Småbolagsanalys: ”Stabila Bahnhof”

Utvecklingen inom teknologi förändrar drastiskt vårt samhälle från grunden. Ord som “streama” och “moln” har fått en helt ny betydelse och tillhör numera vardagen på såväl privat- som företagsnivå. Att dessa två fenomen helt skulle slå ut tablå-tv och omkullkasta begreppet lagringsutrymme, och spara oss både tid och pengar, inom bara några år var det ingen som kunde föreställa sig. Streaming och nedladdning till molnet innefattar bara en bråkdel och är endast början på vad denna teknikrevolution har att erbjuda. En teknikrevolution där extremt höga krav och förväntningar ställs på stabila nätverk – här kommer Bahnhof in i bilden.

Bahnhof är en internet- och telekomoperatör som erbjuder bredband, telefoni, servertjänster samt mer komplexa IT-driftlösningar. Bolaget väljer själva att beskriva dess rörelse i privat- respektive företagsmarknad. Privatmarknaden, som utgör cirka 60 procent av omsättningen, innefattar bredbandstjänster i öppna stadsnät där Bahnhof som helhetsleverantör växt med drygt 15 procent tre år i rad. Dessa tjänster belönades under inledningen av året med ‘Sveriges snabbaste bredband’ enligt Bredbandskollen, och ‘Sveriges bästa internetoperatör’ enligt Nordic Bench. Resterande del av bolaget består av företagsmarknaden som fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster, samt drift- och molntjänster som utgår från företagets datahallar. Den första delen, det vill säga nätoperatör, omfattar kvalitativa och driftsäkra lösningar till både offentliga och privata aktörer. Andra benet är IT-drift, vilket dels utgörs av deras Content Delivery Network-tjänst som hanterar och fördelar den tunga trafiken som nätet innehåller, och dels helhetslösningar för IT i form av cloud och co-location. Utöver dessa affärsområden är Bahnhof dessutom ägare i Elementica Data Center Construction AB till 72,73 procent. Elementica bygger och driver datahallar där affärsidén är att sälja överskottsvärmen från dessa datahallar till energibolag.

Bahnhof belönades med titeln ‘Sveriges bästa internetoperatör’ av Nordic Bench under inledningen av året

Blott ett år efter att Bahnhof grundats tillkom Jon Karlung som delägare och VD i bolaget. Drygt 23 år senare sitter han fortfarande vid rodret. Karlung har genom åren visat att han inte räds för att öppna upp mot orättvisor såsom monopol, och hot mot yttrandefrihet och integritet när han i sina VD-ord, artiklar, och remissyttrande uttryckt sina starka åsikter om marknadens brister. Transparensen och modet som utmärker VD:n smittar tydligt av sig på bolaget som numera också förknippas med dessa egenskaper. Bland ägarna i Bahnhof återfinns VD Jon Karlung i sitt gemensamma bolag med Andreas Norman som huvudägare med drygt 50 procent av aktierna. Andra och tredje största ägare i bolaget är Didner & Gerge respektive Öresund.

Räknat i omsättning är Bahnhof just nu nästintill enbart inriktad mot den svenska marknaden med blott 1-2 procent från utlandet. I nätverksdelen förklaras denna fördelning främst av politiska skäl då de flesta länderna i Europa fortfarande är monopolistiska i dessa frågor och det därför inte finns tillgång till öppna nät. Stängda marknader innebär högre inträdeskostnader samt långsammare tjänster, och blir således inte lönsamt att gå in i så som det ser ut idag. Större potential finns däremot inom IT, med moln- respektive servertjänster, tack vare ett alltmer digitaliserat samhälle med en ökande medvetenhet och utvecklad kravbild. Centralt inom Bahnhof är respekt för kundernas sekretess. EU:s nya dataskyddslag GDPR har varit ett uppvaknande för många och kommer innebära högre krav på leverantörer och företag att ta integritetsfrågor på allvar, något som onekligen gynnar Bahnhofs framtidsutsikter och möjligheterna att expandera bortom Sveriges gränser.

Bahnhofs vision att etableras som en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom ska uppnås genom att utnyttja svagheterna i de etablerade telejättarna. Optimismen som genomsyrar bolaget i denna kamp att rubba maktbalansen, det vill säga monopolet, är otvetydig där bolaget både enligt ovan nämnda utmärkelser och i egna utfästelser tycks ha stöd i sin strävan. Karlung har själv manifesterat i flera forum om vikten av att riva monopolen för att driva den tekniska innovationen vidare. I mars i år lämnade Karlung och Bahnhof ett remissyttrande till Post- och telestyrelsen med hopp om att Sverige väljer att gå i USA:s fotspår i en mer avreglerad syn på spektrumtilldelning. Historiskt har uppdelningen av spektrumband, som kan liknas vid en naturresurs, skett via auktion. Spektrumbanden, där den tidigare tekniken inte tillät samma sändare att använda samma frekvenser, föll då i händerna på mobiljättarna i landet. Framtidens 5G-spektrum med det nya 3,5 GHz bandet tillåter dock detta vilket rent tekniskt innebär möjligheter till en öppen konkurrensmarknad.

Bahnhof i siffror

Bahnhof identifierar sig själva som ett tillväxtbolag trots bolagets långa erfarenhet, vilket tyder på att ledningen fortsatt ser stora möjligheter på expansion. En farhåga många har med tillväxtbolag är att resultaten på kort sikt kan variera kraftigt från kvartal till kvartal. Oron över fluktuerande resultat med större överraskningar (i både positiv och negativ riktning) har historiskt inte förekommit i Bahnhof, tack vare rutin och branscherfarenhet. Bolagets “tråkiga” (läs stabila) utveckling kvartalsvis, sett till tillväxtbolag-stereotypen, gör sig bättre i jämförelse på årsbasis där omsättningen ökat med över 20 procent, och EBITDA med över 13 procent vart och ett av de tre senaste åren. Lägg därutöver till att bolaget aldrig genomfört en nyemission samt att man ständigt höjer utdelningen, och orosmolnet över ett volatilt tillväxtbolag är som bortblåst. Bahnhof signalerade i senaste kvartalsrapporten att antalet nya ordrar och leveranser ökar på i stort sett samtliga affärsområden, vilket inger förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling under de kommande kvartalen.

Bolaget har haft en oerhört stark utveckling på aktiemarknaden det senaste året

Sammanfattningsvis:

Bahnhof har den senaste tiden överträffat ekonomiska förväntningar, fått ett par prestigefulla utmärkelser, samt ett ökat intresse och uppmärksamhet från investerare, vilket summerat har medverkat till en stark utveckling på börsen och därigenom en omvärdering av bolaget. Värderingen må vara något dyr sett till historik men frågan är om inte ovanstående faktorer och framtidens förväntningar rättfärdigar prislappen och förstärker det faktum att Bahnhof bör betraktas som ett stabilt tillväxtbolag med en förväntansfull resa framöver.

http://www.tradingportalen.com/smabolagsanalys-stabila-bahnhof/

Morgonrapport: Återhämtning under gårdagen

OMXS30 inledde onsdagen på plus och lyckades hålla sig över nollan under resten av dagen. Index stängde tillslut upp 0,47 procent till nivån 1572,29 då en lättare stämning präglade handeln efter ett par dagar tyngda av handelskonflikten mellan USA och Kina. Wall street avslutade gårdagen övervägande positivt och under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats blandat.

Sammantaget inför torsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt positivt.

Stockholmsbörsen håller stängt under morgondagen pga midsommarafton. 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen öppnade onsdagen på positivt, vilket i sällskap med resterande marknader kom att bli sentimentet under resten av dagen. Index stängde tillslut upp 0,47 procent till nivån 1572,29. Omsättningen under onsdagen hamnade på 16,3 miljarder kronor.

Vinnare i OMXS30 under onsdagens handelsdag blev industribolaget Sandvik som steg med drygt 3 procent efter en köprekommendation från Goldman Sachs. Bidragande i storbolagsindexet kliv uppåt var även banker som fortsatte tisdagens uppgång under gårdagen. Sämre i indexet gick det för SSAB som backade med -1,0 procent efter nyheter att EU avser att införa strafftullar mot USA, vilket innebär en 25 procentig tull på EU-import på amerikanska produkter som stål, industrivaror, livsmedel och kläder.

Under onsdagskvällen meddelade den tyska fordonstillverkaren Daimler att man vinstvarnar för helåret 2018. Koncernen spår att ebit-resultatet kommer vara ”något” sämre jämfört med fjolåret med anledning av dels en minskad försäljning i Kina sedan landet i förra veckan infört tullar på importerade fordon från USA, men även då högre kostnader än förväntat uppstått.

