STORBRIT: MAY SENARELÄGGER BREXITOMRÖSTNING

STOCKHOLM (Direkt) Storbritanniens premiärminister Theresa May har beslutat att skjuta upp tisdagens omröstning i parlamentet om brexitavtalet.

Det sade hon i parlamentets underhus på måndagen.

Beslutet fattades vid ett krismöte med seniora medarbetare på måndagsförmiddagen.

Pundet försvagades tidigare på eftermiddagen då uppgifterna började cirkulera.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/STORBRIT-MAY-SENARELAeGGER-BREXITOMROeSTNING-1027795218

KLÄDHANDEL: FÖRSÄLJNING I TYSKA BUTIKER -2% VECKA 49

STOCKHOLM (Direkt) Försäljningen i tyska klädbutiker sjönk med 2 procent under vecka 49 i förhållande till motsvarande vecka föregående år.

Det framgår av en undersökning gjord av branschtidningen Textilwirtschaft.

VECKA FÖRÄNDRING %
2018
49 -2%
48 +4%
47 +4%
46 -5%
45 +3%
44 +12%
43 0%
42 +6%
41 +5%
40 -5%
39 -1%
38 -20%
37 -17%
36 -3%
35 +6%
34 -5%
33 -4%
32 -2%
31 +3%
30 +1% 
29 +8%
28 -1%
27 +6%
26 -9%
25 -11% 
24 -1%
23 +18%
22 -8%
21 -15%
20 -10% 
19 +7%
18 +21%
17 +12%
16 +18%
15 +12%
14 -11%
13 -13%
12 -7%
11 -7%
10 +1%
9 -15%
8 +1%
7 -6%
6 -3%
5 +5%
4 +1%
3 +1%
2 +9%
1 -10%
2017
52 -7%
51 +15%
50 -1%
49 -2%
48 -8%
47 +7%
46 +7%
45 -1%
44 -8%
43 -2%
42 -14%
41 -14%
40 -3%
39 +2%
38 +8%
37 +32%
36 +14%
35 +2%
34 +14%
33 +2%
32 +5%
31 -4%
30 -8%
29 -5%
28 -4%
27 -7%
26 -4%
25 +7%
24 +4%
23 -16%
22 +13%
21 +5%
20 +18%
19 -11%
18 -15%
17 +3%
16 -6%
15 -7%
14 -3%
13 +5%
12 +10%
11 +2%
10 +8%
9 -7%
8 -9%
7 -3%
6 -4%
5 -2%
4 10%
3 +1%
2 +/-0%
1 -3%

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/KLAeDHANDEL-FOeRSAeLJNING-I-TYSKA-BUTIKER-2percent-VECKA-49-1027795213

Försäljningen i den tyska beklädnadshandeln backade med 2 procent i förra veckan

Vad tycker du om denna sida?

dålig mycket bra

OMXS 30  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  EuroStoxx 50  Nikkei 225  S&P 500

Kontakt  –  Imprint –  Annonsering
Sitemap –  Datasekretess –  Disclaimer –  Allmänna avtalsvillkor

Byt till den klassiska hemsidan

*) Indikationerna som visas är inga officiella handelskurser, som levereras av index operatörerna, men kurser som baseras på egna modeller från BNP Paribas eller deras tjänsteleverantörer.
Vi kan inte garantera fullständigheten, noggrannheten och precisionen av innehållet som visas.
Kursinformation från SIX Financial Information Deutschland GmbH. Fördröjning 15 min.(Nasdaq, NYSE: 20 min.). © 1999-2018 finanzen.net GmbH

https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Foersaeljningen-i-den-tyska-beklaednadshandeln-backade-med-2-procent-i-foerra-veckan-1027795239

L säger nej till Stefan Löfven – Ekot

Efter dagens besked från Centerpartiet att partiet kommer rösta nej till Stefan Löfven som statsminister, har nu Liberalernas partistyrelse bestämt att inte sammankalla sitt partiråd imorgon. Det innebär att Liberalerna kommer att rösta nej till Stefan Löven i eventuell statsministeromröstning. Det skriver Ekot.

