SCA: CARNEGIE HÖJER REKOMMENDATION TILL KÖP (BEHÅLL)

STOCKHOLM (Direkt) Carnegie höjer sin rekommendation för skogsbolaget SCA till köp från tidigare behåll. Riktkursen höjs samtidigt till 111 kronor från 106 kronor.

Det framgår av en dagsfärsk analys.

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/SCA-CARNEGIE-HOeJER-REKOMMENDATION-TILL-KOeP-BEH%c3%85LL-1027459749

CGIT: NETTTOMSÄTTNING NÄRA 20 MLN KR 2 KV

Vad tycker du om denna sida?

dålig mycket bra

OMXS 30  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  EuroStoxx 50  Nikkei 225  S&P 500

Kontakt  –  Imprint –  Annonsering

Sitemap –  Datasekretess –  Disclaimer –  Allmänna avtalsvillkor

Byt till den klassiska hemsidan

*) Indikationerna som visas är inga officiella handelskurser, som levereras av index operatörerna, men kurser som baseras på egna modeller från BNP Paribas eller deras tjänsteleverantörer.
Vi kan inte garantera fullständigheten, noggrannheten och precisionen av innehållet som visas.
Kursinformation från SIX Financial Information Deutschland GmbH. Fördröjning 15 min.(Nasdaq, NYSE: 20 min.). © 1999-2018 finanzen.net GmbH

https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/CGIT-NETTTOMSAeTTNING-NAeRA-20-MLN-KR-2-KV-1027459747

TECH: ELECTROLUX INVESTERAR I KINNEVIKSTARTUPEN KARMA

STOCKHOLM (Direkt) Electrolux investerar i det svenska startupbolaget Karma, som hjälper restauranger och matbutiker att minska ned på matsvinn.

Vitvarubolaget tar del i en bredare investeringsrunda om totalt 12 miljoner dollar, motsvarande cirka 110 miljoner kronor.

Electrolux och Karma inleder samtidigt ett strategiskt partnerskap för att utforska gemensamma lösningar för att minska matsvinn, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

I regi för investeringsrundan står investmentbolaget Kinnevik, men även det amerikanska riskkapitalbolaget Bessemer och andra befintliga investerare i Karma deltar.

Jakob Adolfsson +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/TECH-ELECTROLUX-INVESTERAR-I-KINNEVIKSTARTUPEN-KARMA-1027459745

ENORAMA PHARMA: OMS 1,7 MLN 2KV, SER PÅ FINANSIERINGSALTERNATIV

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Enorama Pharma, som fokuserar på medicinska tuggummin, hade en nettoomsättning på 1,7 miljoner kronor (-) under andra kvartalet.

Kvartalets rörelseresultat var -3,1 miljoner kronor (-1,8).

Avvikelsen mot föregående år är till största delen kostnader för projekt med att ta fram nya produkter, nyanställningar av personal samt ombyggnad av hemsida, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Soliditeten var 5,1 (32,3) procent den 30 juni 2018 och det egna kapitalet 1,2 miljoner kronor (5,6). Likvida medel uppgick till 4 miljoner (4,5) per 30 juni 2018.

”Arbetet med bolagets långsiktiga finansiering prioriteras av styrelsen och i nuläget utvärderas olika alternativ”, heter det.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/ENORAMA-PHARMA-OMS-1-7-MLN-2KV-SER-P%c3%85-FINANSIERINGSALTERNATIV-1027459744

LAURITZ.COM: LÄGRE AUKTIONSOMSÄTTNING TYNGDE 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Auktionshuset Lauritz.com, listat på First North, hade en auktionsomsättning på 190 miljoner danska kronor, motsvarande en nedgång på 21 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Bolagets intäkter uppgick till 29,0 miljoner danska kronor (47,6). Minskningen beror främst på avyttringen av Fine Art-verksamheten och att det inte blev några intäkter från nya partneravtal. Vidare minskade intäkterna på grund av lägre auktionsomsättning och en svagare svensk krona.

