ECB rör inte styrräntorna

Europeiska centralbankens råd har beslutat att lämna räntorna oförändrade.. http://www.pressen.se/10856139.html