ha dagligt inflytande över svensk politik är en dramatisk förändring. Så det står mycket på spel.”

Annie Lööf, C:

Vad blir ditt viktigaste budskap ikväll?

”För mig är det viktigt att peka på att det är allvar nu och att det är ett värderingsval vi står inför. Det är värderingar av medmänsklighet, jämställdhet och öppenhet och som kommer att bygga Sverige starkt framåt. Men det är också viktigt att peka på de behov av reformer som Sverige har, både för en bättre integration, för jobb och företag i hela landet och för en offensiv klimat- och miljöpolitik. Även för en landsbygdspolitik som gör att ingen blir bortglömd.”

Vad är det som står på spel i det här valet? 

”Det är oerhört mycket. Det handlar om våra medmänniskor, vilken politik för en förbättrad integration vi ska ha, det handlar om huruvida vi ska ta klimatet på allvar och fokusera på reformer som leder till minskade utsläpp eller om vi ska arbeta med symbolpolitik. ”

Ebba Busch Thor, KD:

Vad blir ditt viktigaste budskap ikväll?

”Vi har en allvarlig kris i svensk sjukvård, men den går att vända om man har ett engagemang i sjukvården och är beredd att genomföra de reformer som krävs för att vi ska få ut mer vård för de pengar vi lägger och öka tillgängligheten i hela landet. Var man bor ska inte avgöra vilken vård man får.”

Vad är det som står på spel i det här valet?

”Det är huruvida man ska kunna lita på välfärden eller inte. I dag har vi allvarliga brister inom svensk sjukvård, äldre som inte får äldreboendeplatser de behöver. Vi har en djup kris inom den svenska poliskåren som gör att de inte räcker till för att lösa alla brott och säkra tryggheten.”

https://www.di.se/nyheter/stefan-lofven-nu-ar-det-pa-allvar/

Förtroendet rasar för Danske Bank

Under årets första sex månader tappade storbanken 28 000 privata kunder på hemmamarknaden, enligt en undersökning gjord av analysföretaget Voxmeter.

Det naggade förtroendet följer på det senaste årets allt hårdare anklagelser om pengatvätt riktat mot storbankens estniska verksamhet.

I september väntas Danske Bank presentera sin egen utredning gällande pengatvätten, vilken ska ha pågått mellan 2007-2015

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/fortroendet-rasar-for-danske-bank-6925885

Tunisien går mot jämställd arvsrätt

Frågan är den kanske mest diskuterade i Tunisien inför ett antal planerade sociala reformer och i lördags protesterade tusentals muslimer vid parlamentet utanför Tunis.

En rådgivande utredning som regeringen beställt har kommit fram till att arv i utgångsläget bör delas lika mellan manliga och kvinnliga arvingar. Enligt förslaget ska det dock vara möjligt att fördela arvet hur man vill i ett testamente.

I dag stipulerar tunisisk lag att manliga arvingar har rätt till dubbelt så stor del av det som ärvs, i linje med flera andra muslimska länders lagstiftning.

Förslaget lämnas över till parlamentarikerna i oktober. En färdig lag kan komma att skrivas in i Tunisiens grundlag, som skrevs 2014.

https://www.di.se/nyheter/tunisien-gar-mot-jamstalld-arvsratt/

Argentinas centralbank höjer styrräntan till 45 procent

Det rapporterar Bloomberg News.

Kring månadsskiftet april/maj 2018 gjordes två höjningar om tillsammans 12,75 procentenheter upp till 40,00 procent i försök att förhindra en försvagning av peson.

Peson återhämtar sig något i spåren av centralbanksbeskedet men handlas fortsatt över 30-nivån mot dollarn. Turkietoron har bidragit till försvagningen. Under inledningen av 2018 stod peson i under 20 mot dollarn.

https://www.di.se/nyheter/argentinas-centralbank-hojer-styrrantan-till-45-procent/

Trenden håller i sig – allt billigare att hyra inne i stan

Hyrorna på andrahandsmarknaden i Sverige är i snitt 2 procent högre i dag än vad de var för ett år sedan, visar nya siffror från uthyrningssajten Qasas databas. 

Samtidigt forstätter andrahandshyrorna i Stockholms innerstad att sjunka under juli, precis som de gjorde under årets andra kvartal. Däremot ökar priserna utanför stadskärnan. 

”Bostadsbristen är kännbar och hyrorna fortsätter öka i hela landet. Därmed växer städer som Stockholm och bostadsområden utanför tullarna blir mer attraktiva, vilket innebär att hyrorna stiger i förorterna och faktiskt sjunker i innerstaden”, säger Mattia Tosti på Qasa. 

I Stockholm kostar en lägenhet som hyrs ut i andra hand i snitt 4 procent mindre än vad den gjorde för ett år sedan. I Vasastan och Norrmalm har hyran sjunkit med 11 procent det senaste året. På Östermalm har den sjunkit med 5 procent och på Södermalm med 11 procent. Samtidigt har hyran stigit med 28 procent i Hässelby och Vällingby, som ligger utanför tullarna.

I Göteborg, där genomsnittshyran ökat med 9 procent, ser utvecklingen ut ungefär som i Stockholm. Där har visserligen hyran i stadens centrum ökat med 19 procent, men i den centrala delen Majorna/Linné har hyran minskat med 32 procent. Däremot har den stigit med 52 procent i Lundby, som ligger utanför centrum. 

I Malmö är det något billigare att hyra i andra hand än vad det var för ett år sedan. Mest har hyran sjunkit i innerstaden, där man nu betalar 11 procent lägre hyra än för 12 månader sedan. 

https://www.di.se/nyheter/trenden-haller-i-sig-allt-billigare-att-hyra-inne-i-stan/

Små rörelser för priser på småhus

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i tio län och fallit i åtta län. I resterande län var priserna oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 15 av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

https://www.di.se/nyheter/sma-rorelser-for-priser-pa-smahus/

Turkiska liran i fortsatt fritt fall

Liran faller med runt 2,2 procent på torsdagen vilket gör det till den sämst presterande större valutan under detta kvartal.

Sentimentet försämrades ytterligare när en amerikansk regeringsföreträdare uppgav under anonymitet att en turkisk delegation vid det senaste mötet vägrat att gå med på att släppa en amerikansk pastor som är fängslad i landet. 

Liran har försvagats med cirka åtta procent sedan amerikanska motåtgärder tillkännagavs, och investerare är oroliga att fler sanktioner kommer att införas på Turkiet tills pastorn har frisläppts. 

https://www.di.se/nyheter/turkiska-liran-i-fortsatt-fritt-fall/