Storytel: Högre omsättning men sämre resultat

Storytels abonnentstock ökade med 47 procent till 621 200 abonnenter i genomsnitt under det andra kvartalet, vilket bolaget tidigare uppgett. Det är ”i riktning mot” att nå 800 000 abonnenter i slutet av 2018, enligt vad Storytel skriver i sin delårsrapport.

Streamingintäkterna, som även dessa offentliggjorts tidigare, steg med 43 procent till 239 miljoner kr och var ”i riktning mot” att nå 1 000 miljoner kr under 2018.

https://www.privataaffarer.se/storytel-hogre-omsattning-men-samre-resultat/

Stopp för nya licenser bromsar spelmarknaden i Kina

Enligt Bloombergs källor beror stoppet på en omstrukturering mellan berörda myndigheter, men lagstiftarna ska också ha betänkligheter kring inslag av våld och gambling i vissa spel. Såväl onlinespel som mobilspel och konsoler påverkas.

Kinas ledande bolag inom spel, Tencent, har förlorat 150 miljarder dollar i börsvärde sedan toppen i januari i år, men även mindre aktörer klagar över svårigheterna som uppstår när de inte kan erbjuda nya spel. Den kinesiska spelmarknaden beräknas enligt Newzoo vara värd 37,9 miljarder dollar, motsvarande cirka 350 miljarder kronor.

”För godkännanden av nya spel kommer det även fortsatt att vara fördröjningar”, säger Alicia Yap, ansvarig för analys av den asiatiska internetbranschen på Citigroup Global Markets, till Bloomberg News.

Två myndigheter ansvarar i Kina för godkännanden av spel. Nationella radio och tv-myndigheten har inte beviljat några licenser på ungefär fyra månader, medan ministeriet för kultur och turism förändrat registreringsprocessen i syfte att göra den mer stringent.

https://www.privataaffarer.se/stopp-for-nya-licenser-bromsar-spelmarknaden-i-kina/

Kronan sänkte Kabes marginal

Den försämrade rörelsemarginalen jämfört med föregående år beror dels på försämringen av värdet för svenska kronan och dels på engångskostnader i husvagns- och husbilsproduktionen, skriver Kabe.

”Vi har inte kunnat kompensera oss för det försämrade värdet på den svenska kronan då i princip alla enheter av årsmodell 2018 varit sålda. Till det kommande modellåret (från halvårsskiftet 2018) kan kompensation göras”, heter det.

De produktionsproblem Kabe hade med införandet av de nya 2018-modellerna under andra halvåret 2017 har åtgärdats.

”Men verksamheten har under perioden påverkats av extra kostnader och resurser, för att färdigställa enheter som inte tidigare varit kompletta på grund av leveransproblem från leverantörer”, skriver Kabe.

Nettoomsättningen uppgick till 851 miljoner kr (716).

Resultat efter skatt blev 53 miljoner kr för det andra kvartalet (50).

https://www.privataaffarer.se/kronan-sankte-kabes-marginal/

Kommentar: Paradox borde vinstvarnat

Paradox har varit ett av de stora utropstecknen hittills i år bland spelutvecklarna med en kursutveckling som nådde som högst i slutet av maj med 234 kr, vilket då var cirka 150 procent upp sedan årsskiftet.

Detta hände knappt två veckor efter rapporten för första kvartalet som var mycket stark. Företaget var också påtagligt optimistisk inför fortsättningen och på nivåerna över 200 kr drog också flera analytiker öronen åt sig och sänkte sina rekommendationer till Behåll och till och med Sälj.

Aktien har också backat tillbaka under sommaren, men det fanns nya förväntningar inför halvårsrapporten vilket kunde ses på kraftigt stigande kurs under måndagen.

Men besvikelsen blev stor med en omsättning under kvartalet på 299 miljoner kr, vilket bara var 3 procent bättre än föregående år. Intäkterna understeg analytikernas prognoser med över 15 procent.

Och rörelseresultatet minskade med hela 39 procent till 99 miljoner (162), vilket naturligtvis var den allra största chocken för marknaden. Större royaltybetalningar till tredjepartsaktörer plus att Paradox lagt ner två spelprojekt som inte nått förväntad kvalitet var de största anledningarna till resultatraset.

Tillträdande vd:n Ebba Ljungerud och nye arbetande styrelseordföranden Fredrik Wester menar att detta är normalt i Paradox, det vill säga att man har många spelprojekt igång samtidigt – och ibland tvingas man lägga ned vissa när standarden blir för låg.

Att detta är vardag i spelutvecklarnas verksamhet har nog marknaden klart för sig – men eftersom detta skedde under andra kvartalet har det funnits gott om tid att förvarna om detta under sommaren. Faktum är att Paradox direkta kostnader mer än fördubblades under kvartalet till över 130 miljoner.

