Scandic säljer i Finland

Det framgår av ett pressmeddelande. Försäljningspriset uppgår till cirka tio miljoner kronor. 

Bolaget uppger att transaktionen inte beräknas ge upphov till någon väsentlig resultateffekt. Bakgrunden till försäljningen är att den finska konkurrensmyndighetens godkännande av förvärvet av Restel villkorades av ett antal hotellförsäljningar, och man bedömer att försäljning av de två resterande hotellen väntas äga rum under det andra halvåret i år. 

Driften av hotellet övergår till köparen den första oktober.

https://www.di.se/nyheter/scandic-saljer-i-finland/

KI: Företagen glada – hushållen surar

Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner.

Enligt SME Direkts enkät väntades CCI ha uppgått till 99,2.

I juni väntade sig hushållen en inflationstakt på 3,4 procent om tolv månader, jämfört med 3,1 procent i föregående månads mätning.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 108,7 i juni från reviderade 108,6 föregående månad (108,8), vilket framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 108,3 i maj.

KI noterar att det enbart är företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån på den sammanfattande indikatorn. Hushållens syn på ekonomin dämpades för sjunde månaden i rad och är i ett historiskt perspektiv mer pessimistisk än normalt.

Tillverkningsindustrin konfidensindikator sjönk till 116,1 i juni, jämfört med reviderade 118,5 föregående månad (118,6).

Väntat var en konfidensindikator på 115,7 enligt SME Direkts prognosenkät.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade något i juni.

Signalerna är starka på bred front bland industrins delbranscher. Nedgången i juni förklaras bland annat av en viss dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Samtidigt är det färre som anser att lagren är för små, vilket också ger ett negativt bidrag till konfidensindikatorn.

https://www.di.se/nyheter/ki-foretagen-glada-hushallen-surar/

Lucara Diamond auktionssålde för 290 miljoner

Samtliga tio stenar såldes för mer än 1 miljon dollar styck, varav fyra för mer än 3 miljoner dollar styck, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Genomsnittspriset per carat uppgick till 22.356 dollar. Exklusive en 472 carat stor lätt brun diamant, en typ som inte betalas till samma nivåer som helt klara stenar, uppgick genomsnittspriset till 30.712 dollar per carat.

Den sammanlagda vikten för de tio rådiamanter som bytte ägare uppgick till 1.453 carat.

Hittills i år är genomsnittspriset för bolagets sålda diamanter 893 dollar per carat, meddelar bolaget vidare.

Totalt har Lucara nu sålt 168 diamanter för mer än 1 miljoner dollar styck, varav 10 för mer än 10 miljoner dollar styck.

https://www.di.se/nyheter/lucara-diamond-auktionssalde-for-290-miljoner/

Arbetslösheten sjönk mer än väntat

I april var arbetslösheten 6,8 procent och i maj 2017 var arbetslösheten 7,2 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,1 procent i maj, jämfört med 6,3 procent föregående månad. Enligt SME Direkt väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,2 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,2 procent i maj, jämfört med reviderade 6,2 procent föregående månad (6,1).

Antalet sysselsatta steg med 118.000 personer justerat för avrundningar, till 5,101 miljoner i maj, jämfört med samma månad 2017.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 83.000, till 5,454 miljoner

Antalet anställda ökade med 138.000 i maj jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,613 miljoner.

Antalet fast anställda ökade samtidigt med 110.000, till 3,860 miljoner.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 3,5 procent från föregående år.

https://www.di.se/nyheter/arbetslosheten-sjonk-mer-an-vantat/

Senaten nobbar Trumps ZTE-avtal

Lagen, som bland annat innebär att USA:s myndigheter inte får ha med de kinesiska företagen att göra, går nu till representanthuset för behandling där.

Den politiska dragkampen i Washington gör det oklart var det kommer att sluta, men ZTE är redan på kollapsens rand. Efter stora fall tidigare rasade aktien ytterligare 20 procent när Hongkongbörsen öppnade på tisdagen.

https://www.di.se/nyheter/senaten-nobbar-trumps-zte-avtal/

Fed: Ekonomin i bra form och inflation nära målet

Det sade John Williams i sitt första tal sedan han tillträdde som Fedchef i New York, rapporterar Bloomberg News. 

”Som beslutsfattare är den här stabila tillväxten, starka arbetsmarknaden och inflationen nära målet precis vad jag vill se”, sade John Williams. 

Han sade att USA är i ett ”mycket, mycket bättre läge” både vad gäller finansiella sektorn och ekonomin som helhet med ett starkt regelverk på plats och banker väl positionerade för att klara framtida stormar. 

https://www.di.se/nyheter/fed-ekonomin-i-bra-form-och-inflation-nara-malet/

H&M rasar efter Persson-kommentar

Stockholmsbörsen handlades efter lunch på torsdagen alltjämt på minus för dagen efter ett något hökaktigt besked från den amerikanska centralbanken Fed på onsdagskvällen och inför eftermiddagens räntebesked från den europeiska motsvarigheten ECB.