Ebitda-resultat uppgick till 1,4 miljoner danska kronor (12,8).

Nettoresultatet blev -4,2 miljoner kronor (+5,1) och vinst per aktie blev -0:10 (+0:13).

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/LAURITZ-COM-LAeGRE-AUKTIONSOMSAeTTNING-TYNGDE-2-KV-1027459743

Addnode förvärvar programvarubolag som omsätter cirka 10 miljoner kronor

Konsultbolaget Addnode förvärvar programvarubolaget Landborgen som tillhandahåller ärendehanteringssystem för svenska kommuners tillstånds- och tillsynsverksamhet. Företaget omsätter cirka 10 miljoner kronor.

Landborgens produkter används av över 80 procent av Sveriges kommuner, beskrivs det i ett pressmeddelande.

– Detta stärker vår position som ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till hållbara städer och samhällen, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Addnode Group Process Management.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Addnode-foervaervar-programvarubolag-som-omsaetter-cirka-10-miljoner-kronor-1027459706

Storytel ökade omsättningen men även förlusten (uppdaterad)

(Uppdaterad nyhet, justerar omsättning)

Ljudboksspecialisten Storytel redovisar en ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 337,9 miljoner kronor (265,9), en ökning med 27 procent mot föregående år.

Inom streaming steg intäkterna till 239,1 miljoner kronor (167,0) i andra kvartalet, en ökning med 43 procent. Bolaget spår här intäkter på 275,5 miljoner kronor i tredje kvartalet. Antalet betalande abonnenter steg till 621 200 (423 200). Bolaget spår 725 000 abonnenter i tredje kvartalet.

Rörelseresultatet blev -60,1 miljoner kronor (-22,1). Resultatet före skatt var -64,4 miljoner kronor (-26,6). Resultatet efter skatt blev -64,4 miljoner kronor (-26,7).

Bolagets vd Jonas Tellander uppger i rapporten att den svaga svenska kronan har tyngt resultatet på grund av stora marknadsföringskostnader och investeringar i innehåll på nya marknader. Med existerande marknader finns det enligt honom inga indikationer om att lönsamhetsprognosen, justerad för valutaeffekter, inte kommer att nås för helåret.

Prognosen är en negativ rörelsemarginal för rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda på minus 10 procent. I andra kvartalet uppgick den till -12,8 procent.

I tredje kvartalet väntas nu internationella marknader utgöra majoriteten av bolagets försäljning, och målet om att uppnå 800 000 betalande abonnenter och intäkter inom streaming på 1 miljard kronor under 2018 är enligt vd:n på väg att nås.

Bolagets genomsnittliga intäkt per abonnent, ARPU, minskade till 128 kronor i andra kvartalet för streaming, jämfört med 132 kronor samma kvartal i fjol. Prognosen är att den sjunker till 127 kronor i tredje kvartalet.

Under kvartalet lanserades bolagets egen läsplatta Storytel Reader. Jonas Tellander uppger att de initiala recensionerna är ”uppmuntrande”. I nuläget kan Reader endast användas för läsning, men bolaget planerar att lägga till en lyssningsfunktion innan slutet av året.

[Tabell 1]

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Storytel-oekade-omsaettningen-men-aeven-foerlusten-uppdaterad-1027459710

Parans emitterar konvertibler på 2,0 miljoner kronor

Teknikbolaget Parans Solar Lighting kallar på en tredje tranche av konvertibler om 2 miljoner kronor inom ramen för det finansieringsavtal som i november 2017 ingicks med European Select Growth Opportunities Fund. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Kapitaltillskottet ska fortsatt användas för att säkerställa den pågående lanseringen av Paranssystemet SP4 både operationellt och kommersiellt”, uppger bolaget.

