OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler men även varit nere vid viktiga stödnivåer…”

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler och gick sedan ned och testade långsiktigt viktiga stödnivåer. Nya starka säljsignaler erhålls om indexet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1435-1437. Det som talar för nya säljsignaler är att trenderna pekar nedåt, handelsvolymsambanden är negativa och indexet ligger under sin viktiga 20- och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt. Däremot så ligger OMXSS30, trots de nuvarande kraftigt fallande trenderna, sett i ett flerårigt tidsperspektiv fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation. Där finns det starka stödområden kring ca 1435-1510 och kraftiga motstånd vid ca 1680-1720. I och med att det nedre stödområdet nu testas kan det vara så att nedgången har nått sitt max och att läget nu ska börja att stabiliseras. Detta återstår dock att se. Intressanta köpsignaler erhålls emellertid om OMXS30 kan etablera sig över motstånden vid ca 1473-1482, ca 1512-1513 och ca 1544 under en relativt hög handelsaktivitet.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en kraftigt fallande tendens under en ökande handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1454,03 vilket innebar ett fall på hela -4,0 procent. Indexet har därmed hittills i år gått ned med -7,8 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger däremot årets nedgång på det något bättre -4,0 procent.

Förra veckan började starkt efter att USA och Kina under G20-möte bestämt sig för en paus på 90 dagar i handelskonflikten och där den amerikanske presidenten Donald Trump bland annat meddelat att Kina skull sänka tullarna kraftigt på den amerikanska bilimporten.

Men när det senare under veckan kom fram uppgifter som ifrågasatte mycket av detta och där Trump – som vanligt – kom med dubbeltydiga besked försämrades det internationella börsklimatet vilket då också smittade av sig på Stockholmsbörsen.

När USA sedan också lät gripa finanschefen för det kinesiska telekombolaget Huawei, som dessutom är dotter till bolagets grundare och kandidat till vd-posten, sjönk förväntningarna på ett snart slut på handelskonflikten ännu mer.

Viss styrka mot slutet av börsveckan kom dock ifrån den amerikanska centralbanken Federal Reserve som då signalerade en försiktigare hållning gentemot kommande räntehöjningar.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Bland enskilda OMXS30-bolag var det endast Ericsson som under veckan orkade stå emot snålblåsten på börsen. Aktien gynnades av att många länder uppmanat sina operatörer att inte använda kinesiska telekomleverantörer på grund av risken för informationsläckor.

Säsongsmässigt sett brukar den först delen av december vara en stark period på börsen. Men den styrkan har i år lyst med sin frånvaro. Vanligtvis brukar sedan börsen toppa av kring luciahelgen för att sedan ha en svacka tills dagarna innan julhelgen. Under julhelgerna och första delen av januari brukar sedan det klassiska julrallyt glädja aktieägarna. Att börsen brukar toppa av vid lucia kan ha att göra med PPM-pengarna som kommer in i på börsen de närmaste dagarna och som då vanligtvis brukar ge några dagars bättre börs. Det återstår dock att se om det blir likadant i år.

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortsatt ytterst tveksam och osäker ut. I och för sig ligger indexet sett i ett flerårigt tidsperspektiv i en stor konsolideringsformation mellan ett starkt stödområde kring ca 1435-1510 och ett motståndsområde kring ca 1680-1720. Förra veckans nedgång förde också ned indexet till som lägst 1436,66 vilket i princip är ganska exakt vid nivån för den nedåtlutande stödnivån. Men att indexet gått ned till en stödnivå är ingen köpsignal i sig självt. Särskilt när handelsvolymsambanden är så pass negativa.

Analys OMXS30

Skulle dock OMXS30 ifrån detta översålda läge vända uppåt och etablera sig över motstånden vid ca 1473 och ca 1544 under en klart ökande handelsaktivitet erhålls emellertid mycket intressanta köpsignaler. Men innan något liknande skett är det nog läge att vara försiktig.

För skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1435-1437 erhålls nya kraftiga säljsignaler. De formationer som bildats indikerar då också att det finns stor risk att indexet med tiden ska ned och testa av de långsiktigt viktiga stödnivåerna kring ca 1250-1300.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan toppade av vid 1544,39 men sedan i snabb följd fick ett flertal säljsignaler. Indexet får här en ny säljsignal om det etablerar sig under förra veckans lägsta nivå vid 1436,66.

Analys OMXS30

Kan dock OMXS30 orka parkera sig över motståndsområdena vid ca 1473-1482, ca 1512-1513 och ca 1544 erhålls istället köpsignaler. Särskilt intressanta vore dessa eventuella köpsignaler om det under uppgångsdagarna då vore en relativt hög börsomsättning, gärna på minst 22-25 miljarder per dag.

Men dessförinnan dominerar de negativa trenderna diagrambilden för OMXS30. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är nämligen nedåtriktade. Indexet ligger dessutom under båda dessa viktiga medeltalskurvor och handelsvolymsambanden är negativa även i dagsdiagrammet.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 efter förra veckans kraftiga fall sedan gjorde en liten uppåtriktad rekyl under fredagen. Om denna rekyl orkar fortsätta erhålls kortsiktiga köpsignaler om motstånden vid ca 1468, ca 1479 och ca 1485 bryts. Skulle däremot OMXS30 på nytt vända nedåt får indexet nya säljsignaler om stöden vid ca 1451-1452, ca 1448 och ca 1436 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1451-1452 håller. Alternativt väntar man på att motståndet vid ca 1468 bryts innan man tar position för uppgång. Flytta sedan också upp stopp lossen, som alltså förslagsvis först sätts till strax under 1451, allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stödet vid ca 1451-1452 brytas kan man istället handla för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1436. Förslagsvis börjar man då med en stopp loss strax över ca 1455 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig mot lägre nivåer.

För mer långsiktiga investerare är läget minst sagt osäkert. Trenderna pekar nedåt, OMXS30 har tidigare fått viktiga säljsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och även etablerat sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är sedan länge passerad. Den försiktige placeraren ligger därmed helst ganska likvid och avvaktar till dess indexet fått en tydlig reversal eller någon annan typ av stark köpsignal under en relativt hög börsaktivitet innan nya köp görs.

En betydligt mer offensiv strategi som vi tidigare tagit upp är att köpa för uppgång när indexet är nere i stödområdet vid ca 1435-1510 som är den nedre delen av det stora fleråriga konsolideringsområdet. Använder man sig av denna något riskabla strategi rekommenderar vi i en stopp loss om stödnivån vid ca 1435 skulle brytas. För i så fall får indexet nämligen nya starka säljsignaler.

https://tradingportalen.com/omxs30-analys-v-50-omxs30-har-fatt-nya-saljsignaler-men-aven-varit-nere-vid-viktiga-stodnivaer/

DAX-analysen v.50 ”DAX har fått nya säljsignaler…”

Tyska DAX-indexet fick förra veckan nya säljsignaler i skuggan av att oron kring handelskonflikten mellan USA och Kina ökade. Börsen är kraftigt översåld men både de kortsiktiga som de mer långsiktiga trenderna pekar nedåt. Nya säljsignaler erhålls om stödet vid ca 10 762 bryts. Skulle det översålda indexet göra en uppåtriktad rekyl finns det starka motståndsområden vid ca 11 000, ca 11 200 och ca 11 600-11 800 som tar emot. Skulle DAX överraska och under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över dessa motståndsnivåer erhålls dock intressanta köpsignaler.

Den tyska börsen fick förra veckan en bra start men hade sedan en kraftigt fallande utveckling. Det tyska storbolagsindexet DAX gick ned med hela -4,2 procent och avslutade veckan på 10 788,09. Årets nedgång på DAX har därmed accelererat till -16,5 procent.

Frankfurtbörsens DAX-index steg till en början förra veckan efter positiva besked ifrån G20-mötet kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Den planerade utökningen av handelskriget sköts på 90 dagar och Kina skulle enligt den amerikanske presidenten Donald Trump kraftigt sänka tullarna på den amerikanska bilimporten. Börsen och särskilt då de tyska fordonstillverkarna reagerade först kraftigt uppåt på dessa positiva besked.

När sedan glädjeruset lagt sig något och fler och fler började ifrågasatte detaljerna bakom handelsuppgörelsen mellan USA och Kina kom det en rejäl baksmälla på denna uppgång.

Trump kom sedan med dubbeltydiga besked kring handelsförhandlingarna och när USA dessutom lät Canada gripa finanschefen för det kinesiska telekombolaget Huawei, som också är dotter till bolagets grundare och kandidat till vd-posten, blev det internationella börsklimatet ännu sämre.

Den ökade handelsoron överskuggade sedan även duvaktiga signaler ifrån den amerikanska centralbanken under torsdagen och en för börsen i övrigt bra jobbrapport ifrån USA dagen efter.

Få DAX-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I veckodiagrammet har DAX tidigare fått ett antal starka säljsignaler. Förra veckan fick indexet ytterligare en sådan säljsignal när det gick under det viktiga stödet vid ca 11 000. Då bröts nämligen både en horisontell stödnivå som stödet ifrån en över 7 år gamla uppåtriktad trendlinje.

