STILLFRONT: FÖRVÄRVAR TYSKA PLAYA GAMES FÖR 20 MLN EUR

STOCKHOLM (Direkt) Stillfront har förvärvat 100 procent av aktierna i Playa Games, en tysk spelutvecklare med cirka 70 miljoner registrerade användare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen är på 20 miljoner euro, varav cirka 14 miljoner euro betalas kontant och resterande cirka 6 miljoner med 425.913 nyemitterade aktier i Stillfront.

”Playa Games portfölj och pipeline av spel passar perfekt in i vår spelportfölj och ökar möjligheter för synergier inom gruppen”, säger Stillfronts vd Jörgen Larsson.

Enligt pressmeddelandet hade Playa Games en nettointäkt på cirka 7,7 miljoner euro och cirka 55 procent i rörelsemarginal för perioden januari-september 2018.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/STILLFRONT-FOeRVAeRVAR-TYSKA-PLAYA-GAMES-FOeR-20-MLN-EUR-1027800304

NEW YORK: VOLATIL HANDELSDAG EFTER TRUMP-HOT, S&P 500 OFÖR

STOCKHOLM (Direkt) New York-börserna stängde runt oförändrade nivåer på tisdagen efter en volatil dag. Donald Trump hotade under en presskonferens i Vita huset med att tillfälligt stänga ned den amerikanska federala staten om hans finansieringskrav gällande muren mot Mexiko inte uppfylls.

Dow Jones industriindex stängde ned 0,2 procent till 24.372. S&P 500 var oförändrad vid 2.637 medan Nasdaq hade stigit 0,2 procent till 7.032.

Bland sektorer gick dagligvaror bäst medan finans stod för den största nedgången.

Cisco, som tillverkar nätverksutrustning, för samtal om ett uppköp av chiptillverkaren Luxtera, enligt källor till Bloomberg News som värderar Luxtera till ”hundratals miljoner dollar”. Cisco-aktien stängde upp 0,5 procent.

Japanska Softbank har planer på att sälja sin andel i Nvidia. Chiptillverkarens aktie sjönk 1,9 procent och har rasat nästan 50 procent sedan början av oktober.

Transporttjänsten Uber har valt Morgan Stanley som bank inför den kommande börsnoteringen, enligt källor till Bloomberg News. Uber kan komma att värderas till uppemot 120 miljarder dollar inför nästa års notering.

På tisdagen vittnade Googles vd Sundar Pichai inför den amerikanska kongressen där han nekade till att bolagets sökmotor har någon politisk slagsida. Han sade även att Google inte har några planer ”just nu” på att återlansera en censurerad sökmotor i Kina. Moderbolaget Alphabets aktie var upp 0,8 procent.

Fordon gick starkt inledningsvis efter ökad optimism i handelskriget med Kina men föll tillbaka under kvällen. Enligt Bloombergs källor avser Kina sänka importtullarna på amerikanska bilar till 15 procent, från dagens 40 procent. Fiat Chrysler var upp 2,6 procent medan General Motors avancerade 0,8 procent. Ford och Tesla steg båda marginellt.

Bland de stora teknikbolagen gick Twitter starkt med en uppgång på 3,1 procent, medan Microsoft steg 0,9 procent. Apple backade däremot 0,6 procent.

Amazon kommer att hålla en presskonferens onsdag morgon i Stockholm där två nyheter kommer att presenteras. Aktien var upp marginellt.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp två punkter till 2,88 procent.

Henrik Berezin +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/NEW-YORK-VOLATIL-HANDELSDAG-EFTER-TRUMP-HOT-S&P-500-OFOeR-1027800222

Stillfront Group förvärvar Playa Games GmbH

PRESSMEDDELANDE

2018-12-11

Stillfront Group förvärvar Playa Games GmbH

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) tillkännager idag förvärvet av 100% av aktierna i Playa Games GmbH (”Playa Games” eller ”Bolaget”), en ledande utvecklare och förläggare av casual strategy games i Tyskland.

Playa Games är en av Tysklands ledande spelutvecklare och förläggare av casual strategy games med fem släppta spel och cirka 70 miljoner registrerade användare. Bolagets flaggskeppstitel är Shakes & Fidget, ett seriefigursliknande ’massively multiplayer online role-playing game’ (MMORPG) strategispel som är tillgängligt både via browser och mobila plattformar. Playa Games är baserat i Hamburg, Tyskland.

Bolaget genererade en nettointäkt på cirka EUR 7.7 miljoner, med cirka 55% i rörelsemarginal för perioden januari-september 2018. Playa Games grundades 2009 av Jan Beuck och Martin Jässing, vilka direkt och indirekt äger samtliga aktier i Bolaget, och båda kommer att vara fortsatt verksamma i Bolagets högsta ledning framgent.