I samband med transaktionen ger Parans ut teckningsoptioner relaterat till den andra och tredje tranchen samt kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare för att skydda dessa mot utspädning. En aktieägaroption tilldelas för 42 befintliga aktier.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Parans-emitterar-konvertibler-p%c3%a5-2-0-miljoner-kronor-1027459709

Pöyry tilldelas EPCM uppdrag (Engineering, Procurement and Construction Management Services) av SunPine för expansion av biodieselproduktion i Piteå, Sverige.

PÖYRY PLC Pressmeddelande 15 augusti 2018 kl. 10.00 (EEST)

SunPine AB har tilldelat Pöyry uppdrag för engineering, procurement och construction management (EPCM) för SunPines bioraffinaderi expansionsprojekt i Piteå, Sverige. Uppdraget omfattar alla tekniska discipliner, projektledningstjänster, upphandling och byggledningstjänster. Pöyry har varit inblandad i projektets studiefas och har nu rollen att vidareutveckla projektet i enlighet med villkoren, standarden och rutinerna i den befintliga anläggningen för att bilda en enda enhet. Arbetet kommer att genomföras mellan 2018 och 2020.

SunPine har ett världsledande hållbart bioraffinaderi med en portfölj av gröna produkter som möter stark efterfrågan på marknaden. Marknaden för SunPines hållbara höga dieselbränsle växer när konsumenterna flyttar till förnybara bränslen. Att arbeta proaktivt för att utveckla och växa sin verksamhet är en del av SunPines strävan att delta i övergången till en grön ekonomi för samhället som helhet. SunPine har beslutat att investera i en helt ny anläggning intill företagets befintliga fabrik vid Haraholmen i Piteå. Kapaciteten ökar med 50 procent med andra höga dieselproduktionslinje. Cirka 25 miljoner euro investeringar kommer att slutföras år 2020.

”Vi går en intressant framtid till mötes. Nu kan vi, tillsammans med Pöyry, realisera SunPines planerade bioraffinaderi. Pöyry kommer att komplettera oss om partner i detta arbete och vi ser fram emot ett intressant och givande projekt,” säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på SunPine. ”Med ökad kapacitet kan vi ytterligare befästa SunPines position som ett världsledande, hållbart bioraffinaderi med gröna produkter,” konstaterar Magnus Edin, vd, SunPine.

”Pöyry är stolt över att kunna bidra till investeringen i den gröna ekonomin. Vårt långa samarbete med SunPine och djup kunskap om biobaserade lösningar kommer att leda till framgång för detta projekt. Vår starka säkerhetsprestanda säkerställer att genomförandet av andra Linjen kan ske när den första Linjen är i produktion. Det här Uppdraget stärker Pöyrys position ytterligare som global leverantör av biobaserade lösningar, säger Jonny Stridh, VD, Industry Business Group, Pöyry Sweden.

Ordervärdet avslöjas inte. Ordern redovisas inom Orderstock för Industry Business Group i H2 / 2018.

PÖYRY PLC

För mer information vänligen kontakta:

Jonny Stridh
VD, Pöyry Sweden AB
Tel: 0705834351
e-post: [email protected]

Magnus Edin
CEO, SunPine
Tel: +46 70 320 24 69

Visste du: Pöyry har 60 års erfarenhet inom bioraffinering

Om Pöyry:

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution, skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, infrastruktur, vatten och miljö. Tillsammans levererar vi smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning 2017 uppgick till 522 miljoner euro. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. Cirka 5500 experter. 40 länder. 115 kontor.
I 2018 är Pöyry stolt över att fira sitt 60-årsjubileum, tillsammans med medarbetare, kunder och partners.

Besök vår hemsida på www.poyry.com och följ oss på Twitter | LinkedIn | Facebook | Youtube

Om SunPine:
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.
För mer information, besök sunpine.se


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pöyry Oyj via Globenewswire

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Poeyry-tilldelas-EPCM-uppdrag-Engineering-Procurement-and-Construction-Management-Services-av-SunPine-foer-expansion-av-biodieselproduktion-i-Pite%c3%a5-Sverige–1027459681

STORYTEL: SPÅR BETALANDE ABONNENTER ÖKAR TILL 725.000 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Ljudboksbolaget Storytel spår att streamingintäkterna i det tredje kvartalet kommer att uppgå till 275,5 miljoner kronor.

