Nordea bygger EMD-team 2.0

Nordea Asset Management har genomfört fem personalförändringar inom Nordea emerging markets debt, EMD.. http://www.pressen.se/10921561.html