”Playa Games passar utomordentligt väl in i Stillfronts tillväxtstrategi genom att bredda vår portfölj av studios och spel med en karaktär som driver långa spelarrelationer. Playa Games portfölj och pipeline av spel passar perfekt in i vår spelportfölj och ökar möjligheter för synergier inom gruppen. Det är med glädje jag idag välkomnar Jan Beuck, Martin Jässing och hela teamet på Playa Games till Stillfrontfamiljen”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront.

”Att bli en del av Stillfront Group möjliggör för oss att fortsätta vår utveckling av nya produkter inom onlinestrategispel. Vi ser förvärvet som ett strategiskt nästa steg för Playa Games, och vi ser fram emot att dela marknadskunskap och skapa synergier med övriga studios i Stillfrontkoncernen”, kommenterar Jan Beuck, VD, Playa Games.

TRANSAKTIONEN

Transaktionen innebär att 100% av aktierna i Playa Games förvärvas. Förvärvet beräknas fullbordas i mitten av december 2018.

Bolaget kommer att konsolideras i Stillfronts finansiella rapportering från den 1 december 2018.

Vid tillträdet till Bolaget kommer EUR 20 000 000 att utbetalas till säljarna, varav cirka EUR 14 000 000 betalas kontant och resterande cirka EUR 6 000 000 med 425 913 nyemitterade aktier i Stillfront där teckningskursen motsvarar genomsnittligt volymvägt pris per Aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 dagar som föregår dagens datum. Detta motsvarar en utspädning om 1,77% på fullt utspädd basis (dvs. baserat på totalt antal aktier och röster utestående efter nyemissionen). Den del av köpeskillingen som ska betalas vid tillträdet är föremål för justering baserad på Bolagets kontanter, finansiella skulder och skillnaden mellan normaliserat och faktiskt nettorörelsekapital per tillträdesdagen. Justeringsbeloppet ska betalas kontant av säljarna alternativt Stillfront (beroende på utfall). Den del av köpeskillingen som ska betalas vid tillträdet motsvarar ett ’enterprise value’ om 4 gånger prognostiserat EBIT 2018 för Bolaget.

Säljarna kan vidare vara berättigade till en justeringsbetalning i den utsträckning Bolagets EBIT för räkenskapsåret 2018 överstiger vissa nivåer. I den utsträckning Bolagets EBIT för räkenskapsåret 2018 understiger vissa nivåer, ska skillnaden kvittas mot eventuella framtida tilläggsköpeskillingar som ska betalas enligt nedan.

Stillfront kommer att betala en tilläggsköpeskilling med ett sammanlagt maximalt belopp om EUR 25 000 000 varav 50% betalas kontant och 50% med nyemitterade aktier i Stillfront. Tilläggsköpeskillingen ska betalas årligen efter fastställande av var och en av de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren som slutar den 31 december 2019 och 2020. Den slutliga storleken på den årliga tilläggsköpeskillingskomponenten beror på EBIT-utvecklingen för Bolaget. Vidare är tilläggsköpeskillingsbeloppet som baseras på år 2019 begränsat till EUR 15 000 000, där överskottet (om något) ska överföras till nästa år. Den sammanlagda köpeskillingen som Stillfront ska betala för Playa Online kan inte överstiga EUR 45 000 000. Stillfront anser att den totala potentiella köpeskillingen, om den kommer att utbetalas, kommer att resultera i en mycket attraktiv resultatmultipel för Bolaget.

Den kontanta delen av köpeskillingen som ska betalas vid tillträdet avses finansieras med befintlig kassa och tillgängliga krediter och justeringsbetalningen (om någon) liksom den kontanta delen av tilläggsköpeskillingen avses finansieras med egengenererade medel och tillgängliga krediter. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna hänförliga till tilläggsköpeskillingen ska motsvara genomsnittligt pris per aktie i Stillfront på Nasdaq First North under de 30 dagar som föregår utgången av relevant räkenskapsår.

