Extrem penningpolitik krävs för fortsatta uppgångar

”Det nya året startade med fortsatt stigande aktiekurser efter ett mycket starkt 2019.  Att denna makalösa kursutveckling skulle upprepa sig är knappast troligt varken under det nya 20-talet eller på längre sikt.” Realtids Claes Folkmar förklarar varför.. http://www.pressen.se/10917896.html