Pictet: Globala aktier oattraktiva

Det är i den schweiziska oberoende kapitalförvaltaren Pictet Asset Managements månadsbarometer för september som Luca Paolini konstaterar att aktiemarknaderna i framför allt USA och Schweiz är fortsatt dyra.

– Den fortsatta handelstvisten mellan USA och Kina, i kombination med osäkerheten som omgärdar brexit, gör att Pictet behåller sin underviktposition för globala aktier. Amerikanska aktier är särskilt oattraktiva, trots att jämförelseindexet S&P 500 ligger några få procentenheter från sitt högsta värde någonsin, men lågkonjunkturindikatorerna i USA blinkar rött, säger Luca Paolini.

Globala tillväxten minskar

Pictets konjunkturanalys visar att den globala tillväxten sannolikt kommer att minska till en årlig takt om 2 procent, att jämföra med tillväxten 2018 som låg på 3,4 procent. Och det är de utvecklade ekonomierna som drabbas hårdast.

Europeiska aktier börjar dock bli attraktiva, enligt Pictet. Det sker när företagens vinster stabiliseras samtidigt som obligationsräntorna faller. Tyskland är i en teknisk lågkonjunktur, men Spanien och Frankrike har ett positivt momentum som väger upp för detta, enligt chefsstrategen.

De nyligen beslutade utökade stimulanserna från ECB bidrar positivt, och Pictet behåller därför sin övervikt i europeiska aktier.

Uppsidor i Japan och Storbritannien

Även värderingen för tillväxtländerna är attraktiv, framför allt för Asien. Pictets tekniska indikatorer är neutrala för aktier, men är röda för defensiva tillgångar som har ökat starkt de senaste månaderna, till exempel yen och statsobligationer.

Samtidigt har den japanska marknaden varit motståndskraftig och enligt Pictets beräkningar finns en uppsida på 20 procent. För Storbritannien finns också uppsida, framför allt för internationella investerare.

– De ekonomiska utsikterna för tillväxtmarknader har skadats av handelskriget, men mildras av räntesänkningar. I Asien kan vissa perifera marknader dra nytta av handelskriget och Kinas situation eftersom affärer leds om till andra asiatiska exportörer, skriver Pictet i månadsbarometern.

Läs artikeln