Hernhag: Stor risk följa storbolagsindex

Trots min ganska defensiva aktieportfölj har jag slagit Stockholmsbörsen hittills i år och även på ett års sikt och tre års sikt. Inte för att det är ett relevant index för mig som placerar aktivt och utifrån mina egna strategier och preferenser samt i olika länder, men det är kul ändå. I goda börstider borde jag inte hänga med då mina preferensaktier och defensiva värdeaktier borde gå sämre och dra ned genomsnittet för mig.

En anledning till att min riskjusterade avkastning på sistone är god är att jag har få svenska storbolag. De 30 mest handlade aktierna på börsen ingår i OMXS30 och det prisindexet ligger under sin kurstopp från mars 2015 och bara strax över toppen från mars 2000.

Även om utdelningar tillkommer till just det här indexet är avkastningen dålig. Jag tycker det finns stora risker med index som bygger på hur stor handeln i aktierna är eller hur stort börsvärdet. Risken finns nämligen att en stor del av indexet utgörs av bolag som toppat verksamhetsmässigt och kursmässigt på riktigt lång sikt.

Tillväxten blir förr eller senare mycket långsammare för de allra största bolagen då världen har sina begränsningar. Stora bolag kan dessutom ha svårare att ställa om än de lite mindre när en bransch förändras. Lägg till att unga branscher växer snabbare än mogna.

Exempelvis har Ericsson aldrig återhämtat sig från kraschen 2001-2002 och frågan är hur många år det tar innan tungviktaren H&M slår nytt kursrekord igen.

Samtidigt har små och medelstora bolag under de senaste åren fortsatt att utklassa bolagen i OMXS30. Så kommer det inte alltid att vara, men långsiktigt lönar det sig säkert. Mikrobolag och de med oprövade produkter eller utan historik av stigande vinster är bäst att avstå, men lagom små bolag med goda tillväxtförutsättningar är väl värda sin risk.

https://www.privataaffarer.se/hernhag-stor-risk-folja-storbolagsindex/

Analytiker: Det värsta ligger bakom H&M

Hennes & Mauritz försäljning i det andra kvartalet var lägre än väntat och ogynnsamma valutakurser samt ökade råvarukostnader väntas påverka resultatet negativt även under 2019, men det värsta ligger sannolikt bakom bolaget.

Den bilden ger Kepler Cheuvreux i en ny analys, i vilken rekommendationen köp upprepas och riktkursen justeras ned till 160 kronor från tidigare 170 kronor.

”Vi tror /…/ fortfarande att botten vad gäller den jämförbara försäljningen nåddes under det fjärde kvartalet och väntar oss förbättringar under det andra halvåret”, skriver analytikern, som tror på en vinsttillväxt om 20 procent under årets andra hälft.

Att det andra kvartalet var svagt ifrågasätter Kepler Cheuvreux alltså inte. Dock ser mäklarfirman också positiva tecken:

”Då slutet av det andra kvartalet sannolikt var starkare än början, tror vi att bolaget gick in det tredje kvartalet med ett starkare momentum. Därtill får ett bättre balanserat sortiment, förbättrade butiksmiljöer och lätta jämförelsetal oss att tro att botten nåddes i det fjärde kvartalet 2017”, resonerar analytikern.

Marknaden är alltför pessimistisk, menar Kepler Cheuvreux, som ligger 10, 13 respektive 15 procent över konsensusprognosen för åren 2018-2020.

Av de 18 analytiker som deltagit i SME Direkts prognossammanställning per den 16 april gav tio modejätten en säljrekommendation, medan sju hade en neutral rekommendation och en hade en köprekommendation.

H&M handlades vid 10-tiden på torsdagen till knappt 138 kronor, en nedgång med 0,4 procent för dagen.

Graf: H&M kursutveckling 1 år

image

Källa: Infront

https://www.privataaffarer.se/analytiker-det-varsta-ligger-bakom-hm/

Strålande start för solcellsbolaget

Teckningskursen låg på 16,20 kr per aktie men några minuter efter börsöppning handlades aktien för 23,00 kr vilket motsvarar en uppgång på närmare 42 procent.

Erbjudandet övertecknades cirka 400 procent och bolaget tillfördes cirka 100 miljoner kr i samband med emissionen.

– Det är glädjande att så många institutioner och småsparare vill bli delägare i Midsummer. Vi hälsar alla nya aktieägare välkomna till vårt företag och vår resa för att nå den stora potential våra innovativa produkter har på en global snabbväxande marknad – och som kan bidra till att göra planeten lite grönare, säger Midsummers vd Sven Lindström i ett pressmeddelande.

Bolaget avser att använda det tillförda kapitalet till att bygga ut produktionskapaciteten från cirka 10 till 40 maskiner per år samt etablera en produktionslinje för ”Clix by Midsummer”, ett plug & play plåttak med integrerade solceller, samt till marknadsföring och förstärkt rörelsekapital.

Följ Midsummers aktie här:

https://www.privataaffarer.se/stralande-start-for-solcellsbolaget/

Electrolux avsätter halv miljard inför konkurrensutredning

Avsättningen kommer att påverka koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet 2018.