Analys DAX

Stochasticindikatorn visar i och för sig att DAX är kraftigt översålt. Men trenden är nedåtriktad och indexet kan vara översålt en längre tid om trenden är stark. Den huvudskuldraformation som indexet tidigare fått en säljsignal ifrån indikerar en nedgångspotential till ca 9 800. Strax över ca 10 000 har dock indexet ett ganska starkt stödområde. Håller inte det finns nästa tydliga stödområde sedan vid ca 8 700-9 000.

För att bryta dessa negativa mönster behöver DAX under en ökande handelsaktivitet tydligt etablera sig över motstånden vid ca 11 600-11 800. I så fall skulle en mycket intressant köpsignal bildas. Men innan något liknande skett ser de nedåtriktade trenderna ut att dominera DAX-indexets långsiktiga utveckling.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att DAX förra veckan fick minst två nya säljsignaler. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är dessutom nedåtriktade.

Analys DAX

En ny kortsiktig säljsignal erhålls här om stödet vid ca 10 762 bryts. Skulle emellertid DAX, trots de nedåtriktade trenderna, finna kraft att orka etablera sig över motstånden vid ca 11 000, ca 11 200 och ca 11 567 erhålls istället köpsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet befinner sig DAX även här i en fallande trend och får en ny säljsignal om stödet vid ca 10 762 bryts. Den fallande trendlinjen bryts dock redan om indexet kan bryta över motståndet vid ca 10 927. Fler köpsignaler erhålls sedan i timdiagrammet om även motstånden vid ca 11 009 och 11 093 passeras.

Analys DAX

Är man främst kortsiktigt inriktad kan man därför förslagsvis ligga för nedgång så länge som motståndet vid ca 10 927 håller. Sikta sedan på ett test och genombrott av stödnivån vid ca 10 762. Börja förslagsvis med en stopp loss strax över 10 960. Flytta sedan ned denna stopp loss allt efter som indexet rör sig nedåt.

Skulle DAX bryta upp över motstånden vid ca 10 927 och ca 11 009 erhålls köpsignaler. I så fall kan man istället handla för uppgång. Sikta först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 11 100 och 11 200. Sätt förslagsvis till en början en stopp loss strax under 10 900 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För långsiktiga placeringar ser läget fortfarande högst osäkert ut. För DAX har både fått starka säljsignaler, ligger i nedåtriktade trender och befinner sig långt under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Är man försiktig väntar man därför in att en större reversal- eller någon annan typ av kraftig köpsignal först har erhållits innan nya köp görs.

https://tradingportalen.com/dax-analysen-v-50-dax-har-fatt-nya-saljsignaler/

Analys: Volvo B nedgången fortsätter…

Volvo B aktien är en av de svagaste aktierna på Stockholmsbörsen där nya kursfall indikerats genom att bryta ett flertal stöd. Eventuell upprekyl mot 122-123kr skapar återigen ett blankningsläge.

Volvo B aktien är en långsiktigt svag aktie då aktien återigen handlas under topparna från 2007.

Vi har tidigare, se analys 26 november, haft en negativ inställning till aktien och rekommenderade en blankning vid ett test underifrån av 130-132kr. Med facit i hand nåde aktien som högst 133kr för att därefter nå vår målkurs på 120kr förra veckan.

Aktien har med det fortsatta kursfallet punkterat stödet mellan 122-123kr vilket skapar ett nytt blankningsläge vid ett test underifrån då aktien med god marginal stängt under detta stöd på veckobasis.

Aktiens återinträde under stödet är en signifikant negativ utvecklig då aktien fallit tillbaka in i handelsintervallet från 2011-till mars 2017. Så länge som aktien handlas under 123kr förväntas en avstämning av ett flertal stöd på nedsidan där en passering öppnar upp för vidare kursfall mot nästa nivå. Närmast finns stödet vid 110 följt av 100kr.

Börsen som helhet har bekräftat de svaga utsikterna med en ny lågpunkt under torsdagens handel vilket är ett gynnsamt klimat, framförallt bland de aktien som uppvisar relativ svaghet gentemot börsen som helhet.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är fallande.

Entré sälj 122-123kr Ticker VOLV B
Målkurs 110.10kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 124.75kr P/E 8.7
Senaste 117.05kr Direkt avk. 3.6%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol VOLV B.

https://tradingportalen.com/analys-volvo-b-nedgangen-fortsatter/

Morgonrapport: Nedgången väntas fortsätta idag

OMXS30 avslutade en dyster och turbulent vecka med en uppgång under fredagen. Det svenska storbolagsindexet noterades vid stängning upp 1,21 procent till nivån 1454,03, vilket förbättrade veckans utveckling till negativa -4,00 procent. Fokus ur ett svenskt perspektiv under måndagen ligger på SEB:s boprisindikator som presenteras under morgonen. Wall Street avslutade fredagen på minus och under natten har de asiatiska marknaderna över lag inlett veckan i samma riktning.

Sammantaget inför måndagens handelsdag väntar vi att även OMXS30 inleder kring negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

OMXS30 vände uppåt under fredagen efter ett flertal dagar med tunga ras bakom sig. Det svenska storbolagsindexet avslutade tillslut upp 1,21 procent till nivån 1454,03 och därmed summerades veckans nedgång till -4,00 procent. Omsättningen under fredagen hamnade på 13,4 miljarder kronor.

Trots ett i stort sett optimalt utfall i mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping, med tanke på förutsättningarna och begränsningarna (det var väl ingen som trodde att handelsavtal skulle skrivas över en middag?), rasade börserna under förra veckan. En vecka som från många väntades bjuda på en kraftig upprekyl levererade istället en blodröd utveckling där OMXS30, tyska DAX och de ledande indexen i USA alla tillslut backade över -4 procent. Oron över om vad Kina verkligen gått med på och situationen med Huawei agerade sänke på marknaderna. Även om handelsdispyten mellan USA och Kina är långt ifrån löst bör utvecklingen under förra veckan ses som en överreaktion men också fungera som en påminnelse att konflikten mellan länderna fortfarande styr riskaptiten.

Vinnare i ett storbolagsindexet under fredagen blev återigen Ericsson med en uppgång om 3,4 procent. Bidragande i lyftet var ett fortsatt nyhetsflöde om länder som uppmanar operatörer att inte använda kinesiska tillverkare som Huawei eller ZTE, vilket givetvis krattar manegen för den svenska telekomjätten.

I stormande steg uppåt gick även oljebolagen sedan Opec-mötet avslutades med ett avtal om produktionsminskningar för Opec+ på 1,2 miljoner fat per dag. Oljepriset var under fredagseftermiddagen upp 6 procent för dagen men retirerade under kvällen. Lundin Petroleum noterades vid stängning upp 6,5 procent.

Fredagens stora makrofokus låg på den så viktiga officiella sysselsättningsrapporten från USA. Antalet sysselsatta i den amerikanska ekonomin ökade med 155 000 personer i november samtidigt som revideringen för de två föregående månaderna uppgick till -12 000. Väntat här var 200 000. Arbetslösheten förblev oförändrad kring 3,7 procent, vilket också var väntat från analytiker. Den hårt bevakade genomsnittliga timlönen steg 0,2 procent i november och mätt i årstakt med 3,1 procent. Utfallet i årstakt var oförändrat från oktober och i linje med prognoserna. Andreas Johnson, USA-ekonom och Fed-bevakare på SEB, kommenterade att Feds budskap om att nu vara mer databeroende kombinerat med en generell osäkerhet kring policyn under 2019 innebär att fredagens siffror bör vara något viktigare än normalt. “Med det sagt, även om löneökningarna var något svagare än väntat finns det inget i dagens utfall som ändrar synen på arbetsmarknaden och bör inte få Fed att ändra sig om den väntade höjningen i december”, menade han.

Måndagens höjdpunkt är SEB:s boprisindikator som presenteras klockan 08:30. Hushållens boprisförväntningar har efter septembers topp på 33 åter vänt nedåt två månader i rad och noterades senast i november på 11, vilket även Valueguards HOX-index har indikerat på. Swedbank menar att hushållens boprisförväntningar är av fortsatt stort intresse med annalkande räntehöjningar. “Vi har noggrant följt utvecklingen av hushållens boprisförväntningar under hösten, då bland annat väntade räntehöjningar har skapat oro. Just kommande räntehöjningar är något som väntas fortsätta bidra med osäkerhet en tid framöver”, skriver banken i ett marknadsbrev.

