Minskade medieköp även i november – tapp för digitala medier

I oktober backade medieköpen via Sveriges Mediebyråers medlemmar med 22 procent. Även i november minskar medieköpen – med 4,2 procent.. http://www.pressen.se/10847071.html