Fondbranschen: Så ska koldioxidavtryck redovisas

Vägledningen tar hänsyn till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, och gör det möjligt att även redovisa koldioxidavtryck för ränte- och blandfonder.
Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.
Fondbolagens förening tog fram en vägledning för beräkning av utsläpp av växthusgaser från portföljbolagen i värdepappersfonder år 2016, men det har sedan dess skett en mängd förändringar på området. http://www.pressen.se/10852374.html