Veckans makroagenda fortsätter under tisdagen med Tysklands ZEW-index och röstning om brexit-avtalet i det brittiska parlamentet. Vidare bjuder onsdagen på inflationssiffror från Sverige och USA, samt budgetomröstning i Riksdagen. Torsdagens höjdpunkter är räntebesked från såväl Norges Bank som ECB, där marknadens fokus och förväntningar ligger på kommentarer snarare än en förändring i den penningpolitiska hållningen. Fredagen avslutar sedan veckan med Valueguards bopriser och euroområdets inköpschefsindex.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

 • Japan: BNP (def) 3 kv kl 0.50
 • Japan: bytesbalans oktober kl 0.50
 • Danmark: KPI november kl 8.00
 • Norge: KPI november kl 8.00
 • Tyskland: handels-, bytesbalans oktober kl 8.00
 • SEB: boprisindikator december kl 8.30
 • SCB: hushållskonsumtion oktober kl 9.30
 • SCB: restaurangindex oktober kl 9.30
 • Storbritannien: industriproduktion oktober kl 10.30
 • Storbritannien: BNP oktober kl 10.30
 • AF: veckostatistik kl 10.45
 • USA: JOLTS-data, lediga platser mm, oktober kl 16.00

Övrigt

 • Politik: Stefan Löfven ska återrapportera till talmannen
 • Riksbanken: Cecilia Skingsley talar i Istanbul om “Fintech for Financial Stability” kl 9.30
 • ECB: obligationsköp ca kl 15.45

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen avslutade en turbulent vecka, präglad av den handelspolitiska agendan, med en uppgång på fredagen. Från USA kom en något mildare sysselsättningsrapport än väntat på eftermiddagen och oljepriset rusade efter att Opec-länderna enats om en produktionsminskning, vilket gynnade börsens oljerelaterade aktier. Fortsatta bakslag för kinesiska telekombolag gjorde Ericsson till vinnare bland storbolagen.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 1,2 procent till nivån 1.454. Aktier till ett värde av 13,4 miljarder kronor hade då omsatts. Därmed summerades veckan till en nedgång på 4 procent.

Bland OMXS30-bolagen var telekombolaget Ericsson bäst i klassen med en uppgång på 3,4 procent. Bolaget betraktas som vinnare när flera länder uppmanat sina operatörer att inte använda kinesiska tillverkare på grund av risk för informationsläckor. Ytterligare ett land, Japan, överväger att inte köpa telekomutrustning från kinesiska tillverkare som Huawei och ZTE.

Ericssons telekomkollega Tele2 steg 2,5 procent. Teleoperatören har tecknat avtal om roaming och signalering med Deutsche Telekom Global Carrier. De nya internationella signaleringstjänsterna avser alla Tele2-kunder, i samtliga länder, med start i mitten av december.

Volvo inledde dagen med en tydlig uppgång efter att vd Martin Lundstedt sagt till Bloomberg News att lastbilstillverkaren räknar med en efterfrågan på fortsatt “god nivå” i Nordamerika under 2019, samt att bolagets prognos från oktober kan ha varit “på den konservativa sidan”.

Aktien tappade dock fart efter att DNB Markets i en analys räknat med att komponentfelet i avgasefterbehandlingssystemet kan komma att tynga resultatet väsentligt, och stängde till sist på oförändrat.

Opec-mötet i Wien avslutades med ett avtal om produktionsminskningar för Opec+ (Opec tillsammans med länder utanför Opec) på 1,2 miljoner fat per dag. Spotpriset på brentolja steg med närmare 5 procent till 63 dollar per fat strax efter beskedet.

Oljebolagen följde med oljepriset upp och International Petroleum Company avancerade 6,6 procent, tätt följd av Lundin Petroleum med en uppgång på 6,5 procent.

Även andra råvarurelaterade bolag som Boliden och SSAB steg på fredagsbörsen med 2,3 respektive 1,6 procent.

Investmentbanken Barclays har sänkt riktkurserna för ett antal svenska verkstadsföretag och flera av dessa återfanns i botten på OMXS30. Däribland SKF som stängde ned 0,4 procent.

I samma analys sänkte banken rekommendationen för Atlas Copco till jämvikt från övervikt och riktkursen justerades ner till 220 från 255. Aktien steg med 0,4 procent.

Högst på vinnarlistan fanns bildskärmsleverantören Multiq som rusade närmare 26,5 procent efter att bolaget fått order från statligt spelbolag värt över 40 miljoner kronor.

Två bolag gjorde handelsdebut på fredagen och båda stängde den första dagen under teckningskurs. Q-linea som listades på Nasdaq bytte ägare till 67:40 kronor, att jämföra med teckningskursen på 68 kronor och Neodynamics, som listades på Spotlight, sjönk med knappt 30 procent på premiärdagen.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

https://tradingportalen.com/morgonrapport-nedgangen-vantas-fortsatta-idag/

The Value Investor v.49 Kambi är högintressant på sikt

Jag som har en förkärlek för bolag som säljer ”hackor och spadar” till gamblingsektorn och ägde underleverantören Boss Media redan 2005 har förstås följt Kambi, om än på avstånd. Kambi som ”säljer odds” och kringtjänster till sportspelsoperatörer är ännu ett i raden av väldigt framgångsrika svenska iGaming-bolag. Med en mycket stark marknadsposition i Europa med framförallt Kindred som kund söker man sig nu ut mot övriga världen men just nu förstås allra mest mot den extremt lovande amerikanska marknaden (se tidgiare inlägg om domslutet som för alltid förändrade spelindustrin i USA).

Kambi har ganska mycket varit en nischleverantör med en jättelik kund, men de risker det för med sig har alltså börjat övervinnas på senare tid och tack vare detta och att omsättning och vinst skjutit i höjden har aktien senaste året värderats upp. Frågan är därför om aktien är fullvärderad nu runt 200 kr eller om detta blir ännu ett av bolagen som har åratal av mycket lönsam tillväxt framför sig. Jag lutar åt det senare.

Kambi är väldigt likt mina innehav Evolution Gaming och Catena Media. Alla bolagen är förstås underleverantör till speloperatörer och agnostiska vad gäller vilka bolag som kommer att lyckas på marknaden. De levererar mycket viktiga tjänster till dessa bolag och tar alla betalt med en procentandel av överskottet, eller om man uttrycker sig lite mer drastiskt- de delar på spelarnas förluster.

Samtliga bolag, liksom för övrigt också t.ex. NetEnt, kritiseras av många för att deras tjänster påstås kunna utföras av operatörerna själva. Detta är dock lite som att tro att man kan börja konkurrera framgångsrikt med sin lokala Ica-handlare… Bara att skaffa en lokal, anställa personal, hyra ett kassasystem och börja köpa in livsmedel så är man igång. Detta är kanske teoretiskt sant men i praktiken går det ju inte. Det finns ofta hundratals spelmöjligheter på en enskild fotbollsmatch, både innan marschen börjar och under spelets gång (live). Det krävs alltså en mycket stor apparat att hålla med alla odds, varav många förstås förändras löpande under matchens gång, för tusentals sportevenemang varje dag. Detta kan bara utföras lönsamt om det sker i stor skala, precis som live casino (se mitt inlägg om besöket hos EVO i Riga), eller affiliatesverksamhet.

Det fungerar som med allting annat- konkurrensen driver fram att olika företag gör vad de är specialiserade på, den tjänst som de är bättre på än andra, och köper av varandra. Föga förvånande blir det alltså de företag som hårdsatsat på just sin grej, som EVO:s livecasino eller CTM:s lead generation, som inte bara tar en allt större del av marknaden utan är också de som tjänar alltmer pengar, se gärna mitt inlägg ”Monopol är målet”.

Kambis verksamhet har vuxit sakta men säkert under många år. Dock påverkas man naturligt i ett enskilt kvartal av huruvida favoriterna i de större sportevenemangen vann eller inte, liksom förstås andra faktorer. Det översta diagrammet visar varje kvartal medan den undre filar bort de ibland stora avvikelserna mellan kvartalen och visar en rullande 12 månaders utveckling för marginalerna samt för vinsten och omsättningen per aktie.

Som framgår var vinstutvecklingen god i tredje kvartalet och bolaget lyfte fram sin hittills mycket lyckade satsning i USA där man tagit lejonparten av de nyöppnade ”sportböckerna” i framförallt New Jersey i och med sina avtal med DraftKings, Sugarhouse och 888. Man säger sig nu ha runt 70 % av onlinemarknaden i New Jersey.

Även detta är väldigt likt de framgångar i USA som framförallt Catena Media haft men även Evolution. Något som alltså skiljer dem från EVO och CTM är  dock ovannämnda påverkan av hur resultaten råkar falla under ett visst kvartal, vilket alltså är en osäkerhetsfaktor i det korta perspektivet (EVO:s casinospel har ju helt enkelt ett visst procentuellt utfall och Catena har en mycket lägre andel sport).

Just i början av NFL-säsongen råkade också många favoriter vinna bland de nya spel som erbjöds när NJ-casinona fick möjlighet att starta spel på denna väldigt lovande marknad, varför utfallet annars hade blivit  bättre, oklart förstås hur mycket. Dock är det viktigt att komma ihåg att detta är bara början och att omsättningen för sportspel i New Jersey har slagit alla förväntningar. Man är i olika stadier att godkännas i (stora) Pennsylvania, West Virginia och Mississippi. Siktet är förstås inställt på jättelika New York, USA:s fjärde största delstat, som redan kommit långt mot en reglering samt ganska stora Ohio under nästa år.

En mycket viktig positiv faktor dock för Kambi, till skillnad från EVO och CTM men på samma sätt som norsksvenska GIG, är att man är agnostisk vad gäller om spelandet sker landbaserat, alltså i de stora ”sportpalats” som är typiska för USA eller snarare Las Vegas, eller i terminaler, eller om det sker online. Man levererar detta och ett mycket stort utbud av relaterade tjänster till casinona och är alltså inte alls lika beroende av legaliseringen av onlinespel, vilken hittills har gått långsammare än processen för landbaserat.

