Japans inköpschefsindex åt olika håll i december

Japans inköpschefsindex för industrin minskade i december. För tjänsteindustrin ökade det.Läs artikeln