Det är fullständigt onödigt att vänta till mitten av augusti med att redovisa sådana kraftiga avvikelser. Paradox är ju heller inte något litet förhoppningsbolag utan har ett börsvärde på över 21 miljarder – då måste vi kunna kräva ett mer professionellt hanterande av informationen till marknaden.

Sajten Breakit konstaterar att Paradox framtidsspel Surviving Mars inte nämns alls i rapporten. Det kan bero på att spelet hittills visat sig vara en flopp med få spelare och sämre recensioner än succén Cities Skylines.

Förhoppningsvis lär sig Paradox av misstagen och guidar marknaden bättre och tidigare i framtiden. Att köpa Paradox även på de nya lägre nivåerna känns som ett vågspel när bolaget är så pass amatörmässigt i sin informationsgivning. Chockrapporten kan mycket väl få kursen att halka ner ytterligare på kort sikt.

https://www.privataaffarer.se/kommentar-paradox-borde-vinstvarnat/

Fondspararna söker lägre risk

De långa långa räntefondernas inflöde i juli var 4,6 miljarder kr, medan de korta räntefonderna attraherade 4,0 miljarder kr. På tredje plats kom aktiefonder med 3,6 miljarder i nettosparande, medan blandfonderna drog till sig 2,2 miljarder kr.

Det visar månadsstatistiken från Fondbolagens förening.

– Svenskarnas nysparande var ovanligt högt under juli månad. Geopolitisk oro och frågetecken kring höstens börshumör förstärkte de senaste månadernas trend mot placeringar med lägre risk, mer än hälften av det totala nysparandet var i räntefonder, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I juli noterade fonder ett totalt nysparande på cirka 15 miljarder kr. Samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med cirka 63 miljarder kr och uppgick vid juli månads utgång till 4 301 miljarder.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 36 miljarder kr. Störst nettoinsättningar totalt i år uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 12 miljarder.

I juli var utvecklingen på världens aktiemarknader stigande och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) ökade med 4,1 procent under månaden. Störst var nettoinsättningarna i globalfonder, branschfonder och Nordamerikafonder, medan tillväxtmarknadsfonder och Asienfonder uppvisade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 5,6 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 19 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på 16 miljarder. Noterbart är också att drygt 18 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med cirka 63 miljarder kr och uppgick vid utgången av månaden till 4 301 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen hittills för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 563 miljarder, motsvarande 60 procent, placerade i aktiefonder.

https://www.privataaffarer.se/fondspararna-soker-lagre-risk/

Då tas insidermålet mot Rollén upp på nytt

Förhandlingar i målet är planerade att ske under perioden 24 april till den 29 maj 2019.

Ola Rollén friades av en enig Oslo tingsrätt i början av 2018. Den norska ekobrottsmyndigheten Økokrim överklagade och i mitten av maj kom beskedet att den norska appellationsdomstolen gett grönt ljus för överklagandet men då sattes inget datum för förhandlingarna.

https://www.privataaffarer.se/da-tas-insidermalet-mot-rollen-upp-pa-nytt/

Guldet under 1 200 dollar per uns

Koppar noterades vid 13.30-tiden till 6 109 dollar per ton, en nedgång med 1,2 procent för dagen. Zink sjönk 1,6 procent till 2 507 dollar per ton efter att ha handlats något högre tidigare under dagen. Nickel var i sin tur ned 0,4 procent till 13 770 dollar per ton.

Aluminium noterades samtidigt 1,2 procent lägre till 2 080 dollar. I fredags meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA avser fördubbla importtullarna på turkiskt stål och aluminium.

Bland ädelmetaller sjönk guld omkring 1,0 procent till 1 199 per uns i spåren av en stärkt dollar.

WTI-oljan drog ned 0,5 procent till 67,30 dollar fatet. Brentoljan sjönk marginella 0,1 procent till 72,73 dollar per fat. Reuters skriver att de amerikanska sanktionerna mot Iran bidrar till oro kring det globala oljeutbudet. Från och med november månad kommer sanktionerna mot Iran även att omfatta landets energisektor.

”Med de amerikanska sanktionerna återigen på plats kan det bli mycket utmanande att upprätthålla det globala utbudet”, uppger banken ANZ enligt Reuters.

https://www.privataaffarer.se/guldet-under-1-200-dollar-per-uns/

Danskt rederi faller stort på Turkiet-exponering

DFDS exponering mot landet har ökat väsentligt sedan det i juni månad köpt en turkisk färjeoperatör för 1,2 miljarder dollar.

”Tajmingen är vad den är”, sade vd Torben Carlsen på måndagen enligt Bloomberg News.

