Ökad oro i Mellanöstern – sitt lugnt i båten

”Den amerikanska raketattacken innebär en kraftig eskalering av proxykriget mellan USA och Iran. Den största risken i närtid är attacker mot oljeproduktion, som skulle få oljepriset att stiga – vilket i förlängningen skulle vara negativt för världskonjunkturen.” Det skriver Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef på Coeli Asset Management.. http://www.pressen.se/10920901.html