H&M föll sedan ordförande och storägaren Stefan Persson förnekat markandsspekulationer om att den senaste tidens frekventa aktieköp var en del i ett planerat utköp av modejätten. I motsatt riktning gick Tele2, efter en dubbeluppgradering från Morgan Stanley.

Vid 13.10-tiden var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,5 procent till nivån 1.563. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 6 miljarder kronor.

De europeiska börserna fick en negativ start på dagen sedan börserna i New York backat i spåren av att centralbanken Feds prognoser indikerat att det sannolikt blir totalt fyra räntehöjningar under året, en ökning från tidigare tre.

Till den negativa stämningen bidrog också fallande börser i Asien, sedan kinesisk makrostatistik för investeringar, industriproduktion och detaljhandel kommit in något under förväntningarna.

I OMXS30-index intog H&M bottenpositionen med en nedgång på 5 procent sedan huvudägaren Stefan Persson sagt till nyhetssajten Breakit att ryktena om att han ska köpa ut klädbolaget från börsen inte har någon bäring alls.

Klart nedåt, i storleksordningen 2 procent, var det också för råvarubolag som Boliden och SCA, samt i något mindre utsträckning för ett antal verkstadsbolag.

I motsatt riktning gick Tele2, sedan Morgan Stanley höjt sin rekommendation för aktien två steg till övervikt från undervikt. Aktien steg 3,8 procent. Uppåt var det också för storägaren Kinnevik, plus 1,2 procent, sedan bolaget meddelat att det avser att dela ut sina MTG-aktier för att säkra godkännande för fusionen mellan Tele2 och Com Hem.

Bland storbankerna tog SEB täten med en uppgång på 1,1 procent med stöd av en rekommendationshöjning till köp från ABG Sundal Collier.

Utanför storbolagsindexet steg även Dometic drygt 2 procent sedan SEB återupptagit bevakning med en köprekommendation.

En rad nyemissioner satte prägel på marknaden. Sagax har tagit in drygt 300 miljoner kronor före emissionskostnader med en rabatt mot onsdagens sista avslutskurs på 6,5 procent. Aktien tappade 3 procent.

Även Recipharm gör en riktad emission som tillför cirka 508 miljoner kronor med en rabatt på knappt 5 procent. Aktien handlades 1 procent lägre för dagen.

Gamingbolaget THQ Nordic sjönk drygt 4 procent efter att ha tagit in 1.448 miljoner kronor i en emission.

Eltel föll tungt och sjönk närmare 7 procent sedan storägaren Zeres Capital placerat 6,5 miljoner aktier i bolaget drygt 8 procent lägre än onsdagens slutkurs.

Starbreeze gjorde efter två dagar av branta kursfall ett nytt försök att rekylera uppåt och steg 3 procent.

Affärsvärlden rekommenderar i sin senaste utgåva köp av Investor, för AAK är rekommendationen däremot sälj.

Tidningen Aktiespararen rekommenderar för sin del köp av aktier i Loomis, Investor, Öresund, SAS, Skanska och Vitec Software, medan Mekonomen får en avvakta-rekommendation. Märkbara konsekvenser av de båda tidningarnas rekommendationer var en nedgång med 1,7 procent för AAK och ett avancemang med 1,3 procent för Vitec. Investor steg 0,6 procent.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/h-m-rasar-efter-persson-kommentar-6919704

Politik för hopplösa

Underbara dagar framför oss kan mycket väl vara den vackraste titel som någon svensk biografi har fått. Titeln på Henrik Berggrens bok om Olof Palme fångar allt det där som tidsepoken och Palme så starkt präglades av: ordens makt, teknikens möjligheter, framtidens lockelse.

Jag tänkte på det när jag häromveckan läste statsvetaren Bo Rothsteins artikel på DN Debatt om vänsterns kris. ”Ingenstans hittar jag en seriös politik från vänster som inger hopp om en bättre framtid. Klagosångerna om allt vi måste frukta är i stället närmast oändliga”, skriver han.

Någon dag senare skrev DN:s Peter Wolodarski om ”rekordsiffrorna vi inte får prata om i Sverige”. Han noterar att knappt någon i dag – inte ens regeringen – pratar om det som går bra i Sverige och svensk ekonomi.

Inte så konstigt då att de som tycker att Sverige går åt fel håll blir fler. För hur ska man kunna veta att det är full sysselsättning bland svenskfödda, att reallönerna ökar och de flesta får det bättre när ingen säger det? Hur ska man veta att allt fler nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden när bara problemen med invandringen får utrymme? Hur ska man veta att brottsligheten minskar när den politiska debatten handlar om hårdare straff och fler poliser?