Onsdagens makroagenda bjöd på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg marginellt till 108,7 i juni från reviderade 108,6 föregående månad, vilket var över förväntningarna från analytiker som låg på 108,3. Noterbart är att hushållens syn på ekonomin sjönk för sjunde månaden i rad och därmed fortsatt befinner sig klart under genomsnittet, och att det således enbart är företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån i den sammanfattande indikatorn. Hushållens konfidensindikator föll till 96,8 i juni jämfört med 97,9 i maj. Väntat var 99,2. I den efterföljande prognosen från KI spåddes den rådande högkonjunkturen i Sverige att kulminera i år, medan nästa år präglas av en mer avtagande tillväxt bland annat på grund av minskande inhemska bostadsinvesteringar. Vidare ansåg man att BNP-tillväxten istället hålls uppe av en stigande exportefterfrågan. Rent konkret väntas BNP öka med 2,4 procent i år och 1,9 procent nästa år. I sin förra prognos i mars spådde KI en BNP-tillväxt på 2,8 procent i år och 2,1 procent nästa år.

Torsdagens makroagenda inleder med räntebesked från Norges Bank som vid senaste möte i början av maj, i linje med förväntningarna, lämnade sin styrränta oförändrad på rekordlåga 0,50 procent. Direktionens bedömning av utsikterna och riskbilden talade då för att styrräntan mest sannolikt kommer att höjas efter sommaren, ett scenario som bekräftades i mitten av maj av Öystein Olsen, chef för Norges Bank, i en debattartikel.

Fortsatt lämnar även Bank of England räntebesked under dagen. BOE väntas, precis som vid förra räntemötet, hålla styrräntan fortsatt oförändrad på 0,50 procent. Commerzbank skriver att marknaden ser en oförändrad ränta nu och till övervägande del även vid augustis möte. Inkommande data kommer avgöra där ett svagt andra kvartal gör att marknaden snarare kan ställa in sig på november.

Torsdagen avslutas med amerikanska Philadelphia Fed index som sammanfattar aktiviteten i tillverkningsindustrin. Indexet som har visat en stabilitet under våren steg klart i maj, men väntas nu rekylera nedåt något.

När Sverige håller stängt under morgondagens midsommarfirande presenterar EMU preliminärt PMI för juni. Det kombinerade inköpschefsindexet har under våren sjunkit successivt till 54,1 i maj, och väntas nu ha fortsatt ytterligare marginellt ned. Det går heller inte att utesluta att PMI också kan komma att påverkas av ett negativt sentiment från det eskalerande handelskriget.

Avslutningsvis bjuder fredagen på Opec-möte från Wien. Oljepriset har fortsatt upp under våren, medan utbudsöverskottet minskat, vilket är i linje med avsikterna från uppgörelsen mellan en grupp länder inom och utanför Opec, kallad Opec+, från december 2016. Ett minskat utbud från dels Venezuela, där produktionsproblem spökar, men även Iran, pga sanktioner, riskerar nu att rubba balansen samt dra upp oljepriset än mer, och på så sätt dämpa efterfrågan. Dessa signaler som har dragit ned oljepriset på sistone, kan nu vara incitament för att Opec+ ska tillåta produktionen att öka framöver. Saudiarabien har kallat en produktionsökning för ”oundviklig”.

Onsdagen bjöd för andra dagen i rad på uppgång när OMXS30 stängde 0,47 procent upp till nivån 1572,29. Efter ett antal svaga dagar i spåren av handelskonflikten mellan USA och Kina, bjöd gårdagen på en något gladare stämning på världens börser där de flesta större marknader noterades för siffror över nollan.

Vi ser det tydliga intervall som präglat handeln den senaste tiden fortsätta på kort sikt där den stundande rapportperioden troligtvis kan visa vägen därefter. Sannolikt kan denna utlösa en rörelse uppåt eller nedåt från det rådande intervallet och således även ge indikationer angående utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

 • Frankrike: konfidensindikator näringslivet juni kl 8.45
 • ESV: utfall statens betalningar maj kl 10.00
 • USA: Philadelphia Fed Index juni kl 14.30
 • USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30
 • USA: FHFA husprisindex april kl 15.00
 • EMU: konsumentförtroende (prel) juni kl 16.00
 • USA: ledande indikatorer maj kl 16.00

Övrigt

 • SNB: räntebesked kl 9.30
 • Norges Bank: räntebesked kl 10.00
 • RB: resultat obligationsköp kl 10.07
 • BOE: räntebesked kl 13.00
 • Penningmarknaden stänger kl 12.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen steg svagt under onsdagen. Därmed återhämtades något av tidigare nedgångar i veckan som präglats av oro för ett handelskrig mellan USA och Kina. Verkstad med Sandvik i täten steg tillsammans med bankerna.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 0,5 procent till 1.573. Det omsattes aktier till ett värde av 16,3 miljarder kronor.

Uppgångar sågs även på de ledande börserna i Europa. Både DAX-index i Frankfurt och FTSE-index i London steg med 0,1 respektive 0,5 procent.

I topp bland OMXS30-bolagen och mest omsatta aktie var industribolaget Sandvik som steg med drygt 3 procent. Enligt Goldman Sachs handlas aktien med rabatt jämfört med resten av sektorn. Den amerikanska investmentbanken har satt en köprekommendation på aktien från tidigare sälj med en riktkurs på 190 kronor, tidigare 150 kronor. Aktien stängde på 157 kronor.

I övrigt var det stigande kurser för bankerna, men nedåt för SSAB. Stålbolaget utvecklades sämst bland OMXS30-bolagen med en nedgång på 1,0 procent. EU avser införa strafftullar mot USA, vilket innebär en 25 procentig tull på EU-import på amerikanska produkter som stål, industrivaror, livsmedel och kläder.

Electrolux hade det även motigt under större delen av handeln efter svaga vitvaruleveranser i USA enligt branschorganisationen Association of Home Appliances Manufacturers, AHAM. Efter inledande nedgång repade sig aktien i sen handel för att sluta upp med 0,1 procent.

Fastighetsbolaget Hemfosa sjönk med 5,3 procent. Bolaget ska ta in drygt 1 miljard kronor i en nyemission, till priset 108:50 kronor vilket innebär en utspädning på 5,6 procent. Hemfosa avser använda kapitalet för nya affärer och för att optimera kapitalstrukturen inför en kommande delning av koncernen.

Det gick även utför för Skistar. Aktien sjönk med 6,8 procent efter en rapport som inte föll marknaden i smaken. Rörelseresultatet kom in på 318 miljoner kronor för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det var lägre jämfört med samma period ifjol då rörelseresultatet uppgick till 323 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 1 procent.

Skistar-aktien fick även en säljrekommendation i Dagens Industri. Tidningen menar att aktien handlas till höga multiplar och att säsongsmönstret talar emot. Att Skistar ökat liftkortspriserna med 6 procent och att nästa vinter bör bli vinstrik räcker således inte enligt Dagens Industri.

Byggmax sjönk med nära 4,6 procent. Aktien fick sänkt riktkurs till 33 kronor från tidigare 40 kronor av SEB Equities samtidigt som sälj upprepas. Aktien handlades till 45:70 kronor under onsdagen.

Dagens vinnare blev spelutvecklaren Starbreeze som steg med drygt 7 procent i spåren av tisdagens aktieköp av vd Bo Andersson Klint för drygt en halv miljon kronor. Bolaget har i en intervju med Direkt under tisdagen sagt att de tagit till sig av kritiken för deras trailer för Overkill’s The Walking Dead på E3-mässan, världens största spelmässa, men vd uppger också att de fått positiv respons på plats på mässan.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1572.29
3439.6
12695.16
2767.32
24657.8
7781.51
22675.26
29508.79
1.16
10.28
8.89
65.55
74.43

0.47%
0.13%
0.14%
0.17%
-0.17%
0.72%
0.55%
-0.63%
-0.11%
0.03%
0.13%
-0.24%
-0.41%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-aterhamtning-gardagen/

Veckobrev v.25 ” Börsen är svårprognosticerad…”

Föregående vecka noterade vi att läget på den svenska börsen ingalunda var entydigt, men med stöd av framförallt Europa bedömde vi att det fanns en god sannolikhet att OMXS30, inför den kommande rapportperioden, kunde göra ett försök att nå nivån kring 1645 punkter (då 1572)

Marknaden stängde under gårdagen på 1565 punkter och vid första anblicken ser de två senaste veckorna ut att ha varit en lugn period på börsen. Detta är onekligen en sanning med modifikation utan marknaden har svängt ordentligt från dag till dag även om det finns ett jämviktsläge runt 1565 punkter.

Denna nivå ligger realtivt nära mitten av det tradinginteravall som varit gällande ända sedan slutet av 2016 där toppnivån återfinns runt 1680 punkter och botten nivån runt 1480 punkter. Detta innebär att det är något över 7 % till toppnivån och något mindre än 5 % till bottennivån.

Tradingintervall och framförallt oregelbundna sådana som i Sverige (OMXS30) är notoriskt svårprognosticerade och placerarna pendlar mellan hopp och förtvivlan, då börsen kan vara tydligt positiv ena veckan medan veckan därpå uppvisa den direkta motsatsen.