”Vi räknar med att det här ska lösas i sinom tid. Vi gjorde förvärvet baserat på en tro om långsiktig tillväxt i Turkiet och de förväntningarna består”, sade han vidare men tillade samtidigt att en svagare lira påverkar importer.

DFDS delårsrapport väntas på torsdag. Aktien har tappat 16 procent i Köpenhamn under den senaste veckan.

https://www.privataaffarer.se/danskt-rederi-faller-stort-pa-turkiet-exponering/

Fyra aktier att köpa och tre att vänta med

Tidningen ser isländska Arion Bank, som noterades i juni på Stockholmsbörsen, som en spännande bank med lite större uppsida än de stora stabila svenska bankerna. Det kan ses som en krydda i portföljen, vid sidan av storbankerna kanske, skriver Börsveckan.

Husqvarnaaktien har rasat med 20 procent sedan Börsveckan satte rådet avvakta på kursnivåer kring 86 kronor tidigare i år. Efter det kursraset och efter ledningens omstrukturering för att lyfta kvarvarande Husqvarnas lönsamhet permanent så lockar aktien igen, anser tidningen.

För Saab upprepas köprådet efter halvårsrapporten. Den globala försvarsmarknaden visar på fortsatt hög aktivitet med en allt osäkrare geopolitisk utveckling i omvärlden. Detta gynnar givetvis Saab som även kämpar med att lyfta lönsamheten.

SBB:s aktie, som också får köpråd, går starkt och har mer att ge enligt Börsveckan. Med stöd av lägre finansieringskostnader, uppvärdering av befintligt fastighetsbestånd och fler transaktioner lyfter vinsten för bolaget.

För Atlas Copco-avknoppningen Epiroc blir i stället rådet att avvakta. Värderingen lämnar inte tillräcklig uppsida på nuvarande kursnivåer för ett köpråd.

Även om Telia levererar på de estimat som finns ute på marknaden för de kommande ett-två åren så ser uppsidan relativt klen ut och aktien känns sammantaget rimligt värderad i dagsläget, motiverar Börsveckan sitt avvaktaråd för Telia.

För Doro satte Börsveckan avvakta för ett år sedan kring 48 kronor och ser fortsatt inget köpläge trots att kursen kommit ner en bit under tiden. Bolaget behöver visa att det bryter den dystra trenden inom affärsområdet Produkter samtidigt som tillväxten måste åter komma tillbaka i abonnentstocken, motiverar Börsveckan.

https://www.privataaffarer.se/fyra-aktier-att-kopa-och-tre-att-vanta-med/

Hernhag: Det bästa på börsen utifrån strukturell tillväxt

De bästa bolagen menar jag är de som gynnas av att branschens strukturer förändras på grund av exempelvis moderniseringar, IT, krav på miljövänligare teknik eller allmänt ökande behov.

Ett exempel på en bransch som möter det sistnämnda är vårdsektorn, som därför borde vara en bra framtidsbransch. Problemet är att efterfrågan på och konkurrensen om kvalificerad arbetskraft driver upp lönerna för vårdpersonalen, vilket är bra för dem men det tynger vårdbemannare som Dedicare.

Detta är en nackdel som ibland uppstår när en bransch förändras i otakt med förutsättningarna. Det är dessutom svårt att veta hur länge den utvecklingen kommer att pressa bolagets resultat och därmed aktien. Förr eller senare kan Dedicare ta ut mer av landstingen.

När bolaget har medvind brukar det bli stora vinstlyft, vilket tidigare avspeglat sig i börsrally. Även om vi har strukturellt driven efterfrågan på bolagets tjänster är aktien sammantaget fortsatt en högriskare och inget för passiva eller försiktiga placerare.

Strukturell tillväxt som i alla fall tillfälligt innebär problem är knepigt. Jag är också lite skeptisk till bolag som bara kan växa genom förvärv, den typen av strukturell tillväxt hittar vi ofta i riktigt mogna branscher som inte växer av egen kraft.

Det bästa jag kan hitta på börsen är istället olika typer av produktbolag som verkligen lyckas. Det ger rejält med hävstång på vinsten och kursuppgångarna i livekasinobolaget Evolution Gaming är ingen slump. Vinsten per aktie har flerfaldigats under de senaste åren och jag ångrar mig titt som tätt att jag inte långsiktigt köpte på mig aktier redan runt börsintroduktionen i mars 2015.

Branschens struktur förändras genom att efterfrågan flyttar från landbaserande kasinon till webben. Marknadsledare i bra nischer där det blir strukturella efterfrågelyft är ofta bra grejer och Evolution Gaming förblir en bra chansaktie. Håll bara ögonen på när det något år i framtiden till slut blir nya förutsättningar för branschen.

https://www.privataaffarer.se/99323-2/