Så etableras populistens världsbild. Framtiden blir ett hot som du måste skydda dig mot. Du måste jobba längre för att slippa bli en fattigpensionär. Du måste planera så att du kan få en förlossningsplats. Du måste skaffa tilläggsförsäkringar till a-kassan. Du behöver privat sjukförsäkring.

Du måste skydda dig! De underbara dagarna ligger bakom oss. Rädda det som räddas kan!

Kontrasten mellan budskapen här hemma och bilden av Sverige i utlandet blir slående. En snabb blick i Hard Facts, Business Swedens samling av olika internationella utvärderingar av Sverige, visar på ett helt annat ställe – ett av världens mest utvecklade, mest robotifierade, minst naturkatastrofdrabbade, mest forskningsintensiva och mest innovativa länder.

Vår ekonomi är bland världens konkurrenskraftigaste, vår arbetskraft är bland de produktivaste, vårt samhälle det attraktivaste för globala talanger. Vi är världsledande i hållbar utveckling och ett av världens mest jämlika, jämställda och moderna samhällen.

Kanske – om man får bli lite högstämd – är vi världens bästa land att bo i. Kanske finns inget land med bättre förutsättningar att ta vara på teknikens möjligheter och fånga framtidens lockelse. Den berättelsen – om reformerna som efter 1990-talskrisen gjort Sverige fantastiskt – skulle både oppositionen och regeringspartierna kunna bestämma sig för att berätta med stolthet.

Men i stället skickar regeringen ut foldern Om krisen eller kriget kommer!. Med exakt 100 dagar kvar till valet slås en gång för alla fast: hoten mot vår säkerhet och demokrati växer. Fred och frihet utmanas. Och det hänger på dig – för vi har alla ”ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet”. Alla Sveriges hushåll har fått den. Ingen ska kunna undgå hur farlig framtiden är.

Och Moderaterna återlanserar sin gamla idé­paroll: Sverige ska vara ett land för hoppfulla. Det kan ju låta bra. Men vart ska alla de som har tappat hoppet ta vägen? Vilket land är för dem?

Det är inte de hoppfulla som ifrågasätter varje människas lika värde. Det gör de som har förlorat hoppet. Det är de som utmanar demokratin.

Det behövs inte mer rädsla, hot och oro. Det behövs en politik för de hopplösa.

Vd för Yrkesakademin, tidigare bland annat valledare för S och statssekreterare under Göran Persson.

Glöm inte miljön

Efter försommarens rekordvärme och torka grasserar skogsbränder, hotas skördar och gulnar gräsmattor. Kanske tvingar verkligheten bort valrörelsens fokus från en flyktingvåg som kulminerade för tre år sedan till ett hot som är betydligt mer allvarligt: klimatförändringarna. I så fall kanske oron och rädslan åtminstone tvingar fram politiska handlingsplaner som kan förbättra framtiden och vara bra för mänskligheten.

https://www.affarsvarlden.se/kronikor/jan-larsson/politik-for-hopplosa-6919234

Vinnare i Grand Slam

En Grand Slam är det mest prestigefyllda en tennisspelare kan vinna.

Fram till 1988 spelades Australian Open på gräs i december, men sedan dess avgörs den på hardcourt-underlag i januari.

Mats Wilander är den ende spelare som lyckats vinna Australian Open på båda underlagen. Han har tagit tre av sina sju Grand Slam-titlar i just Australien.

Förutom Wilander har även Stefan Edberg och Thomas Johansson vunnit där.

Björn Borg, som hade gräs som ett av sina favoritunderlag, ställde bara upp i turneringen en gång, år 1974, och kom då inte längre än till tredje omgången.

Förutom Australian Open spelas Grand Slam årligen i Paris (Franska öppna), London (Wimbledon) och New York (US Open).

Den svensk som varit mest framgångsrik i Grand Slam-sammanhang i singel är Björn Borg med elva titlar. Förutom Wilander (7), Edberg (6) och Thomas Johansson (1) har också Sven Davidson vunnit en Grand Slam i Franska öppna, 1957.

Den spelare som lyckas vinna alla fyra Grand Slam-tävlingar under ett och samma år kan skryta över att ha vunnit en äkta Grand Slam. Hittills är det bara fyra som lyckats med den bedriften. Det är en man och tre kvinnor: Rod Laver (1962 och 1969), Maureen Connolly (1953), ​Margaret Smith Court (1970) och Steffi Graf (1988).

I vintras såg 743 667 betalande åskådare tennis i Melbourne Park. Med det befäste tävlingen Australian Open sin position som den tennisturnering i världen som lockar flest åskådare.

https://www.affarsvarlden.se/premium-nyheter/vinnare-i-grand-slam-6919227