Tradingintervall kan pågå under långa perioder och det enda vi vet med säkerhet är att ju längre pendlingen pågår ju starkare psykologisk dynamik byggs upp och ju starkare blir kursrörelsen – upp eller ned – när den framtida riktningen så småningom utkristalliseras.

I den senaste publikationen andades vi försiktig optimism avseende de breda Europaindexen, då dessa konsoliderade på den över halvan av sina tradingintervall där kurserna pendlat sedan våren 2017. Vi ville inte peka med hela handen, men det beteendemönster som Europa som helhet uppvisade gav upphov till en viss om dock inte entydig optimism.

Tyskland DAX 30

Tyskland DAX 30

Denna optimism fick sig emellertid en snabb törn när ett av Angela Merkels koalitionspartier vände sig mot henne i migrationsfrågan, vilket kan leda till en regeringskris i Tyskland. När Donald Trump sedan på fredagskvällen aviserade nya tullar på kinesiska varor med väntade motåtgärder från den kinesiska ledningen var det upplagt för veckan att starta i rött.

Dollarns styrka har pressat ned euron till 1,15 mot den amerikanska valutan och tillsammans med de politiska problemen i Tyskland och allt större oro för ett handelskrig så öppnade både Europa och Asien börsveckan med tydliga minustecken. Europa tappade 2-3% medan Sydostasien varit ytterligare något svagare under måndagen och tisdagen.

De breda Europaindexen befinner som Sverige nära mitten av sina tradingintervall medan Hong Kong och övriga Sydostasien ger ett mer negativt intryck, där de långa positiva trender som varit i kraft sedan början av 2016 nu utmanas.

Kina visar samma tendenser medan Japan och Indien bägge är mer stabila och framförallt den sistnämnda marknaden är än så länge oberörd av svagheten i övriga Asien. Även den breda USA marknaden S&P 500 och tekniktunga Nasdaq uppvisar positiva tendenser med högst marginella tapp från den senaste toppkurserna och är liksom Indien oberörda av problemen i omvärlden.

Efter att ha uppnått 80 dollar så har oljepriset under mycket måttliga och återhållsamma former rekylerat som mest ned mot 72 dollar för att nu noteras till strax över 75 dollar. Vi tror att rekylfasen är över och att oljan förbereder en ny attack mot högre höjder.

Olja (Brent)

Olja (Brent)

Guldet har gått från att se ointressant ut till att visa tydlig svaghet och till inte obetydlig del hänger detta samman med den starkare dollarkursen. Den sidledes rörelsen/tradingintervallet är nu inne på sitt sjätte år och den som väntar på ett uppåtriktat utbrott från intervallet gör bäst i att utrusta sig med tålamod.

Guld

Guld

Även många basmetaller har visat svaghet under veckan, vilket signalerar en ökad oro för världskonjunkturen. Koppar som lossnat ordentligt och rusat upp till 7300 dollar, dvs. den högsta nivån sedan 2016 har tappat hela den senaste uppgångsfasen även om grundformationen fortfarande har kvar sin positiva karaktär.

Läget på den svenska börsen är ännu mindre entydigt än tidigare, men marknaden har trots allt trotsat nedgångarna i övriga världen denna vecka med stöd av Ericsson, H&M och bankerna medan de flesta av verkstadsbolagen uppvisat viss svaghet.

Sverige OMXS30

Sverige OMXS30

Säsongsmönstret blir visserligen mer positivt inom kort och rapportperioden för andra kvartalet står snart för dörren. Sannolikt måste vi invänta denna innan bilden klarnar och marknaden signalerar om den vill röra sig uppåt eller nedåt från det rådande intervallet. Ta inget för givet, men ha beredskap för att kursrörelserna lär bli betydande när den mer långsiktiga riktningen för den svenska börsen så småningom utkristalliseras.

http://www.tradingportalen.com/veckobrev-v-25-borsen-ar-svarprognosticerad/

Analys: Positiva signaler bekräftas i Ericsson B.

Ericsson B har med god marginal återetablerats ovanför stödet vid 65kr, under tilltagande omsättning vilket gör aktien startklar inför vidare uppgång mot 80kr.

Ericsson B har sedan mitten av 2016 handlats i ett bredare sidledes handelsintervall mellan 43.30 och 68kr. Det senaste året har handelsintervallet snävats till genom att 59.50kr utgjort taket och 49kr botten av intervallet.

Under april månad steg aktien mycket kraftigt och under stor omsättningsökning vilket bildade en bullish engulfing-candlestick på veckobasis. Detta indikerar tydligt att köpare hittat tillbaka till aktien vilket är extra signifikant då aktien samlat kraft under tvår års tid från en större bottenformation.

Den senaste månaden har aktien rekylerat ned och återtestat stödet runt 65kr, där aktien efter en marginell forcering under veckan kommit tillbaka mycket kraftfullt genom bildandet av ytterligare en bullish engulfing candlestick under tilltagande omsättning. Aktien har med det framgångsrika återtestet gjort sig startklar för en rörelse mot 80kr, vilket gör aktien köpvärd vid en mindre rekyl.

Vi rekommenderar ett köp på rekyl mellan 66-68kr. Målkurs sätts till 79kr. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 62.50kr.

Entré köp 66-68kr Ticker ERICB
Målkurs 79kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 62.50kr P/E neg
Senaste 69.96kr Direkt avk. 1.4%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen under symbol ERIC B.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-positiva-signaler-bekraftas-ericsson-b/

Morgonrapport: OMXS30 gick emot strömmen under tisdagen

OMXS30 inledde tisdagen på negativt men vände till plus sent på eftermiddagen när det svenska storbolagsindexet trotsade ett allmänt svagt börshumör runtom i världen. Index stängde tillslut upp 0,21 procent till nivån 1564,87. Wall street avslutade gårdagen på minus och under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats uppåt.

Sammantaget inför onsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt positivt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen öppnade tisdagen ner, precis som övriga marknader, för att sedan avsluta starkt och stänga en bit över nollan. Den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina påverkade återigen de globala risksentimentet där OMXS30 gick emot strömmen. Index stängde tillslut upp 0,21 procent till nivån 1564,87. Omsättningen under tisdagen landade på 16,4 miljarder kronor.

Handelskonflikten mellan USA och Kina påverkade återigen börshumöret där cykliska exportbolag som verkstad och råvaror tog mest stryk. Frankfurtbörsen backade -1,2 procent tyngt av cykliska aktier som stålbolaget Thyssen Krupp, fordonskoncernen Volkswagen och industrikonglomeratet Siemens. I Sverige backade också de råvaru- och verkstadsrelaterade bolagen. SSAB och Boliden backade -2,0 respektive -1,2 procent medan SKF, Atlas Copco A och Sandvik tappade -1,5 till -2,1 procent.

Bidragande till gårdagens uppgång i OMXS30 var bland annat indextunga bolag som H&M som vände upp 4,4 procent efter fyra raka nedgångsdagar, samt Ericsson som ökade 2,9 procent efter en höjd riktkurs från Nordea. Ytterligare stöd i uppgången gav de fyra storbankerna som ökade mellan 0,7 till 2,1 procent i spåren av uppgifter till Reuters om att ECB är på väg att lätta på kraven för hur banker i euroområdet behöver hantera sina dåliga lån.

Tisdagens makroagenda innehöll som enda höjdpunkt svenska arbetslöshetssiffror från SCB. Arbetslösheten sjönk något jämfört med aprils utfall på 6,8 procent då majs siffra hamnade på 6,5 procent, vilket var något under de prognosticerade förväntningarna på 6,6 procent. Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,1 procent i maj, jämfört med 6,3 procent föregående månad. Väntat här var en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,2 procent.

Onsdagens makrohållpunkt att bevaka är KI:s konjunkturbarometer som publiceras klockan 09.00. Barometerindikatorn, som sammanfattar resultaten från enkätundersökningar av humöret bland hushåll och företag, har sjunkit på senare tid och efter en tillfällig rekyl i april vände den ned igen i maj, till 108,8 från 110,4. Anmärkningsvärt i maj var ett kraftigt fall i bygg- och anläggningssektorns konfidensindikator, som sjönk från aprils 112,3 till 104,3, vilket tog den till den lägsta nivån på närmare tre år. Förklaringen till nedgången var främst att företagen drog ned på sina förväntningar på sysselsättningsutvecklingen inom de närmsta månaderna. Trots detta tapp och alla signaler som indikerar om ett minskat bostadsbyggande har byggföretagen annars länge uppvisat en oväntad motståndskraft. Maj såg även hushållens konfidensindikator sjunka för sjätte månaden i rad, främst drivet av en ökad pessimism kring den egna ekonomin. Utfallet då hamnade på 98,5, vilket är under det historiska genomsnittet på 100. Barometerindikatorn väntas nu i juni ha sjunkit något till 1o8,3. Industriindikatorn spås minska från 118,6 till 115,7 och hushållens indikator väntas öka något till 99,2.

