Dom avgörande för utländska forskare

Doktorander kan få uppehållstillstånd trots delvis forskning utomlands.