Fed lämnar räntan orörd

Annons

Den amerikanska styrräntan ligger kvar på 2-2,25 procent sedan en höjning i september. Fed väntas höja ytterligare en gång vid decembermötet vilket skulle bli den fjärde höjningen i år.

I ett uttalande skriver Fed att arbetsmarknaden stärkts ytterligare sedan septembermötet med ytterligare något lägre arbetslöshet. Fed noterar också att hushållskonsumtionen fortsatt öka medan företagens investeringar kommit ned något från den höga tillväxten i början av året.

”På tolvmånadersbasis är både den övergripande inflationen och inflationen exklusive livsmedel och energi nära 2 procent. Indikatorerna för de långsiktiga inflationsförväntningarna har inte förändrats mycket”, skriver Fed.

Riskerna för den amerikanska ekonomin beskrivs som balanserade. I övrigt har mycket få formuleringar ändrats jämört med uttalandet i samband med septembermötet.

https://www.di.se/live/fed-lamnar-rantan-orord/