Gårdagens smått oväntade uppgång i OMXS30 landade igår på 0,21 procent till nivån 1564,87. Humöret var i övrigt negativt runtom i världen när de flesta marknader stängde klart under nollan i spåren av det tilltagande globala ordkriget om nya importtullar. Som svar på de kinesiska svarstullarna hotade Trump under måndagen med ytterligare tullar på kinesiska varor för 200 miljarder dollar, vilket under tisdagen tydligt påverkade den kinesiska marknaden där det Hong Kong-baserade Hang Seng index föll hela -2,78 procent. I USA backade indexen på Wall street mellan -0,28 och -1,15 procent.

OMXS30 befinner sig fortsatt i det tydliga intervall som präglat handeln under en lång tid. På kort sikt ser vi denna utveckling fortsätta, med reservation för hur handelskonflikten artar sig framöver då detta onekligen påverkar risksentimentet hos investerarna där en lösning alternativt urartning troligt kan leda till ett betydligt lättat eller försämrat börshumör.

På längre sikt är bilden annorlunda där vi fortsatt är försiktiga och återhållsamma.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Skistar (kl 7.30)

Makrostatistik

 • Tyskland: PPI maj kl 8.00
 • KI: konjunkturbarometer kl 9.00
 • SCB: finansräkenskaper 1 kv kl 9.30
 • Storbritannien: CBI industritrender juni kl 12.00
 • USA: försäljning befintliga bostäder maj kl 16.00
 • USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

Övrigt

 • ECB: Mario Draghi och Fed-chefen Jerome Powell deltar i paneldebatt vid konferens i Sintra kl 15.30
 • KI: konjunkturprognos kl 9.15

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Cykliskt som verkstad och råvaror tappade mark i Stockholm på tisdagen i spåren av det tilltagande globala ordkriget om nya importtullar. De indextunga H&M, Ericsson och bankerna gav däremot stöd.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,2 procent upp på nivån 1.564,9. Aktier för 16,4 miljarder kronor bytte händer på Stockholmsbörsen under tisdagen. Frankfurtbörsen backade 1,2 procent tyngt av cykliska aktier som stålbolaget Thyssen Krupp, fordonskoncernen Volkswagen och industrikonglomeratet Siemens.

Råvarupriser och exportbolag tyngdes av att USA:s president Donald Trump på måndagskvällen hotat med ytterligare tullar på kinesiska varor för 200 miljarder dollar, vilket var ett svar på Kinas beslut att höja tullarna på amerikanska varor för 50 miljarder dollar i slutet av förra veckan.

I Stockholm backade de råvarurelaterade bolagen SSAB och Boliden 2,0 respektive 1,2 procent medan verkstadsjättar som SKF, Atlas Copco A och Sandvik tappade 1,5 till 2,1 procent.

Getinge fick en sänkt riktkurs av ABG Sundal Collier till 73 från tidigare 77 kronor. Säljrekommendationen upprepades och aktien var ned 1,5 procent till 82:16 kronor. Även Nordea upprepade sälj av medicinteknikaktien på tisdagen.

I OMXS30-topp hittades H&M och Ericsson med uppgångar på 4,4 respektive 2,9 procent. H&M vände upp efter fyra raka nedgångsdagar medan Nordea höjde riktkursen för Ericsson.

De fyra storbankerna ökade 0,7 till 2,1 procent. Nordea, som står i färd att flytta till Finland, var den av de fyra bankerna som hade starkast kursutveckling. Allmänt hade eurobanker en bra tisdag med stöd av uppgifter till Reuters om att ECB är på väg att lätta på kraven för hur banker i euroområdet behöver hantera sina dåliga lån.

Utanför storbolagsindexet avancerade klädkedjan MQ nära 7 procent. Bolaget nådde ett resultat på 21 miljoner kronor efter skatt för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal. Försäljningen i jämförbara butiker sjönk 4,3 procent medan bruttomarginalen förbättrades något.

MTG avvaktar med att dela ut Nordic Entertainment Group, NENT, sedan Kinnevik meddelat att det tänker dela ut sina MTG-aktier till Kinneviks ägare under tredje kvartalet. MTG fick också en höjd rekommendation av Pareto till köp från tidigare behåll och aktien handlades drygt 2 procent högre.

IT-bolaget Addnode backade cirka 7 procent till 87:40 kronor sedan det gjort en riktad nyemission på 3 miljoner B-aktier till kursen 86 kronor.

Nobina stärktes drygt 8 procent till 69:05 kronor. Pareto höjde bussoperatören till köp från behåll medan riktkursen höjdes till 73 kronor från 59 kronor.

Teknikkonsulten Projektengagemang stängde första dagen på Stockholmsbörsen kring 47 kronor per aktie, vilket var nivån i nyemissionen som genomfördes inför börsnoteringen.

Hyresbostadsutvecklaren Magnolia stärktes 11,5 procent, aktien börjar att handlas på Stockholmsbörsen på onsdagen.

Skalpkylningsbolaget Dignitana föll 42 procent sedan det fått ett negativt besked från AMA rörande möjligheter att få kompensation från amerikanska försäkringsbolag.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1564.87
3435.3
12677.97
2762.59
24700.21
7725.59
22325.44
29562.63
1.16
10.31
8.9
65.1
75.27

0.21%
-0.9%
-1.22%
-0.4%
-1.15%
-0.28%
0.21%
0.32%
-0.09%
0.01%
0.11%
0.31%
0.23%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-omxs30-gick-emot-strommen-tisdagen/

The Dividend Investor v.25 ”Rimlig rabatt på Svolder”


Till skillnad mot fonder så handlas investmentbolagen på börsen ofta till en rabatt mot sina tillgångar och i vissa fall till en premie. Fonder handlas alltid till dess värde på sina tillgångar, till 0 procent rabatt/premie om du så vill. Värderingen på investmentbolagen har gått upp och ned över åren och en enkel och generell förklaring till att en rabatt över huvudtaget förekommer är bla: Man köper en portfölj med bolag och medan man bör gilla de flesta innehaven så kan man inte gilla alla. Det är en förklaring av flera tänkbara till varför man kan köpa dessa bolag till rabatt. Just den förklaringen hänger ihop lite med det investmentbolaget vi nu skall titta lite närmre på.

Per 15/6 var Svolder substansvärde 115 kronor och dess b-aktie handlas nu kring 97 kronor vilket ger en substansrabatt om nästan 16 procent. En jättestor rabatt sett till värderingen det senaste året då den till och från handlats med premie. Blickar man flera år bak i tiden så är rabatten inte ögonhöjande utan närmre det normala. Ser man till Svolders historiska prestanda finner man verkligen ingen anledning att aktien skall handlas med rabatt. Sedan starten 1993 har de presterat en genomsnittlig avkastning om 15 procent per år. Medan man skulle kunna ha åsikter om Svolders portföljsammansättning finns det ingen anledning att tro annat än att bolagets förmåga att skapa avkastning är intakt. Det är trots allt en stor del av caset, förtroende för bolaget och dess förmåga att skapa avkastning. Precis som när man investerar i en aktiv fond, man tror på fonden och förvaltaren. Om man ändå skall hitta något i Svolders portfölj att kritisera skulle det kunna vara dess tyngd i byggrelaterat där de har Serneke, Magnolia Bostad, Nordic Waterproofing och FM Matsson Mora. Det är ju både en potential och risk att exponera sig extra i en viss sektor och sedan en tid är marknaden klart negativ till byggrelaterat. Det har fått aktier i sektorn att backa rejält. Exempelvis är Serneke och Nordic Waterproofing ned kring 20 procent på ett år och Magnolia bostad har backat hela 35 procent. Tillsammans väger de här byggrelaterade bolagen ungefär 15 procent i Svolders portfölj och utgör en inte obetydlig del. De här innehaven har tyngt Svolders prestanda de senaste 9 månaderna där substansvärdet växte 5,9 procent jämfört med Carnegie Small Cap Return Index som steg 8,9 procent. De senaste tre månaderna har substansvärdet utvecklats i linje med bolagets jämförelseindex med en ökning om cirka 7 procent. Värt att nämna är en annan svag presterare Mekonomen som Svolder nu avyttrat helt. Totalt har Svolder en portfölj med god spridning över bolag och branscher med över 20 olika innehav.

