Inför börsdebuten: Q-lineas teckningskurs blev 68 kronor

Annons

Det framgår av ett pressmeddelande publicerat på torsdagskvällen inför fredagens handelspremiär, som föregåtts av en teckningsrekommendation i Dagens industri.

Nyemissionen med sagda teckningskurs var på 550 miljoner kronor, och blev fulltecknad:

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat men samtliga investerare från allmänheten tilldelades aktier i erbjudandet”, skriver Q-linea, dock utan att ange hur hög teckningsgraden var. Cirka 3.900 investerare har tecknat och tilldelats aktier i bolaget. 

Priset 68 kronor per aktie motsvarar ett totalt marknadsvärde på de utestående aktierna i Q-linea efter erbjudandets genomförande om 1.558 miljoner kronor.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer marknadsvärdet av det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 1.640 miljoner kronor.

Q-lineas största aktieägare kommer att vara Q-Med-grundaren Bengt Ågerups riskkapitalbolag Nexttobe med 37,5 procent av de utestående aktierna, Investment AB Öresund med 9,3 procent och Fjärde AP-fonden med 6,7 procent.

Q-linea utvecklar lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Huvudprodukten närmar sig kliniska studier.

https://www.di.se/live/infor-borsdebuten-q-lineas-teckningskurs-blev-68-kronor/