I det andra kvartalet i år, som bolaget rapporterade på onsdagsmorgonen, uppgick streamingintäkterna till 239 miljoner kronor och i det tredje kvartalet 2017 var siffran 198 miljoner konor.

Bolaget tror vidare att antalet betalande abonnenter kommer att uppgå till 725.000 i slutet av det tredje kvartalet, i så fall en uppgång från drygt 621.000 i slutet av andra kvartalet. Utvecklingen visar att bolaget är på väg att nå 800.000 betalande abonnenter under 2018.

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/STORYTEL-SP%c3%85R-BETALANDE-ABONNENTER-OeKAR-TILL-725-000-3-KV-1027459677

SPRINT BIOSCIENCE: LÄGRE INTÄKTER 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Sprint Bioscience redovisar klart lägre intäkter och ett svagare resultat för det andra kvartalet, jämfört både med samma kvartal i fjol och med det första kvartalet. Oregelbundna utbetalningar av delmålsbetalningar ligger bakom raset, enligt bolagsledningen.

”Sprint Bioscience affärs- och intäktsmodell bygger på delmålsbetalningar som utfaller när konkreta och i avtal definierade mål uppnås i de projekt vi utlicensierar, samt royalties på framtida försäljning. Så föll till exempel cirka 16 miljoner kronor ut i en första delmålsbetalning för PIP4K2-projektet förra kvartalet, medan intäkterna under andra kvartalet varit betydligt blygsammare”, konstaterar vd Anders Åberg.

Det första halvåret har annars varit positivt och intressant, menar vd:n, och lyfter fram att PIP4K2-projektet, som utlicensierades till Petra Pharma för två år sedan, fortskrider enligt plan.

”Vi följer naturligtvis utvecklingen i projektet nära och har stora förhoppningar på att det kommer att gå bra då de icke-GLP-toxikologiska studier som gjorts har sett mycket lovande ut. För vår del innebär det att nästa delmålsbetalning utfaller när första dosen ges i den kommande fas 1-studien, vilket beräknas ske under första kvartalet 2019”, skriver Anders Åberg.

Vad gäller immunonkologifältet gör Vps34 ”stora framsteg” och bolaget ser ett ”tydligt ökat kommersiellt intresse”, uppger Sprint Bioscience-chefen som säger sig se fram emot ”en spännande höst”.

Sprint Bioscience intäkter uppgick till 2,9 miljoner kronor (11,5) i det andra kvartalet. Rörelseresultatet landade på -9,7 miljoner kronor (1).

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/SPRINT-BIOSCIENCE-LAeGRE-INTAeKTER-2-KV-1027459676

ISR: NUVARANDE RÖRELSEKAPITAL RÄCKER EJ KOMMANDE 12 MÅNADER

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för First North-bolaget IRS bedömer att det nuvarande rörelsekapitalet inte kommer räcka för den planerade verksamheten för de kommande tolv månaderna.

”ISR för emellertid strategiska samarbetsdiskussioner som också ska lösa likviditeten långsiktigt för bolaget”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Första hlvårets kassaflöde uppgick till -8,2 miljoner kronor (-12,7) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (0) och från finansieringsverksamheten 0 (0).

Halvårsresultatet uppgick till -8,9 miljoner kronor (-12,4). Balansomslutningen den 30 juni 2018 uppgick till 9,3 miljoner kronor (25,1).

Koncernens egna kapital uppgick till 6,1 miljoner kronor (23,8) och likvida medel till 7,4 miljoner (24,7).

Halvårets resultat är i linje med bolagets verksamhetsplan, heter det.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/ISR-NUVARANDE-ROeRELSEKAPITAL-RAeCKER-EJ-KOMMANDE-12-M%c3%85NADER-1027459675