Som en följd av det här beslutet står Liberalerna också fast vid att rösta på sin egen budgetmotion i riksdagen. Det betyder, som det ser ut nu, att Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation kommer att röstas igenom, med stöd av Sverigedemokraterna, skriver Ekot vidare.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/L-saeger-nej-till-Stefan-Loefven-Ekot-1027795166

TELEKOM: TELE2, TELENOR OCH TELIA SÄKRAT 700MHZ-FREKVENSER

STOCKHOLM (Direkt) Teleoperatörerna Tele2 och Telenor har säkrat frekvenser i det svenska 700 megahertz-bandet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta uppges stärka 4G-nätet samt även befästa ambitionen att ge de första kunderna tillgång till 5G år 2020.

Enligt Bloomberg News har även Telia köpt spektrum i denna frekvensauktion. Den totala summan av vinnande bud i detta första auktionssteg uppges vara 2,8 miljarder kronor, enligt nyhetsbyrån.

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/TELEKOM-TELE2-TELENOR-OCH-TELIA-SAeKRAT-700MHZ-FREKVENSER-1027795212

Rhenman Global Opp L/S: +0,4% i nov, anser resultatförsämringar avspeglas i kurser

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Innevarande å, 2018, har varit ovanligt knepigt på kapitalmarknaderna för i princip alla stora tillgångsslag. De flesta aktiemarknader har rört sig sidledes eller gått ned, trots övergripande god ekonomisk utveckling i världen, något som avspeglats i företagens vinsttillväxt. I november steg den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S 0,4 procent och det var främst innehav inom hälso- & sjukvård samt it som bidrog positivt. Industriföretag och energi drog ned avkastningen.

Det framgår av fondens månadskommentar, där förvaltaren Staffan Knafve klargör att de långa positionerna gav ett bidrag om 0,7 procent till avkastningen, medan de korta dito belastade utvecklingen med 0,3 procent.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

 November Sedan årsskiftet 
Fond +0,4 (SEK) -11,7 
Jmf-index 0,0 (EUR) -0,1 

I kommentaren lyfter Staffan Knafve fram cybersäkerhetsbolaget Symantec, vars aktie var fondens bästa bidragsgivare under månaden. Bolaget rapporterade ett resultat som var bättre än väntat, vilket investerare tolkade som att Symantec börjat få ordning på interna problem, enligt förvaltaren. Aktien steg drygt 20 procent.

Även medicinteknikbolaget Medtronics aktie gjorde bra ifrån sig och steg knappa 9 procent. Som skäl till stegringen pekar Staffan Knafve på att Medtronics rapport slog de högst ställda estimaten för vinst per aktie.

”Mot bakgrund av bolagets breda produktportfölj samt kommande lanseringar inom högtillväxtsegment, som teknik för sjukdomar i hjärta och kärl, bedömer marknaden att bolagets höjda utsikter för helåret och den långsiktiga tillväxten är rimliga”, fortsätter han.

Sämre gick det för oljeservicebolaget Halliburtons aktie, som drogs med i det negativa sentimentet i energisektorn efter att oljepriser fallit brant under månaden. Staffan Knafve skriver att investerare tolkar ett lägre oljepris som en risk för Halliburton, eftersom det kan leda till att oljebolag minskar sina budgetar för investeringar och underhåll. Halvledarbolaget Qualcomms aktie har haft ett volatilt år, och november gick i nedgångens tecken.

image

Qualcomms aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Bolagets prognos för det kommande kvartalet missade förväntningarna, och fick analytikerna att dra slutsatsen att kinesiska tullar kan medföra ett svagt första halvår 2019, enligt förvaltaren. Det fjärde kvartal som Qualcomm just lagt bakom sig överträffade dock förväntningarna, tillägger Staffan Knafve.

Som förklaringar till årets svaga aktiemarknader nämner förvaltaren ett antal. Tillväxtmarknader har pressats av en stark dollar, ett stigande oljepris samt möjliga konsekvenser av tullar. Europa har ratats av amerikanska investerare, som inte uppskattar ett politiskt landskap där populism är på frammarsch. Samtidigt har USA-börserna drabbats av en ökad oro kring att den sedan flera år starka amerikanska ekonomin ska bromsa in och försämras, enligt Staffan Knafve, som även nämner ett ifrågasättande av tillväxtbolag såsom Apple och Amazon som en faktor som satt press på börsen.

