The Dividend Investor v.32 ”Månadsutdelare med 7,6% direktavkastning”


Fastighetsbolag kommer i alla dess slag med varierande inriktning och risknivå därefter. Industri och kontorslokaler som Gladstone Commercial Corp fokuserar på är en rimlig inriktning medan rena handelsfastigheter brottats med utmaningar från e-handel, den så kallade retaildöden. Gladstone Commercial Corp har ticker GOOD och med tanke på det långa namnet refererar jag till bolaget enligt tickern hädanefter. GOOD är ett förhållandevis litet bolag med ett marknadsvärde om 5 miljarder kronor men de är varken en rookie eller bräckliga för den delen. Sedan bolaget noterades år 2003 har de aldrig sänkt sin utdelning. Den senaste höjningen var dock för cirka 10 år sedan men det var mitt i en period då andra bolag sänkte sin utdelning. Mitt i finanskrisen höjde de alltså utdelningen till nuvarande nivå och medan det är längesedan de höjde väger den saftiga direktavkastningen upp avsaknad tillväxt. GOOD betalar utdelning månadsvis om $0,125 med X-datum kring den 20:e varje månad och pay-date den siste i månaden. För oss svenskar brukar det ta någon dag extra innan vi ser utdelningen på vår depå hos svensk mäklare. Totala utdelningen är $1,5 per år och på en aktiekurs strax under $20 ger det en saftig direktavkastning om 7,6 procent. De senaste två kvartalen har bolaget presterat en FFO om $0,4 per aktie vilket betyder att utdelningsandelen är cirka 94 procent. För en REIT som denna är kring 90 procent utdelningsandel vanligt. Visst hade det varit fördelaktigt om det var lite större spelutrymme i GOOD men 94 procent är varken alarmerande eller unikt. Under de senaste kvartalen har bolaget använt en del kapital till att sänka belåningsgraden vilket ger lägre finansieringskostnader framgent.

De äger cirka 100 fastigheter utspridda över 24 stater i USA och de är opportunistiska på det vis att de säljer fastigheter för att göra nya investeringar på platser med starkare tillväxtutsikter. GOOD har 95 olika hyresgäster och de fem största står tillsammans för cirka 18 procent av hyresintäkterna. Det är en riktigt bra riskhantering då man inte vill att enstaka hyresgäster står för en allt för stor del av intäkterna. Ytterligare en stark faktor kring riskhantering är att hyresavtalen är av typen ”Net lease” vilket innebär att hyresgästen själv står för en stor del av kostnaderna förknippade med fastigheten. Man har även en mycket god diversifiering över olika branscher. 65 procent av hyresgästerna har en kredit rating om investment grade eller motsvarande. Belåningsgraden är strax under 60 procent om man även räknar in preferensaktier. Jämfört med andra REITs så är det inte en låg belåningsgrad men om man jämför med en rad svenska bolag som tex Klövern och Corem Property så är det klart rimligt. Bortsett från preffarna är GOODs belåningsgrad 47 procent och det här är det sätt som bolagen normalt kommunicerar belåning oavsett om de har preffar eller ej, i USA samt Sverige. De har i flera år arbetat ned sin belåningsgrad och i senaste rapporten skriver de att de fortsatt har fokus på det.

Bolaget har en lång och förtroendegivande historik. En obruten utdelningstrend sedan 2003 är imponerande och extra så med tanke på att den perioden inrymmer finanskrisen 2007-2009. Det är en stadig verksamhet och de har byggt den med rimlig risk sett till belåning, diversifiering bland hyresgäster och kvalitén på dem samt hyresavtal av typ ”Net lease”. Utdelning varje månad och dessutom en saftig sådan om hela 7,6 procent är klart attraktivt. Gladstone Commercial Corp ser ut att ha goda förutsättningar att fortsätta betala rejäla utdelningar. Aktiekursen har likt övriga REITs gått lite knackigt sedan förra hösten och anledningen är det stigande ränteläget i USA. Högre ränta medför ett högre avkastningskrav bland investerare och därför har REITs pressats ned så att dess aktiekurs genererar den direktavkastningen marknaden anser att skall ha. I det korta perspektivet är aktiekursen i GOOD och andra REITs känslig för stigande räntor men i det långa loppet jämnar det där ut sig. Skulle räntorna stiga mycket vore det önskvärt att bolaget lyckas höja sin utdelning så att inte värderingen på aktien pressas ned allt för mycket. Nu ser det inte ut som att vi kommer få höga räntor i närtid och dessutom verkar bolaget peggat upp för lite högre FFO framöver och således möjlighet att också höja utdelningen. Svårt att veta på förhand bägge de där, räntan och stigande utdelning. Vad vi däremot vet är att utdelningen just nu är hållbar och att den är attans fet. En sorts fågel i handen läge i min bok. Jag gillar caset men äger i skrivande stund inga aktier i bolaget.

http://www.tradingportalen.com/dividend-investor-v-32-manadsutdelare-med-76-direktavkastning/

Analys: Kraftigt översålda Electrolux B skapar ett köpläge.

Electrolux B är kraftigt översåld i jämförelse med MA 40 vilket skapar ett köpläge eftersom aktien misslyckats att få fotfäste på nedsidan efter ett test av tidigare bottnar.

Electrolux B aktien har sedan toppen runt 285kr i början av året tappat en tredjedel av börsvärdet vilket medfört att aktien handlas på en sträckt nivå i jämförelse mot det långsiktiga jämviktsvärdet MA 40 veckor. Aktien handlas i närheten av intervallbotten från början av 2016 vilket gjort aktien ”billig” från ett tekniskt perspektiv.

Då aktien är kraftigt översåld på kort sikt och misslyckats att få fotfäste på nedsidan efter ett test av bottnarna runt 203kr skapas ett köpläge för ett test av det fallande MA 40 underifrån. Nödutgången placeras förslagvis vid en stängning påveckobasis under 193kr. Målkurs sätts konservativt till 244kr.

Passeras i ett senare skede 267kr på ovansidan finns nästa motstånd vid 280 följt av all time highs runt 310kr. Skulle aktien visa förnyad svaghet genom att stänga under 193kr förväntas ett test av 178 följt av 162kr.

Aktien handlas underr det fallande 40 veckors glidande medelvärde.

Entré köp 205kr Ticker ELUX B
Målkurs 244kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 193kr P/E 13.5
Senaste 207.80kr Direkt avk. 4%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-kraftigt-oversalda-electrolux-b-skapar-ett-koplage/

Morgonrapport: Avvaktande inledning på den nya veckan

OMXS30 vände nedåt under inledningen av den nya veckan efter att helgens intensiva nyhetsflöde kring handelskonflikten dämpade riskaptiteten något. Index stängde tillslut ner -0,22 procent till nivån 1608,48. Wall street stängde gårdagen på plus och under natten har även de asiatiska börserna över lag utvecklats uppåt.

Sammantaget inför tisdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt positivt.

På grund av tekniska problem har vi de senaste dagarna upplevt en del fel på hemsidan och med våra mailutskick. Förhoppningsvis är detta nu åtgärdat, men vi vill be om ursäkt på förhand om dessa kvarstår till viss del.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen tog ett steg bakåt under måndagen efter att handelskonflikten mellan USA och Kina återigen tyngde det globala börshumöret. Index stängde tillslut ner -0,22 procent till nivån 1608,48. Omsättningen under gårdagens handelsdag hamnade på 10 miljarder kronor.

Bland vinnarna i storbolagsindexet under gårdagen återfanns Swedish Match som avancerade 1,4 procent. Tobaksbolaget fick under måndagen en höjd rekommendation av investmentbanken Goldman Sachs, där man dessutom tilldelades en ny riktkurs på 600 från 320 kr. Bakgrunden sägs vara att bolaget befinner sig i en attraktiv position i en tillväxtcykel.

Från Danmark meddelade smyckesbolaget Pandora under måndagskvällen att man tvingas vinstvarna för det andra kvartalet. Bolaget, som tappat över -40 procent det senaste året, kommer publicera sin halvårsrapport den 9 augusti istället för som tidigare annonserat den 14 augusti.

Måndagens makroagenda innehöll en uppdaterad konjunkturprognos från KI. Estimaten för svensk BNP skruvades för året upp till 2,6 procent från tidigare 2,4 procent, medan 2019 års tillväxt väntas uppgå till 1,8 procent, något lägre än tidigare befarade 1,9 procent. Bakgrunden till upprevideringen av årets siffror uppges vara ett starkt andra kvartal som trots sommarens extremväder föranleder en höjd prognos. KI konstaterar att statistiken från SCB, som visade att svensk BNP ökade 1,0 procent andra kvartalet, var överraskande stark och indikerar på en fortsatt högkonjunktur där bland annat en robust tillväxt i omvärlden har bidragit till en välmående svensk export. Konjunkturinstitutet justerade dessutom sin Riksbanksprognos och räknar nu med att reporäntan höjs med 0,1 procentenheter i december i år, för att sedan fortsätta att justera upp räntan under 2019, till +0,10 procent i slutet av året.

