Inköpschefsindex ger visst hopp

Det svenska inköpschefsindexet för industrin steg visserligen något i decembermätningen men indikerar ett fortsatt svagt efterfrågeläge för industrin. Däremot växer hoppet om att det rör sig om en förhållandevis kort svacka. Gp till artikeln