Det senare beror på de alltid så närvarande särintressena i USA som påverkar politiker att välja t.ex. med hänsyn till hur många servitriser som kan anställas lokalt om casinona bara kan nås via fysiska besök eller helt enkelt vilka som är bäst på att lobba mot lagstiftarna. På längre sikt kommer nog detta dock att ha liten påverkan då utvecklingen förstås även i USA kommer att gå starkt mot online, inte minst påhejat av casinona själva som förstås vill nå fler kunder än dem som kan besöka deras anläggningar.

Utsikter

Med uppemot fyrtio delstater som kommer att legalisera spel på sport, antingen online eller på lokal under de närmaste tre-fyra åren och en idag väldigt stark marknadsposition samt en stark position i Europa och satsningar mot Sydamerika m.fl. lovande marknader är sannolikheten förstås mycket god att Kambi kommer att växa minst 30-40 % per år under överskådlig tid. Hur väl man lyckas beror förstås på hur mycket konkurrens man möter men det är svårt att tro annat än att Kambi liksom andra leverantörer som tillbringat många år att utveckla ett mycket stort kunderbjudandet och trovärdighet på marknaden inte kommer att ta många av de affärer som dyker upp liksom behålla dem som man redan har.

Finanser

Som jag nämnde ovan ökar både försäljning och vinst liksom marginalerna mycket tillfredsställande. I tredje kvartalet fick man alltså tillgång till den amerikanska marknaden och ökade sekventiellt omsättningen med 16 % till 20,5 MEUR (38 % mot samma kvartal i fjol), vilket bolaget gärna lyfter fram då man tidigare aldrig vuxit från Q2 till Q3 de år som fotbolls-VM eller -EM spelats. Vinsten ökade från 1,7 till 3,3 MEUR (94 %), eller med 323 % mot i fjol. Detta skvallrar förstås en del om skalfördelarna i denna typ av verksamhet. Soliditeten har ökat något och ligger nu på 73 % och balansräkningen har stärkts överlag.

Både ett par insynspersoner och storägare passade dock på att sälja delar av sina ganska stora innehav när aktien steg över 200 kr.

Värdering

Den mest uppenbara risken vid en investering i Kambi vid dagens kurs mellan 190 och 200 är förstås värderingen. Aktien har handlats upp rejält det senaste året på starkare rapporter, nya avtal, däribland svenska ATG som ska bredda sin verksamhet, och som sagt framförallt händelserna i USA och Kambis utan tvekan mycket starka start på denna marknad. Uppvärderingen är dock logisk- visst tar marknaden ut en hel del i förväg men samtidigt är bolaget i en helt annan sits idag mot för ett år sedan.

Kambi sticker dock ut värderingsmässigt bland sina kolleger oavsett vilket mått man utfår från. Mätt på senaste fyra kvartalen (TTM) värderas de till runt EV/EBITDA 36 (EVO 21), EV/SALES 7,5 (EVO 8) och PE ligger runt 55, vilket såklart är högst i klassen. Alla dessa tal blir ju lägre om man istället räknar på fyra gånger Q3 (PE 35) eller om man tar Q3 och gör en prognos för kommande tre kvartal, vilket är mer rättvisande när man växer snabbt

Marknaden gillar verkligen Kambi just nu. Aktien har till skillnad från alla större sektorskolleger förutom Cherry gått mycket starkt trots den nedgång som hela branschen i övrigt drabbats av det senaste halvåret. Även om aktien precis har fallit 15 % från toppen så verkar den stå emot rätt bra även nu när hela börsen har fallit. Detta kan förstås ändras på samma sätt som varit fallet för övriga bolag, inte minst när Q4 har ett svårt jämförelsetal och minsta svaghet i rapporten säkert kan sänka aktien.

På sikt måste man dock se Kambi som en potentiell dubblade eller ännu bättre. Jag har studerat den amerikanska marknadens utveckling mycket noggrant sedan domslutet i maj och tycker inte att särskilt många har riktigt förstått potentialen. Även om Kambi förstås kommer att möta mer konkurrens på denna marknad så kommer potentialen att vara enorm och man behöver förstås inte ta några 70 % av omsättningen i de nya staterna för att på sikt dubbla eller tre dubbla sin totala omsättning. USA är sporttokigt och väldigt många kommer att vilja spela på de matcher de ser. Om Kambi håller emot väl när konkurrenterna kommer, både i USA och på övriga marknader, så är potentialen svindlande på sikt.

Jag har börjat köpa aktien i ännu begränsad omfattning sedan den gick under 200 kr och kommer troligen att fortsätta öka, framförallt om de går ner ytterligare. Vi kan absolut få en nedgång på 25 % från dagens nivå men som med alla mina rekar så är tanken att äga aktien i flera år om inte utsikterna förändras till det sämre.

https://tradingportalen.com/the-value-investor-v-49-kambi-ar-hogintressant-pa-sikt/

Morgonrapport: USA:s sysselsättningsrapport idag

OMXS30 fortsatte kraftigt nedåt under torsdagen och avslutade tillslut på årslägsta. Det svenska storbolagsindexet noterades vid stängning ned -2,86 procent till nivån 1536,66. Fredagens stora makrofokus ligger på den officiella sysselsättningsrapporten från USA. Wall Street avslutade gårdagen marginellt nedåt efter en vändning utlöst av en artikel i WSJ och under natten har de asiatiska marknaderna över lag handlats i uppåtgående riktning.

Sammantaget inför fredagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring positivt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Världens börser fortsatte i samma anda som tisdagen och onsdagen, och föll handlöst under gårdagens handel. Det svenska storbolagsindexet noterades vid stängning ned -2,86 procent till nivån 1436,66, vilket är årslägsta. Omsättningen under torsdagen hamnade på 16,2 miljarder kronor.

Trots att G20-mötet vid första anblick troddes ha lett till framsteg i relationen mellan USA och Kina, så tyder eftermälet på motsatsen. Oron över situationen förvärrades under gårdagen efter beskedet om att Huaweis finanschef, Wanzhou Meng, gripits i Kanada med anledning av att företaget ska ha brutit mot sanktionerna mot Iran. Även i Asien stängde de ledande börserna ned över -2 procent.

I OMXS30 lyckades endast Ericsson med att stänga på plus under gårdagen. Aktien stängde tillslut upp 1,8 procent där nyheten om Huaweis problem med USA var utlösande faktor. Sämst av bolagen i storbolagsindexet utvecklades råvaru- och verkstadssektorn. Boliden avslutade torsdagen minus -6,1 procent.

I USA stängde Wall Street tillslut marginellt nedåt efter en uppryckning under slutet av dagen. Bidragande i vändningen var en artikel i WSJ om att Fedledamöterna överväger huruvida man ska signalera en “vänta och se” -hållning, efter den troliga räntehöjningen i december, något som skulle kunna signalera en inbromsning i räntehöjningarna nästa år. Enligt WSJ är det inte marknadsturbulensen som påverkat Fed utan en dämpning i inflationen och ett sjunkande oljepris. Nyheten har inledningsvis under fredagen lyft de asiatiska marknaderna och Europa väntas öppna i samma positiva spår.

Gårdagens förhandlingar på Opec-mötet i Wien avslutades utan en överenskommelse om produktionsminskningar. Förhandlingarna fortsätter idag men Saudiarabiens energiminister Khalid Al-Falih gav inga positiva signaler efter torsdagens möte då han menade att Ryssland inte är redo att göra en väsentlig nedskärning.

Torsdagens makroagenda inleddes i Tyskland med orderingången för industrin. Siffrorna för oktober visade på en tredje rak uppgångsmånad i orderingången. Uppgången med 0,3 procent var en stor överraskning mot den väntade nedgången på -0,4 procent. Främst bidragande i det starka utfallet var exportorderingången (främst till övriga EU).

Inför dagens officiella siffror redovisade ADP privata sysselsättningssiffror från november under torsdagen. Data visade på en ökning i privata sektorn med 179 000, vilket var under väntade 195 000 och även under förväntningarna på de officiella siffrorna på 200 000. Enligt analytiker är dock utfallet tillräckligt högt för att inte revidera prognosen kring dagens siffror.

Från USA fortsatte gårdagen med ISM:s inköpschefsindex för tjänstesektorn. Utfallet i november överträffade analytikers förväntningar på 59,2 och ökade till 60,7 från 60,3 i oktober. Uppgången innebar att man bröt en två månaders negativ trend men även noterades på näst högsta nivåer sedan januari 2004.

Avslutningsvis vände amerikanska orderingången i industrin ned till -2,1 procent m/m, vilket var marginellt lägre än analytikers prognoser på -2,0 procent.

