Nordic Capital vill sälja en del av sitt innehav i Resurs Bank

Annons

Nordic Capital äger genom Cidron cirka 52,4 miljoner Resurs-aktier, vilket motsvarar 26,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Resurs.

Priset i transaktionen kommer att fastställas genom en så kallad accelererad bookbuilding-process som kan komma att avslutas med kort varsel.

Cidron har avtalat om att efter denna avyttring inte sälja ytterligare Resurs-aktier förrän Resurs nästa delårsrapport, som väntas publiceras den 25 april 2018.

https://www.di.se/nyheter/nordic-capital-vill-salja-en-del-av-sitt-innehav-i-resurs-bank/