Tisdagens makroagenda inleds med Tysklands industriproduktion för juni månad. Här väntas en minskning med -0,5 procent i juni jämfört med föregående månad, vilket vore en klar försämring i jämförelse med maj då industriproduktionen steg med 2,6 procent. Förklaringen till prognosen är kapacitetsbegränsningar, handelsoro samt politisk osäkerhet, som alla spås bidra till det negativa utfallet.

Fortsatt under morgonen presenteras det svenska produktionsvärdesindexet för juni. Analytikers förväntningar ligger på en ökning med 0,2 procent jämfört med föregående månad och 3,9 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Uppdelat i delindex spår Swedbank att produktiviteten, främst inom näringslivet, fortsätter i god takt, medan byggsektorn, som väntas uppvisa blygsamma tillväxtsiffror, fortsätter dämpa det samlade utfallet i juni.

OMXS30 utvecklades något ner under måndagen efter en rad handelsrelaterade nyheter fyllt helgens flöde sedan stängningen föregående vecka. Efter en stark rapportperiod under juli som lyfte den svenska börsen, har nu handelskonflikten blossat upp på allvar igen. Med tanke på att makroagendan för tillfället innehåller få väsentliga höjdpunkter och där de större bolagen redan presenterat deras kvartalssiffror, hamnar större fokus på just dessa handelsrelaterade nyheter som därigenom fått diktera de globala rörelserna den senaste veckan.

Denna avvaktande och försiktiga handel ser vi fortsätta en period till då investerarna tycks vänta på klarare indikationer för att driva en mer långsiktig och markant rörelse, i uppåt- eller nedåtgående riktning.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Oriflame (kl 7.15), Moberg Pharma (kl 8.00), Ngex, Semafo (efter Torontobörsens stängning)

Makrostatistik

 • Japan: hushållskonsumtion juni kl 1.30
 • Nederländerna: KPI juli kl 6.30
 • Tyskland: handels- och bytesbalans juni kl 8.00
 • Tyskland: industriproduktion juni kl 8.00
 • RGK: utfall statens betalningar juni kl 9.30
 • SCB: produktionsvärdeindex juni kl 9.30
 • SCB: industriorder juni kl 9.30
 • USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45
 • USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
 • USA: lediga platser (JOLTS) kl 16.00
 • USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30
 • Kina: valutareserv juli

Övrigt

 • RBA: räntebesked kl 6.30
 • RB: resultat omvänd repa kl 10.15
 • Olja: EIA (DOE) månadsrapport kl 18.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen handlades oregelbundet på måndagen. Nolato rekylerade upp efter fredagens kursras. Bland storbolagen avancerade Swedish Match och ABB.

Stockholmsbörsens OMXS30-index slutade ned 0,2 procent till nivån 1.608. Omsättningen på Stockholmsbörsen nådde semesterpräglade 10 miljarder kronor. På de ledande Europabörserna slutade handeln marginellt lägre.

Kraft- och automationsbolaget ABB var upp 1,6 procent. ABB:s storägare Cevian gick i Dagens Industri till förnyad attack mot bolagets vd. ”Ren idioti” var finansmannen Christer Gardells beskrivning av bolagets vd Ulrich Spiesshofers påstående till analytiker att bolaget inte var ett konglomerat.

Swedish Match klättrade 1,4 procent. Investmentbanken Goldman Sachs har höjt sin rekommendation för Swedish Match till köp, från tidigare neutral med en höjd riktkurs till 600 från 320 kronor.

Sammantaget ansåg investmentbanken att Swedish Match befinner sig i mitten i en ny och ”högre” tillväxtcykel och har därför höjt prognoserna för nettovinsten rejält mellan åren 2018-2022.

Sandvik tappade 0,4 procent. Detta trots att HSBC höjde sin riktkurs för Sandvik till 210 kronor, från 195 och rekommendationen köp upprepades. Sandviks aktie slutade en bit över 157 kronor.

På råvarumarknaden var zink och koppar klart lägre. Boliden och SSAB backade båda runt 1 procent. Lundin Mining tappade nästan 2 procent. Bland storbolag som sjönk märktes även Atlas Copco och Alfa Laval som retirerade 1,4 respektive 0,9 procent.

Nolato var upp 6,5 procent efter 15 procents fall i fredags.

”Vi har gjort bedömningen att fredagens kraftiga kursnedgång har föranletts av ett pressmeddelande som distribuerades i fredags med information om en stämning mot vår kund inom VHP-segmentet på den japanska marknaden”, uppgav Nolatos finanschef Per-Ola Holmström till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt honom har Nolato inget med själva tvisten att göra.

Och den stämning som Philip Morris har lämnat in mot Nolatos kund British American Tobacco, BAT, i Japan kommer sannolikt inte bära någon frukt. Det menade analyshuset Jefferies som bevakar de båda tobaksjättarna i en kommentar.

Från Handicare meddelas att vd Asbjørn Eskild beslutat att lämna bolaget av personliga skäl. Aktien tappade närmare 6 procent.

Vårdbolaget Attendo handlades upp nästan 1 procent. I en artikel i Dagens industri framställdes Attendo som en uppköpskandidat för franska vårdjätten Orpea efter budet på Capio tidigare i somras.

Det spotlightlistade bioteknikbolaget Double Bound Pharmaceuticals, DBP, aktie fortsatte resan uppåt och steg runt 25 procent. DBP:s kurslyft kom efter att bolaget gick ut med att det erhållit patent i USA den 31 juli. På en vecka har aktien stigit nästan 200 procent.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1608.48
3483.3
12598.21
2850.4
25502.18
7859.68
22629.38
28087.02
1.16
10.33
8.93
69.09
74

-0.22%
0.03%
-0.14%
0.35%
0.16%
0.61%
0.54%
0.96%
0.05%
-0.03%
-0.07%
0.12%
0.34%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-avvaktande-inledning-pa-den-nya-veckan/

OMXS30 Analys v.32 ”OMXS30 är överköpt…”

OMXS30 har efter den starka utvecklingen under juli i samband med rapportperioden blivit kortsiktigt överköpt. Skulle dock indexet trots det orka bryta över motstånden vid ca 1622 och ca 1635 erhålls nya kortsiktigt intressanta köpsignaler. Men bryts stödnivåerna vid ca 1590-1593 erhålls istället säljsignaler. På lång sikt är emellertid stödområdet vid ca 1450-1460 och motståndsområdena kring ca 1648 och ca 1682 betydligt viktigare att bevaka. Den långsiktiga trenden är tyvärr också fortfarande högst osäker och handelsvolymsambanden fortsätter att vara övervägande negativa. 

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens under relativt låg börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med marginella -0,1 procent och slutade veckan på 1611,95. Årets utveckling ligger däremot på plus med +2,2 procent. Tar man även med förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +5,9 procent.

Börsaktiviteten var lugn förra veckan då rapportperioden bedarrat och många börsaktörer tagit sommarledigt. På nyhetsfronten kom det dock makrodata som signalerade en svag inbromsning av den globala konjunkturen ifrån Japan, Kina och Europa.

De amerikanska teknikaktierna med FANG-bolagen i spetsen, som i slutet av juli skapade oro genom att under volatila former börja gå ned kraftigt, sätt höll sig emellertid relativt lugna förra veckan vilket var positivt.

Däremot så skapade den amerikanske presidenten Donald Trump även denna vecka viss dramatik. Nu genom att hota Kina med en höjning tullsatsen på de föreslagna importtullarna ifrån 10 till 25 procent. Kina svarade på detta med att, inte helt oväntat, meddela att landet är redo att komma med motåtgärder.

Även om rapportperioden i princip är slut så kom bland OMXS30-bolagen eftersläntraren Hexagon förra veckan med en kvartalsrapport som börsen regerade starkt positivt på.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långa trenden för OMXS30 ser emellertid fortsatt oregelbunden och tveksam ut. Indexet har dock etablerat sig både över sin 40-veckors medeltalskurva och den börspsykologiskt viktiga 1600-nivån vilket är klara styrketecken. Däremot så är fortfarande handelsvolymsambanden övervägande negativa vilket indikerar att de långsiktiga investerarna än så länge är väldigt passiva och inte är några större nettoköpare av aktier.

