D Carnegies fastighetsportfölj uppvärderas – ger resultatpåverkan

Annons

D Carnegie har, i linje med tidigare kvartal, låtit Savills marknadsvärdera 100 procent av bolagets fastigheter. Där framkom det att D Carnegies fortsatta omfattande, värdeskapande investeringsprogram, utveckling av byggrättsportföljen och ytterligare ökat investerarintresse i svenska bostadsfastigheter har resulterat i en högre värdering av bolagets fastighetsportfölj.

”Då värdeökningen är så pass betydande väljer vi att meddela marknaden denna positiva förändring innan rapporten för det andra kvartalet släpps den 13 juli”, säger D. Carnegies vd Svein-Erik Lilleland. 

https://www.di.se/nyheter/d-carnegies-fastighetsportfolj-uppvarderas-ger-resultatpaverkan/