Förbättrat resultat från Midway

Midway redovisar ett rörelseresultat för kvarvarande verksamhet om 7 miljoner kronor (11) för fjärde kvartalet 2019.Läs artikeln