Ja till mycket mer kalkbrytning på Gotland

Grönt ljus för mer än tiofaldigad kalkbrytning utanför Klintehamn på Gotland.Läs artikeln