De 425 913 nyemitterade aktierna i Stillfront som emitteras till säljarna vid tillträdet är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om tolv månader från dagen för erhållande av desamma. De ytterligare aktier som erhålls av säljarna som en del av tilläggsköpeskillingen är föremål för sedvanliga överlåtelserestriktioner under en period om tolv månader från dagen för erhållande av desamma.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

DLA Piper är legal rådgivare åt Stillfront i transaktionen. HLY Partners är finansiell rådgivare och Osborne Clarke är legal rådgivare åt Playa Games och dess ägare i samband med transaktionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Tel: +46 70 321 18 00

E-post: [email protected]

Sten Wranne, CFO, Stillfront Group

Tel: +46 70 585 12 58

E-post: [email protected]

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF

Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 39

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11:e december kl 22.15 CET.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Stillfront-Group-foervaervar-Playa-Games-GmbH-1027800221

AHLSELL: ABG SÄNKER REK TILL BEHÅLL (KÖP)

STOCKHOLM (Direkt) ABG Sundal Collier sänker sin rekommendation för Ahlsell till behåll från köp. Riktkursen höjs dock till 55 från 52 kronor.

Det skriver Bloomberg News.

Aktien stängde på tisdagen på 53:75 kronor efter en uppgång på 29,5 procent för dagen.

Före tisdagens öppning kom uppgifter om att riskkapitalbolaget CVC har lagt ett kontantbud om 55 kronor per aktie i Ahlsell.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/AHLSELL-ABG-SAeNKER-REK-TILL-BEH%c3%85LL-KOeP-1027800096

GOOGLE: INGEN PARTISKHET I VÅRA SÖKRESULTAT – VD SUNDAR PICHAI

STOCKHOLM (Direkt) Googles vd Sundar Pichai vittnade på tisdagen inför den amerikanska kongressen där han nekade till att bolagets sökmotor har någon politisk partiskhet.

Det rapporterar Bloomberg News.

Republikanska ledamoten Lamar Smith hänvisade till vissa undersökningar som pekade på att det finns en partiskhet mot konservativa.

Sundar Pichai replikerade med att Googles anställda inte har möjligheter att förvränga sökresultat.

”Det finns alltid undersökningar som kan visa uppgifter och komma fram till en slutsats”, sade Google-vd:n.

”Men vi har tittat på resultat i våra toppkategorier för nyheter. Vi kom fram till att vi har stor variation när det gäller källor”, tillade han.

Sundar Pichai sade även att Google inte har några planer ”just nu” på att återlansera en censurerad sökmotor i Kina.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/GOOGLE-INGEN-PARTISKHET-I-V%c3%85RA-SOeKRESULTAT-VD-SUNDAR-PICHAI-1027800068

SECITS: TECKNAR TREÅRIGT AVTAL MED LOOMIS VÄRT CA 2,2 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Secits har ingått ett treårigt avtal med kontanthanteringsbolaget Loomis gällande leverans av kroppsburna kameror.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Värdet på avtalet är cirka 60.000 kronor per månad och avtalet är tecknat på 36 månader. Avtalet är således värt cirka 2.160.000 kronor.

”Vi värderar detta avtal mycket högt och är stolta att kunna stötta Loomis och dess personal i sitt viktiga arbete”, säger Secits vd hans Molin.

”Med moderna krypterade kameror får vi nu ytterligare ett verktyg för hög kvalitet, effektivitet och säkerhet för vår personal som dagligen ansvarar för en viktig del av kontanthanteringen i samhället”, säger Loomis säkerhetschef Patrik Lundgren.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/SECITS-TECKNAR-TRE%c3%85RIGT-AVTAL-MED-LOOMIS-VAeRT-CA-2-2-MLN-KR-1027800037

AHLSELL: STORÄGARE LUCERNE CAPITAL BEKLAGAR BUDET

STOCKHOLM (Direkt) Lucerne Capital, som äger över 2 procent av Ahlsell, är negativt inställda till att det svenska industribolaget är på väg att köpas ut från börsen.

Det framgår av Lucern Capitals hemsida.

”Vi beklagar att Ahlsell kan försvinna från börsen och tror inte att detta kan ligga i alla partners intresse”.

Tidigare under tisdagen kom uppgifter om att riskkapitalbolaget CVC har lagt ett kontantbud om 55 kronor per aktie i Ahlsell och Lucerne Capital uppger även att de för närvarande analyserar budet.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/AHLSELL-STORAeGARE-LUCERNE-CAPITAL-BEKLAGAR-BUDET-1027799972

NEW YORK: VÄNDER NED, TRUMP HOTAR STÄNGA STATEN, S&P 500 -0,1%

STOCKHOLM (Direkt) New York-börserna föll tillbaka något efter ett par handelstimmar under tisdagen. Detta efter en stark öppning på ökad optimism i handelskriget med Kina.

Donald Trump har dock under en presskonferens i Vita huset hotat med att tillfälligt stänga ned den amerikanska federala staten om hans finansieringskrav gällande muren mot Mexiko inte uppfylls.

