The Value Investor v.08 Buy the dip?

Många marknadsaktörers inställning till börsen efter en lång uppgång liknar deras inställning till aktier som har stigit ett längre tag. De vill liksom se anledningar till snar nedgång överallt. Antingen är det räntan som är på gång att stiga, eller så är det dollarn som spökar. Ena dagen är det kinaoro och andra dagen är det ”oroande signaler i Vix”. Någon gång ibland får de rätt men alltsomoftast inte. I början av februari blev det dock som bekant en större sättning.

Efter att inte minst de amerikanska indexen under en längre period hade slagit ständigt nya rekord spred sig oron på marknaderna under de sista dagarna i januari. På många sätt kändes dock denna nedgång lite som finansjournalisernas egentillverkade nedgång. Vill man vara lite elak kan man ju säga att just dramatiska nedgångar är de enda tillfällen då finansjouralistiken står i centrum i världens nyhetsflöden, vilket gör att dessa journalister älskar just nedgångar.  De skrek i varje fall i högan sky redan innan någon nedgång att tala om hade inträffat.

Efter en trevande start blev det dock åka av. Den 5 februari föll börserna i USA 5-6 % vilket dock snabbt vände upp de två följande dagarna därpå varefter de föll lika mycket igen i två dagar och sedan steg igen tills allt återigen hade lugnat ner sig på en nivå runt 5 % under tidigare rekord. Precis som det varit så många gånger tidigare blev det inte mer än så.

Det är förstås sant att börsen har gått starkt, om än med vissa mindre fall, under en längre tid och detta har också bidragit till att många investerare inte har upplevt någon betydande nedgång. Dessa är ju de mest mottagliga för oron, precis som de som bara sett uppgångar på fastighetsmarknaden blir livrädda när priserna i Stockholm sjunker med 5 %. Dessvärre är det därför många av dessa som säljer i panik när kurserna på några dagar faller med 5-10 % och prickar i regel botten när fallet blir kortvarigt.

För mig har det alltid varit en stor fördel att ha en fokuserad portfölj när det rasar (se mitt tidigare inlägg ”Fokusera!”). Jag har idag fem stora innehav samt några få klart mindre. Dessa företag kan jag utan och innan. Men precis som många traders med tiden får en känsla för hur olika aktier rör sig kommer denna insikt även för en fokuserad långsiktig investerare. Något som är väldigt lönsamt om man inte tvekar slå till när tillfälle ges. Detta vore väldigt mycket svårare om man ägde standardrådets 15 aktier.

Man får en känsla både hur rapporter kommer att tas emot när börsen öppnar och känna självförtroende när ens aktie slaktas bara pga en bred nedgång. Nedan följer fyra exempel på större ökningar jag gjort de senaste åren i olika större innehav. Jag tror dock att rörelserna i många aktier är ännu mer attraktiva, inte minst de som till skillnad från dessa ännu inte tjänar några pengar än och får ta mycket stryk vid rapportmissar och börsras som t.ex. Cinnober igår (jag varken äger eller har någon uppfattning om den aktien).

Våren 2009 föll Swedbank-aktien snabbast av storbankerna i efterdyningarna av Finanskrisen. Detta berodde på att de har den största exponeringen mot Baltikum där ekonomin såg nattsvart ut och alltfler slutat att betala av sina lån, vilka ofta tagits för köp av lyxbilar och dyra lägenheter. Den första nyemissionen genomfördes men aktien fortsatte att falla snabbt. Marknaden hade helt rätt i att oroa sig för en andra nyemission men den som kunde Swedbank och dessa näraliggande organisationer som Folksam och Sparbanksstiftelserna visste att dessa skulle göra vad som helst för att rädda banken om det skulle gå riktigt illa. Om man dessutom följde utvecklingen för förfalln lån i de baltiska staterna så visade de nite alls på så stora problem som indirect påstods av kursutvecklingen. Den svenska statliga garantin för att säkerställa bankernas likviditet fanns också på plats. När sedan den planerade utdelningen ställdes in fanns som jag såg det inga större hot mot bankens kapitalisering kvar och det var bara att handla. Uppgången som följde bjöd dessutom på massor av ytterligare nedgångsfaser då jag och många andra kunde fylla på våra innehav.

När Catena Media (som jag fortfarande ägar) tappade 30 % mellan mars och oktober i år var det inte särskilt svårt att se att detta var överreaktioner. Att VD byttes ut (f.ö. till en betydligt mer erfaren), ett par journalister baissade bolaget och att man lade om till en bättre intäktsmodell med tillfälligt uppskjutna intäkter var inget fundamentalt dåligt för den som kunde bolaget och det var bara att handla.

LVMH (se tidigare inlägg) föll under vintern och våren 2016 från som högst runt 175 euro till 135 på tilltagande oro för konjunkturen i Kina och på terrordåden i Frankrike. Det var inte konstigt att marknaden oroade sig för två av LVMH:s viktigaste marknader och rapporterna om hur de eviga köerna utanför Louis Vuittons främsta ”flagship” på Champs-Élysées var försvunna hjälpte förstås inte. Att radera ut en fjärdedel av värderingen på oro som väldigt sannolikt skulle avta med tiden kändes dock som en absurd överreaktion för den som kunde bolaget väl. LVMH:s försäljning i Kina var fortsatt urstark och även om Frankrike står för en tiondel av omsättningen hade bara en marginell effekt om man tittade närmare på siffrorna. Jag köpte i varje fall och det blev mycket lyckat.

Ett mycket näraliggande exempel där juryn fortfarande är ute var mitt köp efter Evolution Gamings Q4-rapport förra veckan. En något svagare EBITDA-marginal än i Q3 som förklarades med ökade kostnader pga byggandet nya studior togs väldigt illa emot av marknaden och aktien var som mest ner runt 14 %. Detta tror jag var extremt överdrivet då försäljningen tuffar på som tidigare och marginalen trots utbyggnaden är väldigt hög. Vi får se hur det går förstås men jag skulle bli mycket förvånad om min ökning inte blir en bra affär.

Som jag ser det ska man förstås inte äga bolag som man inte kan väldigt väl. Men om man gjort sin läxa vågar man inte bara ta stora positioner i förhållande till sin portföljstorlek i ett enskilt bolag utan också istället för att springa med flocken öka på rejält när tillfälle ges. Tillfällen ges rätt ofta dessutom.

http://www.tradingportalen.com/value-investor-v-08-buy-dip/

Morgonrapport: Återhämtningen har stannat av, hur avslutas veckan?

OMXS30 återhämtade stor del av inledande nedgångar och stängde kring oförändrade nivåer från onsdagens handel. Omsättningen var fortsatt låg och stockholmsbörsen är fortsatt driven av de amerikanska börsernas utveckling. Gårdagens starka inledning på de amerikanska börserna avtog något där bland annat Dow Jones stängde kring oförändrade nivåer, och de asiatiska börserna har utvecklats över lag positivt under natten. Sammantaget väntar vi oss att OMXS30 inleder veckans sista handelsdag kring oförändrat.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

OMXS30 inledde gårdagen med tydliga nedgångar efter en sämre stängning i USA under onsdagskvällen. Men efter en vändning under dagen så återhämtade stockholmsbörsen nästan hela nedgången. Stängningen till 1574 punkter innebar en liten nedgång om -0,08 procent. Omsättningen låg på fortsatt låga 15 miljarder kronor. H&M agerade sänke med en nedgång om 2 procent, medan fingerprint steg 6 procent. En stor rad medelstora bolag rapporterade under gårdagen med vissa besvikelser, där Cinnober rasade dryga 30 procent efter en dålig rapport. Även engelska skolan backade 4 procent efter lägre vinst. Även bolag som AQ Group, Karo Pharma och Magnolia Bostad backade på sina rapporter.

ECBs protokoll från det senaste räntemötet visade en enighet i att inte ändra språkbruket för en normalisering av policyn. Detta trots att förtroendet för att inflationen ska nå målet har ökat. Under beskedet lämnades räntorna och QE-programmet oförändrat, men här var de inte eniga om QE-programmets omfattning där flera ledamöter var redo att ta bort löftet om att utvidga programmets storlek. I övrigt fokuserades mycket på kommunikationen till marknaden gällande penningpolitikens utveckling.

FEDs protokoll som kom i onsdags visade i stort sett på att de ledamöterna var positiva till de ekonomiska utsikterna och att varaktigt nå målet om två procent. Därför är fortsatta räntehöjningar i ropet. Protokollet gav inga egentliga överraskningar, men var i det hökaktiga spektrumet vilket fick dollarn att stärkas något.

