Stenbecks ”okände” son träder fram – tar kampen mot MTG

Granander berättar i intervjun att han är involverad i “ett antal” bolag med kopplingar till e-sportsbranschen. 

“Jag tror att e-sporten står inför många utmaningar, det är mycket som ännu inte är på plats. Men det kommer att växa”, säger han bland annat till Breakit.

Felix Granander har tidigare köpt in sig som storägare i det svenska e-sportlaget Ninjas in Pyjamas, som startades av e-sportprofilen Emil “Heaton” Christensen.

”Det finns massor att hämta. Om tre år kommer e-sport kunna jämföras med en fotbollsmatch. Då kanske man har säsongskort som om det vore ett lag i Stockholm”, säger han.

En annan aktör som satsar stenhårt på e-sport är MTG, bolaget som Grananders pappa Jan Stenbeck grundade. 

“Jag är jätteglad att de har tagit det här steget. Det bevisar bara potentialen i e-sporten. Det behövs fler som gör som dem”, säger Felix Granander i intervjun

Han passar även på att hylla sin halvsyster Cristina Stenbeck, som bland annat sitter i Spotifys styrelse.

“Jag har otrolig respekt för henne. Hon har gjort väldigt många stora saker”, säger Granander, som inte utesluter samarbeten framöver.

“Jag har de projekt jag brinner för i dag. Kanske att man kan hitta samarbeten i framtiden, vi får se”, säger han. 

https://www.di.se/nyheter/stenbecks-okande-son-trader-fram-tar-kampen-mot-mtg/

Lotta Engzell-Larsson: Stöd moderat förslag om tiggeriförbud

Enligt en färsk mätning av Novus vill sex av tio svenskar ha ett förbud mot tiggeri, medan bara två av tio säger nej. Förslaget ger polisen rätt att avvisa systematiska tiggare. Däremot är det fortsatt tillåtet att be om hjälp när man exempelvis förlorat plånboken.

Sverige är ett av få EU-länder där tiggeri är tillåtet, och inte heller enskilda kommuner får införa förbud. Vellinge har försökt, men fått nej av Länsstyrelsen, det anses inte ha stöd i ordningslagen. Eskilstunas metod, att låta tiggarna söka tillstånd hos polisen, har tolererats.

M och SD är de enda partier som villkorslöst vill förbjuda tiggeriet. Regeringen är splittrad, och rundar frågan genom att i sommar, inom ramen för Människohandelslagen, införa förbud mot att tvinga andra att tigga. Samtidigt har ansvarig minister uppmanat allmänheten att inte skänka pengar. Men MP och de övriga säger nej.

Det gör de på fel grunder. Fakta i målet är att tiggare, som alla andra människor, är rationella. Är det tillåtet att tigga här så kommer de. Annars inte. I våra grannländer med förbud förekommer tiggeri knappt. Inget tyder på att det kommer krävas stora polisinsatser för att upprätthålla lagen. 

Sverige tog bort tiggeriförbudet 1981 därför att det inte längre behövdes, eftersom det sociala skyddsnätet numera fångar upp de som faller. Det systemet kan dock inte omfatta importerad fattigdom/tiggeri, då kommer det att urholkas och stödet för det minska. Nationalstatens möjligheter bygger på dess begränsade åtaganden. 

Men tiggeriet är numera ett permanent inslag i Sverige. Det handlar inte om tillfälligheter, eller ökad fattigdom, tiggarna kommer hit för att försörja sig. Det kan tilläggas att ingenting hindrar dem från att söka arbete här.

Tiggeriet är i många fall definitivt organiserat och har inslag av förtryck. Olagliga bosättningar har visat sig vara härder av prostitution, våld och missbruk där många kommer till skada. 

Genom att tillåta tiggeri lär vi en generation svenska barn att detta är något vi accepterar. Det är ett hyckleri och en feghet utan like att låta detta fortsätta. Det har ingenting med solidaritet att göra, utan är en sanktionering av misär. Slut upp runt M och stoppa eländet. 

https://www.di.se/ledare/lotta-engzell-larsson-stod-moderat-forslag-om-tiggeriforbud/

Investors substansvärde stiger

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det första kvartalet 2018 på -1,3 procent (jämförelseindexet SIXRX: -0,5 procent).

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 448 kronor, mot 440 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 18,1 procent per den 31 mars, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 15,9 procent vid årsskiftet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerade i och med förra kvartalsrapporten, var 501 kronor, motsvarande en rabatt om 26,8 procent. Det kan jämföras med 503 kronor och 26,4 procent tre månader tidigare.

Investors resultat efter skatt blev 4.403 miljoner kronor (30.404). Resultatet per aktie uppgick till 5:77 kronor (39:78).

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/investors-substansvarde-stiger-6910661

Mattias Carlsson blir ordinarie vd i TF Bank

Styrelsen i nischbanken TF Bank har utsett tillförordnad vd Mattias Carlsson till ordinarie vd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mattias Carlsson har arbetat inom banken i nästan 10 år. Han var vd fram till 2015 och blev därefter styrelseordförande i samband med att bolaget startade sina förberedelser inför noteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2016.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/mattias-carlsson-blir-ordinarie-vd-i-tf-bank-6910660

Vårbudgeten: Reformer för 2,6 miljarder i år

Förslagen i regeringens vårändringsbudget för 2018 innehåller reformer för sammanlagt drygt 2,6 miljarder kronor och fördelar sig på fyra områden.