Vid 18-tiden var Dow Jones industriindex ned 0,3 procent till 24.350. S&P 500 hade backat 0,1 procent till 2.635 medan Nasdaq hade stigit 0,2 procent till 7.035.

Fordon gick starkt efter ökad optimism i handelskriget med Kina. Enligt Bloombergs källor avser Kina sänka importtullarna på amerikanska bilar till 15 procent, från dagens 40 procent. General Motors avancerade 2,8 procent medan Ford och Fiat Chrysler var upp marginellt.

Även flera teknikbolag gav stöd åt tisdagens uppgång med Twitter upp knappt 4 procent, medan Microsoft steg 0,7 procent. Apple backade däremot 0,5 procent.

Amazon kommer att hålla en presskonferens onsdag morgon i Stockholm där två nyheter kommer att presenteras. Aktien var ned något.

Bland övriga teknikaktier handlades halvledarbolaget AMD upp 0,5 procent.

På tisdagen ska Googles vd Sundar Pichai vittna inför den amerikanska kongressen. Han väntas bland annat få frågor om huruvida bolagets sökmotor har någon politisk slagsida, och om Googles eventuella planer på att återvända till Kina. Moderbolaget Alphabets aktie var oförändrad.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned en punkt till 2,85 procent.

Henrik Berezin +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/NEW-YORK-VAeNDER-NED-TRUMP-HOTAR-STAeNGA-STATEN-S&P-500-0-1percent-1027799746

EUROPABÖRSER: FORDON LEDDE UPPGÅNG I TYSKLAND, STOXX 600 +1,5%

STOCKHOLM (Direkt) Europabörserna handlades uppåt på tisdagen efter en svag måndagsutveckling. Positiva signaler kring handelskonflikten mellan USA och Kina samt ett överraskande starkt ZEW-index, som mäter investerares och analytikers förväntningar på ekonomin i Tyskland, gav stöd.

Det regionala samlingsindexet Stoxx 600 steg 1,5 procent.

FTSE 100-index var upp 1,3 procent. Pundet fick ge upp en återhämtning och är fortsatt ned mot dollarn under veckan, efter att ha tappat rejält på måndagen då premiärminister Theresa May meddelade att hon skjuter upp omröstningen i parlamentet om brexitavtalet.

Brittiska banker utvecklades svagt, medan råvarubolag gick starkt med undantag för guldrelaterat.

Tyska DAX-index i Frankfurt avancerade 1,5 procent. Fordonsaktierna tog revansch efter måndagens fall. Signaler om sänkta importtullar på USA-tillverkade bilar gav stöd. På tisdagen steg Volkswagen med 3,6 procent medan Daimler var upp 2,7 procent och BMW 1,8 procent.

Parisbörsens CAC 40-index ökade 1,4 procent. Industribolagen Arcelor Mittal och Valeo var upp över 3 procent vardera. Även halvledarbolaget STMicroelectronics gick starkt.

Henrik Berezin +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/EUROPABOeRSER-FORDON-LEDDE-UPPG%c3%85NG-I-TYSKLAND-STOXX-600-+1-5percent-1027799689

NORDEN: UPPÅT FÖR AMBU, YARA OCH NORWEGIAN, VINX30 +1,7%

STOCKHOLM (Direkt) De nordiska börserna steg på tisdagen i linje med omvärlden efter bland annat ökad optimism i handelssamtalen mellan USA och Kina.

Det nordiska samlingsindexet Vinx 30 steg 1,7 procent till 880.

Oslos OBX-index ökade 1,3 procent till 773. Oljepriset steg tydligt på tisdagseftermiddagen, men i Oslo var det varierad handel i sektorn. Oljeservicebolaget PGS var ned 3,9 procent och Subsea 7 sjönk 1,1 procent. Aker BP var däremot upp 1,9 procent medan DNO hade stigit 0,5 procent.

Kemibolaget Yara meddelade att bolaget kommer genomföra en omstrukturering av verksamheten från och med januari. Aktien steg 4,0 procent.

Norwegian lyfte 2,8 procent. Flygbolaget har tecknat ett treårigt avtal med Avtech som innebär att Norwegians piloter får tillgång till väderdata, vilket kan optimera pilotens planerade flygbana så att både bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp minskar.

OMXC25-indexet i Köpenhamn var upp 1,1 procent till 1.037. Danske Bank-ägda Danica Pension har sålt sin svenska pensionsverksamhet för runt 2,6 miljarder kronor. Danskes aktie steg 1,9 procent.

Medicinteknikbolaget Ambu steg 7,7 procent. Amerikanska FDA har upptäckt brister i användningen av en typ av mikroskop i ett område där Ambu gör satsningar inom engångsprodukter.