Analys OMXS30

Skulle emellertid OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet i ett senare läge etablera sig över motstånden vid ca 1648 och ca 1682 skulle starka och långsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhållas i indexet.

Men innan en sådan köpsignal erhållits, eller i alla fall innan handelsvolymmönstret blivit entydigt positivt, betraktar vi alla uppgångar främst som potentiella säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Vid ca 1450-1520 finns det flera starka stödnivåer som är av långsiktigt intresse. Skulle OMXS30 börja gå ned med kraft kommer förhoppningsvis dess eventuella nedgångar att hejdas och bottna ut kring detta viktiga stödområde. Skulle dock OMXS30 trots allt etablera sig under den nedåtriktade stödlinjen som i skrivande stund ligger kring ca 1450-1460 erhålls en ny långsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 på lite kortare sikt har haft en stark uppgång i samband med juli månads rapportperiod. Nu är dock indexet överköpt och har även halkat ur sin brant stigande kortsiktiga trendkanal.

Analys OMXS30

Därför ska det bli spännande att se om stödområdet kring ca 1590-1593 och även nivån för indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid 1580, kommer att hålla eller inte. Håller inte dessa stödnivåer erhålls kortsiktiga säljsignaler. I så fall siktar vi först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1560. Och håller inte heller det siktar vi sedan på nedgångar till stödområdet vid ca 1512-1514.

Skulle däremot OMXS30 bryta över motståndsnivåerna vid ca 1622 och ca 1635 erhålls köpsignaler. Särskilt intressanta skulle det i så fall vara om dessa skulle fås i samband med en ökning av handelsaktiviteten. Helst med börsomsättningar på klart över 22-25 miljarder kronor under uppgångsdagarna vore bra. För annars blir det långsiktiga signalvärdet av köpsignalerna klart begränsat.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 kommit i en kortsiktig kraftsamlingsfas. OMXS30 får här köpsignaler ur sin konsolidering om motståndsnivåerna vid ca 1615 och ca 1622 bryts. Skulle istället stödnivåerna vid ca 1605-1606 och ca 1590-1593 passeras erhålls säljsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång om stödnivån vid ca 1605 bryts. Sikta sedan först och främst på en nedgång till stödområdet vid ca 1590-1593.

Sätt också förslagsvis en stopp loss om OMXS30 på nytt skulle gå över 1610. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle motstånden vid ca 1615 och ca 1622 brytas kan man istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis då en stopp loss om indexet skulle gå under 1605. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom OMXS30 rör sig uppåt.

Är man mer långsiktig i sina placeringar rekommenderar vi som liksom tidigare försiktighet i agerandet så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret består. Vill man vara extra försiktig passar man även på att sälja under uppgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Vill man däremot vara mer offensiv i sitt agerande, kanske då stärkt i sitt beteende av den starka rapportperioden, rekommenderar vi dock en stopp loss om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593 och under sin 200-dagars medeltalskurva.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/omxs30-analys-v-32-omxs30-ar-overkopt/

DAX-analysen v.32 ”DAX tvekar vid viktiga nivåer…”

Tyska DAX-indexet ligger långsiktigt sett i en konsolideringsfas och tvekar inför vilken väg den ska välja. Skulle DAX efter denna kraftsamlingsfas bryta ut uppåt och etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 900, ca 13 200 och ca 13 600 erhålls intressanta köpsignaler. Men skulle istället DAX gå under stödnivåerna vid ca 12 100 och ca 11 700 får indexet starka säljsignaler. På kort sikt finns det dock intressanta motståndsnivåer redan vid ca 12 780 och stödnivåer vid ca 12 490.

Den tyska börsen hade förra veckan en nedåtgående utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med -1,9 procent och avslutade veckan på 12 615,76. Årets nedgång på indexet har därmed utökats till -2,3 procent.

Under veckan kom BMW, Siemens och Volkswagen med delårsrapporter som börsen reagerade negativt på. Även stål- och industribolaget Thyssenkrupp fick en negativ börsreaktion efter en vinstvarning. Däremot lyfte Lufthansas aktiekurs kraftigt uppåt efter sin starka kvartalsrapport.

En del makrodata ifrån Kina, Japan och även ifrån europeiskt håll signalerade förra veckan om en svagt inbromsande internationell konjunktur vilket dämpade det tyska börsklimatet något.

Däremot så höll sig de amerikanska börserna relativt lugna förra veckan till skillnad ifrån veckan dessförinnan då turbulensen bland de stora teknikaktierna skapade oro kring hela det globala börsklimatet.

Den amerikanske presidenten Donald Trump gjorde dock utspel gällande handelskonflikten med Kina som orsakade viss börsoro. Han hotade nämligen förra veckan Kina med ytterligare höjningar av de föreslagna importtullarna ifrån 10 till 25 procent. Kina svarade därefter, kanske inte helt oväntat, med att de är redo att komma med motåtgärder på dessa tariffhöjningar.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet ser den långsiktiga bilden för DAX-indexet fortsatt ganska tveksam ut. DAX ligger nu och konsoliderar kring sin viktiga 40-veckors medeltalskurva, som dock börjat luta svagt nedåt, och samlar kraft inför ett utbrott.

Analys DAX

Kan DAX etablera sig över motstånden vid ca 12 900, ca 13 200 och ca 13 600 erhålls köpsignaler. Skulle istället stödnivåerna vid ca 12 100 och ca 11 700 brytas får indexet viktiga säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet har emellertid DAX redan fått säljsignaler när stödnivån vid ca 12 780 och den uppåtgående trendlinjen som gav stöd vid ca 12 650 bröts. I samband med det gav även stochasticindikatorn ifrån sig en bekräftande säljindikation.

Analys DAX

Nya säljsignaler erhålls i dagsdiagrammet om även stödnivåerna vid ca 12 500, ca 12 400 och ca 12 100 passeras.

Skulle däremot DAX etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 780 och ca 12 900, och därmed även över sin 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 12 759, erhålls istället köpsignaler. Sedan väntar i så fall ett viktigt test av motståndsnivån vid ca 13 200.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att DAX ligger i en nedåtriktad trend.  Indexet får här nya kortsiktiga säljsignaler om stödnivåerna vid ca 12 570 och ca 12 490 bryts. Kortsiktiga köpsignaler erhålls istället om indexet kan etablera sig över de motstånd som ligger strax över ca 12 640 och ca 12 700.

Analys DAX

Handlar man främst inom kortsiktiga tidsperspektiv kan man därför förslagsvis gå in för uppgång om motståndet strax över 12 640 bryts. Sikta sedan på uppgångar till ca 12 700, ca 12 780 och sedan till ca 12 860-12 900. Stopp loss förslagsvis inledningsvis strax under ca 12 620, som sedan successivt flyttas uppåt allt eftersom indexet går uppåt.

Byter istället DAX under stödnivåerna vid ca 12 570 och 12 490 kan man istället agera för nedgång. Börja förslagsvis med en stopp loss strax över ca 12 600 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Agerar man mer långsiktigt ser läget bra ut om DAX med kraft kunde etablera sig över motstånden vid ca 12 900 och ca 13 200. Men så länge inga sådana tydliga långsiktiga signaler erhållits ser läget tyvärr osäkert ut. Så stor försiktighet i agerandet rekommenderas.

För skulle DAX etablera sig under stödnivån vid ca 12 100, och särskilt om även stödet vid ca 11 600 skulle brytas, får indexet ganska starka säljsignaler.

http://www.tradingportalen.com/dax-analysen-v-32-dax-tvekar-vid-viktiga-nivaer/

Analys: Tele2 B ångar på vidare uppåt…

Tele2 aktien har återetablerat sig ovanför stödet runt 110kr vilket öppnar upp för en trendande rörelse på ovansidan.

Tele2 aktien har sedan 2001 haft en svag utveckling då aktien varit fastlåst inom intervallet 30 – 110kr. År 2009 smalnade handelsintervallet ytterligare, vilket ofta indikerar en kommande explosiv rörelse.

I slutet av april forcerade aktien motståndet vid 110kr, vilket inte ledde till den förväntade trendande rörelsen på ovansidan, utan istället en rekyl med en stängning under stödnivån på veckobasis vilket sönderslagit den utlösta köpsignalen.

Aktien har därefter på nytt visat att köparna tagit kommandot genom en stor grön stapel under betydande omsättningsökning vilket ger goda odds för starten av en trendande rörelse. Så länge som aktien respekterar golvet i den stigande trendkanal som bildats från december botten 2016, är oddsen goda att prisobjektivet på 190kr blir uppfyllt.