Om man ser innehavet i byggsektorn som en potential är det ju bara att smajla och se glad ut medan om man lutar mer åt det negativa hållet så vill man ha ett pris på det. En rabatt som kan motivera risken. Här tycker jag att Svolder nu är ett bra case även om man inte är förtjust i delar av portföljen. Med nästan 16 procent rabatt mot substansvärdet och Svolders starka historiska prestanda ser det ändå aptitligt ut. På kort sik är det som vanligt med börsen och aktier att det kan röra sig snabbt både upp och ned men med ett långsiktigt perspektiv kan Svolder vara en bra komponent i portföljen. Baserat på historisk prestanda och bevisat skicklig förvaltning men de har ju också småbolagsgrejen som talar för dem. Både Amerikansk och svensk historik visar på att småbolag som grupp gett en högre avkastning än breda börsindex. Svolders inriktning är mot den här typen av bolag, små och medelstora som de själva säger. De står sig på egna meriter men den här ”småbolagsbonusen” talar för dem också. I mina ögon är det ett bra sätt att få småbolagsexponering genom att äga Svolder. Det bjuder på riskspridning samtidigt som man får potentialen i både småbolag och Svolders skicklighet. Om man jämför med en fond blir det aktuellt att tänka i banor om förvaltningsavgift och där står sig Svolder bra med kostnader motsvarande en förvaltningsavgift under 1 procent. Jämfört med småbolagsfonder som ofta har en avgift kring 1,5 procent.

I ett utdelningsperspektiv har Svolder en låg direktavkastning kring 1,7 procent men de har fokus på att höja utdelningen regelbundet. Den senaste utdelningen var på 1,63 kronor per aktie och var en höjning om 18 procent mot året innan. Svolder har brutet räkenskapsår och lämnar utdelning en gång per år i november. Bokslutsrapporten presenteras den 27 september och med den förslag till utdelning. Vi får se då vad den landar på men en höjning är väntat.

Det är inte tal om ett fyndläge men det är ett rimligt läge nu i Svolder. De är skickliga och om man tror att de kommer fortsätta att prestera god avkastning på lång sikt är det ett rimligt köp på dessa nivåer.

http://www.tradingportalen.com/dividend-investor-v-25-rimlig-rabatt-pa-svolder/

Analys: Framgångsrikt test av stöd i Tele2 B.

Tele2 B har på månadsbasis stängt ovanför 109kr vilket är en mycket signifikant positiv utveckling då aktien handlats därunder sedan 2001. Prisobjektivet från köpsignalen indikerar uppgång mot 188kr.

Tele2 aktien har de senaste decennierna varit en mycket tråkig aktie då aktien varit fastlåst i ett smalt handelsintervall… som med åren snävats till ytterligare.

Buy and hold har inte varit aktuellt förrän nu, då aktien med genombrottet på ovansidan under april månad och med bakgrund av den oerhört långa kraftansamlingsfasen… bör ha rejält med lyftkraft. Prisobjektivet indikerar en uppgång mot 188kr… men det är inget som säger att det inte kan bli betydligt mer än så. Förutsättningarna är goda för starten av mångårig trendande rörelse på ovansidan.

Aktien har efter utbrottet på ovansidan, återtestat 109kr som framgångsrikt agerat som ett stöd, vilket stödjer fortsatt uppgång. Vi ser ett köpläge uppenbara sig vid en mindre motreaktion ned mot 112kr för att täcka igen ett mindre gap. Nödutgången placeras förslagsvis vid en veckostängning under 107kr. Målkurs sätts konservativt till 149kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande.

Entré köp 112-113kr Ticker TEL2B
Målkurs 149kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 107kr P/E 181.5
Senaste 113.45kr Direkt avk. 3.5%

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol TEL2 B.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-framgangsrikt-test-av-stod-tele2-b/

Morgonrapport: Handelskonflikten mellan Kina och USA fortsätter…

OMXS30 inledde veckan i negativ anda efter handelskonflikten mellan USA och Kina fortsatte pressa risksentimentet. Index stängde tillslut ner -0,56 procent till nivån 1561,65. Wall street avslutade gårdagen på minus och under natten har även de asiatiska börserna över lag utvecklats nedåt.

Sammantaget inför tisdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen öppnade den nya veckan på minus vilket förblev sentimentet under resten av dagen. Återigen tyngde den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina det globala börshumöret. Index stängde tillslut ner -0,56 procent till nivån 1561,65. Omsättningen under måndagen landade på 14,2 miljarder kronor.

Efter avknoppningen från Atlas Copco var Epiroc mycket högt omsatt i sin handelspremiär. Epiroc, som ägnar sig åt gruv- och infrastrukturutrustning, slutade dagen vid 90:85 kronor. Atlas Copco sjönk -1,0 procent.

Vinnare under måndagen blev Fingerprint Cards som rusade 13 procent då bolagets VD Christian Fredrikson har köpt aktier för ett värde av 2,55 miljoner kronor. Starkt gick även stålterapibolaget Elekta som meddelade att bolagets MR-strålkanon, Elekta Unity, har erhållit CE-märkning. Aktien steg 2,7 procent.

Turerna kring handelskriget fortsatte under inledningen av den nya veckan då Kinas beslut att svara på USA:s importtullar bemöttes av Donald Trump under måndagskvällen som hotade med att införa nya importtullar för ytterligare 200 miljarder dollar. Kinesiska handelsdepartementet svarade i sin tur att Kina kommer svara med ”kvalitativa” och ”kvantitativa” åtgärder om USA publicerar ytterligare en lista med tullar på kinesiska varor och anklagade USA för att inleda ett handelskrig.

Bidragande i gårdagens nedgång var även nyheter från Tyskland där Angela Merkels kristdemokratiska parti har fortsatt svårt att enas med sin sydtyska gren CSU beträffande migrationspolitiken, vilket i förlängningen kan leda till att regeringen faller. CSU-ledaren och tillika den tyska inrikesministern Horst Seehofer uppgavs på måndagen ge förbundskanslern Angela Merkel till och med slutet av juni att nå ett avtal om regelverk för migrationen inom EU. Budskapet är att om något avtal inte nås inom EU kommer migranter att avvisas vid gränsen.

Tisdagens makroagenda innehåller svenska arbetslöshetssiffror i maj från SCB. I april steg arbetslösheten till 6,3 procent från 6,2 procent månaden före, vilket var något bättre än förväntningarna på 6,1 procent. Analytiker väntar nu att den säsongsrensade arbetslösheten i Sverige har sjunkit svagt till 6,2 procent i maj, det vill säga en procentenhet mindre än aprils utfall. Icke säsongsrensat väntas arbetslösheten ha sjunkit till 6,6 procent i maj från 6,8 procent i april. Swedbank noterar att de senaste framåtblickande indikatorerna visar att den höga efterfrågan på arbetskraft bland arbetsgivare består men att den har dämpats något. ”Det är också värt att notera en ökad vakansgrad under det första kvartalet 2018, enligt SCB:s vakansstatistik. Det indikerar att matchningsproblemen i form av svårigheter att finna kvalificerad arbetskraft blir alltmer påtaglig för företagen”, tillägger Swedbank.

Nedgången i OMXS30 landade igår på -0,56 till nivån 1561,65 när ännu en gång ett negativt nyhetsflöde påverkade handeln. Dels den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina där den sistnämnde meddelade att man inför svarstullar som reaktion på Trumps importtullar, vilket Trump hotfullt bemötte under måndagskvällen, men också de politiska osäkerheterna i Tyskland. I USA fortsatte nedgången även under måndagen och även de större indexen i Europa tog alla kliv bakåt, precis som under fredagen.

Periodmässigt brukar perioden vi befinner oss i nu och fram till midsommar (22:e juni) utgöra en period med aningen svaga förtecken för aktiemarknaden. Tiden efter midsommar brukar däremot ofta bjuda på lite mer optimism, och inte sällan då också ackompanjerat av en uppgångsfas.

Värt att notera är också att vi i ett längre tidsperspektiv börjar närma oss den historiskt svaga höstperioden på Stockholmsbörsen, vilket leder till ett långsiktigt råd på återhållsamhet och försiktighet.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • MQ (kl 7.15)

Makrostatistik

 • SCB: arbetslöshet maj kl 9.30
 • EMU: bytesbalans april kl 10.00
 • EMU: byggproduktion april kl 11.00
 • USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45
 • USA: bostadsbyggande maj kl 14.30
 • USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
 • USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Övrigt

 • RBA: protokoll från penningpolitiskt möte den 5 juni kl 3.30
 • ECB: Mario Draghi talar vid konferens i Sintra, Portugal kl 10.00
 • RB: resultat omvänd repa kl 10.15
 • Fed: James Bullard deltar i paneldebatt priser och löner i Sintra, Portugal. Även ECB:s Peter Praet, Philip Lane m fl kl 13.00
 • Ungern: centralbanken lämnar räntebesked kl 14.00
 • RGK: ny prognos statsupplåning kl 9.30

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen sjönk på måndagen i spåren av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina som pressade det globala risksentimentet. Den tyska börsen gick svagt kopplat till oro för att den kristdemokratiska rörelsen har svårt att enas om migrationspolitiken. Epiroc var mycket högt omsatt i sin handelspremiär efter avknoppningen från Atlas Copco.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,6 procent till nivån 1.562. Aktier för 14,2 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen. Nästan en tredjedel av beloppet utgjordes av Epiroc-aktier.

