”Det är nu valet av rätt aktier spelar roll”

Lancelots förvaltare Per Hedberg är tillbaka i Placera TV. Per berättar om hur han ser på dagens värdering av börsen och vad han tror kommer att styra prisutvecklingen nästa år. Dessutom presenterar Per ett aktiecase som han tror på för 2020, oavsett hur konjunkturen utvecklas. Gp till artikeln