Vi rekommenderar ett köp vid ytterligare test av 110kr. Målkurs sätts konservativt till 138kr. Nödutgången placeras förslagvis vid en stängning under 102kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande.

Entré köp 110kr Ticker TEL2 B
Målkurs 138kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 102kr P/E 129
Senaste 117.60kr Direkt avk. 3.4%

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol TEL2 B.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-tele2-b-angar-pa-vidare-uppat/

Morgonrapport: Handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter…

OMXS30 vände uppåt under fredagen efter bidrag från storbolagen. Index stängde tillslut upp 0,87 procent till nivån 1611,95. Denna och nästkommande vecka bjuder på ett flertal rapporter från många av de mindre bolagen på Stockholmsbörsen. Wall street stängde fredagen på plus och under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats uppåt. 

Sammantaget inför måndagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt positivt.

På grund av tekniska problem har vi de senaste dagarna upplevt en del fel på hemsidan och med våra mailutskick. Förhoppningsvis är detta nu åtgärdat, men vi vill be om ursäkt på förhand om dessa kvarstår till viss del.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen stärktes under fredagen när hela 28 av bolagen i storbolagsindexet noterades på positivt. Index stängde tillslut upp 0,87 procent till nivån 1611,95, vilket tog veckans utveckling till en marginell förlust på -0,05 procent. Omsättningen under veckans sista handelsdag hamnade på 6,4 miljarder kronor.

Fredagens breda uppgång i OMXS30 såg endast Getinge och Swedbank stänga på marginellt minus medan övriga bolag handlades ovan nollan. I topp i storbolagsindexet noterades Kinnevik som avancerade 1,9 procent efter att en artikel i DI uppmärksammat att investmentbolagen fått många nya ägare under året.

Slutet av förra veckan såg handelskonflikten mellan USA och Kina ta ny fart då USA:s importtullar på kinesiska varor under onsdagskvällen bemöttes direkt av mottullar från Kina. Under fredagskvällen meddelade Vita huset att USA är öppet för att diskutera med Kina beträffande handelstvisten mellan de två länderna. Kina däremot uppgavs under natten till måndagen, enligt kinesiska medier, vara redo för ett ”utdraget handelskrig”, där man inte är rädd för att offra kortsiktiga ekonomiska intressen. Kinesiska Globalt Times kommenterade situationen med följande: ”med tanke på de orimliga amerikanska kraven är ett handelskrig en åtgärd som avser att krossa Kinas ekonomiska suveränitet, försöka tvinga Kina att bli en amerikansk ekonomisk vassal så som Japan accepterade Plaza-uppgörelsen”. I USA tog president Donald Trump återigen till Twitter under helgen där han hyllade importtullar, tariffer och hävdar att de redan har haft en bättre effekt än väntat. ”Tariffer kommer att göra vårt land mycket rikare än det är i dag. Bara dårar säger emot”, skrev Donald Trump.

Fredagens USA-riktade makroagenda inledde med den amerikanska handelsbalansen för juni. USA:s samlade underskott i handelsbalansen ökade till 46,3 miljarder dollar i juni, från reviderade 43,2 miljarder dollar föregående månad. Analytiker hade räknat med ett underskott på 46,5 miljarder dollar.

Vidare under fredagen publicerades den viktiga sysselsättningsrapporten från juli månad. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 157 000 personer, arbetslösheten uppgick till 3,9 procent, jämfört med 4,0 procent månaden före, och den genomsnittliga timlönen steg 0,3 procent. Utifrån förhandsprognoserna kom rapporten in under förväntningarna då sysselsättningen väntades uppgå till 190 000. Arbetslösheten samt genomsnittlig timlön kom dock in i linje med förväntningarna. Commerzbank menade dock att med upprevideringen av ökningarna i maj och juni i beräkning så ses rapporten som ganska positiv.

Avslutningsvis presenterades även ISM tjänste-PMI från USA, vilken sjönk till 55,7 i juli jämfört med 59,1 i juni. Väntat var ett index på 58,6.

Måndagens makroagenda bjuder på en kortare konjunkturuppdatering från KI inför regeringens nya prognoser som presenteras på Harpsund. I den senaste prognosen i juni räknade KI med en BNP-tillväxt på 2,8 procent i år och 2,1 procent nästa år. KI spådde då att den rådande högkonjunkturen kulminerar i år, medan nästa år präglas av en mer avtagande tillväxt bland annat på grund av minskade inhemska bostadsinvesteringar.

Vidare under veckan bjuder tisdagen på Tysklands industriproduktion samt svenskt produktionsvärdesindex. Under onsdagen vänder vi oss åt Kantar Prospera som publicerar inflationsförväntningar från penningmarknadens aktörer. Fredagen avslutar sedan den skrala makroveckan med japanska BNP-siffror följt av svenskt och amerikanskt KPI.

OMXS30 avslutade föregående vecka på topp vilket tog den summerade utveckling till ett oförändrat utfall. Efter en mycket stark period i juli har ett mer avvaktande och försiktigt sentiment spridits över börserna nu i augusti där investerarna nu tycks tveka något mer inför den framtida utvecklingen. Förra veckan såg dessutom återigen handelskonflikten mellan USA och Kina styra rörelserna på marknaderna världen över. Lägg därtill signaler om en skiftande konjunktur samt en alltmer försämrad situation i den kinesiska ekonomin. Med dessa orosmoln i åtanke och det faktum att vi nu har övergått till den historiskt svaga höstperioden, tror vi att riskerna på nedsidan ökat något ur ett kortsiktigt perspektiv.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

 • Tyskland: industriorder juni kl 8.00
 • Tyskland: VDMA maskinorder juni kl 10.00
 • EU: Sentix investerarförtroende augusti kl 10.30
 • AF: veckostatistik kl 10.45
 • ECB: obligationsköp kl 15.45

Övrigt

 • KI: konjunkturuppdatering kl 9.15

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen var upp vid fredagens stängning. Handeln präglades av bland flera storbolag gick starkt, däribland Volvo vars aktie stärktes efter tecken på fortsatt god utveckling för tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden.

Svenskt tjänste-PMI sjönk något i juli, men kvarstår på höga nivåer.

Vid stängning noterades Stockholmsbörsens OMXS30-index för en uppgång om 0,9 procent, vid nivån 1.612. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 6,4 miljarder kronor.

Semestertider i stora delar av Europa innebar alltså låg omsättning men det hindrade inte börserna i Frankfurt, Paris och London som var upp mellan 0,4 till 1 procent.

Svenskt inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 59,1 i juli från oreviderade 59,8 föregående månad, något Silf/Swedbank dock kallar en ”expansiv nivå”. Motsvarande statistik från Japan, Kina, Tyskland, Frankrike och Italien visade också mindre nedgångar.

Den amerikanska arbetsmarknadens utveckling i juli var ungefär som väntad i breda drag medan ökning i antalet sysselsatta personer utanför jordbrukssektorn blev lägre än analytikernas snittprognos.

Volvo stärktes 1,6 procent i spåren av färska data från ACT Research som visar att den totala orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika ökade med 180 procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Siffran var rekordhög för en enskild månad.

Uppgångar på 0,6-1,3 procent noterades också för andra bolag inom verkstadssektorn som Atlas Copco, SKF och ABB. Många verkstadsaktier hade det tufft på torsdagen.

På råvarumarknaden steg priset på zink och koppar och Boliden var upp 1,2 procent. Inom råvarurelaterat var SSAB upp nästan 2 procent.

Aktien i Leo Vegas var upp 0,7 procent, vilket var en smärre återhämtning från nedgångar tidigare i veckan efter en svag start på det tredje kvartalet. På fredagen kom stöd från bolagets styrelseordförande Mårten Forste som köpt 10.000 aktier i mobilbettingbolaget.

Vd för G5 Entertainment, Vlad Suglobov, gick i motsatt riktning och sålde aktier för närmare 10 miljoner kronor i G5. Den aktien tappade drygt 1,6 procent.

Investmentbolagen har fått många nya ägare under 2018, uppmärksammade Dagens Industri i fredagens tidning. Och det verkar finns fler köpare. Kinnevik var upp 1,9 procent, Latour steg 1,5 och Bure avancerade 2,3 procent.

Massa- och pappersbolaget Stora Enso stärktes omkring 2,8 procent efter att det sydafrikanska bolaget Mondi rapporterat över förväntan, vilket gav stöd för uppgångar i en rad europeiska förpackningsbolag.

Bland mindre bolag steg Moberg Pharma 8,2 procent efter en rekommendationshöjning från Pareto Securities.