Idag fortsätter fokus på centralbanksprotokoll där Riksbankens motsvarighet presenteras till marknaden. Riksbanken justerade ner sin inflationsprognos för året och för nästa år senast och därför blir det mycket intressant att följa hur splittrad direktionen är i sina diskussioner. I spåren av senaste inflationssiffrorna har justeringen av prognoserna varit träffsäker, detta kom dock efter direktionens möte. Diskussionen kring första räntehöjningen blir viktig med tanke på att de ändrade kommunikationen något till andra halvan av året.

Senare under dagen kommer KPI för EMU under januari månad, här sjönk det preliminära utfallet till 1,3 procent från 1,4 procent i december. Dock i linje med prognoserna. Kärninflationen i det preliminära utfallet steg till 1,0 procent från 0,9 procent i december, också det i linje med ECB´s prognoser. Marknaden väntar sig ett resultat i linje med det preliminära utfallet.

Tekniskt så innebar gårdagens utveckling kring nollan i stort sett oförändrade utsikter. Dock är det intressant att fokus på USA och utvecklingen på börserna där fortfarande kvarstår. OMXS30 inledde dagen klart i det negativa territoriet, likt både de amerikanska börsernas utveckling under onsdagen och utvecklingen i Asien under natten. Men vände sedan upp med en rejäl återhämtning och stängde marginellt lägre än onsdagens stängning. Också det i linje med att de amerikanska börserna öppnat gårdagen starkt. Men klart är det att OMXS30 tvekar inför fortsatt uppgång, tekniskt så visar historien att denna uppgång bör vara en tillfällig historia men så länge som USA fortsätter återhämtas och övriga världens börser följer efter, ja då talar mycket för att OMXS30 följer efter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

Catella (kl 7.00), D Carnegie (kl 7.00), Besqab (kl 7.30), Björn Borg (kl 7.30), Alimak (kl 8.00), Balco (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Sportamore (kl 8.00), Epissurf Medical (kl 8.30), Lundin Gold (efter Torontobörsens stängning), Medcap

Makrostatistik

 • Japan: KPI januari kl 0.30

 • Tyskland: BNP (def) 4 kv kl 8.00

 • Österrike: KPI januari kl 9.00

 • EMU: KPI (def) januari kl 11.00

 • Kanada: KPI januari kl 14.30

Övrigt

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen tog intryck av New York på torsdagen: inledningsvis syntes betydliga tapp i kölvattnet av onsdagens nedgångar på Wall Street, men en återhämtning där efter torsdagsöppningen dämpade under eftermiddagen Stockholms tapp.

Oljan stärktes samtidigt av sjunkande USA-lager, och på svensk rapportfront utmärkte sig en ansenlig mängd små och mellanstora bolag i första hand negativt.

OMXS30 stängde, efter två dagar med uppgångar, knappt 0,1 procent ned på nivån 1.574, med aktier för 15 miljarder kronor omsatta på Stockholmsbörsen.

H&M slutade som mest omsatta aktie och tappade mest i OMXS30, 2 procent, utan större nyheter, medan Fingerprint Cards avgick med segern i indexet genom en uppgång på mer än 6 procent. Inte heller biometribolaget meddelade några nyheter.

Onsdagens vinnare Swedish Match, då höjd till köp av Berenberg tack vare bland annat gott hopp om snusverksamheten i Skandinavien, fortsatte sitt triumftåg och steg 1,3 procent till 353:60, ny rekordstängningskurs och 21,5 gånger fjolårets justerade resultat per aktie. Aktien är upp drygt 9 procent i år, vilket är näst bäst i OMXS30 efter Autolivs 13 procent.

På rapportfronten rådde hög aktivitet. Bland de medelstora aktörerna presterade servicebolaget Coor ett justerat ebita-resultat i linje med analytikernas förväntan, med 9 procents organisk försäljningstillväxt och en extrautdelning som översteg konsensusprognosen. Aktien steg 2,7 procent.

Trafiksäkerhetsbolaget Sensys Gatso handlades upp 9 procent efter sin rapport. Försäljningssatsningar i kombination med ett förbättrat marknadsläge bidrog till en sekventiell ökning i orderingången med 163 procent fjärde kvartalet.

I övrigt var det en övervägande negativ utveckling för rapportbolagen. Problemridna Eltel backade mer än 7 procent efter att ha redovisat lägre rörelseresultat än väntat.

Finansteknikbolaget Cinnober rasade nästan 30 procent efter ännu en förlustrapport. Långsiktiga satsningar och engångskostnader låg bakom enligt vd:n, som i en tekniskt sett utmanande telefonkonferens förklarade att marknaden tycks ha haft en övertro på intäkter från ett samarbete bolaget har med Londonbörsen. Nästan 8 procent av aktiestocken omsattes.

Skolföretaget Engelska skolan redovisade en vinstnedgång på en tredjedel, trots stigande intäkter. Ökade lärarlöner tyngde resultatet och aktien förlorade 4 procent.

Ett rejält ras, 11,5 procent, stod även verkstadsbolaget AQ Group för efter dramatiskt sänkt lönsamhet samt vd- och ordförandebyte.

Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma redovisade en förlust i fjärde kvartalet och aktien tappade drygt 5 procent.

Magnolia Bostad redovisade ett förbättrat rörelseresultat och uppgav sig se något ökad efterfrågan på bostadsrätter och en ljusning på finansmarknaderna under inledningen av 2018. Detta övertygade dock inte marknaden, som sänkte aktien med drygt 5 procent.

Kabelbolaget Hexatronics tillväxt i kvartalet saktade av från de senaste fyra kvartalens 25-50 procent till 7 procent, och aktien retirerade 8 procent trots höjd rörelsemarginal i kvartalet och dito utdelning för räkenskapsåret.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1573.88
3431.99
12461.91
2703.96
24962.48
7210.09
21857.27
31162.6
1.23
10.01
8.14
62.7
66.27

-0.08%
0.05%
-0.07%
0.1%
0.66%
-0.11%
0.56%
0.64%
-0.24%
0.04%
0.29%
-0.11%
-0.18%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-aterhamtningen-har-stannat-av-hur-avslutas-veckan/

Morgonrapport: Den starka återhämtningen fortsätter, dags för paus?

OMXS30 steg igår till 1575 punkter efter att först ha inlett dagen negativt. En stark vändning summerade indexets uppgång för dagen till 0,35 procent. De amerikanska börserna vände under gårdagskvällen ner efter FEDs protokoll och stängde på minus.
Under natten har de asiatiska börserna backat efter att de amerikanska börserna vänt ner, fastlandskina som har öppnat igen efter helgstängt visade positiv utveckling. Oljepriset ligger för WTI och Brent till 61 respektive 65 dollar fatet.
Sammantaget väntar vi oss att OMXS30 inleder dagen på minus.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

OMXS30 inledde gårdagen med nedgångar men vände sedan upp under eftermiddagen. Efter att ha haft fortsatt svårt att ta sig över 1670 punkter så stängde indexet till 1575 punkter vilket innebar en uppgång för dagen om 0,35 procent. Omsättningen låg på fortsatt låga 16 miljarder kronor. Starkt under dagen gick Swedish Match som fått rekommendationshöjning, även SCA och Electrolux noterades upp. På minussidan fanns bland annat ABB och Nordea, samt SSAB.

Nu kommer de första uttalandena från Riksbanksföreträdare om det svaga inflationsutfallet för någon dag sedan. Vice riksbankschefen Per Jansson sade under ett anförande igår att utfallet är en besvikelse, och något oroande att det är tjänstepriserna som drar ner priserna. Därtill ser riksbanken att löneutvecklingen går åt fel håll. Möjligt utfall blir således att första planerade räntehöjning skjuts på framtiden, men man ska komma ihåg att det kommer två till inflationssiffror innan nästa penningpolitiska möte, och att Per Janssons är en av de mer duvaktiga i direktionen.

Igår höll även finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens ekonomiska prognoser, där utfallet låg på 2,8 procent i BNP-tillväxt för året samt 2,2 procent för nästa år. Arbetslösheten bedöms ligga kvar på 6,1 procent både i år och för nästa. Överskottet revideras upp tack vare minskade utgifter för staten samt ökade skatteinkomster. Förutom det ser de risker med svagare utveckling i Kina, samt politisk osäkerhet från USA och med Brexit, samt därtill fallande bostadspriser.

Idag väntar tysk IFO-index för februari vilket är ett mått på tyska näringslivets syn på ekonomin. Här väntas 117,0 av marknaden vilket är en viss nedgång från föregående månad.

