Sektorrotationen som kom av sig

Trots extrema rörelser de senaste veckorna på den globala finansmarknaden har skräckindexet S&P Volatility index som mäter marknadens riskvilja, fortsatt att sjunka. Tvärt emot vad man kan tro gillar marknaden risk nu. Gp till artikeln