Tungoljeproducenten Black Pearl ökade produktionen i det andra kvartalet och justerade upp prognosen för helåret. Beskedet belönades med en uppgång om 2,3 procent.

Fingerprint Cards avancerade 2,4 procent och har därmed stigit med över 24 procent på en månad.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1611.95
3482.4
12615.76
2840.35
25462.58
7812.01
22551.8
27870.07
1.16
10.31
8.92
68.77
73.41

0.87%
0.38%
0.55%
0.46%
0.54%
0.12%
0.13%
0.7%
-0.07%
-0.02%
-0.14%
0.41%
0.27%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-handelskonflikten-mellan-usa-och-kina-fortsatter/

The Value Investor v.31 Rapportspecial

De flesta av de företag som jag har rekat har nu rapporterat och det blev trevlig nog underhållande läsning i de flesta fall. Jag gör som i våras och kommenterar dem i två inlägg, denna vecka och nästa när även Catena Media har hunnit lämna rapport.

Evolution Gaming hade tydligen fortfarande en del att bevisa då oron för marginalen kvarstod trots deras fina Q1:a som körde upp aktien med 29 % för tre månader sedan. De flesta väntade sig nog av naturliga skäl ett mellankvartal. Rapporten var dock väldigt stark och de drämde med en omsättningsökning på 40 % och en vinstökning på 37 %.

Det marknaden mest har fokuserat på det senaste året är dock EBITDA-marginalen som av olika skäl, framförallt den stora expansionen i Tiblisi och en låg omsättning i början av året, pressades en del de två vinterkvartalen. Den ökade dock från 42,6 % i Q1 till fina 44,6 % och därmed tystnad kanske tveksamma röster som inte har velat tro att man kommer att infria ”löftet” om ungefär samma genomsnittsmarginal detta år som det förra. Rörelsemarginalen följde med upp till 36,6 % (från 34,6 % kvartalet innan).

Kursen som fortsatt hade tryckts ned av nya blankningar tog ett rejält skutt uppåt och har handlats runt 700 kr sedan dess. Läs gärna en kommentar om blankningarna och de märkliga analyser som tydligen ligger bakom från min blogg här.

Det är svårt att hitta några betydande fel på EVO idag. Bolaget har tagit sig igenom den stora expansionen utan minsta problem förutom som sagt den marginalpress som gav marknaden hicka och nu kan de återigen genom sina skalfördelar och sin uppenbara försprång gentemot konkurrenterna fortsätta förbättra marginalerna och resultatet. Detta försprång upprepade ledningen återigen att man bara ökar hela tiden. Som jag skrev efter mitt besök i Riga så tror jag att Evolution Gaming är ett av Sveriges blivande globala storföretag.

LVMH släppte en full rapport (vår och höst är bara försäljning) i slutet av juli och företaget dundrar på som tidigare:

Det är svårt att inte bli imponerad av denna juvel bland de europeiska storbolagen. Man och växte med 14 % organiskt (12 % om man inte tar hänsyn till en nedlagd verksamhet, vilket man förstås ska göra) och, vilket känns ännu bättre för en trogen ägare, man ökade vinsten med otroliga 41 %. Vi kan alltså vara helt säkra på ytterligare en fin utdelningshöjning i vinter. Aktien steg några procent men har sedan fallit tillbaka. LVMH-aktien är dock lite speciell då den ofta stiger markant mellan kvartalen och ju också styrs rätt mycket av makrofaktorer i det korta perspektivet. Detta är den aktie som jag verkligen känner mig helt säker på att jag fortfarande kommer att äga om tio år.

Slutligen har även Apple rapporterat och som vanligt 😉 överraskade de marknaden med en nästan galet stark rapport. Världens största bolag som igår blev historiens första ”trillion dollar company” ökade omstättningen med 17 % och vinsten per aktie med otroliga 40 %…

Apple visade med tydlighet att fokuseringen på antal sålda iphones blir alltmer fel. Försäljningen ökade bara marginellt medan intäkterna från detta segment ökade med 20 % tack vare en nittonprocentig ökning av priset per såld enhet. Services var i vanlig ordning det stora dragloket och ökade med 31 % och uppkomlingen ”Other Products” (Apple Watch, Apple TV osv) ökade med 37 % vilket kompenserade mer än väl för femprocentiga tapp för Mac och iPad.

Som ytterligare grädde på moset var guidningen stark för innevarande kvartal och det är svårt att tro något annat än att aktien, som mest stått och stampat mellan 170 och 190 men dagen efter rapporten för första gången passerade 200, kommer att prestera väl under resten av året.

Jag har ägt Apple sedan iphone 4 då aktien handlades på en fjärdedel av dagens nivå och även om jag har minskat för att kunna öka i aktier som jag tror kommer att stiga snabbare så är det med dagens portföljvikt strax under 10 % alltså inte på något sätt bara av sentimentala skäl jag fortsätter att äga den. Som jag skrivit tidigare så drabbas även AAPL av märkliga panikras som det efter julkvartalet hade släppts men i takt med att bolaget under en längre tid har visat att man har flera ben att stå på, inte minst det nu gigantiska Services-segmentet så kommer aktien med tiden att värderas över snarare än som nästan alltid tidigare under börssnittet. Man ska inte glömma bort att de blev världens första ”biljonbolag” trots att aktien handlas under PE 20…

http://www.tradingportalen.com/value-investor-v-31-rapportspecial/

Morgonrapport: Amerikansk sysselsättning i fokus idag

OMXS30 tog ett rejält kliv nedåt efter att handelskonflikten mellan USA och Kina återigen tyngt världens börser. Index stängde tillslut ner -0,90 procent till nivån 1598,06. Stort fokus under fredagen ligger på den amerikanska sysselsättningsrapporten som presenteras under eftermiddagen. Wall street stängde gårdagen på plus och under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats blandat 

Sammantaget inför fredagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring positivt.

På grund av tekniska problem har vi de senaste dagarna upplevt en del fel på hemsidan och med våra mailutskick. Förhoppningsvis är detta nu åtgärdat, men vi vill be om ursäkt på förhand om dessa kvarstår till viss del. 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen öppnade ner och handlades betydligt under nollan under hela torsdagen efter att handelskonflikten mellan USA och Kina återigen oroade. Index stängde tillslut ner -0,90 procent till nivån 1598,06. Omsättningen under handelsdagen hamnade på 12 miljarder kronor.

Bakgrunden till torsdagens negativa börshumör var de nyheter att Trump administration hotat om att höja tullsatsen på föreslagna importtullar mot Kina till 25 från 10 procent. Kina svarade genast att man är redo att iscensätta motgärder. Vidare uppgav Kina att man är beredd att föra dialog för att lösa dispyterna med kravet att det sker under rättvisa förhållanden där löften hålls.

Vinnare i OMXS30 på torsdagens sura börs var Essity som toppade storbolagsindexet med en uppgång på 0,8 procent. Även Getinge, Swedish Match och Telia noterades på positivt under gårdagen.

Det återgående temat vid handelsoro med exportinriktade verkstadssektorn bland förlorarna utspelades även under gårdagens tunga fall. Volvo och Atlas Copco backade -3,0 respektive -2,7 procent och var därmed sämst bland storbolagen.

Torsdagens makrofokus låg på Bank of England som höjde styrräntan med 25 punkter, till 0,75 procent, vilket majoriteten av analytikerna var överens om på förhand. Att den penningpolitiska kommittén var helt enig i höjningsbeslutet var dock något mer överraskande. Centralbanken flaggade samtidigt för att en ”fortsatt åtstramning” av penningpolitiken kommer att vara lämplig om ekonomin utvecklas enligt prognos, där räntehöjningarna väntas bli begränsade och gradvis. Bland de nya ekonomiska prognoserna som BOE publicerade hade inte mycket ändrats jämfört med föregående prognos i maj.

Fredagens makroagenda utspelar sig i USA och inleder med den amerikanska handelsbalansen för juni. Här väntas underskottet uppgå till 43,1 miljarder dollar, vilket motsvarar ett oförändrat utfall från maj. Nomura uppgav i ett nyhetsbrev att preliminär handelsdata visade att varuexporten dämpades något med breda nedgångar i flera produktkategorier.

Vidare publiceras den viktiga sysselsättningsrapporten från juli månad. Väntat utfall är en ökning med 195 000 personer i juli, vilket är mindre än junis siffra på 213 000. De genomsnittliga timlönerna väntas ha ökat med 2,7 procent medan arbetslösheten väntas sjunka till 3,9 från 4,0 procent förra månaden. Capital Economics tror på en ökning med 222 000, med bakgrund till en underliggande stark sysselsättningstrend för det här skedet i cykeln. Det mesta av styrkan hänger ihop med en vändning i ökningstakten för jobb inom tillverkningsindustrin.