Dessutom väntar vi på protokollet från ECB från senaste penningpolitiska beslutet. Då lämnades räntan oförändrad och QE-programmet och den framåtblickande guidningen likaså. Under presskonferensen drog Draghi ner förväntningarna på att ändra språkbruket, något som tidigare hade drivit upp euron. Imorgon fredag kommer Riksbankens protokoll.

Även en stor rad mindre bolag rapporterar under dagen. Ett axplock av dem är bland annat Recipharm, Eltel, engelska skolan, Sobi, Softronic, Bure, Hexatronic med flera.

OMXS30 backade inledningsvis under gårdagen innan den vände upp från lunchtid och framåt. Nu står OMXS30 till 1575 punkter vilket innebär att återhämtningen fortsätter att gå starkt trots med avstannad hastighet.

Detta skulle kunna tolkas som om att OMXS30 börjar tveka kring ett starkt motståndsområde. Bryter vi 1580-1600 punkter ser vi nya köpsignaler.

Samtidigt så har uppgångarna efter det snabba raset skett under låg omsättning, vilket talar för att uppgången är tillfällig. Raset skedde under väldigt hög omsättning vilket gav säljsignaler på längre sikt, men var drivet från nedgångarna i USA. Fortsätter USA upp, ja då talar mycket för att även OMXS30 fortsätter återhämtningen. Dessutom är säsongsmönstret något starkare i denna period och snart väntar den mest intensiva utdelningsperioden vilket kan få investerare att hålla på säljknappen. Vänder USA ner, ja då lär även OMXS30 backa.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

Coor (kl 7.30), SSM (kl 7.30), Recipharm (kl 7.45), Volati (kl 7.45), AQ Group (kl 8.00), B3IT (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), Engelska skolan (kl 8.00), Oncopeptides (kl 8.00), Sobi (kl 8.00), Softronic (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Hexatronic (kl 8.30), Sensys Gatso (kl 8.30), Balder (kl 14.00), Black Pearl (efter kl 22), Cavotec (lunchtid), Christian Berner, Ferronordic, Karo Pharma (före börsöppning), Railcare Group, Zetadisplay

Makrostatistik

 • Frankrike: industrins förväntningar februari kl 8.45

 • Frankrike: KPI (def) januari kl 8.45

 • Tyskland: IFO-index februari kl 10.00

 • Storbritannien: BNP (prel) 4 kv kl 10.30

 • USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

 • USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45

 • USA: ledande indikatorer januari kl 16.00

 • USA: Kansas City Fed index februari kl 17.00

 • USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 17.00

Övrigt

 • RB: resultat obligationsköp kl 10.07

 • ECB: protokoll från policymötet 25/1 kl 13.30

 • Fed: William Dudley talar kl 16.00

 • ESV: statsbudgetens månadsutfall kl 9.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen vände under onsdagseftermiddagen minus till plus efter att USA-börserna öppnat högre. De större europeiska handelsplatserna utvecklade sig dock blandat.

Storbolagsindexet OMXS30 slutade upp 0,3 procent till nivån 1.575 efter att ha varit som mest nästan 0,8 procent ned. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till närmare 16 miljarder kronor.

Storbolagsligan toppades av snusjätten Swedish Match, som fått rekommendationen höjd till köp från behåll av Berenberg. Aktien steg 3,7 procent.

”Swedish Match organiska försäljningstillväxt väntas accelerera under 2018 och de främsta drivkrafterna kommer att vara den skandinaviska snusverksamheten, det tobaksfria nikotinsnuset ZYN och chewbags”, menade bankens analytiker.

På plus noterades även SCA och Electrolux, upp med 2 respektive 1,6 procent. Nära botten av index låg ABB som tappade 0,8 procent vilket även Nordea gjorde. SSAB som har gått bra tidigare i veckan på amerikanska tullar backade 1,7 procent.

Bland dagens rapportbolag föll hotelloperatören Rezidor nästan 5 procent efter en rapport som visade förlust på nedersta raden samtidigt som utdelning uteblev.

I samma riktning gick Lucara Diamond, ned över 5 procent. Intäkterna var lägre än vissa analytiker räknat med och kostnaderna var större än förväntat.

Även omsorgsbolaget Ambea tappade mark trots att rörelseresultat i kvartalet steg till 70 miljoner från 49 miljoner kronor i det första bokslutet som noterat bolag. Aktien förlorade mer än 7 procent.

Bättre gick det för sektorkollegan Humana, upp 1,4 procent, vars nettoresultat för det fjärde kvartalet var oförändrat jämfört med året innan, samtidigt som utdelningen höjdes med 20 procent.

Uppåt var det också för vårdkoncernen GHP, som rapporterade en organisk tillväxt på över 10 procent för det fjärde kvartalet. Aktien steg 6 procent.

Ännu högre organisk tillväxt, 13 procent, visade elinstallationsbolaget Garo. Utdelningen höjs med 40 procent till 4 kronor per aktie och aktien var upp nästan 5 procent.

Teknikkonsulten Hifab fick ett hyggligt mottagande på plus 5 procent för sin bokslutsrapport som visade ett ökat rörelseresultat och därtill en återinförd utdelning.

Aktietorgslistade Orgo Tech åkte berg- och dalbana och föll 21 procent under rekordhög omsättning efter en uppgång på hela 47 procent på tisdagen. Bolaget har hängt på kryptovalutaboomen och avser att lansera valutan Orgotoken, som ska kunna användas för betalning i Orgo Techs panel.

Scandi Standard tappade närmare 6 procent. Carnegie har sänkt sin rekommendation till behåll efter tisdagens bokslut då aktien steg 6 procent. Analyshuset oroar sig delvis för hur kycklingbolagets enligt dess guidning lönsamhetsmässigt svaga första halvår i år kommer att tas emot på börsen, och överger därmed sitt köp-råd.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1575.12
3430.16
12470.49
2701.33
24797.78
7218.23
21712.38
31120.16
1.23
9.98
8.13
61.1
64.96

0.35%
-0.14%
-0.14%
-0.55%
-0.67%
-0.22%
-1.18%
-0.99%
-0.02%
0.08%
0.11%
-0.94%
-0.7%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-den-starka-aterhamtningen-fortsatter-dags-paus/

Veckobrev v.8 ”Bara en uppstuds på börsen eller…?”

I föregående publikation skrev vi att ett tradingintervall som varit i kraft en längre tid och som med kraft bryts på nedsidan skapar ett stort överhäng av potentiella säljare som gärna vill komma ur sina positioner och att detta var det beteende som föreföll att utkristalliseras i Europa och Sverige.

Vi blev inte alls förvånade om marknaderna kunde studsa upp några procent, men om vi inte såg en genuin styrka och påtagligt offensiva köpare var risken sedan stor att det kom en förnyad nedgångsvåg på världens börser.

Procentmässigt har den hittillsvarande uppstudsen i Sverige med nästan 5 % varit något större än förväntat, men volymen under uppgångdagarna har varit kontinuerligt avtagande och imponerar inte.

Frågan är nu om det roliga är över och om börsen ska vika söderut igen. Det enda man dock helt säkert kan säga om den framtida börutvecklingen är att kurserna kommer att fluktuera och marknaderna är definitivt svårbedömda för närvarande.

När man studerar långvariga tradingintervall som det på den svenska börsen är den avgörande om man betraktar ett ackumulerande eller ett distribuerande intervall. Det förstnämnda innebär att resursstarka placerare köper aktier till vad de anser är attraktiva priser av personer som vill kliva av marknaden oavsett rådande värdering. Det andra begreppet innebär att välinformerade placerare avyttrar/distribuerar ut sina positioner till de personer som fortfarande är optimister trots aktuella värderingar och framtidsutsikter.

Ett ackumulerande intervall är oftast detsamma som en bottenfas, som bildas efter en längre tids nedgång och ett distribuerande intervall är oftast detsamma som en toppformation som bildas efter en längre tids uppgång. Att vi har en fortsatt försiktig inställning till börsen beror på att vi befarar att vi ser en toppformation under bildande.

Det måste dock poängteras att det rådande intervallet på den svenska börsen har testats, men inte har brutits på nedsidan, vilket är en förutsättning för att kunna verifiera att det verkligen är en toppformation vi betraktar. Oavsett utfall brukar långavariga intervall vara svårbedömda och volatila till sin natur där investerarna slits mellan hopp och förtvivlan innan den mer långsiktiga färdriktningen utkristalliseras.