Om än det finns anledning att ta dessa orosmoment på allvar, menar förvaltaren att värderingsnivåerna efter kursfallen till stor del redan avspeglar resultatförsämringar för bolagen.

Angående Rhenman Globalfonds portfölj skriver Staffan Knafve att den genomsnittliga värderingen i nuläget är knappt 13 gånger nästa års vinster, med en direktavkastning på cirka 3,5 procent.

”Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna kommer att realiseras i takt med att orosmolnen successivt skingras”, skriver han avslutningsvis.

image

Fondens valutaexponering per den 30 november. De fem största aktieinnehaven består i storleksordning av Roche Holding Ltd Pref, Exxon Mobil, Medtronic, Chevron samt Walt Disney.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med ”uppdragsartikel” under rubriken.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Rhenman-Global-Opp-L-S-+0-4percent-i-nov-anser-resultatfoersaemringar-avspeglas-i-kurser-1027795146

November präglades av uppgångar inom samtliga delsektorer för hälsovård enligt Rhenman Healthcare Equity L/S

November kännetecknades av uppgångar inom samtliga delsektorer, berättar förvaltarteamet bakom Rhenman Healthcare Equity L/S.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Exelixis och Alexion Pharmaceuticals. Sämsta bidragsgivare var Diplomat Pharmacy och Aerie Pharmaceuticals.

Under november erhöll Exelixis samarbetspartner Ipsen även ett godkännande för att Cabometyx får användas för behandling av levercancer på den europeiska marknaden. Detta, tillsammans med en delårsrapport som visade på en stark försäljningstillväxt, gav en stark utveckling av aktiekursen under november.

Inför framtiden tror förvaltarteamet att man nu bör ha lämnat det mesta av höstens volatilitet i aktiemarknaden bakom sig, förutsatt att handelsdiskussionerna mellan USA och Kina kommer igång på allvar och att England inte hamnar i en situation med tydligt större risk för en så kallad hård brexit.

”Det viktiga är emellertid att sektorns förutsättningar är fortsatt goda”, kommenterar förvaltarteamet.

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,5 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 17,7 procent.

De största innehaven per utgången av månaden var Abiomed, CVS Health och Novartis.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/fonder/nyheter/November-praeglades-av-uppg%c3%a5ngar-inom-samtliga-delsektorer-foer-haelsov%c3%a5rd-enligt-Rhenman-Healthcare-Equity-L-S-1027795163

Tele2 och Telenor tecknar nytt avtal om gemensamt G5-nät i Sverige

Teleoperatörerna Tele2 och Telenor har skrivit ett nytt kompletterande avtal om utbyggnaden av ett gemensamt och rikstäckande 5G-nät i Sverige. Parterna har enats om detaljerna för genomförandet som planeras inledas under andra halvan av 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det står även klart att Tele2 och Telenor säkrat frekvenser i 700MHz-bandet som kommer stärka dagens 4G-nät. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G år 2020.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Tele2-och-Telenor-tecknar-nytt-avtal-om-gemensamt-G5-naet-i-Sverige-1027795165

Hälsoaktier bidrog positivt i november för Rhenman Global Opportunities L/S

Främst aktier inom hälso- och sjukvård och informationsteknologi bidrog positivt för Rhenman Global Opportunities L/S medan industriföretag och energi drog ned avkastningen i november. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månadens bästa bidragsgivare var cybersäkerhetsbolaget Symantec.

”Aktien steg efter att bolaget presenterade ett resultat som var bättre än väntat, vilket av investerare tolkades som att bolaget stabiliserats och att de börjat få ordning på interna problem”, kommenterar teamet bakom fonden.

Vidare fick aktien en köprekommendation av CNBC:s Jim Cramer, som pekade på den positiva rapporten och aktivistinvesteraren Starboard Managements nya engagemang i bolaget.

Det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton blev en av novembers sämsta bidragsgivare.