Avslutningsvis presenteras även ISM tjänste-PMI från USA, vilken enligt analytikers prognoser väntas ha sjunkit något till 59,0 från 59,1 i juni.

OMXS30 utvecklades negativt från öppning till stängning under gårdagen efter att handelskonflikten på nytt gjort sig påmind bland investerarna världen över. På kort sikt ser vi dessa handelspräglade rörelser fortsätta tills dess att en lösning kring situationen är uppnådd. Det är även med tydlighet vi nu tagit ytterligare steg mot den historiskt svaga höstperioden. Juli, som efter en stark rapportflod avslutades klart upp, har nu övergått i augusti, vilket hittills denna veckan har bjudit på en mer försiktig och avvaktande utveckling i jämförelse med föregående månad. Sett ur ett kort tidsperspektiv tror vi således att riskerna på nedsidan har ökat något.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Cavotec (ca kl 12.00)

Makrostatistik

 • Japan: tjänste-PMI juli kl 2.30
 • Kina: tjänste-PMI juli kl 3.45
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI juli kl 8.30
 • Italien: tjänste-PMI juli kl 9.45
 • Frankrike: tjänste-PMI juli (def) kl 9.50
 • Tyskland: tjänste-PMI juli (def) kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI juli (def) kl 10.00
 • Storbritannien: tjänste-PMI juli kl 10.30
 • EMU: detaljhandel juli kl 11.00
 • USA: handelsbalans juni kl 14.30
 • USA: sysselsättning juli kl 14.30
 • USA: tjänste-PMI juli (def) markit kl 15.45
 • USA: ISM tjänste-PMI kl 16.00
 • Konjunktur: JP morgan globalt kombinerat PMI kl 17.00

Övrigt

 • BOJ: protokoll från juni-mötet kl 1.50

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen handlades klart lägre under torsdagen. På kontinenten var utvecklingen likartad med nedgångar som följde på en allmänt negativ utveckling i Asien i spåren av utökad handelsoro.

Detta sedan USA-presidenten Donald Trumps administration hotat om att höja tullsatsen på föreslagna importtullar mot Kina till 25 från 10 procent. Kinas finansdepartement svarade med att landet är redo att iscensätta motåtgärder, och att man är helt förberedda på USA:s hot om ett eskalerande handelskrig. Kina förordar visserligen fortsatt dialog för att lösa handelsdispyter, men en förutsättning för detta är en rättvis behandling och att löften hålls.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 var vid stängning ned 0,9 procent till nivån 1.598. Omsättningen på Stockholmsbörsen nådde 12 miljarder kronor på torsdagen. I Europa försvagades DAX-indexet i Frankfurt 1,6 procent. Rapporterande Siemens var ned 5,3 procent medan storbankerna Deutsche Bank och Commerzbank också tillhörde förlorartoppen. I London sjönk FTSE 100 1,1 procent. Parisbörsens CAC 40-index retirerade i liknande härad.

I Stockholm var tongångarna dystra inom den exportinriktade verkstadssektorn. Volvo och Atlas Copco sjönk 3,0 respektive 2,7 procent. Sandvik, Autoliv och SKF kom något lindrigare undan.

Essity seglade för dagen upp i topp genom att stiga 0,8 procent. Tätt därefter följde andra mer defensiva aktier som Getinge och Swedish Match. Även Telia stängde svagt upp.

Hotellkedjan Radisson kan komma att byta huvudägare igen. Kinesiska Jin Jiang överväger att lägga bud på Radisson, vars aktie noterades marginellt högre.

DNB Markets har höjt sin rekommendation för Oriflame till köp från behåll. Smink-aktien avancerade 1,1 procent.

Kepler Cheuvreux har sänkt sin rekommendation för mätteknikbolaget Hexagon till behåll från köp. Aktien backade 0,6 procent.

Mekonomen har stigit 27 procent sedan halvårsrapporten för en vecka sedan, men aktien kan mycket väl fortsätta upp enligt Dagens Industri. Marknaden verkade dock inte dela optimismen och handlade ned bilservicekedjan 1,9 procent.

Nederländska investmentbanken Kempen har sänkt Castellum från köp till neutral medan Wihlborgs höjts från neutral till köp. Castellum var i stort oförändrad medan Wihlborgs stärktes drygt 2procent.

Pareto och Danske Markets behåller sina köprekommendationer på Leo Vegas efter onsdagens rapport där spelaktien tappade 15 procent efter en svag inledning på det tredje kvartalet. Aktien rekylerade upp nära 4 procent på torsdagen.

Bemanningsföretaget NGS redovisade en nettoomsättning på 158 miljoner kronor (168) för det andra kvartalet. Aktien tappade 7,1 procent.

Gullberg & Jansson, som säljer pooltillbehör, bör efter de senaste månadernas rekordvärme ha förutsättningar för några riktigt bra kvartal framöver. Det tror analystjänsten SvD Börsplus som mot den bakgrunden valt att sätta ett ”spekulativt köpråd” på aktien, som steg drygt 17 procent.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

3468.47
12546.33
2827.22
25326.16
7802.69
22520.72
27679.56
1.16
10.3
8.88
69.07
73.4

-0.9%
-1.16%
-1.5%
0.49%
-0.03%
1.24%
0.03%
-0.13%
0.04%
-0.03%
-0.06%
0.16%
-0.07%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-amerikansk-sysselsattning-fokus-idag/

Morgonrapport: Väntat räntebesked från Fed igår

OMXS30 backade under onsdagen efter ännu en avvaktande dag med handel runt nollan. Index stängde tillslut marginellt ner med -0,19 procent till nivån 1612,54. Gårdagens räntemöte från Fed kom in enligt förväntningarna, det vill säga en oförändrad ränta och alltmer som tyder på en höjning i september. Wall street stängde gårdagen på blandat och under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats nedåt. 

Sammantaget inför torsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen och övriga Europa backade något under onsdagen efter nya uppgifter kring handelskonflikten mellan USA och Kina framkommit. Index stängde tillslut ner -0,19 procent till nivån 1612,54. Omsättningen under handelsdagen hamnade på 7,4 miljarder kronor.

Vinnare i OMXS30 blev Getinge efter att ha meddelat att man inte väljer att förnya det distributionsavtal man har haft med TS03 sedan 2015. Nyheten togs emot väl av marknaden varpå aktien steg med 3,5 procent.

Sämre under onsdagen gick det för Leo Vegas som presenterade sin kvartalsrapport under morgonen. Medan de definitiva siffrorna var i linje med förväntningarna, underpresterade mobilbettingbolaget gentemot analytiker konsensus gällande spelintäkterna i juli. Aktien rasade nästan -15 procent och drog med sig ett flertal av branschkollegorna i fallet.

Onsdagen innehöll inköpschefsindex från både Sverige och USA där grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt. Morgonen inledde med Sveriges industri-PMI för juli som ökade rejält från förra månadens 54,2 till 57,4, vilket var klart över väntade 54,8. Främst bidragande i uppgången var delindex för produktion, tätt följt av orderingången och sysselsättningen. Silf/Swedbank kommenterade att utfallet vittnar om en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin.

Vidare under gårdagen presenterades ADP:s statistik över den amerikanska sysselsättningen i den privata sektorn. Undersökningen, som ger en svag indikation inför fredagens officiella jobbrapport, uppmätte en ökning med 219 000 personer i juli. Marknadsaktörer väntade att sysselsättningen skulle ha ökat med 185 000 personer.

Onsdagen fortsatte i USA med (ISM) industri-PMI. ISM inköpschefsindex för industrin backade till 58,1 i juli från 60,2 i juni. Utfallet, som fortsatt tyder på en stark ekonomi, var under förväntningarna på 59,5.

Gårdagens makroagenda avslutades med Federal Reserves räntebesked under kvällen. Fed-kommitén lämnade räntan oförändrad på mellan 1,75 och 2,00 procent, precis i enlighet med förväntningarna. I uttalandet höjde kommittén beskrivningen av ekonomiska aktiviteten till ”stark”, från ”solid” i juni, samtidigt som beskrivningen av hushållskonsumtionen höjdes till ”växt starkt” från ”tagit fart”. Sett till det hela indikerade inte centralbanken någon förändring av de ränteplaner som presenterades i juni, vilket innebär att marken fortsatt är krattad för en ny räntehöjning i september, och sannolikt också för ytterligare en höjning senare i år.

