Dan Lucas: Räkna med att den finansiella turbulensen kan återkomma