Fredagens stora fokus ligger på den officiella sysselsättningsrapporten från USA. Prognosen för novembers siffror pekar åt en sysselsättning som ökar med 200 000 personer, en oförändrad arbetslöshet kring 3,7 procent och att även timlönerna förblir kring höga 3,1 procent i årstakt. Med bakgrund till den senaste tidens intresse kring Feds räntebana lär särskilt stor vikt läggas på löneutvecklingen. Ett överraskande högt utfall skulle sätta ökat tryck på den amerikanska centralbanken att genomföra fler räntehöjningar än väntat, vilket i sin tur sannolikt skulle förvärra veckans redan svaga utveckling.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Sectra (kl 8.15)

Makrostatistik

 • Tyskland: industriproduktion oktober kl 8.00
 • Tyskland: arbetskraftskostnader 3 kv kl 8.00
 • Frankrike: industriproduktion oktober kl 8.45
 • RGK: utfall statens betalningar november kl 9.30
 • SCB: EU-, euro-sympatier november kl 9.30
 • EMU: BNP (def) 3 kv kl 11.00
 • Kanada: sysselsättning november kl 14.30
 • USA: sysselsättning november kl 14.30
 • USA: grossistlager (def) oktober kl 16.00
 • USA: Michiganindex (prel) december kl 16.00

Övrigt

 • BOE: inflationsförväntningar kl 10.30
 • Opec: möte

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Torsdagen blev Stockholmsbörsens tredje dag i följd med betydande nedgångar, en utveckling som följde mönstret i USA, Asien och resten av Europa.

En utlösande faktor var att Kanada på amerikansk begäran gripit det kinesiska telekombolaget Huaweis finanschef – som är dotter till bolagets grundare och kandidat till vd-posten.

Gripandet höjer insatserna för både USA och Kina, som står i begrepp att inleda nya förhandlingar om handelspolitik, tullar och tekniköverförande, konstaterar bland andra Wall Street Journal.

Bland svenska aktier utgjorde Ericsson ett undantag från kursraset. Även flygbolaget SAS lyfte efter skarpa nedgångar tidigare i veckan.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 2,9 procent till nivån 1.437, den lägsta nivån på drygt två år. Aktier för 16,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. I Tyskland var motsvarande index ned 3,5 procent.

Ericsson gick mot strömmen och steg. Bolaget väntas gynnas av att kinesiska Huawei, en av de tuffaste konkurrenterna, har fått tilltagande problem med amerikanska myndigheter. Aktien steg 1,8 procent. Utanför index adderade sektorkollegan Nokia 1,1 procent.

I övrigt sågs röda siffror. Svagast för dagen var bilsäkerhetsbolaget Autoliv, som tappade 6,1 procent sedan bolaget reserverat 1,9 miljarder kronor för europeiska kartellböter. Ännu tyngre gick det för avknoppningen Veoneer, som rasade 8,7 procent sedan Morgan Stanley sänkt sin rekommendation för aktien.

Konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsbolag hade överlag en svart dag. Priserna på koppar och zink backade runt 1,5 procent. Boliden och Lundin Mining tappade runt 6 procent.

Även oljepriset föll sedan Saudiarabien flaggat för lägre produktionsminskningar än marknaden hoppats på. Ett officiellt besked om hur mycket Opec och övriga oljeproducerande länder avser att sänka produktionen väntar enligt uppgift på fredag. Lundin Petroleum föll 5,1 procent och IPC 6,8 procent. SAS, som gynnas av billigare flygbränsle, steg 4,1 procent.

I verkstadssektorn noterades nedgångar på 4-5 procent för bolag som SKF, Atlas Copco och Sandvik. En annan förlorare var Volvo, som backade även på onsdagen i spåren av nordamerikansk statistik som visade fallande lastbilsförsäljning i november. Aktien sjönk 3,9 procent.

Även mätteknikbolaget Hexagon tappade mark efter att Barclays sänkt sin rekommendation för aktien till undervikt från övervikt, med en rejält nedjusterad riktkurs. Hexagon förlorade 5,6 procent.

Dometic, underleverantör till fritidsfordon och båtar, rasade 7,4 procent sedan den amerikanska husvagnstillverkaren Thor rapporterat svagare resultat än väntat.

I motsatt riktning gick Paradox, som steg nära 1 procent. Gamingbolagets expansionsspel Stellaris: Megacorp intog under eftermiddagen förstaplatsen på Steams globala försäljningstopplista inför lanseringen på torsdagskvällen.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

https://tradingportalen.com/morgonrapport-usas-sysselsattningsrapport-idag/

Morgonrapport: Fortsatt ras i Asien under natten

OMXS30 inledde onsdagen på minus och fortsatte söderut under hela handelsdagen. Det svenska storbolagsindexet stängde tillslut ned -1,82 procent till nivån 1578,96. Torsdagens makroagenda består av industriorder från Tyskland samt motsvarande siffror, ADP och tjänste-PMI från USA. Under dagen inleder även OPEC sitt tvådagarsmöte i Wien. Under natten har de asiatiska marknaderna över lag handlats i kraftig nedåtgående riktning.

Sammantaget inför torsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Världens börser fortsatte onsdagen där tisdagen tog vid och avslutade tillslut djupt nedåt. Det svenska storbolagsindexet noterades vid stängning ned -1,82 procent till nivån 1478,96. Omsättningen under onsdagen hamnade på 10,9 miljarder kronor.

Då endast Swedish Match och Tele2 noterades på plus backade resterande bolag rejält i OMXS30 under gårdagen. Sämst i indexet utvecklades Assa Abloy med en nedgång om -3,8 procent sedan Morgan Stanley utfärdat en sänkt rekommendation åt bolaget.

Idag inleds OPEC:s tvådagarsmöte i Wien. Fokus inför mötet ligger på Vladimir Putin och den saudiske kronprinsen som tycks vara överens om att försöka återställa balansen på den svagt trendande oljemarknaden.

Efter onsdagsmorgonens svenska bostadssiffror blickade vi över mot USA för ADP-siffror, ISM tjänste-PMI och utfrågning av Fed-chefen Jerome Powell. På grund av den tidigare presidenten George H W Bushs hastiga bortgång så höll marknaderna stängda under gårdagen och statistik som skulle publicerats igår, publiceras istället idag. Powells utfrågning blev dock uppskjuten till ett icke bestämt framtida datum.

Torsdagens makroagenda inleds i Tyskland med orderingången för industrin. Efter att ha backat i juni och juli steg tysk industriorder i augusti och september. Commerzbank påpekade dock att exklusive “big ticket items” så var orderingången -1,6 procent lägre i september än i augusti. Analytiker väntar att oktobers utfall återigen visar en nedgång, den här gången med -0,4 procent m/m.

Fortsättningsvis under torsdagen presenterar ADP privata sysselsättningssiffror från november. Statistiken, som brukar ses som en vägvisare inför fredagens officiella jobbrapport, har efter augustis besvikelse överträffat förväntningarna i såväl september som oktober. I november väntas ADP visa ett utfall på 195 000 mot oktobers siffra på 227 000.

Från USA fortsätter torsdagen med ISM:s inköpschefsindex för tjänstesektorn. Analytiker väntar att november visar en tredje rak nedgångsmånad från 60,3 i oktober till 59,9.

Avslutningsvis bjuder dagen på industriorder från USA. Efter att ha överträffat förväntningarna och ökat med 0,7 procent i september väntas orderingången till den amerikanska industrin ha sjunkit med -2,0 procent i oktober.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

 • Nederländerna: KPI november kl 6.30
 • Tyskland: industriorder oktober kl 8.00
 • SCB: småhusbarometern november kl 9.30
 • USA: Challenger varselstatistik november kl 13.30
 • USA: ADP privat sysselsättning november kl 14.15
 • USA: produktivitet, arbetskraftskostnader (def) 3 kv kl 14.30
 • USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30
 • USA: handelsbalans oktober kl 14.30
 • USA: Markit tjänste-PMI (def) november kl 15.45
 • USA: ISM tjänstesektorn november kl 16.00
 • USA: industriorder oktober kl 16.00
 • Konjunktur: JP Morgan globalt tjänste-PMI november kl 17.00
 • USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 17.00

Övrigt

 • Riksbanken: E-kronaseminarium, Per Jansson deltar kl 8.30
 • Arbetsmarknad: IFN har seminarium om hur fler ska komma in på arbetsmarknaden kl 8.30-10.00
 • RGK: resultat realobligationsemission kl 16.20
 • Opec: möte

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen var i linje med de ledande europeiska börserna ner på onsdagen. Verkstadsbolag tillhörde dagens förlorare, medan traditionellt mer defensiva aktier klarade sig bättre. Kvartalsrapporterande Clas Ohlson och Systemair tillhörde vinnarna.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 1,8 procent till nivån 1.479. Aktier för låga 10,9 miljarder kronor hade då bytt händer. Handeln dämpades av att USA-marknaderna höll helgstängt.

Antalet aktier på plus var lätträknade i OMXS30-indexet. Tele2 och Swedish Match gick mot strömmen och var med uppgångar på 0,2 respektive 0,3 procent bästa aktier.

I andra änden av indexet tyngdes lastbilstillverkaren Volvo av kraftigt minskad orderingång för tunga lastbilar i USA i november. Enligt ACT Research föll orderingången med 36 procent från oktober och med 15 procent från november i fjol. Volvo-aktien backade 3,5 procent.