Torsdagens makrofokus ligger på Bank of England som lämnar räntebesked efter lunch. Förväntningar inför dagens möte ligger på en räntehöjning med 0,25 procentenheter till 0,75. Enligt Danske Bank är BOE för optimistiska gällande inflationen men samtidigt mer oroade över en överhettning av ekonomin. Vidare tror man att det inte blir några större förändringar gällande tonen och BOE bör upprepa budskapet att höjningar kommer vara gradvisa och begränsade. Commerzbank å andra sidan är kluven till om BOE kommer höja räntan och menar att det finns argument för att centralbanken ska avvakta där man bland annat nämner svagare löneökningar än väntat och osäkerhet kopplad till brexit. Samtidigt har BOE inte gjort något för att dämpa förväntningarna på en höjning, vilket banken ser som ett tecken på att det blir av.

OMXS30 utvecklades återigen sidledes under onsdagen efter ytterligare nyheter kring handelskonflikten präglat investerarnas riskaptit. Sent under tisdagseftermiddagen uppgav medier att USA och Kina för samtal med syfte att återstarta förhandlingar om handelspolitiken. Under natten mellan tisdagen och onsdagen meddelade sedan Bloomberg News att USA kan komma att höja tullarna på importerade varor från Kina. Motsträviga handelsuppdateringar likt dessa, som pågått de senaste månaderna, ser vi fortsätta på kort sikt tills en potentiell lösning i situationen är uppnådd. Rörelserna som dessa framkallar har dock ebbat ut med tiden, men väntas till viss del fortsätta påverka utvecklingen på världens börser ur ett kort tidsperspektiv.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Black Pearl (efter kl 22), NGS

Makrostatistik

 • SCB: fordonsstatistik juli kl 9.30
 • EMU: PPI juni kl 11.00
 • USA: challenger varselstatistik kl 13.30
 • USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30
 • USA: industriorder juni kl 16.00
 • USA: order varaktiga varor (def) juni kl 16.00

Övrigt

 • BOE: räntebesked kl 13.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen var marginellt ner 0,2 procent vid stängning på onsdagen. Getinge lyfte då marknaden gladdes över bolagets beslut om att inte förnya ett distributionsavtal. Leo Vegas föll tungt efter svaga julisiffror.

Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 ner knappt 0,2 procent, till nivån 1.613. Omsättningen var skral och aktier till ett värde om 7,4 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

På kontinenten var Londonbörsen ner 1,1 procent och Frankfurt backade 0,5 och Paris tappade 0,3.

Uppgifter om att USA planerar höja nivån på tullar på importerade varor från Kina till 25 procent från 10 procent spred viss oro på de globala finansmarknaderna. Noterbart från makroscenen var även att Tyskland för första gången kommer hindra kinesiska aktörer från att förvärva ett tyskt bolag.

Medicinteknikbolaget Getinge och TS03 har gemensamt beslutat att inte förnya det distributionsavtal mellan företagen som började 2015.

”Dagens nyhet är positiv då det visar att Getinges process att rensa ut olönsamma produkter och avtal verkligen äger rum. Getinge har ju historiskt haft svårt att göra sig av med produkter, och bara köpt på sig produkter”, skriver en analytiker i en kommentar till Direkt angående Getinges uppgång. Aktien var upp 3,5 procent.

Mobilbettingbolaget Leo Vegas rasade nästan 15 procent. Spelintäkterna i juli på 26,4 miljoner euro var lägre än bolaget, och stora delar av analytikerkåren och aktiemarknaden, hade förväntat sig. De definitiva siffrorna för andra kvartalet var dock i linje med den tidigare omvända vinstvarningen. Leo Vegas räknar också med en marknadsföring i tredje kvartalet på liknande nivå som i det andra kvartalet.

Flera i bettingsektorn drogs med i fallet. Cherry var ned 4,3 procent, Catena Media backade 5,3 procent, Kindred sjönk drygt 1 procent och Netent gick ned 2,4 procent.

Spel- och affiliatebolaget Nordic Leisure backade kraftigt efter att rapporten för det andra kvartalet släppts på onsdagsmorgonen som senare fått analytiker att spå en negativ tillväxt kommande år. Aktien var ner hela 30 procent.

Klädjätten H&M backade 2,6 procent. Den brittiska konkurrenten Next sjönk ett antal procent i London. Bolaget flaggade för att det exceptionellt varma vädret hjälpt försäljningen i andra kvartalet. Troligen har viss försäljning som egentligen skulle ha skett i augusti tidigarelagts, menar Next.

På råvarumarknaden har priset på koppar och zink backat och Boliden var ner 1,4 procent. Inom råvarurelaterat backade SSAB nästan 2 procent.

Spotlightlistade Rhovacs studie avseende säkerhet och immunaktivering i bolagets kliniska fas I/II-studie Rhovac-001 hos patienter med prostatacancer visade positiva resultat. Aktien stärktes 49,4 procent.

Fingerprint Cards var upp 5,2 procent och har därmed stigit med omkring 30 procent sedan halvårsrapporten presenterades. Amerikanska Synaptics, som delvis konkurrerar med Fingerprint Cards, backade 5,2 procent på tisdagen. Synaptics rasade med 14 procent i tisdagens efterhandel på beskedet att Dialog Semiconductor avslutat samtalen om uppköp av Synaptics.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1612.54
3509.23
12737.05
2813.36
25333.82
7707.29
22515.32
27683.05
1.17
10.27
8.81
67.9
72.64

-0.19%
-0.46%
-0.53%
-0.1%
-0.32%
0.46%
-1.01%
-2.32%
-0.07%
0.03%
0.1%
0.35%
0.35%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-vantat-rantebesked-fran-fed-igar/

Analys: Köpsignal utlöst i Securitas B.

Securitas aktien har brutit sig loss på ovansidan från en två årig kraftansamling under tilltagande omsättning vilket utlöst en stark köpsignal. Prisobjektivet indikerar vidare uppgång mot 181kr.

Securitas aktien har efter en trendaccelerering på ovansidan i början av 2015 -då aktien handlades på en sträckt nivå i jämförelse med det långsiktiga jämviktsvärdet -haft en lugnare utveckling som det senaste två åren mynnat ut i ett sidledes handelsintervall mellan 125 och 153kr.

Förra veckan bröt aktien detta intervall på ovansidan under starkt ökad omsättning vilket utlöst en köpsignal. Prisobjektiv är skillnaden mellan taket och botten av det tidigare handelsintervallet vilket indikerar vidare uppgång mot 181kr så länge som aktien på veckobasis fortsätter att stänga ovanför 153kr.

Vi ser aktien köpvärd på rekyl för ett återtest av 153kr som omvandlats till ett starkt stöd. Nödutgången placeras förslagsvis vid en veckostängning under 149kr. Målkurs sätts till 180kr.

Det långsiktiga jämviktsvärdet i form av MA 40 veckor har sedan juni månad tagit en positiv lutning.

Entré köp 153-154.50kr Ticker SECU B
Målkurs 180kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 149kr P/E 19.6
Senaste 158.30kr Direkt avk. 2.6%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SECU B.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-kopsignal-utlost-securitas-b/

Morgonrapport: Räntebesked från Fed idag

OMXS30 handlades länge runt nollan under tisdagen men lyfte strax innan stängning efter positiva nyheter angående handelskonflikten mellan USA och Kina. Index stängde tillslut upp 0,28 procent till nivån 1615,60. Wall street stängde gårdagen på plus och under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats blandat. 

Sammantaget inför onsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen ökade något under tisdagen efter goda nyheter från USA lyft den svenska marknaden under seneftermiddagen. Index stängde tillslut upp 0,28 procent till nivån 1615,60. Omsättningen under handelsdagen hamnade på 14 miljarder kronor.

Bidragande till gårdagens starka avslutning var de uppgifter att USA:s finansminister Steve Mnuchin och Kinas vice premiärminister Liu He för samtal med syfte att återstarta förhandlingar om handelspolitiken. Under natten kom dock motsträviga uppgifter då Bloomberg News rapporterade att USA kan komma att höja nivån på tullar på importerade varor från Kina. De uppger att det handlar om tullar på varor om 200 miljarder dollar där tullarna kan komma att höjas till 25 procent från 10 procent.

I OMXS30 ledde mätteknikbolaget Hexagon utvecklingen med en uppgång på 5,4 procent efter en rapport som visade en överraskande hög organisk tillväxt.

Vinnare på sin rapport blev även Lundin Petroleum som presenterade ett starkt kvartal men också en optimistisk framtidsprognos, vilket lyfte aktien drygt 5 procent.

