Klartecken för Barsebäcksrivning

Rivningen av Barsebäck har fått klartecken av mark- och miljödomstolen.