Knowit förvärvar digitaliseringskonsulten Invativa

Invativa är ett konsultbolag med specialister inom digital affärs- och tjänsteutveckling.Läs artikeln