Även i Europa har de flesta börser rört sig sidledes och fått kännas vid ett rejält tapp på nedsidan. Detta innebär att flertalet placerare som de senaste 10 månaderna köpt och behållit sina aktier ligger med förlust på sina innehav. I Sverige är situationen likartad då kurserna har gjort på stället marsch sedan december 2016.

Motrekylen på den tyska börsen och i övriga Europa imponerar inte utan den har hittills varit av en relativt tafatt karaktär, men liksom i Sverige har inte det rådande intervallet brutits på nedsidan.

Tyskland

Tyskland

I Asien råder en tveksam underton där Japan fått ge vika för en allt svagare dollarkurs mot yenen. Hong Kong befinner sig dock i positiv trend medan Sydkorea liksom Indien och Kina uppvisar villrådiga tendenser.

Oljepriset har tydligt tappat farten och den tidigare så stabila och positiva trenden har ändrat karaktär och förefaller nu att ha påbörjat en sidledes rörelse med risk för fortsatt dragning nedåt.

På tal om bottenfaser och ackumulerande intervall så har guld varit utomordentligt tråkigt i mer än fem år, men vi håller det inte alls för osannolikt att guldpriset kraftsamlar för en betydande rörelse på uppsidan, som kan bli verklighet om börserna börjar svikta på allvar.

Förstärkningen av euron mot dollarn har stannat upp, men det ser mest ut som en paus inför fortsatt styrka och skulle denna rörelse gentemot mot dollarn bli påtaglig kan det få en negativ effekt på framförallt den europeiska kursutvecklingen. Ett annat orostecken för börserna är det uppenbara trendbrottet för de amerikanska obligationsräntorna, som envist börjat röra sig uppåt.

US Rta 10 år

US Rta 10 år

Nyckeln till den kommande globala börsutvecklingen finns i USA. Höga värderingar, stigande räntor, valutaproblematik och en möjlig konjunkturtopp ligger i vågskålen tillsammans med en utmanande psykologisk situation där beteendet i USA överensstämmer med det historiska mönstret för marknader som toppar i samband med skenande börskurser och en flödande optimism.

USA S&P 500

USA S&P 500

Med hänsyn till den starka konjunkturen tar vi inte för givet att Sverige och övriga börser kommer tappa från nuvarande kursnivåer, men som i föregående publikation väljer vi att vara fortsatt försiktiga, trivs med att ha god likviditet och har inte bråttom att agera offensivt på köpsidan.

Sverige OMXS30

Sverige OMXS30

http://www.tradingportalen.com/veckobrev-v-8-bara-en-uppstuds-pa-borsen-eller/

Analys: Köpsignal utlöst i Oriflame Holding.

Kostmetikabolaget Oriflame Holding utlöste i samband med en bättre delårsrapport en stark köpsignal från en huvudskuldra bottenformation. Prisobjektivet indikerar en uppgång mot 500kr.

Oriflame holding presenterade under fredagen ett bättre än förväntat delårsresultat för fjärde kvartalet, rörelseresultatet blev 56.3M euro mot förväntat 49M euro. Nettoomsättningen blev 380M euro, jämfört med väntade 371M euro.

Aktien stigande huvudtrend har sedan början av 2017 mynnat ut i ett sidledes handelsintervall mellan 260 och 385kr. I början av februari rekylerade aktien kraftigt i samklang med en svag börs som helhet vilket visat sig utgöra höger skuldra i en huvudskuldra bottenformation.

Under fredagen utlöstes en stark köpsignal från bottenformationen då aktien bröts motståndet vid 385kr under starkt stigande omsättning, i dagsdiagrammet bildades även ett breakaway gap vilket stärker köpsignalen ytterligare. Prisobjektivet vilket är skillnaden mellan taket och botten av konsolideringen indikerar uppgång mot 500kr så länge som utbrottet förblir intakt på veckobasis.

Vi rekommenderar ett köp mellan 377-384kr. Målkurs sätts konservativt till 498kr. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 347kr.

Entré köp 377-384kr Ticker ORI
Målkurs 498kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 347kr P/E 24.8
Senaste 391.20kr Direkt avk. 6.3%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ORI.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-kopsignal-utlost-oriflame-holding/

Morgonrapport: Svag inflationsstatistik sänkte kronan, och stärkte OMXS30

OMXS30 stängde igår med en klar uppgång om 1,21 procent efter att svenska kronan backat tydligt i spåren av svagare inflationsstatistik från SCB. Indexet står nu till dryga 1570 punkter. USA stängde igår svagt ner.
Under natten har de asiatiska börserna utvecklats över lag positivt, där Kina fortsatt är helgstängt.
Svenska kronan fortsätter att tappa mot dollarn nu på morgonen.
Sammantaget väntar vi oss att OMXS30 inleder dagens handel svagt ner.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockolmsbörsen präglades av svag inflationsstatistik från SCB vilket fick den svenska kronan att backa kraftigt och börsen att stiga. OMXS30 steg 1,21 procent till dryga 1570 punkter under omsättning till 14 miljarder kronor. Positivt utvecklades bland annat SSAB, Alfa Laval och Sandvik samt övriga verkstadssektorn. Storbankerna agerade sänke tillsammans med fingerprint.

Inflationssiffrorna från SCB kom in bra mycket lägre än förväntat vilket rörde om på valutamarknaden. Svenska kronan tappade efter beskedet och trendade neråt för resten av dagen. Det betyder att en dollarn är nu åter över 8 svenska kronor. Stockholmsbörsen backade initialt på beskedet men vände sedan snabbt upp och stängde dagen med en fin uppgång i ryggen.

För att vara mer specifikt så kom KPIF in på 1,7 procent för året vilket var klart under väntat på 1,9 procent. Från föregående månad backade KPIF med 0,9 procent. KPI kom in på -0,8 procent från föregående månad och 1,6 procent på årsbasis, vilket var under väntade 1,8 procent.

SCB förklarade utfallet med att lägre priser på kläder, skor och resor bidrog till det svaga utfallet. Något som steg var boendekostnaderna.

I fjol var inflationen uppe i Riksbankens målnivå om 2 procent men denna verkar i och med nedgången varit tillfällig, något som riksbanken var försiktiga med. Men vad innebär det för riksbankens ”planerade” räntehöjning under andra delen av halvåret? Oavsett om det kommer en höjning så kommer de att ske under en lång period med en försiktighet att inte slå ned och sänka den inflation som de uppnått. Med tanke på att riksbanken varit så försiktiga talar mycket för att de avvaktar hellre än chansar.

Idag väntar inköpschefsindex från en rad olika länder, bland annat EMU, Tyskland och USA. Vi får även det penningpolitiska protokollet från FED vilket var det sista mötet under Janet Yellens ledning vilket kan innebära något mindre signalvärde än tidigare.

OMXS30 steg hela eftermiddagen efter inflationsbeskedet och den svaga kronan. De nu 1570 punkterna innebär att indexet är nära att testa motståndsnivåer där hela raset inleddes. Forceras OMXS30 genom 1580-1600 punkter får vi köpsignaler och korrigeringen är över, och den positiva trenden stärks.

Under gårdagen hade OMXS30 svårt att ta sig över 1570 punkter vilket kan tyda på att vissa investerare tvekar för att återhämtningen har gått för fort. En inte helt orimlig utveckling är en kortare paus i uppgångarna för att hämta styrka lite längre ner. Att svenska kronan försvagades kraftigt under gårdagen hjälpte börsens framfart, vilket gör att valutautvecklingen blir viktig att följa framöver.

Säljsignaler erhålls vid nedbrott under 1547 och 1532 punkter i första hand, där en större säljsignal återfinns vid ett brott av 1488 punkter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

Ambea (kl 7.00), Wilson Therapeutics (kl 7.00), Garo (kl 7.30), Rezidor (kl 7.30), Actic (kl 7.45), GHP Specialty Care (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Sintercast (kl 8.00), Lundbergs (lunchtid), Ngex

Makrostatistik

 • Japan: Nikkei industri-PMI (prel) februari kl 1.30

 • Frankrike: Markit kombinerat PMI (prel) februari kl 9.00

 • Tyskland: Markit kombinerat PMI (prel) februari kl 9.30

 • EMU: Markit kombinerat PMI (prel) februari kl 10.00

 • Storbritannien: arbetslöshet december kl 10.30

 • USA: TRE detaljhandel, veckostatistik kl 13.45

 • USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55

 • USA: Markit kombinerat PMI (prel) februari kl 15.45

 • USA: försäljning befintliga bostäder januari kl 16.00

 • USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Övrigt

 • Regeringen: Magdalena Andersson presenterar prognos för det ekonomiska läget kl 13.00
 • Fed: protokoll från FOMC-mötet den 31 januari kl 20.00
 • Kina: helgstängt, nyårsfirande

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen steg på tisdagen med en klar majoritet av aktierna i storbolagsindexet på plus. SKF och flera andra verkstadsbolag tog täten, men även Kinnevik och SSAB utvecklades starkt. Sämre gick det för storbankerna och Fingerprint Cards.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 1,2 procent till nivån 1.569,7. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till måttliga 14 miljarder kronor.