Utredningen handlar om huruvida Electrolux och andra vitvarutillverkare brutit mot franska antitrustregler under perioden september 2006 till april 2009.

https://www.privataaffarer.se/electrolux-avsatter-halv-miljard-infor-konkurrensutredning/

”Ett spännande tillväxtcase”

De öppna stadsnäten är Bredband2:s viktigaste plattform för att få nya kunder. Näten ägs av kommuner och allmännytta, men Bredband2 har investerat i utrustning som gör användandet av nätet snabbt och pålitligt. Tydligen hade webboperatören snabbaste fibernätet i Sverige 2016.

Försäljningen fortsätter att stiga och tillväxten var 16 procent till 146 miljoner kr under första kvartalet. Det är bra för att vara utan förvärv. Rörelsevinsten steg samtidigt med 15 procent till 11,6 miljoner kr, men tillväxten för antalet nya bredbandskunder halverades till 5500.

Bredband2 har inga säsongsmässiga variationer och är konjunkturokänsligt, vilket motiverar lite högre värdering. Nettovinsten för de fyra senast redovisade kvartalen är 0,049 kr per aktie. Aktien handlas därmed till 31 gånger årsvinsten, vilket kan jämföras med den historiska snittvärderingen på 20-25 gånger årsvinsten.

Den fleråriga resultattrenden pekat uppåt, men det nuvarande p/e-talet är relativt högt och innebär fortsatt höga förväntningar på vinsttillväxt. Efter vårens kursuppgång har Bredband2 tagit en paus, men förutsättningarna för ny uppgångsfas finns där så länge tillväxttakten håller i sig.

Långsiktiga aktieägare behåller aktien tills vidare. För att vara ett tillväxtcase är direktavkastningen på 3,3 procent dessutom rätt bra.

https://www.privataaffarer.se/ett-spannande-tillvaxtcase/

Investmentbanken ser köpläge

Det skriver Goldman Sachs i den analys där investmentbanken höjer sin rekommendation på verkstadsbolaget till köp från sälj med riktkursen uppjusterad från 150 till 190 kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterade om tidigare under onsdagen.

Goldman Sachs ser begränsad ytterligare nedsida och tror att Sandviks tillväxt och intjäning kan överraska positivt. Investmentbanken bedömer vidare att ett Sandvik-intåg på metrologi-området kan skapa betydande värde.

Sandvik-aktien är på onsdagsförmiddagen upp 3,5 procent till 157:65 kronor.

https://www.privataaffarer.se/investmentbanken-ser-koplage/

Lägre resultat men högre intäkter

Skistar hade intäkter på 868 miljoner kronor för det tredje kvartalet, mars-maj, en ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

Valutakursförändringen NOK och EUR/SEK har påverkat intäkterna positivt med 7 miljoner kronor under kvartalet.

Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 318 miljoner kronor (323), en minskning med 2 procent. Rörelseresultatet har påverkats positivt med 1 miljon genom valutakursförändringen NOK och EUR mot SEK.

Resultatet från intressebolag/samriskbolag uppgick till 9 miljoner kronor (36). I fjolårsresultatet ingick effekter av avyttringar med 37 miljone kronor.

Skistars resultat efter skatt blev 240 miljoner kronor (264).

Intäkterna från driften av skidanläggningarna ökade med 18 procent under tredje kvartalet medan intäkterna från SkiPass ökade med 20 procent. Rörelseresultatet i skidanläggningarna har ökat med 70 miljoner till 284 miljoner kronor (214).

Bättre bokningsläge inför kommande säsong

Skistars bokningsläge inför säsongen 2018/2019 är bättre än antalet bokningar till den gångna säsongen vid samma tidpunkt 2017.

Det framgår av bolagets delårsrapport för de nio månaderna fram till och med maj i år.

”Det gör att vi med tillförsikt ser fram emot ytterligare en bra vintersäsong”, skriver Mats Årjes i vd-ordet.

Under den gångna säsongen ökade antalet bokade objektsdygn med närmare 2,5 procent till 517.000, framgår även.

Inför den nya säsongen pekar Mats Årjes på att ”det finns mycket att se fram emot”. I Sälen byggs Hundfjället ut med en expresslift samt nya nedfarter och utökat snösystem.

”Skistar är också officiell titelsponsor till alpina VM i Åre 2019. Det blir en fin möjlighet att visa en internationell publik vad vi kan erbjuda skidåkare”, skriver han.

Byggnationen av flygplatsen mellan Skistar-destinationerna Sälen och Trysil uppges gå framåt i fas med tidsplan för att kunna öppna till säsongen 2019/2020.

https://www.privataaffarer.se/lagre-resultat-men-hogre-intakter/

Hemfosa tog in miljard

Priset i emissionen, som fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, uppgick till 108:50 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intresset för emissionen uppges ha varit stort då den kommunicerade volymen om 10 miljoner aktier övertecknades snabbt.

Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 5,6 procent.

