Lyxbyggarens krisplan godkänd – aktien backar

Oscar Properties extra bolagsstämma har på fredagen godkänt styrelsens förslag om utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier samt en företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande.
Under utbyteserbjudandet resulterar en inlämnad preferensaktie i 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B ger vid inbyte 50 nyemitterade stamaktier. http://www.pressen.se/10738456.html

Mer grönt med Breman i Riksbanken

Företagsobligationer och gröna obligationer är i fokus när Börslunch fokuserar på räntemarknaden tillsammans med Helena Lindahl från SPP och Peter Werleus från Norron. https://www.efn.se/bors-finans/borslunch-08-nov-2019/

Stämma ger klartecken till Oscar Properties planer

 Dagens bolagsstämma i Oscar Properties beslutade att godkänna styrelsens förslag om det utbyteserbjudande som lämnats till innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.. http://www.pressen.se/10738259.html