”Detta var till stor del en följd av att energisektorn som helhet kom att bli månadens svagaste, i takt med ett fallande oljepris. Hos investerarna tolkas ett lägre oljepris som en risk för Halliburton: ett lågt oljepris kan innebära att oljebolagen skär ned sina budgetar för investeringar och underhåll”, kommenterar förvaltarteamet.

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 0,4 procent i november, vilket medför att fonden tappat 11,7 procent sedan årsskiftet.

De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Medtronic.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/fonder/nyheter/Haelsoaktier-bidrog-positivt-i-november-foer-Rhenman-Global-Opportunities-L-S-1027795162

S&P sänker utsikterna för Autolivs kreditbetyg till negativa efter avsättning på 210 miljoner dollar

Kreditvärderingsinstitutet S&P sänker sina utsikter för fordonssäkerhetsbolaget Autolivs kreditbetyg till negativa, från tidigare stabila. Kreditbetyget är A-, rapporterar Bloomberg News.

Orsaken till sänkningen är att Autoliv den 6 december meddelade att bolaget reserverar
210 miljoner dollar i fjärde kvartalet 2018 på grund av EU-kommissionens utredning av leverantörer av bilsäkerhetssystem.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/S&P-saenker-utsikterna-foer-Autolivs-kreditbetyg-till-negativa-efter-avsaettning-p%c3%a5-210-miljoner-dollar-1027795164

POLITIK: LIBERALERNA SÄGER NEJ TILL STEFAN LÖFVEN – EKOT (NY)

(Tillägg: från andra stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Liberalerna säger nej till Stefan Löfven som statsminister, enligt uppgifter till Ekot.

Efter beskedet från Centerpartiet att de kommer att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister har Liberalernas partistyrelse bestämt att inte sammankalla sitt partiråd, vilket planerades ske på tisdag. För att Liberalerna ska rösta ja till Stefan Löfven i en statsministeromröstning – eller släppa fram honom – så krävs att ombuden i partirådet säger ja till detta.

Som en följd av detta står Liberalerna fast vid tidigare beslut att rösta på sin egen budgetmotion i riksdagen. Det innebär också att partiet kommer att rösta nej till Stefan Löfven i en eventuell statsministeromröstning.

”Vi har idag tagit del av beskedet att Centerpartiet säger nej till Stefan Löfven. Det verkar därmed inte gå att komma fram med en mittenkonstellation. Efter att överenskommelsen har fallit, och vi därmed inte har något konkret förslag längre att ta ställning till, kommer vi inte att genomföra vårt partiråd imorgon”, säger Liberalernas stabschef Elin Boberg i en skriftlig kommentar till Ekot.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/POLITIK-LIBERALERNA-SAeGER-NEJ-TILL-STEFAN-LOeFVEN-EKOT-NY-1027795143

USA: ANTALET LEDIGA PLATSER ÖKADE I OKTOBER (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Antalet lediga platser i USA steg till 7,079 miljoner i oktober från reviderade 6,960 miljoner månaden före (7,009).

Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet på fredagen. Statistiken (Job openings and Labor Turnover Statistics, JOLTS) beräknas utifrån ett underlag till den månatliga jobbrapporten.

Generellt sett så indikerar en högre omsättning på jobb en mer hälsosam och dynamisk arbetsmarknad.

Antalet nyanställningar steg till 5,892 miljoner i september från 5,696 miljoner månaden före.

Antalet avslutade anställningar sjönk samtidigt till 5,556 miljoner, från 5,641 miljoner. Av dessa uppgick antalet som slutade på eget initiativ till 3,514 miljoner, ner från 3,564 månaden före.

De lediga platserna som andel av det totala antalet jobb (inklusive lediga platser) uppgick till 4,5 procent i oktober, jämfört med 4,4 procent månaden före.

Andelen nyanställningar uppgick till 3,9 procent jämfört med 3,8 procent, medan andelen som slutade på eget initiativ uppgick till 2,3 procent, jämfört med 2,4 procent förra månaden.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare – Här handlar du aktier billigast
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/USA-ANTALET-LEDIGA-PLATSER-OeKADE-I-OKTOBER-NY-1027795142