Nu måste fonder redovisa aktivitetsgrad

– Det är positivt både för konsumenter och för fondbolagen själva att transparensen ökar. Framför allt eftersom det nya kravet gör det svårare för fondförvaltare att ta ut höga avgifter för passivt förvaltade fonder. Förhoppningsvis kommer man till rätta med problemet med dolda indexfonder, något som varit en fråga för finansmarknaden en längre tid, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

De nya kraven innebär bland annat att fondförvaltare ta fram skriftlig information om hur mycket fondens avkastning skiljer sig mot det valda jämförelseindexet.

Spararna ska även få information om hur fondförvaltningen bedrivs och en motivering till varför det valda jämförelseindexet är relevant att jämföra fonden mot. Om en fond inte kan jämföras mot något relevant index ska du som konsument få information om det samt en förklaring till varför, skriver Konsumenternas bank- och finansbyrå på sin sajt.

Om fonden funnits i mer än två år ska fonden även redovisa det historiska aktivitetsmåttet för upp till 10 år bakåt i tiden.

– När du som konsument ska välja en fond är det viktigt att du inte enbart förlitar dig på aktivitetsmåttet utan du bör alltid göra en djupare analys av fonden för att se att den uppfyller dina krav när det gäller både aktivitet, hållbarhet, risk och avkastning. Läs på om fonden på fondförvaltarens webbplats innan du väljer att investera, säger Jakob Stigsson på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Läs artikeln