HFD: Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst

Advokat Biörn Riese yrkade att arvodet från styrelseuppdraget i Axis inte skulle beskattas hos honom utan hos hans bolag. Högsta förvaltningsrätten väljer att inte ändra praxis. Advokatsamfundet släpper inte frågan.. http://www.pressen.se/10916625.html