Morgan Stanley har ändrat sina preferenser vad gäller europeiska verkstadsaktier inför 2019 och tycker nu att investerare bör minska exponering mot “dyr kvalitet” och addera mer cykliska papper. Investmentbanken pekar i sektoranalysen ut Atlas Copco och Electrolux som två aktier att undvika för 2019. Båda bolagens aktier tillhörde förlorarna bland storbolagen på Stockholmsbörsen, där Electrolux backade 3,7 procent och Atlas Copco 2,9 procent.

I samma analys gav Morgan Stanley också Assa Abloy sänkt rekommendation och riktkurs. Låsjättens aktie retirerade 3,8 procent och var med det OMXS30-indexets sämst presterande aktie. Även kullagertillverkaren SKF fick riktkursen sänkt av banken och noterade en nedgång på drygt 3 procent.

Utanför storbolagsindex rapporterade Clas Ohlson ett underliggande rörelseresultat för det andra kvartalet om 124 miljoner kronor, jämfört med 140 miljoner samma kvartal i fjol. Bolaget meddelar också att de förlustbringande butiksnäten i Storbritannien och Tyskland ska avvecklas och verksamheterna inriktas på e-handel.

Aktien föll initialt med som mest 5 procent, men vände snart upp och hade vid stängning avancerat 6,4 procent.

Uppåt var det även för ventilationsbolaget Systemair, som redovisade ett rörelseresultat om 189 miljoner kronor för kvartalet augusti-oktober. Ett analytikersnitt från Infront Data indikerade förväntningar om 159 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 9,1 procent. Aktien steg 5,9 procent.

Elekta belönades med en uppgång på 3,5 procent efter att bolaget fått godkännande från det amerikanska läkemedelsverket för strålterapisystemet Unity.

Oncopeptides, som förlorade 17 procent av sitt börsvärde på tisdagen, fortsatte ned. För dagen uppgick nedgången till 1,5 procent. Aktien steg brant i slutet av november inför uppdateringen av fas 2-studien Ygalo.

Jetpak inledde sin första dag på First North Premier till kursen 44:90 kronor. Aktien stängde den första handelsdagen på 42:30 kronor. Priset i den nyemission som föregick listningen uppgick till 45 kronor per aktie.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

https://tradingportalen.com/morgonrapport-fortsatt-ras-i-asien-under-natten/

Analys: Paus inför vidare nedgång i Trelleborg …?

Trelleborg aktien har inlett en sidledes rörelse efter en utlöst säljsignal under oktober. Huvudscenariot är fortsatt kursfall efter ett test av utbrottsnivån underifrån mellan 170-174kr.

Trelleborg aktien uppvisade under juli månad svaghet genom ett brott nedåt från en längre tids sidledes rörelse mellan 183 och 215kr.

Detta är en signifikant negativ utveckling då aktien för första gången på fyra år brutit genom en tidigare lågpunkt. Svagheten har därefter förstärkts under oktober då aktien forcerade stödet vid 174kr vilket utlöst en stark säljsignal.

Aktien handlas nu inom tradingintervallet från 2016 där stöd finns vid 134, 142 och motstånd vid 168 samt inom intervallet 170-174kr.

Kurspendlingarna har de senaste veckorna avtagit vilket tolkas som en paus inför vidare nedgång mot 142 följt av 134kr. Vi ser en möjlighet till en kortsiktig blankningsaffär ifall aktien de kommande veckorna rekylerar upp för en avstämning av 170-174kr.

Så länge som aktien på veckobasis stänger under 174kr är oddsen goda för fortsatt kursfall. Skulle däremot aktien visa styrka genom att passera 174kr på ovansidan öppnas det upp för vidare uppgång mot 190kr i första hand.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande jämviktsvärdet MA 40 veckor.

Entré sälj 170-174kr Ticker TREL B
Målkurs 143kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 178kr P/E 14.6
Senaste 153.90kr Direkt avk. 2.9%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TREL B.

https://tradingportalen.com/analys-paus-infor-vidare-nedgang-i-trelleborg/

Morgonrapport: USA-börserna håller stängda idag

OMXS30 vände kraftigt ned under tisdagen i linje med övriga marknader efter att optimismen från helgens G20-möte byttes mot pessimism. Det svenska storbolagsindexet stängde tillslut ned -1,53 procent till nivån 1506,43. Morgonens svenska bostadssiffor följs under dagen upp utav jobbrapport från ADP och det amerikanska inköpschefsindexet från tjänstesektorn. USA, som håller stängt idag, stängde gårdagen kraftigt nedåt och under natten har de asiatiska marknaderna över lag handlats i samma riktning.

Sammantaget inför onsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring negativt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Efter måndagens lättnadsrally på världens börser var humöret betydligt sämre under tisdagen. Det svenska storbolagsindexet noterades vid stängning ned -1,53 procent till nivån 1506,43. Omsättningen under tisdagen hamnade på 14 miljarder kronor.

Trots ett positivt nyhetsflöde, kantat av citat från Donald Trump, tycks det generellt sett råda en viss skepsis på marknaden om vad som verkligen Kina gått med på under helgens G20-möte. Huruvida tweets från Trump kan tolkas som fakta är diskutabelt och fram tills idag hade det varit i stort sett tyst från kinesiskt håll. Till exempel är det osäkert i vilken mån biltullarna kommer att sänkas. Denna osäkerhet spred sig över börserna som sjönk djupt under tisdagen. I USA föll Dow Jones -3,1, S&P -3,2 och Nasdaq -3,8 procent. Under natten uttryckte sig det kinesiska handelsdepartementet ett förtroende om att nå ett handelsavtal med USA. I det korta uttalandet konstateras att de ska arbeta snabbt för att implementera specifika åtgärder som de kommit överens om, då båda sidor “aktivt främjar förhandlingsperioden på 90 dagar i enlighet med en klar tidsplan och vägkarta”. Slutligen kommenterade de att de senaste samtalen varit “mycket framgångsrika”.

Medan endast Astra Zeneca avslutat tisdagen på plus (0,1 procent) fanns det betydligt fler bolag som backade tungt. Sämst utvecklades måndagens vinnare Volvo med en nedgång om -4,3 procent. I botten noterades även SCA sedan Carnegie sänkt rekommendationen till behåll. Skogsbolagets aktie avslutade gårdagen ned -4,2 procent.

Tisdagen såg även flygbolaget SAS aktie dyka med -12 procent, trots att man under gårdagen levererade en kvartalsrapport som överträffade analytikers förväntningar. Vad som tyngde var dock vd:ns ord om en period med flera utmaningar framöver.

Onsdagens makroagenda inleddes under morgonen med Mäklarstatistiks bostadspriser. De svenska bostadsrättspriserna och villapriserna sjönk båda -1 procent i november jämfört med föregående månad. Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, konstaterar att efter att ha brutit upp i ett antal områden från första halvårets stillastående och avvaktande priser, har återigen en vändning skett då priserna på nytt visar en nedåtgående trend.

Fortsättningsvis under onsdagen vänder vi blickarna mot USA där ADP presenterar privat sysselsättningssiffror från november. Statistiken, som brukar ses som en vägvisare inför fredagens officiella jobbrapport, har efter augustis besvikelse överträffat förväntningarna i såväl september som oktober. I november väntas ADP visa ett utfall på 195 000 mot oktobers siffra på 227 000.

Från USA fortsätter onsdagen med ISM:s inköpschefsindex för tjänstesektorn. Analytiker väntar att november visar en tredje rak nedgångsmånad från 60,3 i oktober till 59,9.

Avslutningsvis utfrågas Fed-chefen Jerome Powell av kongressens gemensamma ekonomiska utskott. Förra veckan fick Powell marknaderna att lyfta med ett duvaktigt tal inför Economic Club of New York. Fed-chefen har ikväll möjlighet om han vill korrigera marknadens tolkning inför nästa FOMC-möte den 19 december.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • Clas Ohlson (kl 7.00), Systemair (kl 8.00)

Makrostatistik

 • Australien: BNP 3 kv kl 1.30
 • Japan: Nikkei tjänste-PMI november kl 1.30
 • Kina: Caixin tjänste-PMI november kl 2.45
 • Mäklarstatistik: bostadspriser november kl 6.00
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI november kl 8.30
 • SCB: produktionsvärdesindex oktober kl 9.30
 • SCB: industriorder oktober kl 9.30
 • Italien: Markit kombinerat PMI november kl 9.45
 • Frankrike: Markit kombinerat PMI (def) november kl 9.50
 • Tyskland: Markit kombinerat PMI (def) november kl 9.55
 • EMU: Markit tjänste-PMI (def) november kl 10.00
 • Storbritannien: Markit/CIPS kombinerat PMI november kl 10.30
 • EMU: detaljhandelsförsäljning oktober kl 11.00

Övrigt

 • Politik: pressträff med talman Andreas Norlén och Stefan Löfven kl 8.30
 • Riksbanken: företagsundersökningen november kl 9.30
 • Indien: räntebesked kl 10.00
 • BOC: räntebesked kl 16.00
 • Fed: publicerar Beige Book kl 20.00
 • Polen: räntebesked
 • RGK: resultat växelemission kl 11.03
 • RGK: villkor obligationsemission kl 16.20
 • USA: marknader stängda på grund av begravning av president George HW Bush

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen tappade tydligt på tisdagen och slutade på dagslägsta. De flesta Europabörser handlades också klart lägre.