Det svenska indexet steg därmed mer än de större europeiska motsvarigheterna, som tyngdes av nedgångar för biltillverkarna inför veckans väntade domstolsbesked om ett eventuellt kommande dieselförbud i flera tyska storstäder.

Från Tyskland rapporterades att ZEW-indexet över investerares och analytikers förväntningar på ekonomin sjönk i februari. Nedgången var dock mindre än väntat i Bloomberg News prognossammanställning.

I toppen av Stockholmsbörsens OMXS30-index låg SKF med en uppgång på 2,9 procent sedan JP Morgan gett kullagertillverkaren en köprekommendation och dollarn stigit mot en rad valutor. Tydligt uppåt var det även för Alfa Laval, Sandvik, Assa Abloy och Atlas Copco, som alla adderade mer än 2 procent.

SSAB A var upp 2,2 procent och har därmed avancerat sex av de senaste sju handelsdagarna. Förväntningar på nya amerikanska importtullar, en köprekommendation från Bank of America och DI:s uppgifter om höjda grovplåtspriser stödde utvecklingen.

I andra änden av indexet märktes Fingerprint Cards, som backade 0,8 procent. Bland dagens i relativa termer svagare kort återfanns också storbankerna, med Handelsbanken ned 0,5 procent i botten. Bäst i sektorn var SEB, som steg 0,6 procent.

Rapportsäsongen är ännu inte helt över. Kycklingproducenten Scandi Standards fjärde kvartal fick ett gott mottagande av börsen och aktien lyfte nästan 6 procent. Bolaget bjöd på höjd utdelning och vd Leif Bergvall Hansen sade sig vara positiv gällande andra halvan av året. På kort sikt väntas fågelinfluensan dock fortsätta att påverka negativt.

I samma riktning, upp 7,6 procent, gick verkstadsbolaget VBG, efter en rapport som visade en ordentlig ökning av rörelseresultatet i det fjärde kvartalet.

Seniortelefontillverkaren Doro steg för fjärde handelsdagen i följd. Bolaget har nyligen aviserat återköp av egna aktier och styrelseordföranden har utökat sitt innehav. Därtill mäklade Handelsbanken på tisdagen en storpost. Aktien lyfte 9 procent och har därmed stigit 25 procent på fyra dagar.

Bland förlorarna var oljebolaget Enquest, som rekylerade ned 5 procent efter att ha rusat under måndagen i spåren av en höjd produktionsprognos för 2018. Barclays menar att optimismen kring bolaget är överdriven och har därför sänkt sin riktkurs med upprepad rekommendation undervikt.

Aktietorgslistade Bahnhof belönades med en kursuppgång på knappt 6 procent sedan bolaget höjt utdelningen och lämnat en prognos om ett rörelseresultat på 145 miljoner kronor för 2018, en prognos som ”lämnar utrymme för att på ett positivt sätt överträffa förväntningarna”.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1569.68
3435.08
12487.9
2716.26
24964.75
7234.31
21930.51
31179.68
1.23
9.99
8.11
61.11
64.68

1.21%
0.8%
0.83%
-0.58%
-1.01%
-0.07%
0.02%
0.99%
-0.08%
0.08%
0.18%
-1.1%
-0.87%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-svag-inflationsstatistik-sankte-kronan-och-starkte-omxs30/

The Dividend Investor v.8 ”Utdelningshöjarna investmentbolagen”

De svenska investmentbolagen är som grupp väldigt populära och anledningen till det är inte bara att det är en sund investering som bjuder på riskspridning. Som grupp har också de svenska investmentbolagen presterat väldigt bra och flera av dem har slagit index på längre sikt. Spiltan Fonder har en fond med inriktning mot investmentbolagen och den har blivit omåttligt populär bland småsparare. Fonden heter Spiltan Aktiefond Investmentbolag och bara hos Avanza har den cirka 170.000 stycken ägare.

Som synes i bilden har fonden avkastat riktigt bra och slagit index på alla olika tidsperspektiv. En del av uppgången kan förklaras av en kraftig uppvärdering av investmentbolagen. Investor och Industrivärden utgör ungefär halva ”portföljen” i fonden och även om de handlas med substansrabatt nu var den avsevärt högre för ett antal år sedan. Värderingen har dock gått upp och ned med åren och vi kan nog förvänta oss att den fortsätter göra det. Oavsett den här värderingen har investmentbolagen ändå slagit index på lång sikt. Tittar man på 10-20 år så har flera av investmentbolagen presterat mycket bra även på så pass lång sikt. Det lär vara en del av grundtanken bakom Spiltans fond. De identifierade att den här gruppen bolag presterar riktigt bra år ut och in samt man köper dem till rabatt mot sina tillgångar.
Investmentbolagen har gett en bra totalavkastning och som ni kanske vet utgör utdelningar en stor del i just totalavkastningen. Flera av investmentbolagen är också riktigt bra utdelningshöjare. Medan direktavkastningen generellt inte är värst hög bland bolagen som grupp så är det flera utav dem som stadigt höjer utdelningen år efter år. Som grupp är investmentbolagen bra utdelningshöjare och nedan går vi snabbt igenom utdelningen hos några av dem.

Först ut Lundbergföretagen som har en helägd onoterad fastighetsdel men samt tunga investeringar i bla: Holmen, Hufvudstaden, Industrivärden, Skanska, Handelsbanken. Lundbergföretagen har höjt sin utdelning i många år i följd och har en genomsnittlig utdelningstillväxt om cirka 7 procent på 5 år. Den senaste höjningen var från 5,3 till 5,6 kronor och imorgon kommer de med sin bokslutsrapport och förslag till utdelning. Direktavkastningen är cirka 0,9 procent räknat på en kurs kring 620 kronor och förra vårens utdelning om 5,6 kronor.

Latour är ett annat investmentbolag med en imponerande utdelningshistorik. Så pass imponerande att den förtjänar att visas upp. Enligt bild nedan:

Latour har höjt utdelningen nästan varje år sedan noteringen 1985. De sänkte lite vid finanskrisen men det är ändå en imponerande utdelningstillväxt över åren. Latour har en onoterad industridel med och en börsportfölj med betydande innehav i bla Assa Abloy, Tomra, Securitas och Fagerhult. Inför årsstämman som är i maj har de föreslagit en utdelning om 2,25 kronor per aktie vilket är en höjning med cirka 12,5 procent. På en kurs kring 96 kronor är direktavkastningen 2,35 procent.

Ytterligare en utdelningshöjare är bjässen bland investmentbolagen: Investor. De har höjt sin utdelning med en krona per år sedan finanskrisen då de sänkte utdelningen ”lite” från 4,75 till 4 kronor. En skonsam sänkning jämfört med många andra bolag vid den tiden då utdelningar generellt slaktades, togs bort helt i flera fall. Nu har de höjt utdelningen med 1 krona per år i 8 år och den senaste var från 11 kronor till 12 kronor och är den utdelningen som betalas ut under 2018. Den senaste höjningen innebar en utdelningstillväxt om 9 procent. Det är ingen vild gissning att utdelningen höjs med en krona även nästa år. Från 12 till 13 kronor vilket skulle ge en utdelningstillväxt om 8,3 procent. Investor har likt Latour en onoterad del samt betydande innehav i bla Atlas Copco, SEB, ABB och AstraZeneca. På kursen 361 kronor är direktavkastningen 3,3 procent.

Sist men inte minst har vi investeringsbolaget Kinnevik som likt de andra i denna artikel har höjt sin utdelning i flera år i följd. Kinnevik skiljer sig lite från de andra med sina innehav koncentrerade kring e-handel, telekom och techsvängen. E-handlaren Zalando utgör en mycket stor del av portföljen och är en aktör som kan vara av intresse för den som tror på klädehandel/mode men inte på H&M. Andra innehav är Qliro, Milicom och Tele2/ComHem. Kinnevik har som sagt höjt sin utdelning i flera år i följd och de senaste 5 åren har utdelningstillväxten varit 11,5 procent i snitt. Den senaste höjningen är utdelningen som betalas nu i maj och är en tillväxt på 3,1 procent när den höjs från 8 till 8,25 kronor. På en kurs om 286 kronor är direktavkastningen cirka 2,9 procent.

