Dämpat i tyskt näringsliv

Det tyska näringslivets sammanvägda inköpschefsindex (Composite PMI) var oförändrat på 49,4 i december jämfört med föregående månad.