Den positiva stämning som präglade måndagens handel efter G20-mötet under helgen tycktes som bortblåst. Detta då marknaden överlag verkar ifrågasätta hur mycket Kina egentligen gått med på i en preliminär handelsuppgörelse med USA. Till exempel är det osäkert i vilken mån biltullarna kommer att sänkas.

USA-presidenten Donald Trump gav även sin vana trogen dubbeltydiga besked i frågan under tisdagen apropå ett långsiktigt handelsavtal med Kina.

Som sten på börda verkar nu även oron för annalkande konjunkturnedgång ta fart med fallande dollar och sjunkande amerikanska långräntor.

Storbolagsindex OMXS30 sjönk 1,5 procent till nivån 1.506. Omsättningen nådde drygt 14 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Sämst bland storbolagen gick Volvo som tappade över 4 procent. Fordonsaktier som var måndagens vinnare i Europahandeln blev nu tisdagens förlorare på oron kring biltullarnas vara eller inte vara samt konjunkturoro.

Andra storbolag som tappade rejält var Atlas Copco och Hexagon.

Skogsbolaget SCA gick också svagt med en nedgång på över 4 procent. Carnegie har sänkt sin rekommendation till behåll.

“Värderingen är långt ifrån utmanande men givet nedgången i sektorvärderingen är SCA:s relativvärdering inte särskilt låg”, skrev analyshuset som även påminde om skogsbolagets exponering mot konjunkturberoende verksamhet.

Relativt bättre gick det för icke-cykliska papper som Essity, Astra Zeneca och Telia.

SAS kvartalsresultat var förvisso bättre än vad analytiker vänta sig men flygbolaget flaggade för en period med flera utmaningar framöver.

“Det är därför som vi är lite försiktiga i vår prognos för nästa år och säger att vi räknar med att vi ska nå ett positivt resultat för helåret, men att vi förmodligen kommer att börja året med ett något sämre resultat i det första kvartalet som också är vår lågsäsong”, sade vd:n Rikard Gustafson till Direkt. Aktien tappade 12 procent.

Oncopeptides sjönk tillbaka 17 procent efter att ha meddelat delresultat för cancerläkemedlet Ygalo, melflufen, i den pågående Horizon-studien. Uppenbarligen var studieresultaten inte tillräckligt bra för en aktie som ändå har dubblats i värde i år.

Den hårt pressade spelutvecklaren Starbreeze rekylerade upp med 53 procent efter måndagens ras i samband med rekonstruktionsbeskedet.

Forskningsbolaget Camurus steg 9 procent. Hedgefonden Gladiator, som förvaltas av Max Mitteregger, har överskridit 5-procentsgränsen och flaggade för 6,5 procent av kapitalet.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

https://tradingportalen.com/morgonrapport-usa-borserna-haller-stangda-idag/

Analys: Telia Company på väg att bryta uppåt…?

Vi inväntar en veckostängning ovanför 42kr för att signalera ett nytt utbrott på ovansidan… vilket då ger en indikativ uppgångspotential mot 48.50kr.

Telia’s kräftgång på börsen är över då det långsiktiga jämviktsvärde i from av MA 40 veckor vänt uppåt från att vara fallande sedan aug 2015.

Aktien har sedan utbrottet på ovansidan i mitten av april bildat en fortsättningsformation i form av en triangel vilket ofta leder till ett utbrott i föregående trends riktning, vilket i detta fall indikerar fortsatt uppgång. Stänger aktien på veckobasis ovanför den fallande trendlinjen dragen över topparna i triangeln (42kr) utlöses en köpsignal med ett prisobjektiv på 48.50kr.

Förra veckan visade aktien positiva signaler genom en ny tre månaders högsta… och så länge som aktien handlas ovanför mittlinjen av triangeln d.v.s. ovanför 40.70kr är förutsättningarna goda att den nuvarande uppgången precis startat.

Vår tidigare ingångsnivå mellan 40-41kr har uppfyllts vilket gör att vi avvaktar med en adderingsnivå till dess att aktien signifikant passerat 42kr för att därefter köpa på en mindre rekyl.

Det långsiktiga jämviktsvärdet, MA 40 veckor är stigande.

Entré köp Ticker TLSN
Målkurs 46kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång P/E 35.7
Senaste 42.01kr Direkt avk. 5.5%

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol TLSN.

https://tradingportalen.com/analys-telia-company-pa-vag-att-bryta-uppat/

Morgonrapport: Bred uppgång efter helgens G20-möte

OMXS30 inledde den nya veckan kraftigt upp i spåren av helgens G20-möte där Trump och Jinping gjort framsteg i handelsfrågorna. Det svenska storbolagsindexet stängde tillslut upp 1,00 procent till nivån 1529,78. USA stängde gårdagen på plus och under natten har de asiatiska marknaderna över lag handlats i nedåtgående riktning.

Sammantaget inför tisdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring negativt. 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Världens börser steg på bred front under måndagen i ett lättnadsrally framkallat av helgens G20-möte. Det svenska storbolagsindexet noterades vid stängning upp 1,00 procent till nivån 1529,78. Omsättningen under måndagen hamnade på 16,7 miljarder kronor.

Nyhetsflödet kring handelssituationen mellan USA och Kina fortsatte även efter G20-mötet då Donald Trump tidigt under måndagsmorgonen twittrade att Kina har gått med på att “sänka och ta bort tullar på bilar som kommer in i Kina från USA”. Senare under eftermiddagen fortsatte presidenten att tala om mötet med Xi Jinping som “extraordinärt” och att relationerna mellan USA och Kina tagit “ett stort steg framåt. Mycket bra saker kommer att hända”.

Vinnare på Trumps tweets blev fordonsrelaterade aktier. I svenska OMXS30 ökade Autoliv och Volvo mest med uppgångar om 4,2 respektive 4,1 procent. I den breda uppgången noterades även Ericsson upp 3,6 procent sedan man tilldelats en köprekommendation av Goldman Sachs.

Måndagens stora förlorare återfanns på de mindre listorna. Spelutvecklaren Starbreeze, som haft en tuff tid på sistone, föll handlöst -71 procent sedan besked om att bolaget ansökt om företagskonstruktion och att Bo Andersson Klint avgår som vd.

Måndagens PMI-fokuserade agenda inleddes med Silf/Swedbanks publicering av det svenska. Efter att ha backat senast i oktober till 55,0, överraskade inköpschefsindexet på uppsidan under november med att oväntat öka till 56,8. Väntat från analytiker var en marginell nedgång till 54,8. Främst bidragande bland delindexen var produktion följt av orderingång. Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterade i ett kundbrev att PMI-rapporten är goda nyheter med visst hopp om att tillverkningsindustrin kanske kan vara på väg att samla momentum. Han påpekade dock att inköpschefsindex är “mycket volatila”, och han ser fortsatt vissa oroande signaler som reser frågetecken om tillväxtutsikterna.

Fortsättningsvis under måndagen presenterade även USA:s ISM industriindex. Inköpschefsindexet visade en oväntad uppgång till 59,3 i november från 57,7 i oktober, vilket var klart över analytikers förväntningar på en nedgång till 57,5 och betydligt starkare än Markits index, som visade en nedgång i månaden. Uppdelat bidrog delindex för nya order samt sysselsättning, mest i uppgången. Prisindex sjönk samtidigt till 60,7, från 71,6 i oktober.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Rapporter

 • SAS (kl 8.00)

Makrostatistik

 • Storbritannien: BRC detaljhandelsförsäljning november kl 1.00
 • SCB: bytesbalans 3 kv kl 9.30
 • SCB: fordonsstatistik november kl 9.30
 • Norges Bank: regionalt nätverk kl 10.00
 • Tyskland: VDMA maskinorder oktober kl 10.00
 • EMU: PPI oktober kl 11.00
 • USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45
 • USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
 • USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Övrigt

 • EU: ekofinmöte kl 9.00
 • SCB: partisympatiundersökningen november kl 9.30
 • RBA: räntebesked kl 4.30
 • RB: Per Jansson kommenterar rapport från Svensk försäkring kl 9.00
 • RB: Per Janssons tal “Penningpolitik i sämre tider – vilka möjligheter står till buds?” publiceras kl 9.00
 • RB: resultat omvänd repa kl 10.15
 • Stabilitetsråd: Finansiella stabilitetsrådet möts, pressträff med Per Bolund kl 13.30

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen steg under måndagen efter att USA och Kina under helgens G20-möte bestämt sig för att ta en paus på 90 dagar i handelskonflikten.

Ett förbättrat tonläge mellan de båda nationerna ledde till globala börsuppgångar som dock mattades successivt under handelsdagen. Fordonsbolag gick särskilt bra i Europa då Kina uppges ha lovat att sänka tullarna på amerikanska bilar.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30 stigit 1,0 procent till nivån 1.530. Omsättningen uppgick till 16,7 miljarder kronor.

Fordonstillverkare steg i Tyskland där DAX-index ökade 1,9 procent. I London bidrog gruv- och energibolag till en uppgång för indexet FTSE-100 som avancerade med 1,5 procent. Basmetallerna steg liksom oljepriset.

