Del 2: Storstäderna vann allt

Industrikrisen i kombination av liberaliseringar av städernas bostadsmarknad fick stora effekter från 1990 och framåt.Läs artikeln