Norsk oljelobbyist: Onyanserad kritik av fossila bränslen

Karl Eirik Schjott-Pedersen, chef för Norges oljelobby, oroas över bristen på nyanser i kritiken mot oljan.Läs artikeln