Del 1: Halva landet lägger ned

Långt mer än halva landet är en struktursvag bruks- och glesbygd, medan enstaka storstäder kunnat växa mycket snabbt i…Läs artikeln