Inom OMXS30-index slutade bilsäkerhetsbolaget Autoliv upp med drygt 4 procent. Även lastbilstillverkaren Volvo steg med runt 4 procent.

Telekombolaget Ericsson fick upprepad köprekommendation av den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs. Aktien slutade upp 3,6 procent.

Klädkedjan H&M var ett av de bolag inom OMXS30 som sjönk. Aktien tappade 2 procent. Även medicinteknikbolaget Getinge backade runt 2 procent.

Råvarubolag hade generellt en bra dag. Även om uppgången för SSAB och Boliden mattades av slutade dessa upp med 2,6 procent vardera.

Utanför OMXS30 steg gruvbolaget Lundin Mining med 4,8 procent. Oljebolaget Lundin Petroleum avancerade 4,3 procent.

Billerud Korsnäs tappade drygt 2 procent till 118:90 kronor. Enligt en analys från Handelsbanken ska förpackningsbolaget vara dåligt positionerat inför en eventuell nedgång i konjunkturen. Aktierekommendationen har sänkts från minska till sälj med riktkurs 100 kronor.

Mitt i den breda uppgången sågs spelutvecklaren Starbreeze rasa med 71 procent efter besked om företagsrekonstruktion och att Bo Andersson Klint avgår som vd.

En rad andra större spelutvecklare noterades däremot upp. Paradox och THQ Nordic steg på First North efter att plattformsägaren till Steam, Valve, sänkt sina försäljningsavgifter. Av Paradox totala intäkter härrörde sig i fjol 76 procent från Steam. Paradox steg med över 6 procent och THQ var upp 2,7 procent. Nordea har även inlett bevakning av THQ med en köprekommendation.

Rejält upp var det för forskningsbolaget Kancera som slutit ett avtal med läkemedelsbolaget Grünenthal inom preklinisk forskning som kan vara värt upp mot 340 miljoner kronor samt försäljningsrelaterade royalties. Aktien rusade med drygt 56 procent.

Bioteknikbolaget Oncopeptides har presenterat positiva delresultat med sin läkemedelskandidat Ygalo i Horizon- och Anchorstudien. Aktien steg med 5,5 procent.

Bland måndagens rekommendationer märktes en uppgång i Momentum Group vars aktie var upp med 12,9 procent. Dagens Industri rekommenderar köp i aktien då tidningen ser stor uppsida efter att ha analyserat de olika delarna i bolaget.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

https://tradingportalen.com/morgonrapport-bred-uppgang-efter-helgens-g20-mote/

OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 har fått köpsignaler men det finns frågetecken kvar…”

OMXS30 fick förra veckan köpsignaler ifrån ett översålt läge. Så det börjar återigen se ljusare ut för börsen. Men det finns en hel del kvarvarande frågetecken kring hållbarheten i denna uppgång. För handelsvolymsambanden är fortfarande negativa och indexets viktiga 20- och 200-dagars medeltalskurvor lutar nedåt. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger dessutom OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation mellan stödnivåer vid ca 1435-1510 och motståndsnivåer kring ca 1680-1720. Men skulle även motståndsnivåerna vid ca 1552 och ca 1590-1593 brytas under en relativt hög handelsaktivitet bör uppgångspotentialen vara ganska stor. Skulle dock indexet gå under stödnivåerna vid ca 1512, ca 1473, ca 1448 och ca 1435 erhålls istället nya säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en klart stigande utveckling under en något ökad börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1514,63 vilket innebar en uppgång på 2,5 procent. Därmed har indexets nedgång i år reducerats till -4,0 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger däremot årets utveckling på +/- 0,0 procent.

Förra veckan började starkt på grund av en minskad brexitoro och en ökad optimism kring den italienska budgeten. Senare under veckan blev dock börsen lite mer dämpad då det kom signaler om att den amerikanske presidenten Donald Trump övervägde ökade biltullar gentemot Europa och att han är redo att höja tullarna på kinesiska varor.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell höll emellertid ett tal under onsdagen som tolkades som att räntan inte alls behövde höjas lika kraftigt som man dessförinnan antagit att Fed ville. Detta duvaktiga tal satte sedan fart på de amerikanska börserna och påverkade även det svenska börsklimatet på ett positivt sätt.

På slutet av veckan var dock fokuset helt på helgens G20-möte i Buenos Aires och särskilt då mötet mellan Donald Trump and Kinas ledare Xi Jinping där handelskonflikten ska diskuteras. Förväntningarna har där skruvats upp till att det åtminstone ska bli någon form av lindring av handelskriget och antagligen då uppskjutning av vissa konfliktåtgärder.

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt tveksam och osäker ut om än nu vissa styrketecken nu börjar visa upp sig. Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger indexet i en stor konsolideringsformation mellan starka stödområden kring ca 1435-1510 och motståndsområden kring ca 1680-1720. Här emellan ligger indexet mest och slår fram och tillbaka och samlar kraft inför en större rörelse.

Skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet kunna bryta igenom motstånden vid ca 1680-1720 erhålls mycket starka köpsignaler. Däremot om indexet på ett tydligt sett etablera sig under stödområdet vid ca 1435-1510 erhålls säljsignaler som indikerar en nedgångspotential ned till ca 1250-1300.

Analys OMXS30

Det intressanta är nu att OMXS30 varit nere i det nedre stödområdet utan att – än så länge i alla fall – bryta under det. Snarare har stochasticindikatorn i veckodiagrammet blivit rejält översålt och indexet har nu, om än med en väldigt liten marginal, fått en köpsignal genom att stänga veckan över motståndet vid ca 1512-1513.

Handelsvolymsambanden är dock fortfarande negativa och indexet befinner sig under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som fortfarande lutar nedåt. Så det är nog lite för tidigt att ropa hej särskilt högt. Men det är klart uppmuntrande tecken.

OMXS30 får i veckodiagrammet nya intressant köpsignaler om även motstånden vid ca 1552 och 1590-1593 bryts under en ökande handelsaktivitet. Skulle däremot indexet etablera sig under stöden vid ca 1473 och ca 1435-1448 erhålls istället nya säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan här inte bara fick en utan även två köpsignaler när motstånden vid ca 1478-1482 respektive ca 1512-1513 bröts.

Analys OMXS30

Dessförinnan hade också stochastic indikerat svaghet i den tidigare så dominerande nedåtriktade trenden. Dels genom en köpindikation ifrån ett översålt läge och dels genom att när själva indexet fått bottnar på allt lägre och lägre nivåer har indikatorn istället fått bottnar på succesivt allt högre och högre nivåer.

Även i dagsdiagrammet erhålls nya köpsignaler om motstånden vid ca 1552 och ca 1590-1593 bryts. OMXS30 får emellertid säljsignaler här om stöden vid ca 1512-1513, ca 1473-1482 och ca 1448 passeras.

Medeltalskurvorna bekräftar dock än så länge inte köpsignalerna. Både indexets 20-dagars och 200-dagars medeltalskurvor lutar nämligen än så länge nedåt.

Inte heller handelsvolymmönstret bekräftar köpsignalerna. För nedgångsdagarna har oftast minst lika stor börsomsättning som uppgångsdagarna.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi emellertid att OMXS30 i detta tidsperspektiv kommit in i en tydligt uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1519, ca 1525 och ca 1552 bryts. Men om indexet skulle gå under stödnivåerna vid ca 1509, ca 1505 och den uppåtriktade trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1500, erhålls istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1509 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Särskilt intressant blir det med uppgångspositioner om motståndsnivåerna vid ca 1519, ca 1525 och ca 1552 skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet, gärna då minst 22-25 miljarder i omsättning under uppgångsdagarna. I så fall ser uppgångspotentialen ut att vara betydande.

Skulle däremot stöden vid ca 1509, ca 1505 och ca 1500 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1510 som sedan flyttas med nedåt när indexet rör sig åt det hållet. Sikta först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1478-1482, ca 1465 och därefter på den viktiga stödnivån vid ca 1448.

För mer långsiktiga aktörer är läget fortfarande något tveksamt ut även om en del styrketecken nu börjat visa upp sig. För OMXS30 befinner sig fortfarande under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt, handelsvolymsambanden är negativa och stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är sedan länge passerad med stor marginal.

Nu har dock OMXS30 fått en köpsignal vilket gör att placerare med hög risktolerans kan börja investera lite mer långsiktigt i aktier och OMXS30 relaterade instrument. Viktigt då att använda sig av en stopp loss förslagsvis strax under något av stöden vid ca 1473, ca 1448 eller under det vid ca 1435.

Vi har tidigare tagit upp den ännu mer aggressiva strategin att göra långsiktiga investeringar när indexet varit nere i den stora konsolideringsformationens nedre stödområde vid ca 1435-1510. Har man följt den strategin har man kunnat göra en hel del index- och aktieköp på låga nivåer. I så fall är det nu bara att bevaka stopp loss nivån strax under ca 1435.

https://tradingportalen.com/omxs30-analys-v-49-omxs30-har-fatt-kopsignaler-men-det-finns-fragetecken-kvar/