Som grupp har investmentbolagen potential att prestera bra även i framtiden. De har mer än väl bevisat sin förmåga. Med lång historik av höjda utdelningar har de även visat sig vara goda utdelningshöjare.

Av de bolag denna artikel handlar om äger jag Latour och Investor.

http://www.tradingportalen.com/dividend-investor-v-8-utdelningshojarna-investmentbolagen/

Analys: Positiv trend i SSAB A.

SSAB A aktien handlas i en långsiktigt stigande huvudtrend där aktien nyligen utlöst en köpsignal genom att passera skiljelinjen vid 44.40kr. Vi har siktet inställt på vidare uppgång mot 50.90 följt av 55kr.

SSAB A aktiens långsiktiga svaghet är under förändring då aktien nästan fyra dubblats sedan början av 2016. Aktien har under uppgångsfasen passerat 30kr nivån vilket var ett avgörande vägskäl då det tidigare agerat som ett motstånd under större delen av 2016.

I början av januari passerade aktien 44.50kr som tidigare agerat som ett starkt motstånd vilket på nytt bekräftar den underliggande trendstyrkan. Det långsiktiga jämviktsvärdet i form av MA 40 är i en stabilt stigande trend och agerar som ett starkt stöd vid rekylfaser i aktien.

Aktien har efter en lokal topp vid 51kr rekylerat ned till stödet vid 44.50kr som agerar som en attraktiv ingångsnivå för ett köp. Skulle aktien visa kortsiktig svaghet genom att passera detta på nedsidan är det först vid en veckostängning under MA 40, runt 41.15kr som svaghet påvisas.

På ovansidan finns motstånd vid den lokala toppen följt av 55 samt 58.80kr. I ett långsiktigt perspektiv bekräftas en större vändning uppåt vid en passering av 55kr på ovansidan.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt stigande jämviktsvärdet, MA 40 veckor.

Entré köp 44.50kr Ticker SSAB A
Målkurs 54.50kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 40.50kr P/E 21.8
Senaste 48.48kr Direkt avk. 2.1%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SSAB A.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-positiv-trend-ssab/

Morgonrapport: Svenska inflationssiffror i fokus för dagen…

OMXS30 inledde veckan med svagt nedgående priser där indexet stängde på -0,39 procent för dagen. Låg omsättning präglade handeln då de amerikanska börserna hade helgstängt. Även Kina hade stängt under gårdagen och har stängt även idag på grund av firandet av det kinesiska nyåret.
Under natten har övriga asiatiska börser utvecklats svagt neråt.
Oljepriset backar något, medan dollarn stiger i takt med ökade räntor i USA.
Vi väntar oss att OMXS30 inleder dagens handel kring oförändrat med några timmar kvar tills börsen öppnar för dagen.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockolmsbörsen handlades avvaktande under stora delar av måndagen men föll tillslut tillbaka något in mot stängning och noterades till 1550 punkter. Det innebar en nedgång om -0,39 procent under en omsättning om 11 miljarder kronor. USA och Kina hade helgstängt under gårdagen vilket bidrog till den låga omsättningen. Även övriga nordiska börser backade under måndagseftermiddagen och Europa följde samma sentiment. Dollarn återhämtade sig något efter tidigare dagars nedgångar.

På den relativt lugna handeln stack SSAB ut som steg efter besked om stålimporttullar vilka väntas gynna bolaget. Aktien steg dryga 3 procent. SAAB som initialt i fredags backade på rapporten har vänt rejält tillbaka och steg även igår. Aktien steg 5,5 procent efter bland annat en rekomendationshöjning från Carnegie, som ser de fundamentala framtidsutsikterna som stabila.

Gårdagens makrostatistik kom från SCB som presenterade bostadsbyggandet för det fjärde kvartalet. Under helåret för 2017 påbörjades cirka 64000 nybyggnationer av lägenheter vilket är 8 procent högre än för 2016. Under det fjärde kvartalet påbörjades drygt 15500 bostadslägenheter vilket är högre än vad marknaden förväntat sig. Något som kan spä på bostadsprisnedgången men höja BNP-tillväxten.

Idag väntar vi oss inflationssiffror från SCB för januari månad, som av marknaden väntas ligga oförändrad på 1,9 procent för året från januari månad mätt. Detta skulle vara i linje med Riksbankens prognoser. Det viktigare måttet KPIF, väntas ha backat 0,9 procent jämfört med december månad. På årsbasis väntas den hamna på 1,7 procent. Riksbankens senaste prognos visar på ett utfall i linje med marknadens förväntningar. Senast så justerade riksbanken ner sina inflationsprognoser efter bedömning om sämre löneökningar och lägre tjänstepriser. Hur som väntar det inte bli någon större inflationsrädsla som i USA, men kanske kan vi få lite större insikter kring riksbankens planerade räntehöjning i det tredje kvartalet.

Även tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin kommer genom ZEW-indexet. Förväntningarna steg i januari månad men väntas nu backa något i februari.

Tekniskt så möter OMXS30 snart kraftigt motstånd och eftersom OMXS30 inte längre är översålt så kan det vara en naturlig vändning om nedgångarna ska fortsätta. Bryter vi däremot genom motståndet vid området 1580-1600 punkter kan vi se det som att korrektionen är avklarad och den positiva trenden fortsätter. Säljsignaler erhålls om stödområdet vid 1547 och 1532 punkter bryts. För kraftigare säljsignaler på längre sikt, ser vi ett brott av området kring 1488 punkter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

Scandi Standard (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), Bioarctic (kl 8.00), Bonesupport (kl 8.00), BTS (kl 8.00), Neurovive (kl 8.30), VBG (kl 14.00), Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning)

Makrostatistik

 • Tyskland: PPI januari kl 8.00

 • SCB: KPI januari kl 9.30

 • Tyskland: ZEW-index februari kl 11.00

 • Storbritannien: CBI ordertrend februari kl 12.00

 • EMU: hushållsförtroende (prel) februari kl 16.00

Övrigt

 • EU: ekofinmöte kl 9.00

 • Riksdagen: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor träffar riksdagsjournalisterna kl 10.00

 • RBA: protokoll från februarimöte kl 1.30

 • RB: resultat omvänd repa kl 10.15

 • Riksbanken: Martin Flodén talar om det ekonomiska läget i New York, ingen publicering kl 18.30

 • Kina: helgstängt, nyårsfirande

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen inledde veckan med viss nedgång samtidigt som räntor rörde sig uppåt. USA-besked om stålimporttullar hjälpte SSAB men tyngde Electrolux.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 stängde 0,4 procent ned på nivån 1.551. Omsättningen summerade till knappt 11 miljarder kronor medan USA höll helgstängt.

Tyska DAX och franska CAC 40 backade båda 0,5 procent medan Europaräntor drog upp på måndagen, vilket dock hjälpte regionens banksektor. I Stockholm stängde SEB, Nordea och SHB mellan 0,2 och 0,6 procent upp medan Swedbank var svagt ned.

Största vinnaren inom OMXS30 var SSAB som lyfte nära 3 procent efter amerikanskt besked om införande av importtullar på stål och aluminium. SSAB:s amerikanska verksamhet, som utgör cirka 20 procent av total försäljning, väntas gynnas av detta.

”Vi uppskattar att amerikanska inhemska stålpriser kan gå upp med i snitt omkring 18 procent på detta”, skrev SEB i en analys. Den finländska sektorkollegan Outokumpu steg 4,5 procent i Helsingfors.

På samma tema gick Electrolux ned nära 2 procent då marknaden oroade sig för stigande råmaterialkostnader för vitvarubolaget.

Inom råvarurelaterat tappade Boliden 0,9 procent medan basmetallpriser rörde sig ned. Koppar visade sin första minus-dag på sex dagar. Indonesien tillåter Freeport McMoran att exportera kopparkoncentrat från en gruva i landet i ytterligare ett år.

I det något dämpade riskklimatet tappade verkstadsjättarna Sandvik, SKF och Atlas Copco mellan 0,7 och 1,3 procent. Därutöver var byggkoncernen Skanska ned 1,4 procent medan telekombolaget Ericsson var 1,1 procent lägre.

Utanför storbolagsindexet återhämtade sig försvarsbolaget Saab efter fredagens rapporttapp. Aktien klättrade 5,5 procent under måndagen. Carnegie har höjt rekommendationen för aktien till köp från behåll. Analyshuset anser att de fundamentala drivkrafterna för Saab är intakta. Detta trots svag lönsamhet och orderingång i slutet av 2017 och att guidningen för 2018 även den var åt det svagare hållet.

