Debutanterna åt olika håll i premiärhandeln

Det blev en rätt trist handelspremiär för Moba Networks som driver ett flertal online-communities för dataspel. Teckningskursen var 176:50 kronor per aktie men några minuter efter börsöppning handlades den för 154:50 kronor, en nedgång på drygt 12 procent.

Den nyemission på 25,6 miljoner kronor som genomfördes av Moba Network inför noteringen tecknades till 124 procent, enligt besked i slutet av november. De inkomna anmälningarna summerade till drygt 31,7 miljoner kronor, fördelat på cirka 500 konton.

Moba Network värderades i erbjudandet till 275 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

”Efter genomförd emission är vi väl rustade för att förstärka vår position som en ledande aktör inom communities för e-sport och gaming, marknader med en stark underliggande tillväxt. Vår ambition är att fortsätta vår tillväxt genom förvärv av nya verksamheter, vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar och communities, affärsutveckling av nya intäktsströmmar samt varumärkesbyggande och lansering av nya communities”, sad Moba Networks vd Björn Mannerqvist i slutet av november.

Tin Fonder var så kallad cornerstone investor och hade åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 10 miljoner kronor. Det motsvarade cirka 39 procent av erbjudandet och 3,3 procent av antalet aktier efter erbjudandet vid fullteckning.

I september 2018 genomförde Moba Network förvärv av Criticalclick som hade etablerade varumärken samt lönsamhet med goda marginaler, uppgav Moba Network inför den nu genomförda emissionen.

Qleanair ”kraftigt övertecknad”

Dagens andra debutant är Qleanair, som levererar lösningar för luftrengöring av inomhusmiljöer. Den emission som bolaget gjorde inför noteringen av bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North blev ”kraftigt övertecknat”.

”Intresset för erbjudandet var stort, såväl bland institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat”, skriver Qleanair.

Erbjudandekursen var 40 kronor per aktie men några minuter efter börsöppning handlades aktien för 42:30 kronor, en uppgång på nästan 6 procent.

De nya aktieägarna inkluderar Handelsbanken Fonder, IKC Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Enter Fonder och Skandia Fonder.

”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för Qleanair under listningsprocessen. Listningen kommer ge oss än bättre förutsättningar att fortsätta fokusera på tillväxt och ett breddat serviceerbjudande”, säger Qleanairs vd Andreas Göth.

Bolagets huvudägare Qevirp 41, med koppling till riskkapitalaktören Priveq, hade erbjudit aktier om upp till 300 miljoner kronor, plus en möjlig övertilldelningsoption på 45 miljoner kronor.

Inga nyemitterade aktier erbjöds inför noteringen. I samband med erbjudandets fullföljande kommer dock närmare 1,58 miljoner nya aktier emitteras av bolaget och tecknas av huvudägaren, varvid betalning för sådana nya aktier kommer att erläggas genom kvittning av en del av befintligt aktieägarlån till en kvittningskurs motsvarande erbjudandepriset.

Efter kvittningsemissionen kommer antalet aktier i bolaget uppgå till närmare 14,9 miljoner, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om 594 miljoner kronor, uppgavs det inför emissionen.

En grupp investerare hade inför erbjudandet, på vissa villkor, lagt order att förvärva aktier i erbjudandet till ett värde om totalt cirka 200 miljoner kronor, motsvarande cirka 67 procent av erbjudandet.

Därutöver hade bolagets vd Andreas Göth åtagit sig gentemot huvudägaren att förvärva aktier för 2 miljoner kronor. Ekonomichef Henrik Resmark och styrelseordförande Rolf Classon hade åtagit sig att förvärva aktier för 1 miljon kronor vardera.

”Marknadsmässigt befinner vi oss i en spännande fas. Bra luftkvalitet är en framtidsfråga och vi har hittat vår nisch, inomhusmiljön. Vi är stolta över våra fler än 2.500 kunder och cirka 8.100 modulbaserade enheter som finns i EMEA, Americas och APAC”, sade vd Andreas Göth inför erbjudandet.

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari-september 2019 till 333 miljoner kronor.

”Sedan Priveq Investment IV gick in som majoritetsägare i Qleanair år 2012 har bolaget gjort en fantastisk resa och breddat såväl sitt serviceerbjudande som geografiska exponering för att uppnå en attraktiv produktmix och geografisk spridning. Under de sju år som fonden har varit huvudägare i Qleanair har omsättningen fördubblats och samtidigt förbättrat sin operationella effektivitet. Bolaget står väl rustat för att fortsätta sin resa som ett listat bolag nu”, sade Mats Hjerpe som är partner vid riskkapitalbolaget Priveq Advisory, inför erbjudandet.

Qevirp 41, som ägs av Priveq Investment Fund IV och Calandrella, ägde cirka 90 procent av Qleanair innan erbjudandet.

Läs artikeln