Epiroc, som ägnar sig åt gruv- och infrastrukturutrustning, slutade dagen vid 90:85 kronor för den mest omsatta A-aktien. Atlas Copco, som sedan en tid har handlats exklusive rätt till Epiroc, sjönk 1,0 procent.

I verkstadssektorn tappade även Alfa Laval 1,4 procent medan sektorkollegor som SKF och Sandvik däremot steg en del.

Fingerprint Cards höjdes 13 procent. Biometribolagets vd Christian Fredrikson har köpt aktier för 2,55 miljoner kronor.

Strålterapibolaget Elekta meddelade att bolagets MR-strålkanon, Elekta Unity, har erhållit CE-märkning. Aktien stärktes 2,7 procent.

Gomspace lyfte 4,5 procent sedan bolaget meddelat en avsiktsförklaring med Aerial & Maritime. Ett formellt kontrakt, med värde upp till 100 miljoner dollar, väntas ingås under det fjärde kvartalet.

Tyngre var det för Medivir som föll 12 procent. Bolaget skjuter upp den planerade kliniska fas 3-studien med remetinostat för behandling av kutant T-cellslymfom till tidigast 2019, alltså inte under 2018 som tidigare kommunicerats.

Byggkoncernen Peab fick en order värd 2,1 miljarder kronor för att bygga ett kontorskvarter i Göteborg. Aktien steg 1,6 procent på den sura börsen.

Ögonsensorbolaget Tobii steg 1,0 procent sedan Dagens industri rekommenderat köp av aktien.

Pricer ökade 3,2 procent efter en tilläggsorder från den amerikanska detaljhandelskedjan Best Buy.

Bioteknikbolaget Oncopeptides fortsatte upp 4,4 procent till 155:60 kronor efter fredagens lyft sedan bolaget publicerat uppdaterade fas 2-resultat. DNB Markets har höjt riktkursen för aktien till 200 kronor och upprepat rekommendationen köp.

Neurovive, som forskar kring mitokondriella sjukdomar, lyfte 28 procent. Bolaget har slutit ett licensavtal med det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Bridgebio Pharma kring utveckling av en substans för behandling av sjukdomen LHON som leder till kraftig synnedsättning. Avtalet kan medföra att Neurovive får mer uppmärksamhet kring övriga forskningsprojekt, sade vd Erik Kinnman till Nyhetsbyrån Direkt.

Dagens Industris köprekommendation på Garo för ett år sedan blev inget vidare när bolaget tyngdes av investeringar och aktien drogs med i bostadsfrossan, men tidningen anser att aktien är fortsatt ett bra sätt att få exponering mot elbilsrevolutionen – nu med lägre värdering. Aktien avancerade 4,7 procent.

Cassandra Oil pressades 14 procent. Nasdaq har inlett ett disciplinärende kring företagets informationsgivning.

Drönarbolaget Cybaero, vars aktie inte har handlats sedan i februari, har ansökt om konkurs.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1561.65
3466.65
12834.11
2773.75
24987.47
7747.03
22440.34
29650.05
1.16
10.26
8.83
65.3
74.79

-0.56%
-1.09%
-1.36%
-0.21%
-0.41%
0.01%
-1.05%
-2.18%
0.06%
0.21%
0.15%
-0.59%
-0.73%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-handelskonflikten-mellan-kina-och-usa-fortsatter/

OMXS30 Analys v.25 ”OMXS30 visar upp nya svaghetstecken…”

OMXS30 visade förra veckan upp nya svaghetstecken då indexet efter kortsiktig uppåtriktad rekyl istället vände ned och under en ökande handelsaktivitet sedan fick nya kortsiktiga säljsignaler. Det kortsiktiga säsongsmönstret indikerar också svaghet inför midsommarhelgen. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1560 och ca 1537-1543 bryts. Skulle istället OMXS30 orka över motstånden vid ca 1577 och ca 1592-1593 erhålls kortsiktiga köpsignaler. På längre sikt är dock stödområdet vid ca 1460-1500 och motståndsområdet vid ca 1648 betydligt viktigare att bevaka.

 

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en lätt stigande tendens under en något ökande börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 0,9 procent och avslutade veckan på 1570,43. I år ligger utvecklingen för OMXS30 dock på minus med -0,4 procent. Tar man emellertid även hänsyn till förfallna utdelningar ligger utvecklingen på +3,2 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Veckan startade med uppgångar stimulerade av toppmötet mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och den nordkoreanske diktatorn Kim Jong Un äntligen blev av. Även om det rent avtalsmässigt inte resulterade i några nya konkreta och förpliktande åtgärder bedömdes det som ett stort framsteg att de två ledarna möttes och kunde ha en dialog under en positiv atmosfär.

Senare under veckan kom den amerikanska centralbanken Federal Reserve med räntebesked där de som väntat höjde sin styrränta med 25 punkter och signalerade om två ytterligare räntehöjningar senare i år.

Även den europeiska centralbanken ECB kom under veckan med räntebesked men där var det inte tal om att höja några styrräntor. ECB såg inte heller några spridningsrisker från Italien och att läget där var mindre volatilt än för några veckor sedan. Allt detta fick sedan till följd att de europeiska marknadsräntorna gick ned och att euron försvagades gentemot den amerikanska dollarn.

Mot slutet av veckan påverkade en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina börshumöret negativt då Donald Trump bekräftade att USA kommer att införa ytterligare importtullar på kinesiska varor. Kina kontrade då föga förvånande med att de omedelbart kommer att svara med tullar av motsvarande dignitet.

Det är på så sätt handelskrig startas där ingen är vinnare utan alla är förlorare. Och särskilt då mindre exportberoende länder som Sverige…

Går vi sedan över till den inhemska arenan var det under veckan bland OMXS30-bolagen särskilt stor aktivitet i H&M-aktien. Först gick aktien upp under förnyade uppköpsrykten. Men dessa dementerades sedan bestämt av huvudägaren Stefan Persson och när sedan även klädbolaget kom med försäljningssiffror som var sämre än väntat föll aktien snabbt tillbaka igen.

OMXS30 visar i veckodiagrammet upp en hel del långsiktiga svaghetstecken och säljsignaler vilket gör att den långsiktiga diagrambilden för indexet fortfarande tyvärr ser övervägande negativt ut.

Analys OMXS30

OMXS30 har här en säljsignal som senaste signal och verkar också ha svårt att etablera sig över sin viktiga 40-veckors medeltalskurva. Handelsvolymmönstret är dessutom fortsatt övervägande negativt.

Visserligen har vi två höga gröna volymstaplar, den gröna färgen på volymstapeln visar att det var en uppgångsvecka, sedan i slutet av april. Men handelsaktiviteten var då extra hög under nedgångsdagarna dessa veckor, vilket gör att detta snarast förstärker det negativa handelsvolymmönstret.

För att bryta dessa negativa långsiktiga mönster behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsnivån vid ca 1648. I så fall skulle en långsiktigt mycket intressant köpsignal erhållas. Men innan något liknande sker betraktar vi alla uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg börsomsättning, främst som intressanta säljtillfällen för den försiktige investeraren.

Vid ca 1460-1500 området finns det långsiktigt intressanta stödområden. Men om dessa vid ett senare tillfälle skulle brytas under en ökande handelsaktivitet erhålls starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1250-1300 området.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan ifrån ett översålt läge gjorde en uppåtriktad rekyl som testade det viktiga motståndsområdet vid ca 1592-1593 underifrån.

Analys OMXS30

Om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1592-1593, där även indexets 200-dagars medeltalskurva ligger, erhålls en kortsiktigt mycket intressant köpsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna då med en börsomsättning på minst 25-30 miljarder under uppgångsdagarna.

I så fall siktar vi sedan på ett test av det starka motståndsområdet vid ca 1635-1648.

Skulle emellertid OMXS30 inte orka med det, vilket tyvärr ligger i farans riktning, och istället etablerar sig under stödområdet vid ca 1537-1543 erhålls nya säljsignaler.

Som indexformationen just nu ser ut skulle det i så fall också bli en säljsignal ur en huvudskuldraformation. (Formationens vänsterskuldra bildades i slutet av april, huvudet ligger i mitten av maj och nu håller vi på med högerskuldran. Volymkriterierna stämmer också än så länge tyvärr väldigt väl.)

Detta är en klassisk topp- och säljformation som man ofta kan se innan ett index eller värdepapper börjar gå ned. OMXS30 har som bekant redan tidigare, i det lilla formatet i timdiagrammet, fått säljsignaler ur en sådan formation.

Ännu har dock OMXS30 inte fått någon sådan säljsignal i dagsdiagrammet. Formationen slås där också sönder om motståndet vid ca 1635 passeras. Men skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablera sig under 1537-1543 stödet indikerar denna formation en nedgångspotential till minst ca 1450-1460. Det vill säga ned till den nedre delen av det starka stödområdet vi såg i veckodiagrammet.