Bland förlorarna fanns Engelska skolan, ned knappt 2 procent, efter att ABG Sundal Collier rekommenderat sälj.

I det nya numret av Börsveckan köprekommenderades Leo Vegas och Bufab, de båda aktierna steg drygt 4 procent. Avvakta däremot med Biotage på grund av en hög värdering, ansåg tidningen. Aktien tappade drygt 6 procent.

Trots ett köpråd i Börsveckan sjönk fastighetsbolaget Victoria Park svagt. I sektorn, som missgynnas av högre räntor, föll samtidigt bolag som Diös, Fabege, Wallenstam, D Carnegie, Klövern och Atrium Ljungberg samtliga runt 2 procent.

Mot nedåtströmmen inom fastighetssektorn gick Corem med drygt 1 procents ökning sedan det släppt bokslut.

Det var överlag få större nyheter och flera aktier påverkades fortsatt av tidigare utfall i rapportfloden. G5 Entartainment tappade ytterligare 5 procent efter fredagens bokslut som inte föll i god jord. Hoist fortsatte ned nära 4 procent och har sedan förra veckans bokslut tappat 13 procent.

Oljebolaget Enquest lyfte 14 procent efter att produktionsprognosen höjts kraftigt, kombinerat med meddelade att skulderna kommer att minska i snabbare takt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin

1550.86
3407.79
12385.6
2732.22
25219.38
7239.47
21921.05
31015.77
1.24
9.91
8
62.21
65.45

-0.39%
-0.55%
-0.53%
0.04%
0.08%
0,00%
-1.03%
-0.32%
-0.18%
0.04%
0.21%
-0.29%
-0.34%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle! http://www.tradingportalen.com/morgonrapport-svenska-inflationssiffror-fokus-dagen/

OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 i en uppåtriktad rekyl som snart stöter på starka motstånd…”

OMXS30 rekylerade förra veckan upp ifrån ett översålt läge. Kortsiktiga köpsignaler har erhållits och en ny kortsiktig köpsignal erhålls också om OMXS30 kan gå över motståndet vid ca 1557. Uppgången har dock hittills skett under en relativt låg handelsaktivitet och den långa trenden har börjat vända nedåt. Därför är risken stor att detta bara är en kortsiktig rörelse som kan få svårt att under någon längre tid etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 1580-1600. Kortsiktiga säljsignaler erhålls redan om stöden vid ca 1547 och ca 1532 bryts. Men mer långsiktigt är stödet vid ca 1488 betydligt viktigare. 

Stockholmsbörsen gick förra veckan kraftigt upp under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 steg hela 3,8 procent och stängde veckan på 1556,93. Årets nedgång är därmed bara på -1,3 procent.

Börsen rekylerade förra veckan upp, liksom de flesta andra börserna världen runt, ifrån ett tidigare kraftigt översålt läge. Under veckan höll sig också den amerikanska långräntan sig lugn vilket underlättade den internationella börsåterhämtningen.

Än så länge kan det dock vara något för tidigt att beteckna börsoron som överstökad och detta mest som en hälsosam korrektion i långsiktigt uppåtriktad trend. Skulle den amerikanska långräntan på nytt börja stiga kan det nämligen utlösa nya massiva aktieutförsäljningar på den internationella scenen.

I Sverige ser det dock redan ut som att den långsiktiga börstrenden vänt nedåt. Det är inte bra. Men för att det ska bli riktigt allvarligt bör också den amerikanska börsens långsiktiga trend vända nedåt.

Det har den inte gjort ännu. Men skulle till exempel det amerikanska börsindexet S&P 500 parkera sig under sin årslägsta nivå vid 2532 får detta viktiga index en kraftig säljsignal. Det skulle i så fall bekräfta att även den amerikanska börsen kommit in en långsiktigt sett fallande trend och att det internationella börsklimatet i och med detta kraftigt försämrats.

I Sverige har rapportperioden kommit in i sin slutfas. Bland OMXS30-bolagen presenterade under veckan Boliden och Swedish Match sina delårsrapporter med positiva rapportreaktioner som följd.

Det stora under veckan var annars den forna börsjätten H&M:s högt emotsedda kapitalmarknadsdag. Skulle de vara tillräckligt transparenta angående sin e-handelsdel och även i övrigt ge positiva och förtroendeingivande besked?

Trots all ny information på den välarrangerade kapitalmarknadsdagen blev aktiekursreaktionen efteråt klart negativ. Börsaktörernas oro blev inte stillad och man vågar inte heller lita på ledningens löften om att utvecklingen i H&M snart ska bli bättre.

I veckodiagrammet kan vi se att den långa trenden för OMXS30 nu börjat vika av nedåt. Indexets 40-veckors medeltalskurva har nämligen börjat luta nedåt, indexet ligger också väl under denna kurva och det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre bottnar och toppar har brutits.

Analys OMXS30
OMXS30 har tidigare också fått en stark säljsignal när stödområdet vid ca 1573-1584 bröts under hög börsomsättning. Den senaste veckans uppåtriktade rekyl har också tyvärr skett under en relativt låg handelsaktivitet. Detta och det negativa handelsvolymmönstret börsen visat upp sedan i somras förstärker säljsignalens långsiktiga signalvärde.

Lite mer kortsiktigt sett så är dock det faktum att stochasticindikatorn i veckodiagrammet är nere på låga och översålda nivåer en positiv faktor. OMXS30 har då lättare, precis som i förra veckan, att få uppåtriktade rekyler inom den större nedåtriktade trenden.

Men så länge som dessa uppgångsfaser sker under en relativt låg volym, OMXS30 håller sig under sin 40-veckors medeltalskurva och även under motståndsområdet vid ca 1580-1600 ser vi eventuella uppgångar först och främst som potentiella säljtillfällen för den långsiktige placeraren.

För att OMXS30 ska erhålla en mer långsiktigt intressant köpsignaler behöver indexet antingen få en tydlig reversalköpsignal i veckodiagrammet eller under en relativt hög börsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1580-1600.

I det något kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att stochastic där redan fått en köpindikation genom att det brutit upp ifrån översålda nivåer. Denna kortsiktiga indikation bekräftas som en köpsignal om OMXS30 även skulle tydligt etablera sig över motståndet vid ca 1555.

Analys OMXS30

Nu stängde i och för sig OMXS30 förra veckan på 1556,93, men det är i detta läget lite för liten marginal. Särskilt med tanke på att det i timdiagrammet nedan finns ett motstånd just vid ca 1557.

I dagsdiagrammet finns det sedan även ett motståndsområde vid ca 1573, följt av ett vid ca 1595-1600 och vid nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1609.

Än så länge ligger det i farans riktning att OMXS30 bara gör en kortsiktig uppåtriktad rekyl som kan ta slut vid någon av dessa motståndsområden. Räknar man på de vanligaste så kallade Fibonacci rekyltalen, 50%, 61,8% och 76,4%, så får man också fram vid 1568, 1587 och 1619 som förslag på ungefärliga målområden för OMXS30.

Just nu ser det alltså troligast ut för en fortsatt kortsiktig uppåtrörelse för OMXS30. Skulle emellertid indexet trots detta istället tvärt vända nedåt erhålls nya säljsignaler om stödet vid ca 1488 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har OMXS30 också redan fått en kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 1532 forcerades. En ny köpsignal erhålls alltså sedan om också motståndet vid 1557 bryts. OMXS30 får istället säljsignaler om indexet går under stöden vid ca 1547, ca 1532, ca 1499 och ca 1488.
Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 1557 bryts. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1568-1573 sedan till ca 1580-1600 området. Börja förslagsvis med en stopp loss strax under stödet vid ca 1547 som sedan successivt flyttas uppåt till strax under närmast liggande stödnivå.

Skulle OMXS30 dock vända ner och gå under stödet vid ca 1547 kan man istället agera för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över motståndet vid ca 1557. Flytta sedan ned stopp lossen till strax över närmast liggande motståndsnivå.

För mer långsiktigt inriktade investerare gäller det att nu vara betydligt varsammare än tidigare. För den långa trenden har börjat vända nedåt och handelsvolymmönstret är dessutom tydligt negativt.