Förslagen fördelar sig enligt regeringen på fyra områden, nämligen att välfärden ska stärkas (1,5 miljarder kronor), att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (0,5 miljarder kronor), att fler ska komma i arbete (0,35 miljarder kronor) samt stärkt trygghet och säkerhet (0,28 miljarder kronor).

Bland annat investerar regeringen 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer, 200 miljoner kronor på Polismyndigheten, 170 miljoner kronor genom nya medel till företag och privatpersoner som installerar solceller och 141 miljoner kronor för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor.

Vidare föreslås 50 miljoner kronor för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor samt 45 miljoner kronor till att fylla på elfordonspremien.

För att Skatteverket ska kunna göra de oanmälda kontroller av personalliggare som krävs föreslås ett tillskott till Skatteverket på 7 miljoner kronor.

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan de två regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringen prognostiserar också att Sveriges BNP väntas öka med 2,8 procent i år och 2,2 procent nästa år.

Vid prognosuppdateringen i februari väntades en BNP-ökning på 2,8 procent i år och 2,2 procent nästa år.

Arbetslösheten väntas uppgå till 6,2 procent i år och 6,2 procent nästa år, för att sedan sjunka till 6,1 procent år 2021. Prognosen för 2018-1019 är därmed uppreviderad med 0,1 procentenheter.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till +1,0 procent av BNP i år, +1,0 procent nästa år och +1,3 procent år 2020. Det är en 0,1 procentenhet lägre för 2018 och 2020 än tidigare.

KPIF-inflationen väntas uppgå till 1,7 procent i år och 1,7 procent nästa år.

Finansminister Magdalena Andersson konstaterar att sedan 2014 har Sverige haft en högre tillväxt än de flesta andra jämförbara länder och tillväxten bedöms bli hög även 2018. Sysselsättningen har ökat med 250.000 personer under samma period och sysselsättningsgraden är på den högsta nivån på över 25 år.

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i ett EU-land. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan år 2003, och efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög och arbetslösheten väntas fortsätta minska till 6,2 procent 2018.

De offentliga finanserna har uppvisat överskott sedan 2015 och väntas fortsätta göra det de kommande åren.

”Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste”, säger finansministern enligt ett pressmeddelande.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/varbudgeten-reformer-for-2-6-miljarder-i-ar-6909572

Markägare får böter – gjorde olaglig sjö

Ärendet hamnade på länsstyrelsen i Västmanlands bord för ungefär ett år sedan. Ett anonym tipsare berättade att en sjö skapats på markägarens ägor i Sala kommun.

”I ett skogsområde på en liten moränhöjd har det funnits en liten våtmark. Den har man grävt ut och gjort en ganska rejäl grop, jag uppskattar cirka 3.000 kvadratmeter”, säger Magnus Svensson, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Därefter borrades en brunn bredvid, varifrån markägaren började pumpa in vatten i gropen. Ungefär 100 kubikmeter per dygn pumpades in.

”Det här är jordarten morän, en inte speciellt tät jordart. Så för att hålla en sådan här fylld med vatten måste man pumpa ganska mycket. Jag är själv lite imponerad, för det är mer vatten än man borde kunna ha där om man tittar på hydrogeologiska kartor”, säger Magnus Svensson.

Mängden motsvarar ungefär en vattentäkt för 500 personer, enligt länsstyrelsens beräkningar, och kräver tillstånd.

””Risken med att ta ut för mycket vatten är att alla andra enskilda brunnar runt omkring sinar, säger Svensson.

Länsstyrelsen förbjöd mannen att fortsätta pumpa vatten, och mannen får nu också ett strafföreläggande på 70 dagsböter à 100 kronor, enligt SVT Nyheter Västmanland. Gärningen ska ha skett av oaktsamhet.

https://www.di.se/nyheter/markagare-far-boter-gjorde-olaglig-sjo/

Japan och Kina i oväntat toppmöte

Kinas utrikesminister Wang Yi kommer besöka Japan under tre dagar med start på söndag. Anledningen till mötet med hans japanska motpart Taro Kono, rapporterar Business Times, är att finna gemensam väg framåt i och med ökad global oro kring handelsrelationer.

Japanska tidningen Asahi Shimbun rapporterar att mötet initierades av Peking med ovanligt kort varsel, och att detaljerna fortfarande inte är helt klara.

Även om länderna har goda ekonomiska och finansiella bilaterala relationer så har det politiska läget varit ansträngt under de senaste åren, bland annat kring omtvistade ögrupper i Östkinesiska havet. Japan har också riktat kritik inom WTO, i linje med USA, mot att kinesiska företag systematiskt stulit immateriella rättigheter från japanska företag. 

Det är första gången sedan 2010 som de två ländernas utrikesministrar håller officiellt möte.

https://www.di.se/nyheter/japan-och-kina-i-ovantat-toppmote/