Innan OMXS30 eventuellt går ned så långt finns det i och för sig också ett stödområde i dagsdiagrammet vid ca 1482-1488. Där borde indexet i alla fall tillfälligtvis kunna stanna upp vid en större nedgångsrörelse.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 här fått en kortsiktig säljsignal när det gick under stödnivån vid ca 1577.

Analys OMXS30

Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 1559 och ca 1543 bryts.

Det kortsiktiga säsongsmönstret är nu klart negativt denna vecka. För börsen brukar kunna få en tillfällig nedgång som bottnar ut alldeles vid midsommarhelgen. Därefter brukar börsen komma in i en starkare fas som toppar av någon gång i perioden mellan mitten av juli till slutet av augusti.

Men skulle detta säsongsmönster trots allt brytas och OMXS30 får ny energi att etablera sig över motstånden vid ca 1577 och ca 1592-1593 erhålls istället kortsiktiga köpsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktiga placerare kan det därför nu vara intressant att agera för nedgång. Sikta på ett test av stödområdet vid ca 1560 i första hand. Och på stödområdet vid ca 1537-1543 i andra hand. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går över 1580. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle OMXS30 parkera sig över motståndet vid ca 1577 kan det också vara intressant att agera för uppgång. I så fall kan man först och främst sikta på en uppgång till ca 1590-1593. Skulle även denna motståndsnivå passeras kan man sedan sikta på ett test av motståndsnivån vid ca 1617. Stopp loss förslagsvis om indexet går under 1575. Flytta sedan också upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Agerar man mer långsiktigt fortsätter vi att rekommendera stor försiktigt med större uppgångspositioner så länge som handelsaktiviteten är lägre under uppgångsdagarna än under nedgångdagarna. Sälj gärna på alla eventuella uppgångar så länge som detta negativa handelsvolymmönster består.

Innan nya långsiktigt inriktade investeringar görs rekommenderar vi också den försiktiga placeraren att avvakta tills mycket tydliga köpsignaler under en markant ökande handelsaktivitet först erhållits.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/omxs30-analys-v-25-omxs30-visar-upp-nya-svaghetstecken/

DAX-analysen v.25 ”DAX konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

Tyska DAX-indexet befinner sig i ett känsligt läge där köpsignaler över motståndsnivån vid ca 13 200 behövs för att bekräfta att den långsiktiga trenden är uppåtriktad. I så fall siktar vi på ett test av motståndsområdet vid ca 13 600. Skulle däremot DAX etablera sig under stödnivåerna vid ca 12 550-12 600 erhålls säljsignaler som indikerar att risken är betydande att indexet endast håller på och bygger upp en långsiktig toppformation. Skulle DAX i ett senare läge också bryta under de viktiga stödnivåerna vid ca 11 700-11 800 erhålls nya starka säljsignaler.

Den tyska börsen hade förra veckan en uppåtriktad utveckling. DAX-indexet stängde veckan på 13 010,55 efter en uppgång på +1,9 procent. I år har DAX därmed vänt på svagt plus igen med +0,7 procent.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Förra veckan började starkt på den tyska börsen efter det att Italiens nya premiärminister sagt att Italien inte ska lämna euron. Det länge emotsedda mötet mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och den nordkoreanske diktatorn Kim Jong Un som äntligen blev av stärkte också börshumöret.

Även om inga nya konkreta förhandlingsresultat mellan dessa länders ledare verkar ha nåtts var det ändå positivt att de träffats och kunnat bibehålla en positiv atmosfär under hela mötet.

Senare under veckan kom centralbanks besked ifrån både den amerikanska centralbanken Federal Reserve och den europeiska ECB. Fed höjde som väntat sin styrränta med 25 punkter och signalerade också att ytterligare två räntehöjningar kommer senare i år.

ECB lät som väntat sin styrränta ligga kvar men kom också med det något överraskande beskedet att räntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone till sommaren 2019. ECB sa också att de inte såg några spridningsrisker ifrån oron kring Italien och att läget där också var mindre volatilt än för några veckor sedan.

De europeiska marknadsräntorna gick ned, euron försvagades gentemot den amerikanska dollarn och den tyska börsen gick upp efter alla dessa centralbanksbesked.

Däremot så blev det mot slutet av veckan en negativ påverkan på det tyska börshumöret efter att handelskonflikten mellan USA och Kina trappades upp. Donald Trump bekräftade nämligen då att USA kommer att införa ytterligare importtullar på kinesiska varor. Vilket sedan Kina kontrade med att de då omedelbart kommer att svara med tullar av motsvarande dignitet.

I veckodiagrammet ser vi att det tyska DAX-indexet nu ligger och konsoliderar i väntan på nya signaler. Nya köpsignaler erhålls här om DAX kan etablera sig över motståndet vid ca 13 200. I så fall siktar vi på ett test av motståndet vid toppnivån på DAX vid ca 13 600.

Analys DAX

DAX ligger över sin 40-dagars medeltalskurva vilken också lutar svagt uppåt vilket gör att möjligheterna till detta än så länge ser goda ut. Däremot har stochasticindikatorn i veckodiagrammet givit ifrån sig en säljindikation vilket visar på att kraften i den uppåtriktade trenden håller på att försvagas.

Vi är därför också vaksamma på om indexet istället skulle vända nedåt och då etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600. I så fall erhålls en stark säljsignal. Risken ökar då också att DAX det senaste året hållit på att skapa en stor toppformation. Nästa långsiktigt intressanta stödområde ligger sedan vid ca 11 700-11 800.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser emellertid bilden än så länge relativt bra ut för DAX. Indexet fick förra veckan en kortsiktig köpsignal när motståndet som låg vid ca 12 925 passerades. Nu har DAX nästa intressanta motståndsnivå även här vid ca 13 200.

Analys DAX

Skulle indexet på nytt etablera sig under 12 925 nivån får dock indexet en kortsiktig säljsignal i dagsdiagrammet. Nästa viktiga säljsignal kommer här om sedan också det viktiga stödområdet vid ca 12 550-12 600 bryts.

I det ännu kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i timdiagrammet att DAX redan fått en kortsiktig säljsignal då stödet vid ca 13 040 bröts.

Analys DAX

I skrivande stund ligger dock DAX endast 30 punkter under denna nivå. Så skulle indexet orka vända upp med något mer än marginella 0,23 procent erhålls alltså istället en kortsiktig köpsignal.

Men lyckas inte DAX med detta siktar vi på en nedgång till först och främst stödnivån strax över 12 920 och därefter till stödnivån vid ca 12 800.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktiga inriktade placerare kan därför förslagsvis gå in för nedgång så länge som motståndet vid ca 13 040 inte brutits. Sikta sedan på en nedgång till först och främst ca 12 900-12 940. Och därefter ned till stödområdet vid ca 12 800. Sätt förslagsvis en stopp loss om DAX går över 13 050.  Flytta också ned stopp lossen allt efter som indexet rör sig nedåt.

Skulle DAX få en köpsignal genom att tydligt etablera sig över motståndet vid ca 13 040 kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 13 170-13 200. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 13 000 som sedan successivt flyttas uppåt allt efter som indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga investerare ser läget relativt ljust ut så länge som stödet vid ca 12 550-12 600 håller. Men skulle dessa stödnivåer brytas erhålls starka säljsignaler. I så fall finns också risken för att de senaste månadernas uppgång bara är uppåtriktad rekylfas inom en långsiktig toppformation. Nedgångspotentialen kan då på lite längre sikt vara betydande.

Vill man vara försiktig köper man därför bara på nedåtriktade rekyler och sätter då också en stopp loss även för sådana här mer långsiktiga placeringar om stödet vid ca 12 550 på DAX skulle brytas.

http://www.tradingportalen.com/dax-analysen-v-25-dax-konsoliderar-vantan-pa-nya-viktiga-signaler/

Analys: rekylen köpvärd i Boliden.

Boliden aktien har efter en utlöst köpsignal rekylerat de senaste veckorna… vilket skapar ett köpläge i enlighet med den stigande huvudtrenden.

Aktien har en stigande huvudtrend sedan botten vid 219kr för ett år sedan och tillhör en av de starkaste aktierna på Stockholmsbörsen som nyligen uppvisat en ny rekordnotering på 328.80kr.

Under april månad utlöstes en köpsignal genom ett utbrott på ovansidan från en längre tids kraftansamlingsfas, vilket gör aktien köpvärd på rekyl.

Vid utbrottet ökade omsättningen vilket ökar tillförlitligheten att prisobjektivet runt 350kr blir uppfyllt. Aktien har tidigare funnit stöd vid det långsiktiga jämviktsvärdet MA 40 veckor och står inför ett potentiellt tredje test inom kort. Vi ser en möjlighet att köpa i närheten an 297kr, det tidigare intervalltaket som omvandlats till ett stöd, inför vidare uppgång mot prisobjektivet. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 282kr.

Skulle aktien mot förmodan visa svaghet genom att signifikant stänga under 287kr finns stöd vid 260 följt av 250kr. Det är först om det sistnämnda passeras på nedsidan som huvudtrenden sätts under rejäl press.