Så länge dessa mönster består rekommenderar vi den försiktige placeraren att använda alla uppåtriktade rörelser till att successivt sälja av även mer långsiktiga index- och aktieinvesteringar. Det ökar nämligen möjligheten för att kunna använda eventuella kommande panikartade nedgångar till att köpa aktier och index till reapriser.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/omxs30-analys-v-8-omxs30-i-en-uppatriktad-rekyl-som-snart-stoter-pa-starka-motstand/

DAX-analysen v.8 ”DAX är översålt och konsoliderar i väntan på nya viktiga signaler…”

Tyska DAX-indexet studsade förra veckan kraftigt uppåt ifrån ett översålt läge. Indexet har dock tidigare fått starka säljsignaler och den långsiktiga trenden håller på att vända nedåt. Därför kan DAX få det svårt att skapa intressanta köpsignaler genom att under ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 12 700-13 000. Skulle DAX istället etablera sig under stödområdet vid ca 11 850-12 000 erhålls nya starka säljsignaler. Det troligaste är dock att indexet den närmaste tiden konsoliderar, under mer eller mindre volatila former, i intervallet mellan dessa viktiga stöd- och motståndsområden. Åt vilket håll DAX i ett senare läge bryter ut åt är troligen beroende av börsutvecklingen i USA.

Den tyska börsen gick förra veckan kraftigt uppåt. Det tyska storbolagsindexet DAX gick upp hela 2,8 procent och slutade veckan på 12 451,96. Nedgången hittills i år har därmed reducerats till -3,6 procent.

Uppgången kan än så länge mest ses som en uppåtriktad rekyl ifrån ett tidigare kraftigt översålt läge. DAX-indexet har nämligen ifrån toppen på 13 597 den 23 januari gått ner till som lägst 12 003 den 9 februari. En nedgång på 11,5 procent under 2,5 veckor.

Så en studs uppåt på 3,7 procent kanske inte är så märkvärdigt. Men det är i alla fall ett tecken på att aktiemarknaden den senaste tiden blivit klart mer volatil än tidigare.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nedgångarna och den ökade volatiliteten har som bekant kommit efter att räntorna på de längre amerikanska statsobligationer börjat gå upp till högre nivåer än de varit på de senaste fyra åren. Ränteuppgången kom efter att arbetsmarknadsstatistik visade på en högre än förväntad löneökningstakt i USA. Vilket sedan resulterade i ränteuppgångar och stor börsturbulens världen över, så också i Tyskland.

Sedan är också frågan hur man ska se på denna börsnedgång i ett större perspektiv. Är detta bara är en hälsosam börsrekyl i en långsiktig uppåtgående global börstrend? Eller är det första tydliga tecknet på att den internationella börstrenden har sett sin fleråriga topp och att det globala börsklimatet långsiktigt sett ska bli mer negativt?

Vi bedömer att det är lite för tidigt att säga något bestämt i denna fråga. En viktig parameter är här också om den långa trenden för den amerikanska börsen har vänt nedåt eller inte. Så länge som det viktiga amerikanska börsindexet S&P 500 håller sig över sin 200-dagars medeltalskurva och över sin lägsta nivå den 9 februari på 2532,69 finns möjligheten kvar för att trenden fortfarande ska vara uppåtriktad på världens största aktiemarknad ett bra tag till.

Men skulle S&P 500 etablera sig under dessa nivåer är risken stor för att det globala börsklimatet på ett mer bestående sätt har försämrats och att den långsiktiga internationella börstrenden har vänt nedåt.

För DAX-indexet har dock den långa trenden redan börjat på att vända nedåt. DAX har tidigare fått en stark säljsignal när indexet samtidigt bröt både stödnivåerna vid ca 12 750-12 800 och den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet nedan.

Analys DAX

DAX ligger också klart under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva, som ungefär motsvarar 200-dagars medeltalskurvan i dagsdiagrammet, som dessutom har börjat vända nedåt.

Om DAX i ett senare läge också etablerar sig under det starka stödområdet strax under 12 000 så får indexet nya långsiktigt viktiga säljsignaler. I så fall bryts också det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre bottnar och toppar. Det skulle i så fall bekräfta att den långsiktiga trenden vänt nedåt.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet visar emellertid att DAX fortfarande är nere på låga och översålda nivåer. Därför vore det inte så överraskande, trots den långsiktiga säljsignalen, om indexet en tid skulle kunna hålla sig kvar mellan stödområdet strax vid ca 11 850-12 000 och motståndsområdet vid ca 12 700-13 000. I detta konsolideringsområde samlar sedan DAX kraft för ett utbrott åt något av hållen.

Kan DAX-indexet under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 12 700-13 000 erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler. Parkerar det sig istället under stödområdet vid ca 12 700-13 000 får indexet nya starka säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att DAX tidigare under nedgångsfasen fått ett antal säljsignaler, men sedan blivit kraftigt översålt och därefter studsat upp ifrån 12 000 nivån.

Analys DAX

DAX möter här en första lite kraftigare motståndsnivå vid ca 12 650. Indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 12 747, kan också agera som en motståndsnivå, men en riktigt tydlig motståndsnivå i dagsdiagrammet finns sedan först vid ca 13 140.

Stochasticindikatorn har här snarast givit en köpindikation. Men skulle DAX-indexet trots detta vända nedåt får indexet nya säljsignaler i dagsdiagrammet om stödet vid ca 12 000 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har DAX fått köpsignaler inom en konsolideringsformation. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 12 500 och ca 12 650 bryts. Indexet får dock säljsignaler om stöden vid ca 12 370, ca 12 275 och ca 12 000 bryts.

Analys DAX

Kortsiktigt inriktade aktörer kan förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 12 500 bryts. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 12 650 och därefter upp till det vid ca 13 140. Stopp loss förslagsvis om DAX går under 12 370. Flytta sedan också gärna upp stopp lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Skulle istället stöden vid ca 12 370 och ca 12 275 brytas kan man istället ta position för nedgång. Sikta då framför allt på ett test av stödområdet vid ca 12 000-12 100. Skulle DAX sedan även etablera sig under det långsiktiga stödområdet vid ca 11 850-12 000 ser nedgångspotentialen ut att vara relativt stor. Stopp loss inledningsvis förslagsvis om DAX går över 12 380. Flytta sedan successivt ner stopp lossen till strax över närmast liggande motståndsnivå allt eftersom DAX fortsätter att gå nedåt.

För mer långsiktigt inriktade placerare har risknivån gått upp betydligt de senaste veckorna i och med att DAX har fått den starka säljsignalen när stödet vid ca 12 750-12 800 bröts. Den försiktige investeraren rekommenderas därför att använda alla uppåtriktade rekyler till att sälja av även mer långsiktiga index- och aktieinnehav. Detta gäller antingen tills att den långsiktiga trenden för DAX på nytt vänt uppåt. Eller att indexet fått en tydlig reversal- eller någon annan typ långsiktigt viktig köpsignal.

http://www.tradingportalen.com/dax-analysen-v-8-dax-ar-oversalt-och-konsoliderar-vantan-pa-nya-viktiga-signaler/

Analys: SKF B testar stödet…

SKF B har under veckan varit nere och testat stödet vid 166kr vilket resulterat i en köprespons genom en ”hammer” vändningscandlestick. Detta gör att vi blickar uppåt mot närmaste avstämningsnivå vid 181 följt av 200kr.

SKF B aktien har sedan 2017 visat en sidledes utveckling efter en stark köpsignal under november 2016. Aktien nådde en toppnotering på 203kr under april och har under augusti och september framgångsrikt avvisat stödet vid 155kr, vilket lett till ett test av tidigare toppnotering under januari, vilket kraftfullt avvisades.

Aktien har haft en mycket svag utveckling de senaste veckorna vilket tagit aktien ned till stödet vid 166kr vilket sammanfaller med ett trendlinje stöd i den stigande huvudtrenden. En uppvisad köprespons genom bildandet av en ”hammer” vändningscandlestick på veckobasis ger positiva signaler och öppnar upp för fortsatt uppgång mot 181kr i första hand. Passeras motståndet vid 181kr signaleras vidare uppgång för en avstämning av 201kr vilket om passeras utlöser en köpsignal med ett prisobjektiv som indikerar nya toppnoteringar.

Så länge som aktien på veckobasis stänger ovanför 165kr är köpstyrkan intakt.

Då risken kan placeras snävt rekommenderas ett köp mellan 168-170kr. Målkurs sätts till 198kr. Nödutgången placeras vid en stängning under 163.50kr.

Entré köp 168-170kr Ticker SKF B
Målkurs 198kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 163.50kr P/E 14.3
Senaste 172.10kr Direkt avk. 3.2%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKF B.

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Kommande kurs

Lär Dig försörja Dig på Din Trading – en komplett tredagarskurs!” – se nästa kurstillfälle!

Mer om teknisk analys:

http://www.tradingportalen.com/analys-skf-b-testar-stodet/