Här är vinnarna i 2019 års floskelgala

Årets formulering – Henrik Norström, vd på Brighter:

”Erbjudandet är inte en traditionell företrädesemission utan emissionen är den första av sitt slag och specifikt skapad för att premiera Bolagets hela aktieägarkollektiv.”

Juryns motivering: Att kalla ännu en nyemission i raden för ”Förmånsemission” är en mycket innovativ och säljande formulering. Brighter har gått med förlust sedan 2000-talet och behöver nu ytterligare 192 miljoner kr i kapital. Kapitalet ska gå till kommande lanseringar och tillväxtsatsningar som kräver relativt stora resurser. Detta kallar man för ”Förmånsemission” då teckningskursen sattes till 2 kr, vilket när det meddelades var långt under aktiekursen på 8-9 kr. Teckningstid är 13 december till 3 januari. Vän av ordning anser att det inte är särskilt förmånligt med en sådan låg teckningskurs, för då blir aktieägarna tvingade att teckna och gå in med mer kapital för att inte bli så utspädda.

Årets beskrivning – Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding:

”Utbyteserbjudandena genomförs som ett led i Bolagets fortsatta arbete med att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte att möjliggöra framtida vinstgenerering och värdeutveckling.”

Juryns motivering: Eleganta ord som betyder att man ska rädda bolaget från konkurs. Nu genomfördes inte ens emissionerna av B2-aktier i enlighet med detta förslag från våren 2019 utan det blev istället andra villkor under hösten.

Årets försiktige general och tillika läsarnas favorit med 33 procent av rösterna – Lauri Ratia, styrelseordförande för finska Stockmann:

”Styrelsen ser stor potential i Lindex framtida utveckling och har därför beslutat att undersöka strategiska alternativ för bolagets ägarförhållande.”

Juryns motivering: En uppvisning i konsten att inte säga som det är rakt ut. Att utreda de strategiska alternativen kring ägandet innebär att man funderar på att minska sin egen ägarandel helt eller delvis. Hur stor potential ser Stockmanns styrelse i Lindex framtida utveckling då kan man undra. Hade styrelsen inte uttalat sig så försiktigt hade man kunnat säga rakt ut att Lindex måste säljas för att kunna överleva. Svårigheterna i klädbranschen är kända sedan länge i tider av e-handel och många kraschade aktier, liksom Stockmanns lönsamhetsproblem och fallande försäljning.

Årets finansexpert – Claire Holland, Vice President Communications på kanadensiska Brookfield Renewable Partners:

”Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX: BEP.UN; NYSE: BEP) (“Brookfield Renewable”) today announced that it has agreed to issue 6,000,000 Cumulative Minimum Rate Reset Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 15 (the “Series 15 Preferred Units”) on a bought deal basis to a syndicate of underwriters led by CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Scotiabank and TD Securities Inc. for distribution to the public.”

Juryns motivering: När vi har svårt att ens översätta något till svenska vet vi att vi har hittat en riktig finansexpert. ”Cumulative Minimum Rate Reset Class A Preferred Limited Partnership Units” är inte helt lätt att förklara vad det är.

Läs artikeln