Kontigo Care gör riktad emission

Annons

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Skälet till att emissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är enligt Kontigo Care dels emissionens begränsade storlek, och dels den tid och de kostnader som är förknippade med en företrädesemission.

https://www.di.se/nyheter/kontigo-care-gor-riktad-emission/