Entré köp 297-300kr Ticker BOL
Målkurs 349kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 282kr P/E 11.6
Senaste 304.90kr Direkt avk. 4.6%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BOL.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-rekylen-kopvard-boliden/

Morgonrapport: Importtullar bidrog till nedgång under fredagen

OMXS30 handlades i nedåtgående riktning under fredagen för att helt utradera torsdagens starka avslutning. Index stängde tillslut ner -1,11 procent till nivån 1570,43 när även Wall street avslutade veckans sista handelsdag under nollan i svallvågorna av beskedet att Trump inför ytterligare importtullar på kinesiska varor. Under natten har de asiatiska börserna över lag utvecklats nedåt.

Sammantaget inför måndagens handel väntar vi att OMXS30 inleder svagt negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen öppnade fredagen på svagt minus när storbolagsindexet OMXS30 under veckans sista handelsdag handlades i successiv nedåtgående utveckling. Index stängde tillslut ner -1,11 procent till nivån 1570,43. Trots denna svaga avslutning hamnade veckans utveckling på en ökning om 0,94 procent. Omsättningen under fredagen landade på 22 miljarder kronor.

Förlorare under fredagen blev banksektorn där de svenska storbankerna noterades för tapp mellan -0,5 procent och -2,2 procent som följd av europeiska räntors nedgång i eftermälet av torsdagens relativt mjuka ECB-besked. Fortsatt backade även H&M med -4,3 procent efter att ha meddelat att försäljningen var oförändrad i kvartalet mars-maj jämfört med samma kvartal i fjol. Utfallet var något lägre än analytikernas snittförväntan om en försäljningsökning på 0,5 procent.

Under fredagskvällen meddelade det kinesiska handelsdepartementet att man inför tullar på amerikanska varor till ett värde på 34 miljarder dollar från och med 6 juli, som ett direkt svar på Trumps beslut under fredagen. Det kinesiska handelsdepartementet uppgav i ett uttalande på fredagen att de inte vill ha ett handelskrig men att de måste agera och försvara sina intressen.

Fredagens makroagenda inleddes på svensk mark med Valueguards bostadspriser för maj där HOX-index de senaste månaderna har stabiliserats efter höstens fall. Utfallet i maj hamnade på en ökning med 0,1 procent jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna med 0,5 procent. Valueguard noterar att återhämtningen efter höstens nedgång på bostadsmarknaden har varit måttlig, med en mestadels sidledsgående marknad. ”Detta gäller särskilt i huvudstaden, där vi inte sett någon återhämtning alls. Det var också där höstens nedgång var djupast”, skriver Valueguard.

Vidare under veckans sista handelsdag presenterade Federal Reserve amerikansk industriproduktion för maj. Efter aprils starka siffra på 0,9 procent kom majs utfall in på en minskning med -0,1 procent jämfört med föregående månad, vilket var sämre än analytikers förväntningar på en ökning med o,2 procent.

Fredagen avslutade den intensiva makroveckan med räntebesked från Bank of Japan där depositräntan, i linje med förväntningarna, förblev oförändrad på -0,10 procent.

Intressanta makrohändelser att bevaka under veckan är tisdagens svenska arbetslöshetssiffror för maj följt av Riksgäldens statsupplåningsprognos. Onsdagen bjuder fortsatt på KI:s konjunkturbarometer. Torsdagen som är något mer händelserik innehåller räntebesked från Norges Bank och Bank of England, samt amerikanska Philadelphia Fed index. Avslutningsvis får vi EMU:s PMI för juni följt av Opec-möte under fredagen.

Nyheterna under natten till fredagen att Donald Trump har valt att införa ytterligare importtullar på kinesiska varor hämmade riskaptiten under veckans sista handelsdag där en majoritet av världens börser noterades med nedgångar. I USA stängde samtliga marknader ner och likaså de större indexen i Europa där alla tog kliv bakåt efter torsdagens starka utveckling.

Sett till utvecklingen i OMXS30 parkerade index återigen vid 1570-nivån som de senaste veckorna har blivit en återkommande nivå. Vår syn är fortsatt på kort sikt att index fortsätter att handlas sidledes i detta intervall, som så tydligt präglat handeln den senaste tiden, ett tag till med 1500 som relativt golv och 1640 som relativt tak.

På längre sikt är vi dock betydligt mer återhållsamma och försiktiga, där vi räknar med att få anledning att återkomma till detta resonemang framöver.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

 • Storbritannien: Rightmove huspriser juni kl 1.01
 • Japan: handelsbalans maj kl 1.50
 • SCB: emitterade värdepapper maj kl 9.30
 • AF: veckostatistik kl 10.45
 • EMU: vakanser 1 kv kl 11.00
 • ECB: obligationsköp kl 15.45
 • USA: NAHB husmarknadsindex juni kl 16.00

Övrigt

 • Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl 13.00
 • Fed: avgående Fed-chefen i New York, William Dudley, talar vid bankkulturkonferens kl 14.45
 • Fed: Raphael Bostic, Fed-chef i Atlanta, talar om ekonomi och penningpolitiska utsikter kl 19.00
 • ECB: Mario Draghi håller inledningsanförande vid Sintra-konferensen kl 19.30
 • Kina: helgstängt

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen backade på fredagen. Banksektorn tyngdes i spåren av lägre räntor medan H&M tappade efter släppta försäljningssiffror. En upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina hämmade riskaptiten.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde ned 1,1 procent på nivån 1.570. Aktier för 22 miljarder kronor hade bytte ägare på Stockholmsbörsen. USA-börserna noterades ned sedan landets president Donald Trump bekräftade att ytterligare importtullar på kinesiska varor kommer att införas.

Fingerprint Cards, som på torsdagen steg efter aktieköp av ordförande Johan Carlström, retirerade drygt 3 procent.

H&M backade 4,3 procent efter att ha meddelat att försäljningen var oförändrad i kvartalet mars-maj jämfört med samma kvartal i fjol. Utfallet var något lägre än analytikernas snittförväntan om en försäljningsökning på 0,5 procent enligt SME Direkts sammanställning. Försäljningen exklusive moms på 52,0 miljarder kronor var 2 procent under förväntan.

Inom klädsektorn steg Kappahl nära 4 procent sedan det meddelat om att vd får gå på grund av att styrelsen inte vill skifta målgrupp mot yngre kvinnor. Vidare rapporterades starkare preliminära kvartalssiffror än väntat.

Europeiska räntor fortsatte nedåt på fredagen i spåren av torsdagseftermiddagens relativt mjuka ECB-besked. Regionens banksektor uppvisade en relativt svag utveckling som en följd av det. De svenska storbankerna tappade 0,5 till 2,2 procent.

I den mer positiva vågskålen hittades den räntekänsliga fastighetssektorn. En positiv sektoranalys från Kepler Cheuvreux märktes också. Brinova ökade exempelvis kring 3 procent sedan investmentbanken tagit upp bevakning av aktien med ett köpråd. Corem sjönk däremot 2,5 procent sedan aktien sänkts till behåll från köp av analyshuset.

Industri- och handelskoncernen Duroc rusade 32 procent sedan det rapporterat om en ”högst väsentlig” resultatåterhämtning under april och maj.

Köksbolaget Nobia sjönk nära 7 procent efter en sänkt rekommendation från Carnegie till behåll från köp.

G5 Entertainment tappade 6 procent efter att spelutvecklarens operativa chef och tillika medgrundare, Aleksandr Tabunov, sålt en del aktier. Inom samma sektor avancerade Stillfront 9 procent för dagen.

Bioteknikbolaget Oncopeptides klättrade nära 7 procent efter att ha meddelat uppdaterade fas 2-resultat som visade på en högre övergripande effekt för Ygalo än tidigare.

Orexo föll nära 6 procent. Carnegie bedömer att bolagets preparat Zubsolv, för behandling av opioidberoende, kan hamna under press efter att generika godkänts för Suboxone, som är ett konkurrerande preparat till Zubsolv.

Ljudboksföretaget Storytel har beslutat att verka för att byta handelsplats från Spotlight till First North. Aktien avancerade drygt 5 procent.

Systemair steg knappt 2 procent efter att ha fått höjd rekommendation av Handelsbanken till öka från minska.

På NGM MTF mer än dubblades Smart Energy sedan det meddelat om förvärv av Sollebrunn Oljeservice (Sosab).

Bussoperatören Nobina steg drygt 3 procent efter att ha tecknat förvärv av Samtrans, ett bolag inom särskild kollektivtrafik i Stockholms län.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:20)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1570.43
3505.02
13010.55
2779.66
25090.48
7746.38
22616.25
30309.49
1.16
10.2
8.8
63.82
72.73

-1.11%
-0.63%
-0.74%
-0.1%
-0.34%
-0.19%
-1.03%
-0.43%
-0.17%
0.01%
0.16%
-1.91%
-0.98%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-importtullar-bidrog-till-nedgang-fredagen/