Sista avslut för Hemfosa-aktien var på tisdagen 115 kronor.

https://www.privataaffarer.se/hemfosa-tog-in-miljard/

Alfredsson: Är du beredd på börsfall i sommar?

Från veckan före midsommar 2017 till slutet av augusti föll OMXS30-index med åtta procent – och detta trots att halvårsrapporterna var klart godkända med fler bolag som överträffade förväntningarna än som blev besvikelser.

Men de kortsiktiga förväntningarna var ännu högre och börsen föll ganska brant under drygt två månader. Därmed stämde också säsongsmönstret med svaga sommarmånader – något som också kan vara självuppfyllande eftersom det ligger i marknadens natur att många placerare tar in denna faktor i sina placeringsbeslut.

I år har börsens sämsta tid under maj-september börjat med en svag nedgång på någon procent även om svängningarna varit kraftiga med en fin uppgång i maj – och därefter har marknaden befunnit sig på ett svagt sluttande plan.

Och likheterna i år jämfört med i fjol är stora. Halvårsrapporterna i juli/augusti kommer med all säkerhet bli starka. Högkonjunkturen fortsätter att gynna de exportberoende företagen liksom i de flesta fall valutasituationen med en mycket svag krona både mot dollar (på väg mot 9,00 kr igen) och inte minst mot euron som är betydligt starkare mot kronan än föregående år.

Samtidigt har marknaden börjat att diskontera att vi kanske har nått toppen på konjunkturen och att vi nu ser en pyspunka med sämre makrosiffror som kommer efterhand. Det ger osäkerhet om vinstutvecklingen för 2019 och åren efter det – och innebär att placerarna åtminstone till viss del börja positionera dig för att minska risken.

Dessutom är ett hotande handelskrig mellan USA å ena sidan och EU och Kina å den andra ett reellt hot – och kan bli en direkt utlösande faktor för en större nedgång.

Därför bör du fundera över följande:

  • Har du rätt aktieandel i det totala sparande? Med de uppgångar som varit under senare år kan en del portföljer bestå av 80-90 procent aktier – det är riskfyllt om marknaden viker ned.
  • Cykliska aktier går ner mer vid en bredare rekyl på börsen – defensiva aktier är bättre (läs även detta här)
  • Var inte rädd för att lämna börsen helt med delar av kapitalet – det är bra att ha torrt krut för att köpa ”billigare” framöver.
  • Företagsobligationsfonder är det bästa alternativet bland ränteplaceringar.

https://www.privataaffarer.se/alfredsson-ar-du-beredd-pa-borsfall-i-sommar/

Aktietips: Här är storbankens nya småbolagsfavoriter

”Vi tycker fortfarande mycket om Addtechs affärsmodell, men ser en möjlighet att skifta till Lifco (som växer något snabbare och också är förvärvsdrivet) då värderingsmultiplarna är likartade. Kindred får lämna till förmån för Leo Vegas (som alltså åter gör entré i listan) då vi ser större uppsida i den sistnämnda aktien. Vi är fortsatt positiva till Bravida, men ser än större kurspotential i den pressade aktien Scandic Hotels”, skriver Handelsbanken.

Småbolagslistan består annars av Academedia, Dometic, Duni, Nibe och ÅF.

https://www.privataaffarer.se/aktietips-har-ar-storbankens-nya-smabolagsfavoriter/

Här är analytikernas syn på Epiroc

I går började gruv- och infrastrukturutrustningstillverkaren Epiroc handlas på Stockholmsbörsen. Slutkursen för A-aktien hamnade på 90,85 kr medan B-aktien slutade på 85,80 kr.

Flera analyshus har nu inlett bevakning av Epiroc. Kepler Cheuvreux ger bolaget en köprekommendation. Mäklarfirman har redan före introduktionen satt riktkursen 108 kr för A-aktien.

Handelsbanken Capital Markets inleder bevakning av Epiroc med rekommendationen öka och riktkurs 100 kr.

Barclays Capital sätter rekommendationen jämvikt och riktkurs 97 kr.

JP Morgan rekommenderar övervikt med riktkursen 108 kr.

DNB Markets sätter en köprekommendation med riktkursen 98 kr.

https://www.privataaffarer.se/har-ar-analytikernas-syn-pa-epiroc/

Handelstvisten trappas upp ytterligare

I ett uttalande uppgav Donald Trump att han hade bett USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer identifiera vilka produkter som ska omfattas av de nya tullarna.

Denna omgång tullar kommer som svar på att Kina valde att höja tullar på amerikanska varor för 50 miljarder dollar i slutet av förra veckan. En höjning som kom efter att Donald Trump tidigare aviserat att USA inför liknande importtullar på kinesiska varor.

Kinesiska handelsdepartementet svarade att Kina kommer svara med ”kvalitativa” och ”kvantitativa” åtgärder om USA publicerar ytterligare en lista med tullar på kinesiska varor och anklagade USA för att inleda ett handelskrig, rapporterar Reuters.

https://www.privataaffarer.se/handelstvisten-trappas-upp-ytterligare/