Glädjeskutt på Asienbörserna

Asienbörserna handlades upp på fredagen på nya uppgifter om ett amerikansk-kinesiskt handelsavtal.