Helsingforsbörsens OMXH25-index ökade 1,7 procent till 3.730. Verkstadsgruppen Wärtsilä har beslutat att reservera cirka 70 miljoner euro relaterat till två kärnkraftsprojekt ”för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar”. Aktien var upp 1,4 procent.

Henrik Berezin +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/NORDEN-UPP%c3%85T-FOeR-AMBU-YARA-OCH-NORWEGIAN-VINX30-+1-7percent-1027799619

BÖRSEN: HANDELSOPTIMISM LYFTE CYKLISKT, OMXS30 +2,1%

STOCKHOLM (Direkt) Stockholmsbörsen steg rejält på tisdagen med stöd av en ökad optimism kring de amerikansk-kinesiska handelssamtalen samt av positiva makrodata från Tyskland.

Uppgången leddes av Autoliv och Altas Copco, som båda fått positiva mäklarkommentarer, medan flera banker steg mindre än index.

Vid stängning var OMXS30-index upp 2,1 procent till nivån 1.465,3. Aktier för drygt 14 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike steg DAX- respektive CAC 40-index omkring 1,6 procent.

Börshumöret höjdes sedan Kinas vice premiärminister samt USA:s finansminister och chefsförhandlare per telefon diskuterat förändringar av Kinas ekonomiska politik och dragit upp en tidtabell för kommande förhandlingar. Enligt USA:s president Donald Trump handlade det om ”mycket produktiva samtal”.

Därtill uppgav Bloomberg News att Kina avser att gå USA till mötes gällande lägre biltullar, vilket gav inte minst fordonsrelaterade aktier en extra skjuts uppåt.

Ytterligare goda nyheter för börserna kom i form av det tyska ZEW-indexet, som mäter investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, vilket var starkare än väntat i december.

Den svenska börsuppgången var bred, med samtliga aktier i OMXS30-indexet på plus. I topp låg bilsäkerhetsbolaget Autoliv, som steg 5,5 procent, och Atlas Copco B, plus 3,9 procent.

Autoliv har fått rekommendationen övervikt av amerikanska Keybanc och fick förnyad draghjälp av de kinesiska uppgifterna om potentiellt sänkta biltullar. Atlas Copco har fått rekommendation höjd till köp av UBS.

Mindre bolag med fordonskoppling, som Concentric och Gränges, noterade uppgångar på drygt 5 procent.

De för dagen i relativa termer svagaste aktierna bland storbolagen var Tele2 och tre av de fyra storbankerna – som alla steg kring eller något mindre 1 procent. Handelsbanken gick emot trenden i banksektorn och adderade 2,4 procent.

Bland telekomleverantörerna var Nokia starkast med en uppgång på nästan 4 procent sedan Bank of America Merrill Lynch lagt bolaget till sin lista över bankens bästa idéer. Ericsson steg drygt 2 procent.

Även för råvarubolagen var utvecklingen klart positiv, med stigande priser på bland annat basmetaller och olja. Massa- och pappersjätten Stora Enso steg 2,3 procent, gruvbolaget Boliden 3 procent och oljebolaget Lundin Petroleum över 4 procent.

Utanför storbolagsindexet rusade industridistributören Ahlsell nästan 30 procent till knappt 54 kronor sedan riskkapitalbolaget CVC har lagt ett kontantbud om 55 kronor per aktie.

Uppåt var det även för hotellbolaget Radisson, vars huvudägare Jin Jiang lagt ett pliktbud på 40 kronor. Aktien steg 10 procent till 40:05 kronor.

Smart Eye avancerade drygt 1 procent efter att som mest ha varit 7 procent upp sedan Erik Penser Bank inlett bevakning av aktien med rekommendationen köp.

Sämre gick det för detaljhandelskedjan Clas Ohlson, som förlorade drygt 6 procent efter en uppgång på 15 procent på en vecka.

Graf: Stockholmsbörsens OMXS30-index 11 december

image

Källa: Infront

Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/BOeRSEN-HANDELSOPTIMISM-LYFTE-CYKLISKT-OMXS30-+2-1percent-1027799618

Kanadensisk tidigare diplomat gripen i Kina – Reuters

En kanadensisk tidigare diplomat vid namn Michael Kovrig har gripits i Kina, uppger två källor till Reuters.

Detta sker bara timmar innan Huaweis finanschef, Meng Wanzhou, ska ställas inför en hearing vid en domstol i Vancouver.

Det är oklart om gripandet har något samband med Huawei-gripandet i förra veckan, men analytiker har väntat sig att Kina ska svara med motåtgärder.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Kanadensisk-tidigare-diplomat-gripen-i-Kina-Reuters-1027799525