Optimera skatten på värdepappersaffärer innan årsskiftet

Fler nyheter från PrivataAffärer

PrivataAffärer – 10 timmar sedan

Blecher spår börsuppgång 2019 trots vinstfall

Annons

Förvänta dig lägre avkastning från börsen den kommande tioårsperioden. De många goda år med kursuppgångar som setts sedan finanskrisen är långt ifrån ett normaltillstånd. Med det sagt värderas vissa verkstadsbolag, såsom AB Volvo, i dag som om en recession i närtid är ofrånkomlig.

PrivataAffärer – 11 timmar sedan

Aggressiva tillväxtmål i Batljans SBB

Fastighetssektorn har varit en av börsens stora sektorvinnare detta börsår till följd av minusränta och högkonjunktur. Och Samhällsbyggnadsbolaget tillhör en av de stora vinnarna med en uppgång på över 60 procent under året. Uppenbarligen var marknaden inte riktigt övertygad för ett år sedan om vd Ilija Batljans höga ambitioner för det mycket unga bolaget som startade för mindre än tre år sedan.

PrivataAffärer – 14 timmar sedan

Morgan Stanley ser cyklisk risk för fordonssektorn

”Vi tror att konsensusförväntningarna om stigande marginaler kommer att visa sig vara för optimistiska”, skriver Morgan Stanley i en analys för den europeiska sektorn för fordons- och fordonsrelaterade aktier (Autos & Shared Mobility). I analysen sänker Morgan Stanley rekommendationerna för Autoliv och Veoneer till jämvikt (övervikt) samt drar ned riktkursen för lastbilsföretaget Volvo som de har en underviktrekommendation för. Autolivaktien har gått starkt jämfört med sektorkollegorna och tillväxtstoryn för 2019/2020 är välkänd, menar Morgan Stanley som håller riktkursen för Autoliv oförändrad på 100 dollar trots den sänkta rekommendationen.

PrivataAffärer – 14 timmar sedan

Swedbank: Striktare bolåneregler har inte påverkat hushållen

Strikt amortering och skuldkvotstak har inte påverkat bostadsköparna nämnvärt, visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Det finns en hel del osäkerhet på marknaden, men hushållen är väl förberedda på en räntehöjning, och sju av tio av dem som äger sitt boende har koll på hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger, visar undersökningen. – Även om de flesta upplever att de inte påverkats av striktare regler, så uppger två av tio att de avvaktar att köpa eller sälja bostad till följd av läget på bostadsmarknaden.

PrivataAffärer – 15 timmar sedan

SCB: Spretig utveckling för småhuspriserna

Under den senaste tremånadersperioden (sep-nov) steg småhuspriserna i snitt 1 procent. Men det var bara i 12 av Sveriges 21 län som priserna steg. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Jämtlands län med 10 procent, följt av Uppsala län med 4 procent.

PrivataAffärer – 15 timmar sedan

Dagens debutanter åt olika håll

Dagens huvudnummer är förstås Lime, verksamt inom CRM-lösningar. Priset per aktie i erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 72 kr vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Lime om 900 miljoner kr. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och intresset var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt såväl som bland allmänheten i Sverige.

PrivataAffärer – 15 timmar sedan

Här är torsdagens färska analyser

SEB Equities höjer sin rekommendation för Clas Ohlson till köp från sälj. Riktkursen höjs till 87,50 från 62 kr. Det framgår av Bloomberg.

PrivataAffärer – 16 timmar sedan

Danske tror på starkt börsår 2019

”Utvecklingen på aktiemarknaden signalerar att vi står på tröskeln till en lågkonjunktur, men vår bild är att oron är överdriven och att recessionen dröjer. Vi förväntar oss en positiv avkastning på globala aktier de kommande tolv månaderna”, säger Maria Landeborn, senior strateg vid Danske Bank. Även om uppgången fortsätter blir det dock i samma anda som hittills i år med fortsatt nervositet till och från på världens börser.

PrivataAffärer – 16 timmar sedan

Autoliv reserverar 1,9 miljarder för eventuella EU-böter

”Enligt ledningens bästa uppskattning och baserat på rådgivning från legala rådgivare, kommer bolaget att, relaterat till den återstående delen av EU-kommissionens utredning, reservera 210 miljoner USA-dollar i fjärde kvartalet 2018”, skriver Autoliv. Bedömningen är att böterna kan komma under första halvåret 2019, men det kan eventuellt bli senare än så. Böterna är troligen inte avdragsgilla, skriver bolaget.

http://www.pressen.se/9649706.html