Grön el ställs mot miljön och militära intressen

Sverige dåligt på att utnyttja vindkraft till havs jämfört med andra länder.