LO fortsätter förhandla om las trots avhoppen

LO har beslutat att fortsätta förhandlingarna med PTK och Svenskt näringsliv om arbetsrätten, trots att sex av 14…