I USA släppte Apple sin kvartalsrapport efter stängning på Wall street. Bolaget överträffade analytikers förväntningar gällande både resultat samt omsättning och steg 2,5 procent i efterhandeln.

Från Stockholmsbörsen bjuder onsdagen på kvartalsrapporter från Leo Vegas, som inför dagens rapport meddelade en omvänd vinstvarning, samt Arion Banki.

Tisdagens makroagenda inleddes med EMU:s preliminära KPI för juli månad. Inflationstakten i euroområdet steg till 2,1 procent jämfört med 2,0 procent i juni, vilket var högre än förväntningarna på ett oförändrat utfall. Kärninflationen steg till 1,1 procent, jämfört med 0,9 procent i juni. Väntat var 1,0 procent.

Gårdagen såg även EMU presentera BNP-siffror för det andra kvartalet. Euroområdets BNP steg 0,3 procent under andra kvartalet, jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 ökade BNP med 2,1 procent. Analytiker hade väntat något högre siffror med uppgångar på 0,4 respektive 2,2 procent.

Onsdagen inleder med Sveriges industri-PMI för juli som senast i juni sjönk till 54,2 från 55,8 i maj. KI:s julibarometer visade en uppgång i index för tillverkningsindustrin, till 118,1 från 115,9 i juni. Siffrorna var bättre än förväntningarna och bidrar nu till att analytiker estimerar en ökning i industri-PMI till 54,8 i juli.

Vidare under dagen presenteras ADP:s statistik över den amerikanska sysselsättningen i den privata sektorn under juli månad. Undersökningen, som ger ett underlag inför fredagens officiella jobbrapport, spås visa en privat sysselsättningen som ökat med 190 000 personer.

Fortsättningsvis från den nordamerikanska kontinenten får vi även (ISM) industri-PMI från USA under eftermiddagen. Den starka amerikanska ekonomin har inte visat några tecken på att sakta ned där BNP steg 4,1 procent i beräknad årstakt i andra kvartalet enligt det första estimatet. Än så länge verkar inte det amerikanska näringslivet störas av handelskonflikterna där de regionala indikatorerna bara har backat marginellt de senaste månaderna. ISM väntas dock backa något till 59,8 från 60,2 förra månaden.

Avslutningsvis lämnar Federal Reserve räntebesked under kvällen. Inför mötet, där Fed inte väntas göra några förändringar, har det mesta handlat om Donald Trumps ifrågasättande av centralbankens arbete. Den amerikanska presidenten sade i en intervju med CNBC att han inte gillade räntehöjningarna då åtstramningen ”skadar allt vi gjort” för ekonomin. Analytiker menar dock att Trumps uttalanden inte lär ha en märkbar effekt på Feds förda policy. Enligt Commerzbank väntas inte dagens pressmeddelande ändra på förväntningarna om en höjning i september.

OMXS30 utvecklades återigen avvaktande och försiktigt under gårdagen innan uppgången tog fart något under seneftermiddagen. Med juli månad över kan vi nu konstatera att det blev en stark börsmånad där uppgången summerades till 3,64 procent. Investerarna tycks däremot nu, efter en övervägande positiv rapportperiod, tveka en del inför den framtida utvecklingen. På andra sidan Atlanten har FAANG-bolagen spridit orosmoln efter att, för första gången på länge, visat på svaghet och tveksamhet med rapporter under förväntningarna från både Facebook och Netflix. Investerare börjar nu på riktigt ifrågasätta teknikjättarnas skyhöga värderingar, vilket har lett till ett vacklande i många tillväxtdrivna teknikbolag, inte bara i USA utan även Europa.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Leo Vegas (kl 8.00, släppt prel siffror), Arion Banki

Makrostatistik

 • Japan: industri-PMI (def) juli kl 2.30
 • Kina: Caixin industri-PMI juli kl 3.45
 • Ryssland: industri-PMI juli kl 8.00
 • Silf/Swedbank: industri-PMI juli kl 8.30
 • Norge: industri-PMI juli kl 9.00
 • Spanien: industri-PMI juli kl 9.15
 • Italien: industri-PMI juli kl 9.45
 • Frankrike: industri-PMI (def) juli kl 9.50
 • Tyskland: industri-PMI (def) juli kl 9.55
 • EMU: industri-PMI (def) juli kl 10.00
 • Storbritannien: industri-PMI juli kl 10.30
 • USA: ADP sysselsättning privat sektor juli kl 14.15
 • USA: Markit industri-PMI (def) juli kl 15.45
 • USA: ISM industri-PMI juli kl 16.00
 • USA: bostadsbyggande juni kl 16.00
 • USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30
 • Konjunktur: JP Morgan globalt industri-PMI juli kl 17.00

Övrigt

 • Indien: räntebesked kl 11.00
 • Fed: räntebesked kl 20.00
 • Brasilien: räntebesked
 • Indien: industri-PMI juli kl 7.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen steg på tisdagen i likhet med flertalet av de kontinentala handelsplatserna. Uppgifter om att höga representanter för USA och Kina för samtal i syfte att undvika ett fullskaligt handelskrig gav på ett visst stöd.

Hexagon och Lundin Petroleum var storvinnare efter uppmuntrande kvartalsrapporter, men även storbankerna noterades på plus. Tele2 intog bottenpositionen bland storbolagen.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg 0,3 procent till nivån 1.615,6. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 14 miljarder kronor.

På makrofronten kom flera indikationer på en potentiellt inbromsande global konjunktur. Både japanska och kinesiska makrodata var något svagare än prognostiserat och den japanska centralbanken bjöd på en oväntat mjuk policyuppdatering som åtföljdes av lägre långräntor. Från Europa kom BNP-siffror som var marginellt lägre än väntat.

I motsatt riktning verkade eftermiddagens uppgifter från Bloomberg News om att USA:s finansminister Steve Mnuchin och Kinas vice premiärminister Liu He för samtal med syfte att återstarta förhandlingar om handelspolitiken.

I Stockholm toppade mätteknikbolaget Hexagon OMXS30-indexet med en uppgång på 5,4 procent efter en rapport som visade en överraskande hög organisk tillväxt.

SKF, som fortsatt renodlingsprocessen och sålt affärsområdet Motion Technologies för 2,8 miljarder kronor, låg också nära toppen med en uppgång på 1,4 procent.

Lundin Petroleum, utanför OMXS30, lyfte drygt 5 procent. Halvårsrapporten innehöll, utöver ett kvartalsresultat som var något högre än väntat, en prognos om lägre kostnader samt optimistiska långsiktiga produktionsutsikter.

Bland vinnarna för dagen märktes också flera av de svenska storbankerna, som registrerade uppgångar på 0,5-1,1 procent. Sektorn var stark i hela Europa, med hjälp av en väsentligt bättre kvartalsrapport än väntat från Credit Suisse.

De konjunkturkänsliga gruvbolagen gick starkt i hela Europa sedan basmetallerna avancerat i spåren av de amerikansk/kinesiska uppgifterna. I Stockholm steg Lundin Mining 2,5 procent och Boliden 1,3 procent.

Uppåt var det för tredje dagen i rad för Mekonomen, som nu avancerat 25 procent efter förra veckans överraskande starka rapport. För dagen noterades en uppgång om 5,1 procent.

Även Autoliv-avknoppningen Veoneer hade en stark dag och steg 6,4 procent, med ett extra lyft då de amerikanska börserna öppnade.

Tisdagens svagaste kort bland storbolagen var Tele2, som förlorade 2,2 procent. Nedåt var det också för H&M, som tappade 1,8 procent efter att Société Générale sänkt riktkursen till under 100-lappen, 99 kronor från 107 kronor.

Active Biotech rasade 37 procent sedan bolaget uppgett att fas 2-studien Legato-HD, som utvärderat säkerhet och effekt hos laquinimod som behandling av Huntingtons sjukdom, inte uppnått sitt primära mål.

På First North rusade Terranet hela 177 procent. Bolaget har ingått ett licensavtal om kommersialisering och implementationen av nätverksoberoende positionering för självkörande fordon.

Spotlight-listade Double Bond Pharmaceutical har fått patent i USA på plattformen Belogal. Aktien lyfte 78 procent.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1615.6
3525.49
12805.5
2816.29
25415.19
7671.79
22708.99
28575.47
1.17
10.28
8.8
68.38
73.91

0.28%
0.38%
0.06%
0.49%
0.43%
0.55%
0.69%
-0.03%
-0.05%
-0.01%
0.03%
-0.55%
-0.4%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-rantebesked-fran-fed-idag/